Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Přílohy

Účinnost od: 1. 1. 2018

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 383/2009 Sb.

Formát elektronicky předávaných údajů

Obecné zásady struktury a formát předávaných údajů

Soubory účetních záznamů předávaných mezi vybranou účetní jednotkou a centrálním systémem účetních informací státu obsahují záhlaví souboru, která obsahuje základní identifikační údaje o souboru jako takovém, o vybrané účetní jednotce, a další nezbytně nutné identifikační údaje. Soubory dále obsahují vlastní obsah souboru, který se skládá z jednotlivých předávaných informací mezi vybranou účetní jednotkou a centrálním systémem účetních informací státu. Soubory jsou zakončeny zápatím, které stanoví jednoznačnou identifikaci celistvosti přenášeného účetního záznamu a další informace nutné pro zabezpečení souboru. Soubory jsou ve tvaru přenosových vět ve formátu .XML. Soubor vždy musí být zakončen tak, aby .XML soubor na konci (jako poslední dva znaky) obsahoval CR LF, tj. 0x0D a 0x0A. Soubory .XML musí být v kódování dle UTF-8.

Základními částmi přenosové věty jsou:

a) záhlaví, které stanoví nejméně nezaměnitelnou identifikaci účetního záznamu a další identifikační údaje o obsahu účetního záznamu a účetní jednotce, která jej vytvořila,

b) obsah, který obsahuje zejména přenášenou informaci (záznam) a má různou strukturu podle typu souboru; v části obsah je vždy obsažen alespoň jeden záznam a

c) zápatí, které stanoví nejméně nezaměnitelnou identifikaci pro zajištění celistvosti přenášeného účetního záznamu, pravidla pro část obsahující kontrolní a bezpečnostní údaje.

Účetní záznamy předávané mezi vybranou účetní jednotkou a centrálním systémem účetních informací státu se navrhují tak, aby odpovídaly pravidlům pro standardizované datové prvky podle vyhlášky č. 469/2006 Sb., o informačním systému o datových prvcích.

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 383/2009 Sb.

 

Formáty účetních záznamů v technické formě a výstupní formáty snímacího zařízení
pro převod účetních záznamů z listinné formy do technické formy

1. Formáty účetních záznamů v technické formě:

a. PDF (Portable Document Format) verze 1.3 a vyšší nebo PDF/A (Portable Dokument Format/Archive),

b. XML,

c. PNG (Portable Network Graphic) dle standardu ISO/IEC 15948:2004,

d. JPEG (Joint Photographic Experts Group).

2. Parametry snímacího zařízení pro převod účetních záznamů z listinné formy do technické formy:

a. rozlišení snímání nejméně 300 x 300 dpi,

b. barevná hloubka nejméně 24 bitů nebo 256 stupňů šedi, jde-li výlučně o černobílé převádění.

Příloha č. 2a k vyhlášce č. 383/2009 Sb.

 

 

Pomocný analytický přehled

Část I: Počáteční a koncové stavy a obraty na vybraných rozvahových účtech

A Závazný vzor

Název, právní forma, sídlo, IČ vybrané účetní jednotky

Sestaveno k __________

 

 

 

 

PS

åMD

åD

KS

AKTIVA / PASIVA

 

[01]

[02]

[03]

[04]

012

Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje

P22

 

 

 

 

013

Software

P22

 

 

 

 

014

Ocenitelná práva

P22

 

 

 

 

015

Povolenky na emise a preferenční limity

P22

 

 

 

 

018

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

P22

 

 

 

 

019

Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek:

 

 

 

 

 

01901901

 

Technické zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku podle § 11 odst. 6b vyhlášky č. 410/2009 Sb.

P22

 

 

 

 

01901909

 

Jiný ostatní dlouhodobý nehmotný majetek

P22

 

 

 

 

021

Stavby:

 

 

 

 

 

02102101

 

Byty a bytové budovy

P22

 

 

 

 

02102102

 

Nebytové budovy

P22

 

 

 

 

02102103

 

Technická rekultivace

P22

 

 

 

 

02102109

 

Ostatní stavby

P22

 

 

 

 

022

Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí:

 

 

 

 

 

02202201

 

Dopravní prostředky

P22

 

 

 

 

02202202

 

Stroje, přístroje, zařízení, inventář a soubory hmotných movitých věcí

P22

 

 

 

 

025

Pěstitelské celky trvalých porostů

P22

 

 

 

 

028

Drobný dlouhodobý hmotný majetek

P22

 

 

 

 

029

Ostatní dlouhodobý hmotný majetek:

 

 

 

 

 

02902901

 

Ložiska uhlí, ropy a zemního plynu

 

 

 

 

 

02902902

 

Ložiska kovových nerostů

 

 

 

 

 

02902903

 

Ložiska nekovových nerostů

 

 

 

 

 

02902904

 

Dospělá zvířata a jejich skupiny

P22

 

 

 

 

02902905

 

Technické zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku podle § 14 odst. 7 vyhlášky č. 410/2009 Sb.

P22

 

 

 

 

02902909

 

Jiný ostatní dlouhodobý hmotný majetek

P22

 

 

 

 

031

Pozemky

P22

 

 

 

 

032

Kulturní předměty:

 

 

 

 

 

03203201

 

Kulturní předměty - sbírky muzejní povahy a další umělecká díla

P22

 

 

 

 

03203202

 

Kulturní předměty - kulturní památky v ocenění 1 Kč (viz § 25 odst. 1 písm. k) zákona o účetnictví)

 

 

 

 

 

03203209

 

Kulturní předměty - ostatní

P22

 

 

 

 

035

Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji:

 

 

 

 

 

03501200

 

Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje

P22

 

 

 

 

03501300

 

Software

P22

 

 

 

 

03501400

 

Ocenitelná práva

P22

 

 

 

 

03501500

 

Povolenky na emise a preferenční limity

P22

 

 

 

 

03501800

 

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

P22

 

 

 

 

03501901

 

Technické zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku podle § 11 odst. 6b vyhlášky č. 410/2009 Sb.

P22

 

 

 

 

03501909

 

Jiný dlouhodobý nehmotný majetek

P22

 

 

 

 

036

Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji:

 

 

 

 

 

03602101

 

Byty a bytové budovy

P22

 

 

 

 

03602102

 

Nebytové budovy

P22

 

 

 

 

03602103

 

Technická rekultivace

P22

 

 

 

 

03602109

 

Ostatní stavby

P22

 

 

 

 

03602201

 

Dopravní prostředky

P22

 

 

 

 

03602202

 

Stroje, přístroje, zařízení, inventář a soubory hmotných movitých věcí

P22

 

 

 

 

03602500

 

Pěstitelské celky trvalých porostů

P22

 

 

 

 

03602800

 

Drobný dlouhodobý hmotný majetek

P22

 

 

 

 

03602901

 

Ložiska uhlí, ropy a zemního plynu

 

 

 

 

 

03602902

 

Ložiska kovových nerostů

 

 

 

 

 

03602903

 

Ložiska nekovových nerostů

 

 

 

 

 

03602904

 

Dospělá zvířata a jejich skupiny

P22

 

 

 

 

03602905

 

Technické zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku podle § 14 odst. 7 vyhlášky č. 410/2009 Sb.

P22

 

 

 

 

03602909

 

Jiný dlouhodobý hmotný majetek

P22

 

 

 

 

03603100

 

Pozemky

P22

 

 

 

 

03603201

 

Kulturní předměty - sbírky muzejní povahy a další umělecká díla

P22

 

 

 

 

03603202

 

Kulturní předměty - kulturní památky v ocenění 1 Kč (viz § 25 odst. 1 písm. k) zákona o účetnictví)

 

 

 

 

 

03603209

 

Kulturní předměty - ostatní

P22

 

 

 

 

041

Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek:

 

 

 

 

 

04101200

 

Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje

P22

 

 

 

 

04101300

 

Software

P22

 

 

 

 

04101400

 

Ocenitelná práva

P22

 

 

 

 

04101500

 

Povolenky na emise a preferenční limity

P22

 

 

 

 

04101901

 

Technické zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku podle § 11 odst. 6b vyhlášky č. 410/2009 Sb.

