I o nulových příjmech dejte vědět úřadům


STORMWARE s.r.o.
22. 9. 2021
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

I nulové příjmy z vedlejší podnikatelské činnosti je třeba ohlásit finančnímu úřadu.

Foto: 123RF

 

Pokud je vaše podnikání pouze vedlejší činností, mohou být vaše příjmy někdy velmi nízké, nebo dokonce nulové. Nezapomeňte ale, že pokud činnost nepozastavíte nebo nezrušíte, v očích úřadů nadále podnikáte, a proto je i o „své nule“ musíte informovat.


 
Samostatná výdělečná činnost se považuje za vedlejší, pokud jste v kalendářním roce, a to i v případě zahájení či ukončení činnosti v průběhu roku, podnikali a zároveň jste byli zaměstnanci, studovali jste nebo pobírali rodičovský příspěvek či důchod. Další případy, kdy se jedná o vedlejší činnost, určuje například zákon o důchodovém pojištění.

Jako podnikateli vám tak mimo jiné vzniká povinnost k dani z příjmů fyzických osob (dále jen „DPFO“), která se řídí zákonem o daních z příjmů (dále jen „ZDP“) – podle tohoto zákona jsou pak předmětem této daně i příjmy z živnostenského podnikání, a to i z vedlejší činnosti.
 
Začínáte podnikat a hodil by se vám účetní program, který obsahuje vždy tu nejaktuálnější legislativu? Vyzkoušejte účetní systém POHODA ve verzi POHODA Start, která je zcela zdarma a umožňuje například i jednoduché sestavení podkladů pro daň z příjmů.
 

Jak se přihlásím k dani?

K DPFO se jako osoba samostatně výdělečně činná (dále jen „OSVČ“) musíte přihlásit nejpozději do 15 dnů od zahájení podnikání, což vyřídíte přímo při zakládání živnostenského listu přes tzv. Jednotný registrační formulář na živnostenském úřadě, kterým zároveň oznamujete tuto skutečnost i zdravotní pojišťovně a  České správě sociálního zabezpečení (dále jen „ČSSZ“).

Na základě oznámení vám je následně přiděleno daňové identifikační číslo (DIČ), které uvádíte na daňových dokladech a používáte jej při komunikaci především s finančním úřadem. Současně ale fakt, že máte DIČ, neznamená, že jste automaticky plátcem DPH. K této dani se registrujete buď dobrovolně, nebo vám tuto povinnost uloží zákon, když váš roční obrat přesáhne 1 000 000 Kč.

Samotné podání přiznání k DPFO se následně řídí daňovým řádem (konkrétně § 136 odst. 1), podle kterého například musíte přiznání podat nejpozději do tří měsíců po uplynutí zdaňovacího období, jímž je u DPFO kalendářní rok. Nicméně je současně potřeba před podáním sledovat platnou legislativu, kdy například v letošním roce vzhledem k aktuální situaci nastaly některé změny v daňovém řádu (více se dozvíte např. v článku Nové lhůty při podání přiznání k dani z příjmů).

Co dělat v případě nulového příjmu?

Sice jste si založili živnostenský list, ale neměli jste za celé zdaňovací období ze svého „vedlejšáku“ žádný příjem ani výdaj? Pak jen nezapomeňte, že i nula je číslo, a tak ačkoli vám nevzniká povinnost podat daňové přiznání, je potřeba o nulovém výdělku informovat stejné úřady jako při založení živnosti.

Zatímco na finanční úřad stačí podat čestné prohlášení o tom, že daňové přiznání nepodáváte a z jakého důvodu (žádné příjmy ani výdaje), na ČSSZ a zdravotní pojišťovnu musíte podat nulový přehled (tzn. přehled o příjmech a výdajích, který jste povinni podat každý rok nejpozději 30 dní po podání daňového přiznání, respektive v případě elektronického podání lze ještě o měsíc později).

Obecně totiž platí, že OSVČ, která si přivydělává vedlejší činností a její celkové zdanitelné příjmy (tj. podle § 7 až § 10 ZDP příjmy z podnikání, pronájmu či jiné výdělečné činnosti) nepřekročily 6 000 Kč, nemusí podávat daňové přiznání vůbec, pokud zároveň učinila za příslušné zdaňovací období řádné prohlášení k dani (tzv. růžový papír).

Jste-li tedy například zaměstnanec a týká se vás taková situace (nebo jste nepodali daňové přiznání dobrovolně), můžete požádat posledního plátce daně, to v tomto případě znamená vašeho posledního zaměstnavatele, o roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění, které je de facto alternativou podání daňového přiznání.


Kdy podáváte daňové přiznání?

Pokud jsou ale vaše celkové příjmy z vedlejší činnosti vyšší než 6 000 Kč nebo pokud vykazujete daňovou ztrátu (měli jste výdaje vyšší než příjmy), případně se vás týká ještě jiný důvod uvedený v § 38g ZDP (typicky např. uplatňujete jako student slevu na dani), jste povinni daňové přiznání podat.

