Jak legálně „zaměstnávat“ OSVČ?


Zuzana Klímová
30. 9. 2022
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Pro mnoho firem je spolupráce s OSVČ výhodná. Nesmí však vykazovat znaky závislé práce, aby se nejednalo o švarcsystém.

Foto: 123RF

 

Z pohledu zaměstnavatele přináší spolupráce s OSVČ mnoho výhod. Nejvýznamnější je úspora peněz. Firma nehradí živnostníkovi povinné odvody, nemocenskou ani dovolenou. Jenže se může lehce stát, že taková spolupráce sklouzne k švarcsystému.


 
Někdy může být problematické navázat spolupráci s osobou samostatně výdělečně činnou („OSVČ“) legálně. V některých případech se tato forma pracovního stavu považuje za tzv. švarcsystém, kdy firmám hrozí pokuta až do výše deseti milionů korun.

S tímto nápadem přišel podnikatel Miroslav Švarc před více než 30 lety po sametové revoluci. V této době začal sám podnikat a chtěl se vyhnout povinným odvodům za zaměstnance, a tak jim nabídl zaměstnání na živnostenský list. To bylo výhodné i pro zaměstnance – nabídl jim o něco více peněz, než by získali na hlavní pracovní poměr.

Stát však přicházel o spoustu peněz a Švarc byl odsouzen za daňové úniky. Následně byl švarcsystém zakázán zákonem č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, konkrétně § 13. Novela zákoníku práce s účinností od 1. 1. 2012 jej zakazuje v § 3.

Dle Ministerstva práce a sociálních věcí mezi hlavní rysy švarcsystému patří to, že: „OSVČ vykonává činnost jen pro jednoho zaměstnavatele, existuje podřízenost zaměstnance vůči zaměstnavateli a práce je vykonávaná jménem zaměstnavatele podle jeho pokynů za mzdu, plat nebo odměnu za práci v pracovní době a na pracovišti zaměstnavatele, případně na jiném dohodnutém místě.“

Výhody a nevýhody spolupráce s OSVČ

Pro mnoho firem je spolupráce s OSVČ výhodná. Například v situacích, kdy firma potřebuje externí pracovníky na vykonání určitých prací, jako jsou vytvoření webových stránek, správa sociálních sítí či PPC reklamy, navržení marketingové strategie apod. Za živnostníky nemá žádné další náklady, vyjma předem stanovené odměny za vykonanou práci.

Výhody spolupráce s OSVČ:
 • firma nemusí hradit povinné odvody,
 • firma nemusí platit nemocenskou a dovolenou,
 • firma může kdykoliv ukončit spolupráci,
 • OSVČ si vydělá více peněz,
 • OSVČ může kdykoliv ukončit spolupráci,
 • OSVČ může pracovat pro více firem.
Nevýhody spolupráce s OSVČ:
 • firma může o živnostníka kdykoliv přijít z důvodu absence výpovědní lhůty,
 • OSVČ není chráněna zákoníkem práce, nemá nárok na placenou dovolenou, nemocenskou (pokud si sama neplatí pojistné jako OSVČ),
 • OSVČ nemá žádnou výpovědní lhůtu, pokud není určena např. v obchodní smlouvě o spolupráci,
 • OSVČ nemá nárok na firemní benefity a zaměstnanecké příspěvky,
 • OSVČ si musí sama platit zdravotní a sociální pojištění, daně, je povinna podávat daňové přiznání o svých příjmech.

Jak legálně „zaměstnávat“ OSVČ?

Každá firma může s OSVČ navázat i legální spolupráci. Ta však nesmí vykazovat znaky závislé práce, aby se nejednalo o švarcsystém. Živnostník musí vykonávat danou práci pod svým vlastním jménem a mít i další klienty. Ideální je, když je tato forma spolupráce ošetřena smluvně.

Nejčastěji se mezi firmou a OSVČ uzavírají tyto smlouvy:
 • smlouva o obchodní spolupráci,
 • smlouva o poskytování služeb,
 • smlouva o obchodním zastoupení (příkazní smlouva),
 • smlouva o dílo.
Dále OSVČ musí používat své vlastní pracovní prostředky (počítač, telefon, tiskárnu atp.) ve své vlastní kanceláři či prostoru. Takto nejčastěji pracují zejména účetní, daňoví poradci, marketingoví specialisté nebo třeba pracovníci, kteří se zabývají poradenstvím v různých oblastech.


Článek byl připravený ve spolupráci se společností Orange Academy s.r.o.
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Zatím žádný komentář.

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Oznámení o osvobozených příjmech

16. 3. 2023 | Nezapomeňte na oznámení příjmu, který je vyšší než 5 000 000 Kč a je osvobozený od daně z příjmů fyzických osob. Jedná se o osvobozené příjmy podle § 4, § 4a, § 6 a § 10 zákona o daních z příjmů. Výjimkou jsou příjmy, které správce daně může zjistit z rejstříků či evidencí, do kterých má přístup. Oznamovací povinnost se tedy nevztahuje např. na osvobozený příjem z prodeje rodinného domu a souvisejícího pozemku. Oznámení můžete podat na nepovinném tiskopisu, který najdete na webu Finanční správy. Osvobozené příjmy je třeba oznámit nejpozději do konce lhůty pro podání daňového přiznání za zdaňovací období, ve kterém jste příjem obdrželi (platí to i u těch, kdo povinnost podávat daňové přiznání nemají).


Dřívější zprávy

Užitečné informaceFirmy v Pohodě
 
Jana Karlovská
Účetní kancelář s dlouholetou tradicí. Kompletní účetně-daňový servis.
www.ucetnictvi-dane-mzdy.cz

ROTSCHEIN, s.r.o.
Komplexní služby v oblasti účetnictví, mezd a daní
www.ucetni-kancelar.eu

Daňový kalendář

20. 3. 2023 Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zd. období 2022 - elektronické podání
27. 3. 2023 Přiznání DPH (za únor 2023)
27. 3. 2023 Souhrnné hlášení (za únor 2023)
27. 3. 2023 Kontrolní hlášení (za únor 2023)

Další termíny

Kurzovní lístek

23,95 Kč
-0,065 Kč
22,55 Kč
-0,115 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 17.03.2023

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru

Doporučujeme