P22

 

 

 

 

04101909

 

Jiný nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

P22

 

 

 

 

042

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek:

 

 

 

 

 

04202101

 

Byty a bytové budovy

P22

 

 

 

 

04202102

 

Nebytové budovy

P22

 

 

 

 

04202103

 

Technická rekultivace

P22

 

 

 

 

04202109

 

Ostatní stavby

P22

 

 

 

 

04202201

 

Dopravní prostředky

P22

 

 

 

 

04202202

 

Stroje, přístroje, zařízení, inventář a soubory hmotných movitých věcí

P22

 

 

 

 

04202500

 

Pěstitelské celky trvalých porostů

P22

 

 

 

 

04202901

 

Ložiska uhlí, ropy a zemního plynu

 

 

 

 

 

04202902

 

Ložiska kovových nerostů

 

 

 

 

 

04202903

 

Ložiska nekovových nerostů

 

 

 

 

 

04202904

 

Dospělá zvířata a jejich skupiny

P22

 

 

 

 

04202905

 

Technické zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku podle § 14 odst. 7 vyhlášky č. 410/2009 Sb.

P22

 

 

 

 

04202909

 

Jiný nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

P22

 

 

 

 

04203100

 

Pozemky

P22

 

 

 

 

04203201

 

Kulturní předměty - sbírky muzejní povahy a další umělecká díla

P22

 

 

 

 

04203209

 

Kulturní předměty - ostatní

P22

 

 

 

 

043

Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek:

 

 

 

 

 

04306101

 

Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem v a.s. (s výjimkou majetkových účastí u IF a IS) kótované

P10

 

 

 

 

04306102

 

Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem v a.s. (s výjimkou majetkových účastí u IF a IS) nekótované

P10

 

 

 

 

04306103

 

Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem u fondů peněžního trhu

P20

 

 

 

 

04306104

 

Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem u ostatních IF a IS

P20

 

 

 

 

04306109

 

Ostatní majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem

P10

 

 

 

 

04306201

 

Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem v a.s. (s výjimkou majetkových účastí u IF a IS) kótované

P10

 

 

 

 

04306202

 

Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem v a.s. (s výjimkou majetkových účastí u IF a IS) nekótované

P10

 

 

 

 

04306203

 

Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem u fondů peněžního trhu

P20

 

 

 

 

04306204

 

Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem u ostatních IF a IS

P20

 

 

 

 

04306209

 

Ostatní majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem

P10

 

 

 

 

04306301

 

Dluhové cenné papíry držené do splatnosti s (původní) splatností do 1 roku

P10

 

 

 

 

04306302

 

Dluhové cenné papíry držené do splatnosti s (původní) splatností nad 1 rok

P10

 

 

 

 

04306901

 

Majetkové účasti u mezinárodních společností

P10

 

 

 

 

04306902

 

Majetkové účasti do 20%

P10

 

 

 

 

04306903

 

Depozitní směnky

 

 

 

 

 

04306909

 

Jiný pořizovaný dlouhodobý finanční majetek

P10

 

 

 

 

051

 

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek

P20

 

 

 

 

052

 

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek

P20

 

 

 

 

053

 

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek

P20

 

 

 

 

061

Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem:

 

 

 

 

 

06106101

 

Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem v a.s. (s výjimkou majetkových účastí u IF a IS) kótované

P10

 

 

 

 

06106102

 

Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem v a.s. (s výjimkou majetkových účastí u IF a IS) nekótované

P10

 

 

 

 

06106103

 

Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem u fondů peněžního trhu

P20

 

 

 

 

06106104

 

Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem u ostatních IF a IS

P20

 

 

 

 

06106109

 

Ostatní majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem

P10

 

 

 

 

062

Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem:

 

 

 

 

 

06206201

 

Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem v a.s. (s výjimkou majetkových účastí u IF a IS) kótované

P10

 

 

 

 

06206202

 

Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem v a.s. (s výjimkou majetkových účastí u IF a IS) nekótované

P10

 

 

 

 

06206203

 

Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem u fondů peněžního trhu

P20

 

 

 

 

06206204

 

Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem u ostatních IF a IS

P20

 

 

 

 

06206209

 

Ostatní majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem

P10

 

 

 

 

063

Dluhové cenné papíry držené do splatnosti:

 

 

 

 

 

06306301

 

Dluhové cenné papíry držené do splatnosti s (původní) splatností do 1 roku

P10

 

 

 

 

06306302

 

Dluhové cenné papíry držené do splatnosti s (původní) splatností nad 1 rok

P10

 

 

 

 

067

Dlouhodobé půjčky:

 

 

 

 

 

06706701

 

Dlouhodobé půjčky - do splatnosti

P10

 

 

 

 

06706702

 

Dlouhodobé půjčky - po splatnosti

P10

 

 

 

 

068

Termínované vklady dlouhodobé

P10

 

 

 

 

069

Ostatní dlouhodobý finanční majetek:

 

 

 

 

 

06906901

 

Ostatní dlouhodobý finanční majetek - majetkové účasti u mezinárodních společností

P10

 

 

 

 

06906902

 

Ostatní dlouhodobý finanční majetek – majetkové účasti do 20%

P10

 

 

 

 

06906903

 

Ostatní dlouhodobý finanční majetek – depozitní směnky

 

 

 

 

 

06906909

 

Jiný ostatní dlouhodobý finanční majetek

P10

 

 

 

 

072

Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje

P22

 

 

 

 

073

Oprávky k software

P22

 

 

 

 

074

Oprávky k ocenitelným právům

P22

 

 

 

 

078

Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku

P22

 

 

 

 

079

Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku:

 

 

 

 

 

07901901

 

Oprávky k technickému zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku podle § 11 odst. 6b vyhlášky č. 410/2009 Sb.

P22

 

 

 

 

07901909

 

Oprávky k jinému ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku

P22

 

 

 

 

081

Oprávky ke stavbám:

 

 

 

 

 

08102101

 

Oprávky k bytům a bytovým budovám

P22

 

 

 

 

08102102

 

Oprávky k nebytovým budovám

P22

 

 

 

 

08102103

 

Oprávky k technické rekultivaci

P22

 

 

 

 

08102109

 

Oprávky k ostatním stavbám

P22

 

 

 

 

082

Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných movitých věcí:

 

 

 

 

 

08202201

 

Oprávky k dopravním prostředkům

P22

 

 

 

 

08202202

 

Oprávky ke strojům, přístrojům, zařízením, inventářům a souborům hmotných movitých věcí

P22

 

 

 

 

085

Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů

P22

 

 

 

 

088

Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku

P22

 

 

 

 

089

Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku:

 

 

 

 

 

08902901

 

Oprávky k ložiskům uhlí, ropy a zemního plynu

 

 

 

 

 

08902902

 

Oprávky k ložiskům kovových nerostů

 

 

 

 

 

08902903

 

Oprávky k ložiskům nekovových nerostů

 

 

 

 

 

08902904

 

Oprávky k dospělým zvířatům a jejich skupinám

P22

 

 

 

 

08902905

 

Oprávky k technickému zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku podle § 14 odst. 7 vyhlášky č. 410/2009 Sb.