V případě, že jste OSVČ se souběhem vedlejší činnosti a zaměstnání, nezapomeňte si za tímto účelem od svého zaměstnavatele vyžádat potvrzení o zdanitelných příjmech za příslušný kalendářní rok.

Dále je podle stejného odstavce ZDP povinen daňové přiznání podat také každý, jehož roční příjmy, které jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob, přesáhly 15 000 Kč, pokud se nejedná o příjmy od daně osvobozené nebo o příjmy, z nichž je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně. I v tomto případě daňové přiznání podáváte, pokud sice vaše příjmy nepřesáhly 15 000 Kč, ale vykazujete daňovou ztrátu.

Pozastavit, nebo zrušit?

Ptáte se tedy, co s vedlejší živností, k níž vám živnostenské oprávnění leží v šuplíku ladem a víte, že v dohledné době jej nebudete potřebovat? Můžete například zvážit pozastavení nebo zrušení činnosti, které vám ulehčí starosti s hlídáním povinností OSVČ:
  • pozastavení i zrušení činnosti provedete jednoduše pomocí tzv. Jednotného registračního formuláře, díky němuž se o změně dozví opět zároveň jak finanční úřad, tak ČSSZ a zdravotní pojišťovna,
  • oproti zrušení živnosti můžete při pozastavení živnosti svou činnost kdykoli obnovit a nebude vás to na správních poplatcích nic stát,
  • datum přerušení i zrušení si můžete zvolit, nikoli ale zpětně,
  • současně přerušit můžete činnost i na několik desítek let, a nehrozí vám tak, že ji živnostenský úřad zruší, pokud ji více jak čtyři roky neprovozujete, kdybyste se chtěli k podnikání vrátit za neurčitou dobu,
  • v případě pozastavení nemusíte za měsíce, kdy nevykonáváte činnosti, platit zálohy na sociální pojištění, zároveň se ale tato doba pak nepočítá jako odpracovaná doba pro odchod do důchodu a jeho vyměření,
  • jakmile řádně vypořádáte případné daňové přiznání a přehled příjmů za měsíce zdaňovacího období (kalendářního roku), kdy vám tato povinnost dle zákona vznikla, můžete v případě, že následující rok nebudete činnost vykonávat, na podání přiznání a přehledů přestat myslet – jinak totiž pokud činnost nepozastavíte nebo nezrušíte, vám stále náleží oznamovací povinnost vůči úřadům a pak by bylo snadné na nulové přehledy zapomenout.

Rezident a nerezident České republiky

Zároveň také ZDP rozlišuje, zda jste rezidentem či nerezidentem České republiky. Pokud máte na území ČR bydliště nebo se zde obvykle zdržujete, pak jste rezidentem a v rámci zamezení dvojího zdanění máte daňovou povinnost jak za příjmy plynoucí ze zdrojů na území ČR, tak i ze zdrojů v zahraničí.

Pokud ale nemáte na území ČR bydliště, ani se zde obvykle nezdržujete nebo to o vás stanovuje mezinárodní smlouva, máte daňovou povinnost pouze na příjmy plynoucí ze zdrojů na území ČR.

Za nerezidenta je ovšem považována také osoba, která se na území ČR zdržuje typicky za účelem studia nebo léčení (v takovém případě se jedná o nerezidenta i v případě, že se ve smyslu § 2 odst. 4 ZDP na území ČR zdržuje obvykle).


Související článek:
Nové lhůty při podání přiznání k dani z příjmů
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Zatím žádný komentář.

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Sleva 5 % na sociálním pojištění pro zaměstnavatele

15. 8. 2022 | Novela zákona o pojistném na sociální zabezpečení sníží od 1. 2. 2023 zaměstnavatelům v některých případech pojistné o 5 % vyměřovacího základu. Bude se to týkat zaměstnanců s kratším pracovním úvazkem (8 až 30 hodin týdně) a bude náležet tehdy, pokud pečují o dítě do 10 let, jsou ve věku nad 55 let, osob zdravotně postižených či třeba studentů, a pokud si zaměstnanec vydělá maximálně 1,5násobek průměrné mzdy. Sleva na pojistném bude slevou pouze pro zaměstnavatele a novela vyšla již ve Sbírce zákonů.


Dřívější zprávy

Užitečné informaceFirmy v Pohodě
 
Účetnictví Dana Nývltová
Vedení účetnictví, daňová evidence, mzdy, DPH, daňová přiznání
www.ucetnictvidn.cz

Ing. Karel Šrubař
Vedení účetnictví, daňové evidence a poradenství k daním.
www.uctokontakt.cz

Daňový kalendář

25. 8. 2022 Přiznání DPH (za červenec 2022)
25. 8. 2022 Souhrnné hlášení (za červenec 2022)
25. 8. 2022 Kontrolní hlášení (za červenec 2022)
31. 8. 2022 Daň z nemovitých věcí (1. splátka - popl. provozující zeměd. výrobu a chov ryb s daní vyšší než 5000 Kč)

Další termíny

Kurzovní lístek

24,46 Kč
0,080 Kč
23,99 Kč
0,286 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 15.08.2022

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru

Doporučujeme