Automobil v podnikání


Bc. Renata Blahová
25. 5. 2015
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Náklady na pohonné hmoty můžeme uplatňovat mimo jiné dle skutečnosti – výši nákladů potom dokládáme daňovými doklady.

Foto: Fotolia

 

Používáme-li automobil k podnikání, existuje více možností, jak uplatnit daňové náklady spojené s jeho používáním. Náklady můžeme uplatňovat na základě dokladů, podle skutečně ujetých kilometrů, nebo paušálním výdajem na dopravu.


 

Automobil zahrnutý v obchodním majetku

Vlastní automobil můžeme zahrnout do obchodního majetku. Pak můžeme uplatňovat daňové odpisy na automobil, výdaje za pohonné hmoty („PHM“), opravy, udržování či pojištění automobilu.

Pronajatý automobil

U pronajatého automobilu dáváme do nákladů nájem vozu, náklady za pohonné hmoty, náklady na opravu a udržování a také pojištění automobilu.
 
Pokud automobil pořídíme formou leasingu, první zvýšenou splátku (nebo akontační zálohu) časově rozlišujeme, v nákladech pak máme měsíční platby (včetně finanční služby a pojištění vozidla). Dále máme v nákladech výdaje na PHM, na opravy a udržování.

Vlastní automobil nezahrnutý v obchodním majetku

Pokud používáme k podnikání vlastní automobil, který ale nezahrnujeme do obchodního majetku, nemůžeme na toto auto uplatňovat v daňových nákladech odpisy ani náklady na opravy a udržování nebo náklady na pojištění.
 
V nákladech však můžeme uplatňovat amortizaci vozidla za každý ujetý kilometr.
 
Dále uplatňujeme náklady na PHM – buď skutečné náklady, nebo náhrady dle průměrných cen PHM vyhlašovaných každoročně Ministerstvem financí (aktuální ceny viz v článku Cestovní náhrady v roce 2015). Náhrady za pohonné hmoty uplatňujeme pouze podle počtu skutečně ujetých kilometrů, vycházíme z průměrné spotřeby dle technického průkazu vozidla. Píšeme tzv. cesťáky (cestovní příkazy).

Bezplatný pronájem nebo výpůjčka automobilu

V tomto případě můžeme uplatnit pouze výdaj na pohonné hmoty, nikoli amortizaci vozidla nebo opravy a údržbu vozu. Pronajímatel vozidla je povinný zaplatit silniční daň.

Pronájem vozidla od blízké osoby

Pronajímá-li si podnikatel automobil od blízké osoby, musí být pronájem vozidla ve výši obvyklé. Pronajímatel vozidla je povinný zaplatit silniční daň a příjmy z pronájmu musí uvádět ve svém daňovém přiznání k dani z příjmů fyzických osob.

Náklady na pohonné hmoty uplatňované dle skutečných nákladů – dokladů

Náklady na pohonné hmoty můžeme uplatňovat dle skutečnosti – výši nákladů dokládáme daňovými doklady.
 
V tomto případě jsme povinni vést knihu jízd. To znamená zaznamenat každý jeden ujetý kilometr tímto automobilem. Knihu jízd jsme povinni vést také v případě, kdy si jako plátce DPH chceme z nákupu pohonných hmot uplatňovat odpočet daně z přidané hodnoty.
 
Pokud automobil používáme pro pracovní i soukromé účely, výdaje krátíme poměrem pracovních a soukromých cest.

Paušální výdaje na dopravu

Paušální výdaj můžeme použít maximálně u tří automobilů. Může se jednat o automobil zahrnutý do obchodního majetku nebo vlastní nezahrnutý do obchodního majetku, nebo o automobil pronajatý od jiné osoby. Paušální výdaj nemůžeme použít u bezúplatně pronajatého vozidla, u automobilu na úvěr se zajišťovacím převodem práva nebo u automobilu pořízeného formou finančního leasingu.
 
Paušální výdaj na dopravu činí 5 000 Kč měsíčně, nebo 4 000 Kč měsíčně, pokud je automobil používán také pro soukromé účely. Automobil však nesmí používat žádná jiná osoba, kromě osob spolupracujících nebo zaměstnanců (ti však také musí automobil používat výhradně k pracovním účelům).
 