P22

 

 

 

 

08902909

 

Oprávky k jinému ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku

P22

 

 

 

 

112

Materiál na skladě

 

 

 

 

 

119

Materiál na cestě

 

 

 

 

 

121

Nedokončená výroba

 

 

 

 

 

122

Polotovary vlastní výroby

 

 

 

 

 

123

Výrobky

 

 

 

 

 

132

Zboží na skladě

 

 

 

 

 

138

Zboží na cestě

 

 

 

 

 

139

Ostatní zásoby

 

 

 

 

 

142

Opravné položky k poskytnutým návratným finančním výpomocem dlouhodobým:

 

 

 

 

 

14246201

 

Opravné položky k poskytnutým návratným finančním výpomocem dlouhodobým - do splatnosti

P10

 

 

 

 

14246202

 

Opravné položky k poskytnutým návratným finančním výpomocem dlouhodobým - po splatnosti

P10

 

 

 

 

144

Opravné položky k dlouhodobým pohledávkám z postoupených úvěrů

P10

 

 

 

 

146

Opravné položky k dlouhodobým pohledávkám z ručení:

 

 

 

 

 

14646601

 

Opravné položky k dlouhodobým pohledávkám z ručení za dluhové cenné papíry - do splatnosti

P10

 

 

 

 

14646602

 

Opravné položky k dlouhodobým pohledávkám z ručení za půjčky a úvěry - do splatnosti

P10

 

 

 

 

14646603

 

Opravné položky k dlouhodobým pohledávkám z ručení - po splatnosti

P10

 

 

 

 

149

Opravné položky k ostatním dlouhodobým pohledávkám:

 

 

 

 

 

14946901

 

Opravné položky k ostatním dlouhodobým pohledávkám - úroky z úvěrů a půjček - do splatnosti

P10

 

 

 

 

14946902

 

Opravné položky k ostatním dlouhodobým pohledávkám - úroky z dlouhodobých cenných papírů - do splatnosti

P10

 

 

 

 

14946903

 

Opravné položky k ostatním dlouhodobým pohledávkám - úroky po splatnosti

P10

 

 

 

 

14946909

 

Opravné položky k ostatním dlouhodobým pohledávkám - jiné

P20

 

 

 

 

151

Opravné položky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje

P22

 

 

 

 

152

Opravné položky k software

P22

 

 

 

 

153

Opravné položky k ocenitelným právům

P22

 

 

 

 

154

Opravné položky k povolenkám na emise a preferenčním limitům

P22

 

 

 

 

156

Opravné položky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku:

 

 

 

 

 

15601901

 

Opravné položky k technickému zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku podle § 11 odst. 6b vyhlášky č. 410/2009 Sb.

P22

 

 

 

 

15601909

 

Opravné položky k jinému ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku

P22

 

 

 

 

157

Opravné položky k nedokončenému dlouhodobému nehmotnému majetku:

 

 

 

 

 

15701200

 

Opravné položky k nedokončeným nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje

P22

 

 

 

 

15701300

 

Opravné položky k nedokončenému software

P22

 

 

 

 

15701400

 

Opravné položky k nedokončeným ocenitelným právům

P22

 

 

 

 

15701500

 

Opravné položky k nedokončeným povolenkám na emise a preferenčním limitům

P22

 

 

 

 

15701901

 

Opravné položky k nedokončenému technickému zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku podle § 11 odst. 6b vyhlášky č. 410/2009 Sb.

P22

 

 

 

 

15701909

 

Opravné položky k nedokončenému jinému dlouhodobému nehmotnému majetku

P22

 

 

 

 

161

Opravné položky k pozemkům

P22

 

 

 

 

162

Opravné položky ke kulturním předmětům:

 

 

 

 

 

16203201

 

Opravné položky ke kulturním předmětům - sbírky muzejní povahy a další umělecká díla

P22

 

 

 

 

16203209

 

Opravné položky ke kulturním předmětům - ostatní

P22

 

 

 

 

163

Opravné položky ke stavbám:

 

 

 

 

 

16302101

 

Opravné položky k bytům a bytovým budovám

P22

 

 

 

 

16302102

 

Opravné položky k nebytovým budovám

P22

 

 

 

 

16302103

 

Opravné položky k technické rekultivaci

P22

 

 

 

 

16302109

 

Opravné položky k ostatním stavbám

P22

 

 

 

 

164

Opravné položky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných movitých věcí:

 

 

 

 

 

16402201

 

Opravné položky k dopravním prostředkům

P22

 

 

 

 

16402202

 

Opravné položky ke strojům, přístrojům, zařízením, inventářům a souborům hmotných movitých věcí

P22

 

 

 

 

165

Opravné položky k pěstitelským celkům trvalých porostů

P22

 

 

 

 

167

Opravné položky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku:

 

 

 

 

 

16702901

 

Opravné položky k ložiskům uhlí, ropy a zemního plynu

 

 

 

 

 

16702902

 

Opravné položky k ložiskům kovových nerostů

 

 

 

 

 

16702903

 

Opravné položky k ložiskům nekovových nerostů

 

 

 

 

 

16702904

 

Opravné položky k dospělým zvířatům a jejich skupinám

P22

 

 

 

 

16702905

 

Opravné položky k technickému zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku podle § 14 odst. 7 vyhlášky č. 410/2009 Sb.

P22

 

 

 

 

16702909

 

Opravné položky k jinému ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku

P22

 

 

 

 

168

Opravné položky k nedokončenému dlouhodobému hmotnému majetku:

 

 

 

 

 

16802101

 

Opravné položky k nedokončeným bytům a bytovým budovám

P22

 

 

 

 

16802102

 

Opravné položky k nedokončeným nebytovým budovám

P22

 

 

 

 

16802103

 

Opravné položky k nedokončené technické rekultivaci

P22

 

 

 

 

16802109

 

Opravné položky k nedokončeným ostatním stavbám

P22

 

 

 

 

16802201

 

Opravné položky k nedokončeným dopravním prostředkům

P22

 

 

 

 

16802202

 

Opravné položky k nedokončeným strojům, přístrojům, zařízením, inventářům a souborům hmotných movitých věcí

P22

 

 

 

 

16802500

 

Opravné položky k nedokončeným pěstitelským celkům trvalých porostů

P22

 

 

 

 

16802901

 

Opravné položky k nedokončeným ložiskům uhlí, ropy a zemního plynu

 

 

 

 

 

16802902

 

Opravné položky k nedokončeným ložiskům kovových nerostů

 

 

 

 

 

16802903

 

Opravné položky k nedokončeným ložiskům nekovových nerostů

 

 

 

 

 

16802904

 

Opravné položky k nedokončeným dospělým zvířatům a jejich skupinám

P22

 

 

 

 

16802905

 

Opravné položky k nedokončenému technickému zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku podle § 14 odst. 7 vyhlášky č. 410/2009 Sb.