Pokud použijeme krácený paušální výdaj, tedy 4 000 Kč měsíčně, musíme krátit na 80 % též ostatní výdaje – odpisy, opravy a udržování, pojistné. Krácený paušální výdaj použijeme pouze u jednoho vozidla, ostatní vozidla používáme výhradně k podnikání.
 
Paušální výdaj na dopravu kryje náklady na pohonné hmoty a na parkovné, u použití paušálního výdaje tedy můžeme dál použít náklady na opravy a údržbu a pojistné. U vlastního vozidla zahrnutého do obchodního majetku můžeme dál uplatnit také odpisy. U pronajatého vozu pak náklady na pronájem nebo na leasing v prokázané výši.
 
Při použití paušálního výdaje na dopravu není povinnost vést knihu jízd, pokud automobil nepoužívají také zaměstnanci a pokud neuplatňujme DPH z pohonných hmot (samozřejmě pokud jsme plátci DPH).
 
Plátci DPH mají nárok na odpočet daně i v případě paušálního výdaje na dopravu, musí však vést knihu jízd a evidenci DPH.
 
Pozor, ať už používáme jakýkoli z výše uvedených způsobů, vždy musíme za automobil platit silniční daň. Zvolený způsob uplatňování výdajů na vozidlo nesmíme v průběhu roku měnit.
 
Fyzické osoby, které uplatňují procentní paušální výdaj, tedy nevedou účetnictví nebo daňovou evidenci, samozřejmě neuplatňují ani jeden z výše uvedených způsobů. Náklady na dopravu jsou již zahrnuty v paušálním výdaji na podnikání.


Související článek:
Vozidlo na alternativní pohon v podnikání
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Magda Malenová
STORMWAREAutor článků
2. 11. 2021 11:14:13
Pro Annu: Konzultovala jsem Váš dotaz s naší účetní podporou a přeposílám odpověď: Pokud jde o konkrétní předkontace, tak na účetní podpoře odkazují na daňového poradce (přímo s předkontacemi neradí). O správnosti zaúčtování se tedy poraďte přímo s ním.
Dále, kde se dá nastavit, zda se jedná o náklad daňový, nebo nedaňový, vychází z agendy Účtová osnova. Nákladové účty mají u sebe přiřazeno, zda se jedná o daňový, nebo nedaňový náklad.
Hlášení závadného obsahu

Anna
1. 11. 2021 18:17:40
Dobrý den, auto v OM, uplatňuju paušál na auto, a jsem plátec DPH, jak správné zaúčtovat v Pohodě nakup PHM, není to daňové uznatelné náklady.dělam 513/321, 343/321...
Hlášení závadného obsahu

bemka
22. 2. 2020 20:56:12
Je možné použít ustanovení o použití vozidla nezahrnutého do obchodního majetku obdobně i pro uplatnění nákladů pro příjmy dle § 9? Je v tomto případě nutné platit silniční daň? Děkuji.
Hlášení závadného obsahu

Čestmír
19. 1. 2019 10:33:00
Lze zahrnout pronajatý osobní aoutomobil od syna když se jedná o nájem např. za 1,-Kč/rok?
Hlášení závadného obsahu

Tomáš
22. 1. 2018 14:24:47
Citace textu výše: "u použití paušálního výdaje tedy můžeme dál použít náklady na opravy a údržbu a pojistné.
Je tomu tak i při nezahrnutí auta do OM? A musím opravy, pojistné atd také uplatňovat pouze z 80% pokud auto využívám i pro soukromé účely?
Hlášení závadného obsahu

Jarmila
19. 3. 2017 8:48:09
Dobrý den, prosím o odpověď k tomuto dotazu: osobní auto pořízené v manželství, evidované na manžela, manžel platí silniční daň. Vzhledem k nízkému daňovému základu manžela chce uplatnit krácený paušál na auto podnikající manželka. Je tento postup možný? Děkuji za odpověď.
Hlášení závadného obsahu

Julie
12. 1. 2017 11:03:04
Dobrý den, pokud si OSVČ pronajme automobil od s.r.o. klasicky na smlouvu za určitou částku, kdo pak platí silniční daň. Tato OSVČ nebo s.r.o.? Děkuji
Hlášení závadného obsahu