P22

 

 

 

 

16802909

 

Opravné položky k nedokončenému jinému dlouhodobému hmotnému majetku

P22

 

 

 

 

16803100

 

Opravné položky k nedokončeným pozemkům

P22

 

 

 

 

16803201

 

Opravné položky k nedokončeným kulturním předmětům - sbírky muzejní povahy a další umělecká díla

P22

 

 

 

 

16803209

 

Opravné položky k nedokončeným kulturním předmětům - ostatní

P22

 

 

 

 

171

Opravné položky k majetkovým účastem v osobách s rozhodujícím vlivem:

 

 

 

 

 

17106101

 

Opravné položky k majetkovým účastem v osobách s rozhodujícím vlivem v a.s. (s výjimkou majetkových účastí u IF a IS) kótovaným

P10

 

 

 

 

17106102

 

Opravné položky k majetkovým účastem v osobách s rozhodujícím vlivem v a.s. (s výjimkou majetkových účastí u IF a IS) nekótovaným

P10

 

 

 

 

17106103

 

Opravné položky k majetkovým účastem v osobách s rozhodujícím vlivem u fondů peněžního trhu

P20

 

 

 

 

17106104

 

Opravné položky k majetkovým účastem v osobách s rozhodujícím vlivem u ostatních IF a IS

P20

 

 

 

 

17106109

 

Opravné položky k ostatním majetkovým účastem v osobách s rozhodujícím vlivem

P10

 

 

 

 

172

Opravné položky k majetkovým účastem v osobách s podstatným vlivem:

 

 

 

 

 

17206201

 

Opravné položky k majetkovým účastem v osobách s podstatným vlivem v a.s. (s výjimkou majetkových účastí u IF a IS) kótovaným

P10

 

 

 

 

17206202

 

Opravné položky k majetkovým účastem v osobách s podstatným vlivem v a.s. (s výjimkou majetkových účastí u IF a IS) nekótovaným

P10

 

 

 

 

17206203

 

Opravné položky k majetkovým účastem v osobách s podstatným vlivem u fondů peněžního trhu

P20

 

 

 

 

17206204

 

Opravné položky k majetkovým účastem v osobách s podstatným vlivem u ostatních IF a IS

P20

 

 

 

 

17206209

 

Opravné položky k ostatním majetkovým účastem v osobách s podstatným vlivem

P10

 

 

 

 

173

Opravné položky k dluhovým cenným papírům drženým do splatnosti:

 

 

 

 

 

17306301

 

Opravné položky k dluhovým cenným papírům drženým do splatnosti s (původní) splatností do 1 roku

P10

 

 

 

 

17306302

 

Opravné položky k dluhovým cenným papírům drženým do splatnosti s (původní) splatností nad 1 rok

P10

 

 

 

 

175

Opravné položky k dlouhodobým půjčkám

 

 

 

 

 

17506701

 

Opravné položky k dlouhodobým půjčkám - do splatnosti

P10

 

 

 

 

17506702

 

Opravné položky k dlouhodobým půjčkám - po splatnosti

P10

 

 

 

 

176

Opravné položky k ostatnímu dlouhodobému finančnímu majetku:

 

 

 

 

 

17606901

 

Opravné položky k majetkovým účastem u mezinárodních společností

P10

 

 

 

 

17606902

 

Opravné položky k majetkovým účastem do 20%

P10

 

 

 

 

17606903

 

Opravné položky k depozitním směnkám

 

 

 

 

 

17606909

 

Opravné položky k jinému dlouhodobému finančnímu majetku

P10

 

 

 

 

177

Opravné položky k pořizovanému dlouhodobému finančnímu majetku:

 

 

 

 

 

17706101

 

Opravné položky k pořizovaným majetkovým účastem v osobách s rozhodujícím vlivem v a.s. (s výjimkou majetkových účastí u IF a IS) kótovaným

P10

 

 

 

 

17706102

 

Opravné položky k pořizovaným majetkovým účastem v osobách s rozhodujícím vlivem v a.s. (s výjimkou majetkových účastí u IF a IS) nekótovaným

P10

 

 

 

 

17706103

 

Opravné položky k pořizovaným majetkovým účastem v osobách s rozhodujícím vlivem u fondů peněžního trhu

P20

 

 

 

 

17706104

 

Opravné položky k pořizovaným majetkovým účastem v osobách s rozhodujícím vlivem u ostatních IF a IS

P20

 

 

 

 

17706109

 

Opravné položky k pořizovaným ostatním majetkovým účastem v osobách s rozhodujícím vlivem

P10

 

 

 

 

17706201

 

Opravné položky k pořizovaným majetkovým účastem v osobách s podstatným vlivem v a.s. (s výjimkou majetkových účastí u IF a IS) kótovaným

P10

 

 

 

 

17706202

 

Opravné položky k pořizovaným majetkovým účastem v osobách s podstatným vlivem v a.s. (s výjimkou majetkových účastí u IF a IS) nekótovaným

P10

 

 

 

 

17706203

 

Opravné položky k pořizovaným majetkovým účastem v osobách s podstatným vlivem u fondů peněžního trhu

P20

 

 

 

 

17706204

 

Opravné položky k pořizovaným majetkovým účastem v osobách s podstatným vlivem u ostatních IF a IS

P20

 

 

 

 

17706209

 

Opravné položky k pořizovaným ostatním majetkovým účastem v osobách s podstatným vlivem

P10

 

 

 

 

17706301

 

Opravné položky k pořizovaným dluhovým cenným papírům drženým do splatnosti s (původní) splatností do 1 roku

P10

 

 

 

 

17706302

 

Opravné položky k pořizovaným dluhovým cenným papírům drženým do splatnosti s (původní) splatností nad 1 rok

P10

 

 

 

 

17706901

 

Opravné položky k pořizovaným majetkovým účastem u mezinárodních společností

P10

 

 

 

 

17706902

 

Opravné položky k pořizovaným majetkovým účastem do 20%

P10

 

 

 

 

17706903

 

Opravné položky k pořizovaným depozitním směnkám

 

 

 

 

 

17706909

 

Opravné položky k pořizovanému jinému dlouhodobému finančnímu majetku

P10

 

 

 

 

191

Opravné položky ke směnkám k inkasu

P10

 

 

 

 

192

Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti:

 

 

 

 

 

19231501

 

Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti za poplatky, pokuty a penále

 

 

 

 

 

19231509

 

Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti - ostatní

P10

 

 

 

 

193

Opravné položky k poskytnutým návratným finančním výpomocem krátkodobým:

 

 

 

 

 

19331601

 

Opravné položky k poskytnutým návratným finančním výpomocem krátkodobým - do splatnosti

P10

 

 

 

 

19331602

 

Opravné položky k poskytnutým návratným finančním výpomocem krátkodobým - po splatnosti

P10

 

 

 

 

194

Opravné položky k odběratelům

P20

 

 

 

 

195

Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám z postoupených úvěrů

P10

 

 

 

 

198

Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám z ručení:

 

 

 

 

 

19836101

 

Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám z ručení za dluhové cenné papíry - do splatnosti

P10

 

 

 

 

19836102

 

Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám z ručení za půjčky a úvěry- do splatnosti

P10

 

 

 

 

19836103

 

Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám z ručení - po splatnosti

P10

 

 

 

 

199

Opravné položky k ostatním krátkodobým pohledávkám:

 

 

 

 

 

19937701

 

Opravné položky k ostatním krátkodobým pohledávkám - dividendy a podíly na zisku

P10

 

 

 

 

19937702

 

Opravné položky k ostatním krátkodobým pohledávkám - úroky z úvěrů a půjček - do splatnosti

P10

 

 

 

 

19937703

 

Opravné položky k ostatním krátkodobým pohledávkám - úroky z krátkodobých cenných papírů - do splatnosti

P10

 

 

 

 

19937704

 

Opravné položky k ostatním krátkodobým pohledávkám - úroky po splatnosti

P10

 

 

 

 

19937709

 

Opravné položky k ostatním krátkodobým pohledávkám - jiné

P10

 

 

 

 

224

Běžné účty státních fondů

P10

 

 

 

 

231

Základní běžný účet územních samosprávných celků

P10

 

 

 

 

236

Běžné účty fondů územních samosprávných celků

P10

 

 

 

 

241

Běžný účet

P10

 

 

 

 

243

Běžný účet FKSP

P10

 

 

 

 

244

Termínované vklady krátkodobé

P10

 

 

 

 

245

Jiné běžné účty

P10

 

 

 

 

251

Majetkové cenné papíry k obchodování:

 

 

 

 

 

25125101

 

Majetkové cenné papíry k obchodování v a.s. (s výjimkou majetkových účastí u IF a IS) kótované

P10

 

 

 

 

25125102

 