Michaela Sobotková
STORMWAREAutor článků
6. 9. 2016 15:41:24
Kateřina Mlýnská:
Dobrý den, pokud na dotaz někdo odpoví, uvidíte odpověď přímo v diskusi.
Hlášení závadného obsahu

Kateřina Mlýnská
Uživatel POHODA
6. 9. 2016 15:32:14
Dobrý den,lze se po přihlášení do zákaznického centra dostat k odpovědím na dotazy, které jsou uvedeny pod články?
Hlášení závadného obsahu

Alex
8. 1. 2016 15:50:19
Dobrý den, měl bych pár dotazů ohledně uplatnění cestovních náhrad u osobního automobilu nezahrnutého do obchodního majetku, avšak je v mém vlastnictví. Vedu si knihu jízd, na základě které uplatňuji základní náhradu za použití vozidla a náhradu za PHM. Nemůžu ale nikde dohledat, zda mohu také jako daňový výdaj uplatnit:
a) náklady na dálniční známku, bez které bych nemohl svou činnost vykonávat
b) náklady na dlouhodobé parkování vozidla (pronajatá garáž)
c) náklady na krátkodobé parkování vozidla (např. modré zóny v Praze).

Ohledně druhého dotazu, sídlo podnikání mám uvedeno na adrese trvalého bydliště (obec mimo Prahu), provozovnu na adrese mé dílny v Praze. Denně kromě cesty mezi sídlem a provozovnou uskutečním také několik pracovních cest k zákazníkům (samozřejmě vždy jiná adresa) a alespoň dvakrát do týdne cesta za účelem nákupu materiálu.
Můj dotaz tedy zní:
a) mohu do knihy jízd uvést jízdy mezi sídlem a provozovnou?
b) mohu uvést jízdy za účelem nákupu materiálu?
c) musím v knize jízd zapisovat každou jednotlivou jízdu (denně by se jednalo o množství záznamů, např. Sídlo - Provozovna, Provozovna - Zákazník 1 a zpět, Provozovna - Zákazník 2 a zpět - Provozovna - Obchod a zpět, ...., Provozovna - Sídlo), nebo stačí pouze souhrnný záznam za celý den?

Děkuji za odpověď
Hlášení závadného obsahu

Jana Valová
28. 8. 2015 12:22:52
Dobrý den, můj manžel od 1.9.15 začíná podnikat jako FO na vedlejší činnost. Bude k podnikání samozřejmě využívat i automobil. Auto je sice evidované na mou osobu, ale vzhledem ke společnému vlastnictví manželů se domnívám, že to není problém. Automobil nezahrneme do obchodní majetku firmy. Nebudeme vést knihu jízd, chtěli bychom využít krácený paušál. Pokud vše chápu správně, můžeme u tohoto automobilu uplatňovat krácený paušál 4000 Kč měsíčně ( můžeme ho např. vyplácet v hotovosti z pokladny), nebudeme již účtovat žádné další náklady spojené s provozem - servis, zák. pojištění aj. Musíme však platit silniční daň dle údajů v technickém průkazu, v našem případě zaplatíme zálohu nejp. 15.10. Je to tak v pořádku ? Děkuji za odpověď J.V.
Hlášení závadného obsahu

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

EU schválila reformu trhu s elektřinou

23. 5. 2024 | Členské státy EU schválily reformu trhu s elektřinou, která má zlevnit elektřinu pro spotřebitele a lépe chránit zranitelné zákazníky, například před odpojením. Reforma byla přijata za belgického předsednictví. Nová pravidla posilují spotřebitelská práva, zavádějí mechanismy pro zvládání cenových krizí a podporují investice do energie. Členské státy mají šest měsíců na přizpůsobení své legislativy.


Dřívější zprávy

Užitečné informaceFirmy v Pohodě
 
BARY SERVIS s.r.o.
Komplexní vedení účetnictví a daní.
www.baryservis.cz

Ondřej Šťastný
projektová a inženýrská činnost ve výstavbě
www.osat.cz

Kurzovní lístek

24,73 Kč
-0,005 Kč
22,81 Kč
0,012 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 24.05.2024

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru

Doporučujeme