Majetkové cenné papíry k obchodování v a.s. (s výjimkou majetkových účastí u IF a IS) nekótované

P10

 

 

 

 

25125103

 

Majetkové cenné papíry k obchodování u fondů peněžního trhu

P20

 

 

 

 

25125104

 

Majetkové cenné papíry k obchodování u ostatních IF a IS

P20

 

 

 

 

25125109

 

Ostatní majetkové cenné papíry k obchodování

P10

 

 

 

 

253

Dluhové cenné papíry k obchodování:

 

 

 

 

 

25325301

 

Dluhové cenné papíry k obchodování s (původní) splatností do 1 roku

P10

 

 

 

 

25325302

 

Dluhové cenné papíry k obchodování s (původní) splatností nad 1 rok

P10

 

 

 

 

256

Jiné cenné papíry:

 

 

 

 

 

25625601

 

Jiné cenné papíry - opční listy

P10

 

 

 

 

25625602

 

Jiné cenné papíry – depozitní směnky

P10

 

 

 

 

25625609

 

Jiné cenné papíry - ostatní

P10

 

 

 

 

261

Pokladna

 

 

 

 

 

262

Peníze na cestě

 

 

 

 

 

263

Ceniny

 

 

 

 

 

281

Krátkodobé úvěry:

 

 

 

 

 

28128101

 

Krátkodobé úvěry - jistina

P10

 

 

 

 

28128102

 

Krátkodobé úvěry - úrok

P10

 

 

 

 

282

Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)

P10

 

 

 

 

283

Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů:

 

 

 

 

 

28328301

 

Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů - jistina

 

 

 

 

 

28328302

 

Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů - úrok

 

 

 

 

 

289

Jiné krátkodobé půjčky

P10

 

 

 

 

311

Odběratelé

P20

 

 

 

 

312

Směnky k inkasu

P10

 

 

 

 

313

Pohledávky za eskontované cenné papíry

P10

 

 

 

 

314

Krátkodobé poskytnuté zálohy

P10

 

 

 

 

315

Jiné pohledávky z hlavní činnosti:

 

 

 

 

 

31531501

 

Jiné pohledávky z hlavní činnosti za poplatky, pokuty a penále

 

 

 

 

 

31531509

 

Jiné pohledávky z hlavní činnosti - ostatní

P10

 

 

 

 

316

Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé:

 

 

 

 

 

31631601

 

Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé - do splatnosti

P10

 

 

 

 

31631602

 

Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé - po splatnosti

P10

 

 

 

 

317

Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů

P10

 

 

 

 

321

Dodavatelé

P10

 

 

 

 

322

Směnky k úhradě

P10

 

 

 

 

324

Krátkodobé přijaté zálohy

P10

 

 

 

 

325

Závazky z dělené správy

 

 

 

 

 

326

Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé

P10

 

 

 

 

331

Zaměstnanci

 

 

 

 

 

333

Jiné závazky vůči zaměstnancům

 

 

 

 

 

335

Pohledávky za zaměstnanci

 

 

 

 

 

344

Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce:

 

 

 

 

 

34434401

 

Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce - pohledávky z dávek sociálního zabezpečení

 

 

 

 

 

34434409

 

Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce - ostatní

P10

 

 

 

 

345

Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce:

 

 

 

 

 

34534501

 

Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce - závazky z dávek sociálního zabezpečení

 

 

 

 

 

34534503

 

Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce – investiční dotace s předpokládaným spolufinancováním z EU v případě ústředních vládních institucí

P10

 

 

 

 

34534504

 

Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce – neinvestiční dotace s předpokládaným spolufinancováním z EU v případě ústředních vládních institucí

P10

 

 

 

 

34534509

 

Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce - ostatní

P10

 

 

 

 

346

Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi:

 

 

 

 

 

34634603

 

Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi - investiční dotace s předpokládaným spolufinancováním z EU

P10

 

 

 

 

34634604

 

Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi - neinvestiční dotace s předpokládaným spolufinancováním z EU

P10

 

 

 

 

34634606

 

Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi - dotace v rámci přenesené působnosti

P10

 

 

 

 

34634609

 

Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi - ostatní

P10

 

 

 

 

347

Závazky k vybraným ústředním vládním institucím:

 

 

 

 

 

34734703

 

Závazky k vybraným ústředním vládním institucím - investiční dotace s předpokládaným spolufinancováním z EU v případě ústředních vládních institucí

P10

 

 

 

 

34734704

 

Závazky k vybraným ústředním vládním institucím - neinvestiční dotace s předpokládaným spolufinancováním z EU v případě ústředních vládních institucí

P10

 

 

 

 

34734709

 

Závazky k vybraným ústředním vládním institucím - ostatní

P10

 

 

 

 

348

Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi

P10

 

 

 

 

349

Závazky k vybraným místním vládním institucím:

 

 

 

 

 

34934903

 

Závazky k vybraným místním vládním institucím - investiční dotace s předpokládaným spolufinancováním z EU v případě ústředních vládních institucí

P10

 

 

 

 

34934904

 

Závazky k vybraným místním vládním institucím - neinvestiční dotace s předpokládaným spolufinancováním z EU v případě ústředních vládních institucí

P10

 

 

 

 

34934906

 

Závazky k vybraným místním vládním institucím - dotace v rámci přenesené působnosti

P10

 

 

 

 

34934909

 

Závazky k vybraným místním vládním institucím - ostatní

P10

 

 

 

 

361

Krátkodobé pohledávky z ručení:

 

 

 

 

 

36136101

 

Krátkodobé pohledávky z ručení za dluhové cenné papíry - do splatnosti

P10

 

 

 

 

36136102

 

Krátkodobé pohledávky z ručení za půjčky a úvěry - do splatnosti

P10

 

 

 

 

36136103

 

Krátkodobé pohledávky z ručení - po splatnosti

P10

 

 

 

 

362

Krátkodobé závazky z ručení:

 

 

 

 

 

36236201

 

Krátkodobé závazky z ručení za dluhové cenné papíry

P10

 

 

 

 

36236202

 

Krátkodobé závazky z ručení za půjčky a úvěry

P10

 

 

 

 

363

Pevné termínové operace a opce:

 

 

 

 

 

36336311

 

Pevné termínové operace a opce (pohledávky) - opce a opce přes přepážku

P10

 

 

 

 

36336312

 

Pevné termínové operace a opce (pohledávky) - swapy úrokové

P10

 

 

 

 

36336313

 

Pevné termínové operace a opce (pohledávky) - swapy měnové

P10

 

 

 

 

36336314

 

Pevné termínové operace a opce (pohledávky) - swapy ostatní

P10

 

 

 

 

36336315

 

Pevné termínové operace a opce (pohledávky) - termínové úrokové dohody (FRA)

P10

 

 

 

 

36336316

 

Pevné termínové operace a opce (pohledávky) - REPO

P10

 

 

 

 

36336317

 

Pevné termínové operace a opce (pohledávky) - DEPO

P10

 

 

 

 

36336319

 

Pevné termínové operace a opce (pohledávky) - ostatní

P10

 

 

 

 

36336321

 

Pevné termínové operace a opce (závazky) - opce a opce přes přepážku

P10

 

 

 

 

36336322

 

Pevné termínové operace a opce (závazky) - swapy úrokové

P10

 

 

 

 

36336323

 

Pevné termínové operace a opce (závazky) - swapy měnové

P10

 

 

 

 

36336324

 

Pevné termínové operace a opce (závazky) - swapy ostatní

P10

 

 

 

 

36336325

 

Pevné termínové operace a opce (závazky) - termínové úrokové dohody (FRA)

P10

 

 

 

 

36336326

 

Pevné termínové operace a opce (závazky) - REPO

P10

 

 

 

 

36336327

 

Pevné termínové operace a opce (závazky) - DEPO

P10

 

 

 

 

36336329

 

Pevné termínové operace a opce (závazky) - ostatní

P10

 

 

 

 

364

Závazky z neukončených finančních operací

P10

 

 

 

 

365

Pohledávky z finančního zajištění

P10

 

 

 

 

366

Závazky z finančního zajištění

P10

 

 

 

 

367

Pohledávky z vydaných dluhopisů

P10

 

 

 

 

368

Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů

P10

 

 

 

 

373

Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery:

 

 

 

 

 

37337301

 

Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery - investiční dotace, příspěvky, granty a NeFV

P10

 

 

 

 

37337302

 

Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery - neinvestiční dotace, příspěvky, granty a NeFV

P10

 

 

 

 

37337303

 

Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery - důchody

 

 

 

 

 

37337304

 

Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery - investiční dotace spolufincované z EU

P10

 

 

 

 

37337305

 

Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery - neinvestiční dotace spolufinancované z EU

P10

 

 

 

 

37337306

 

Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery - dotace v rámci přenesené působnosti

P10

 

 

 

 

374

Krátkodobé přijaté zálohy na transfery:

 

 

 

 

 

37437401

 

Krátkodobé přijaté zálohy na transfery - investiční dotace, příspěvky, granty a NeFV

P10

 

 

 

 

37437402

 

Krátkodobé přijaté zálohy na transfery - neinvestiční dotace, příspěvky, granty a NeFV

P10

 

 

 

 

37437403

 

Krátkodobé přijaté zálohy na transfery - investiční dotace s předpokládaným spolufinancováním z EU

P10

 

 

 

 

37437404

 

Krátkodobé přijaté zálohy na transfery - neinvestiční dotace s předpokládaným spolufinancováním z EU

P10

 

 

 

 

37437406

 

Krátkodobé přijaté zálohy na transfery - dotace v rámci přenesené působnosti

P10

 

 

 

 

375

Zprostředkování krátkodobých transferů:

 

 

 

 

 

37537501

 

Zprostředkování krátkodobých transferů - dotace v rámci přenesené působnosti

 

 

 

 

 

37537509

 

Zprostředkování krátkodobých transferů - ostatní

 

 

 

 

 

377

Ostatní krátkodobé pohledávky:

 

 

 

 

 

37737701

 

Ostatní krátkodobé pohledávky - dividendy a podíly na zisku

P10

 

 

 

 

37737702

 

Ostatní krátkodobé pohledávky - úroky z úvěrů a půjček - do splatnosti

P10

 

 

 

 

37737703

 

Ostatní krátkodobé pohledávky - úroky z krátkodobých cenných papírů - do splatnosti

P10

 

 

 

 

37737704

 

Ostatní krátkodobé pohledávky - úroky po splatnosti

P10

 

 

 

 

37737709

 

Ostatní krátkodobé pohledávky - jiné

P10

 

 

 

 

378

Ostatní krátkodobé závazky:

 

 

 

 

 

37837801

 

Ostatní krátkodobé závazky - úroky z úvěrů a půjček

P10

 

 

 

 

37837802

 

Ostatní krátkodobé závazky - úroky z vydaných krátkodobých cenných papírů

P10

 

 

 

 

37837803

 

Ostatní krátkodobé závazky - neidentifikovatelné platby

 

 

 

 

 

37837809

 

Ostatní krátkodobé závazky - jiné

P10

 

 

 

 

381

Náklady příštích období:

 

 

 

 

 

38138101

 

Náklady příštích období - dodavatelsko-odběratelské vztahy

P20

 

 

 

 

38138102

 

Náklady příštích období - úroky (diskonty) z krátkodobých dluhových cenných papírů

P10

 

 

 

 

38138103

 

Náklady příštích období - úroky (diskonty) z dlouhodobých dluhových cenných papírů

P10

 

 

 

 

38138104

 

Náklady příštích období - úroky z úvěrů a půjček

P10

 

 

 

 

38138109

 

Náklady příštích období - ostatní

P20

 

 

 

 

383

Výdaje příštích období:

 

 

 

 

 

38338301

 

Výdaje příštích období - úroky z úvěrů a půjček

P10

 

 

 

 

38338309

 

Výdaje příštích období - ostatní

P20

 

 

 

 

384

Výnosy příštích období:

 

 

 

 

 

38438401

 

Výnosy příštích období - dodavatelsko-odběratelské vztahy

P20

 

 

 

 

38438402

 

Výnosy příštích období - úroky (prémie) z krátkodobých dluhových cenných papírů

P10

 

 

 

 

38438403

 

Výnosy příštích období - úroky (prémie) z dlouhodobých dluhových cenných papírů

P10

 

 

 

 

38438404

 

Výnosy příštích období - úroky z úvěrů a půjček

P10

 

 

 

 

38438409

 

Výnosy příštích období - ostatní

P20

 

 

 

 

385

Příjmy příštích období:

 

 

 

 

 

 

38538501

 

Příjmy příštích období - úroky z úvěrů a půjček

P10

 

 

 

 

38538509

 

Příjmy příštích období - ostatní

P20

 

 

 

 

388

Dohadné účty aktivní:

 

 

 

 

 

38838801

 

Dohadné účty aktivní - úroky z úvěrů a půjček

P10

 

 

 

 

38838803

 

Dohadné účty aktivní - investiční dotace s předpokládaným spolufinancováním z EU

P10

 

 

 

 

38838804

 

Dohadné účty aktivní - neinvestiční dotace s předpokládaným spolufinancováním z EU

P10

 

 

 

 

38838806

 

Dohadné účty aktivní - dotace v rámci přenesené působnosti

P10

 

 

 

 

38838809

 

Dohadné účty aktivní - ostatní

P20

 

 

 

 

389

Dohadné účty pasivní:

 

 

 

 

 

38938901

 

Dohadné účty pasivní - úroky z úvěrů a půjček

P10

 

 

 

 

38938903

 

Dohadné účty pasivní - investiční dotace s předpokládaným spolufinancováním z EU v případě ústředních vládních institucí

P10

 

 

 

 

38938904

 

Dohadné účty pasivní - neinvestiční dotace s předpokládaným spolufinancováním z EU v případě ústředních vládních institucí

P10

 

 

 

 

38938906

 

Dohadné účty pasivní - dotace v rámci přenesené působnosti

P10

 

 

 

 

38938909

 

Dohadné účty pasivní - ostatní

P20

 

 

 

 

401

Jmění účetní jednotky

 

 

 

 

 

402

Fond privatizace

 

 

 

 

 

403

Transfery na pořízení dlouhodobého majetku:

 

 

 

 

 

40340301

 

Transfery na pořízení dlouhodobého majetku - tuzemské

P10

 

 

 

 

40340302

 

Transfery na pořízení dlouhodobého majetku - s předpokládaným spolufinancováním z EU

P10

 

 

 

 

40340309

 

Transfery na pořízení dlouhodobého majetku - ostatní

P10

 

 

 

 

405

Kurzové rozdíly

 

 

 

 

 

406

Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody

 

 

 

 

 

407

Jiné oceňovací rozdíly

P22

 

 

 

 

408

Opravy předcházejících účetních období

 

 

 

 

 

411

Fond odměn

 

 

 

 

 

412

Fond kulturních a sociálních potřeb

 

 

 

 

 

413

Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření

 

 

 

 

 

414

Rezervní fond z ostatních titulů:

 

 

 

 

 

 

41441401

 

Rezervní fond z ostatních titulů - finanční dary

P22

 

 

 

 

41441409

 

Rezervní fond z ostatních titulů - ostatní

 

 

 

 

 

416

Fond reprodukce majetku, investiční fond

 

 

 

 

 

419

Ostatní fondy

 

 

 

 

 

451

Dlouhodobé úvěry:

 

 

 

 

 

45145101

 

Dlouhodobé úvěry - jistina

P10

 

 

 

 

45145102

 

Dlouhodobé úvěry - úrok

P10

 

 

 

 

452

Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé

P10

 

 

 

 

453

Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů:

 

 

 

 

 

45345301

 

Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů - jistina

 

 

 

 

 

45345302

 

Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů - úrok

 

 

 

 

 

455

Dlouhodobé přijaté zálohy

P10

 

 

 

 

456

Dlouhodobé závazky z ručení:

 

 

 

 

 

45645601

 

Dlouhodobé závazky z ručení za dluhové cenné papíry

P10

 

 

 

 

45645602

 

Dlouhodobé závazky z ručení za půjčky a úvěry

P10

 

 

 

 

457

Dlouhodobé směnky k úhradě

P10

 

 

 

 

459

Ostatní dlouhodobé závazky:

 

 

 

 

 

45945901

 

Ostatní dlouhodobé závazky - z nákupu na splátky

P10

 

 

 

 

45945902

 

Ostatní dlouhodobé závazky - úroky z úvěrů a půjček

P10

 

 

 

 

45945903

 

Ostatní dlouhodobé závazky - úroky z vydaných dlouhodobých cenných papírů

P10

 

 

 

 

45945909

 

Ostatní dlouhodobé závazky - jiné

P10

 

 

 

 

462

Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé:

 

 

 

 

 

46246201

 

Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé - do splatnosti

P10

 

 

 

 

46246202

 

Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé - po splatnosti

P10

 

 

 

 

464

Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů

P10

 

 

 

 

465

Dlouhodobé poskytnuté zálohy

P10

 

 

 

 

466

Dlouhodobé pohledávky z ručení:

 

 

 

 

 

46646601

 

Dlouhodobé pohledávky z ručení za dluhové cenné papíry - do splatnosti

P10

 

 

 

 

46646602

 

Dlouhodobé pohledávky z ručení za půjčky a úvěry - do splatnosti

P10

 

 

 

 

46646603

 

Dlouhodobé pohledávky z ručení - po splatnosti

P10

 

 

 

 

469

Ostatní dlouhodobé pohledávky:

 

 

 

 

 

46946901

 

Ostatní dlouhodobé pohledávky - úroky z úvěrů a půjček - do splatnosti

P10

 

 

 

 

46946902

 

Ostatní dlouhodobé pohledávky - úroky z dlouhodobých cenných papírů - do splatnosti

P10

 

 

 

 

46946903

 

Ostatní dlouhodobé pohledávky - úroky po splatnosti

P10

 

 

 

 

46946909

 

Ostatní dlouhodobé pohledávky - jiné

P10

 

 

 

 

471

Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery:

 

 

 

 

 

47147101

 

Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery - investiční dotace, příspěvky, granty a NeFV

P10

 

 

 

 

47147102

 

Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery - neinvestiční dotace, příspěvky, granty a NeFV

P10

 

 

 

 

47147103

 

Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery - investiční dotace spolufinancované z EU

P10

 

 

 

 

47147104

 

Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery - neinvestiční dotace spolufinancované z EU

P10

 

 

 

 

47147106

 

Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery - dotace v rámci přenesené působnosti

P10

 

 

 

 

472

Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery:

 

 

 

 

 

47247201

 

Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery - investiční dotace, příspěvky, granty a NeFV

P10

 

 

 

 

47247202

 

Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery - neinvestiční dotace, příspěvky, granty a NeFV

P10

 

 

 

 

47247203

 

Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery - investiční dotace s předpokládaným spolufinancováním z EU

P10

 

 

 

 

47247204

 

Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery - neinvestiční dotace s předpokládaným spolufinancováním z EU

P10

 

 

 

 

47247206

 

Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery - dotace v rámci přenesené působnosti

P10

 

 

 

 

475

Zprostředkování dlouhodobých transferů

 

 

 

 

 

B Poznámky ke způsobu vyplnění

 

Příloha č. 2b k vyhlášce č. 383/2009 Sb.

 

Termíny pro předávání Pomocného analytického přehledu

 

 

Název účetního záznamu

Četnost předávání účetního záznamu

 

Část I: Počáteční a koncové stavy a obraty na vybraných rozvahových účtech

čtvrtletně - ve stavu k 31. 3., 30. 6., 30. 9. do 30. dne následujícího měsíce a
ročně, tj. ve stavu k 31. 12. do 25. 2. následujícího roku,

 

Část II: Vybrané náklady od počátku roku za hlavní a hospodářskou činnost

čtvrtletně - ve stavu k 31. 3., 30. 6., 30. 9. do 30. dne následujícího měsíce a
ročně, tj. ve stavu k 31. 12. do 25. 2. následujícího roku,

 

Část III: Vybrané výnosy od počátku roku za hlavní a hospodářskou činnost

čtvrtletně - ve stavu k 31. 3., 30. 6., 30. 9. do 30. dne následujícího měsíce a
ročně, tj. ve stavu k 31. 12. do 25. 2. následujícího roku,

 

Část IV: DNM a DHM - typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů

čtvrtletně - ve stavu k 31. 3., 30. 6., 30. 9. do 30. dne následujícího měsíce a
ročně, tj. ve stavu k 31. 12. do 25. 2. následujícího roku,

 

Část V: Zásoby - typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů

čtvrtletně - ve stavu k 31. 3., 30. 6., 30. 9. do 30. dne následujícího měsíce a
ročně, tj. ve stavu k 31. 12. do 25. 2. následujícího roku,

 

Část VI: Pohledávky - typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů

čtvrtletně - ve stavu k 31. 3., 30. 6., 30. 9. do 30. dne následujícího měsíce a
ročně, tj. ve stavu k 31. 12. do 25. 2. následujícího roku,

 

Část VII: Závazky - typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů

čtvrtletně - ve stavu k 31. 3., 30. 6., 30. 9. do 30. dne následujícího měsíce a
ročně, tj. ve stavu k 31. 12. do 25. 2. následujícího roku,

 

Část VIII: Ostatní aktiva - typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů

čtvrtletně - ve stavu k 31. 3., 30. 6., 30. 9. do 30. dne následujícího měsíce a
ročně, tj. ve stavu k 31. 12. do 25. 2. následujícího roku,

 

Část IX: Jmění účetní jednotky -typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů

čtvrtletně - ve stavu k 31. 3., 30. 6., 30. 9. do 30. dne následujícího měsíce a
ročně, tj. ve stavu k 31. 12. do 25. 2. následujícího roku,

 

Část X: Počáteční a koncové stavy a obraty na vybraných rozvahových účtech v členění podle jednotlivých partnerů aktiva / pasiva nebo partnerů transakce

čtvrtletně - ve stavu k 31. 3., 30. 6., 30. 9. do 30. dne následujícího měsíce a
ročně, tj. ve stavu k 31. 12. do 25. 2. následujícího roku,

 

Část XI: Vybrané náklady a výnosy od počátku roku za hlavní a hospodářskou činnost v členění podle jednotlivých partnerů transakce

čtvrtletně - ve stavu k 31. 3., 30. 6., 30. 9. do 30. dne následujícího měsíce a
ročně, tj. ve stavu k 31. 12. do 25. 2. následujícího roku

 

Část XII: Typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů v členění podle jednotlivých partnerů transakce

čtvrtletně - ve stavu k 31. 3., 30. 6., 30. 9. do 30. dne následujícího měsíce a
ročně, tj. ve stavu k 31. 12. do 25. 2. následujícího roku

 

Část XIII: Typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů v členění podle jednotlivých partnerů aktiva / pasiva a partnerů transakce

čtvrtletně - ve stavu k 31. 3., 30. 6., 30. 9. do 30. dne následujícího měsíce a
ročně, tj. ve stavu k 31. 12. do 25. 2. následujícího roku

 

Část XIV: Přehled majetkových účastí a jejich změn

ročně - ve stavu k 31. 12. do 25. 2. následujícího roku

 

Část XV: Přehled podrozvahových účtů

ročně - ve stavu k 31. 12. do 25. 2. následujícího roku

 

Část XVI: Počáteční a koncové stavy na vybraných podrozvahových účtech v členění podle jednotlivých partnerů podrozvahového účtu

ročně - ve stavu k 31. 12. do 25. 2. následujícího roku

 

Část XVII: Vysvětlení významných částek

ročně - ve stavu k 31. 12. do 25. 2. následujícího roku

Poznámka:

Má-li vybraná účetní jednotka povinnost zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, které jsou požadovány v jednotlivých částech Pomocného analytického přehledu, sestavuje jednotlivé části Pomocného analytického přehledu v agregované podobě způsobem stanoveným v Technickém manuálu centrálního systému účetních informací státu.

Připadne-li termín předání na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejbližší příští pracovní den.

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 383/2009 Sb.

 

Termíny pro předávání konsolidačních účetních záznamů

 

Název účetního záznamu

Četnost předávání účetního záznamu

Rozvaha

čtvrtletně - ve stavu k 31. 3., 30. 6., 30. 9. - mezitímní účetní závěrka, a to do 25. dne následujícího měsíce a ročně, tj. ve stavu k 31. 12. - řádná účetní závěrka, a to do 20. 2. následujícího roku,
zdravotní pojišťovny: čtvrtletně - ve stavu k31. 3., 30. 6., 30. 9. - mezitímní účetní závěrka, a to do 60. dne od konce vykazovaného období, a ročně, tj. ve stavu k31. 12. - řádná účetní závěrka, a to do 28. 2. následujícího roku,
vybrané účetní jednotky, které předávají účetní záznamy podle §3a této vyhlášky: čtvrtletně - ve stavu k 31. 3., 30. 6., 30. 9. - mezitímní účetní závěrka, a to do 30. dne následujícího měsíce aročně, tj. ve stavu k 31. 12. - řádná účetní závěrka, a to do 25.2. následujícího roku.

Výkaz zisku a ztráty

čtvrtletně - ve stavu k 31. 3., 30. 6., 30. 9. - mezitímní účetní závěrka, a to do 25. dne následujícího měsíce a ročně, tj. ve stavu k 31. 12. - řádná účetní závěrka, a to do 20. 2. následujícího roku,
zdravotní pojišťovny: čtvrtletně - ve stavu k31. 3., 30. 6., 30. 9. - mezitímní účetní závěrka, a to do 60. dne od konce vykazovaného období, a ročně, tj. ve stavu k31. 12. - řádná účetní závěrka, a to do 28. 2. následujícího roku,
vybrané účetní jednotky, které předávají účetní záznamy podle §3a této vyhlášky: čtvrtletně - ve stavu k 31. 3., 30. 6., 30. 9. - mezitímní účetní závěrka, a to do 30. dne následujícího měsíce aročně, tj. ve stavu k 31. 12. - řádná účetní závěrka, a to do 25.2. následujícího roku.

Přehled o peněžních tocích

ročně, tj. ve stavu k 31. 12. - řádná účetní závěrka, a to do 20. 2. následujícího roku,
zdravotní pojišťovny: ročně, tj. ve stavu k31. 12. - řádná účetní závěrka, a to do 28. 2. následujícího roku,
vybrané účetní jednotky, které předávají účetní záznamy podle §3a této vyhlášky: ročně, tj. ve stavu k 31. 12. - řádná účetní závěrka, a to do 25.2. následujícího roku.

Přehled o změnách vlastního kapitálu

ročně, tj. ve stavu k 31. 12. - řádná účetní závěrka, a to do 20. 2. následujícího roku,
zdravotní pojišťovny: ročně, tj. ve stavu k31. 12. - řádná účetní závěrka, a to do 28. 2. následujícího roku,
vybrané účetní jednotky, které předávají účetní záznamy podle §3a této vyhlášky: ročně, tj. ve stavu k 31. 12. - řádná účetní závěrka, a to do 25.2. následujícího roku.

Příloha

čtvrtletně - ve stavu k 31. 3., 30. 6., 30.9. - mezitímní účetní závěrka, a to 25. dne následujícího měsíce a ročně, tj. ve stavu k 31. 12. - řádná účetní závěrka, a to do 20. 2. následujícího roku,
zdravotní pojišťovny: čtvrtletně - ve stavu k31. 3., 30. 6., 30. 9. - mezitímní účetní závěrka, a to do 60. dne od konce vykazovaného období, a ročně, tj. ve stavu k31. 12. - řádná účetní závěrka, a to do 28. 2. následujícího roku,
vybrané účetní jednotky, které předávají účetní záznamy podle §3a této vyhlášky: čtvrtletně - ve stavu k 31. 3., 30. 6., 30. 9. - mezitímní účetní závěrka, a to do 30. dne následujícího měsíce aročně, tj. ve stavu k 31. 12. - řádná účetní závěrka, a to do 25.2. následujícího roku.

Pomocný konsolidační přehled

ročně, tj. ve stavu k 31. 12., a to do 31. 7. následujícího roku

Seznam účetních jednotek patřících do dílčího konsolidačního celku státu

ročně, tj. ve stavu k31. 12., a to do 15. 1. následujícího roku

Pomocný konsolidační záznam

do deseti pracovních dnů od obdržení požadavku na předání pomocného konsolidačního záznamu ministerstvem, nestanoví-li ministerstvo lhůtu pro předání delší

Poznámka:

Připadne-li termín předání na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejbližší příští pracovní den.

Příloha č. 3a k vyhlášce č. 383/2009 Sb.

Pomocný konsolidační přehled

Část I: Přehled stavu položek

DOBROVOLNÝ SVAZEK OBCÍ, ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA a OVLÁDANÁ OSOBA

Název, právní forma, sídlo, IČO

Konsolidovaná účetní závěrka: ANO/NE

Počet zaměstnanců

Sestaveno k 31. 12. ____

Kontaktní osoba (jméno a příjmení, e-mail, telefonní číslo)

(v Kč, s přesností na 2 desetinná místa)

 

 

 

 

 

 

 

Kód
výkazu

Číslo položky

Název položky

Běžné období

Minulé období

Brutto

Korekce

Netto

MZA

A.I.1.

Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje

 

 

 

 

MZA

A.I.2.

Software

 

 

 

 

MZA

A.I.3.

Ocenitelná práva

 

 

 

 

MZA

A.I.4.

Povolenky na emise a preferenční limity

 

 

 

 

MZA

A.I.5.

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

 

 

 

 

MZA

A.I.6.

Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek

 

 

 

 

MZA

A.I.7.

Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

 

 

 

 

MZA

A.I.8.

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek

 

 

 

 

MZA

A.I.9.

Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji

 

 

 

 

MZA

A.I.A.

Konsolidační rozdíl

 

 

 

 

MZA

A.II.1.

Pozemky

 

 

 

 

MZA

A.II.2.

Kulturní předměty

 

 

 

 

MZA

A.II.3.

Stavby

 

 

 

 

MZA

A.II.4.

Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí

 

 

 

 

MZA

A.II.5.

Pěstitelské celky trvalých porostů

 

 

 

 

MZA

A.II.6.

Drobný dlouhodobý hmotný majetek

 

 

 

 

MZA

A.II.7.

Ostatní dlouhodobý hmotný majetek

 

 

 

 

MZA

A.II.8.

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

 

 

 

 

MZA

A.II.9.

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek

 

 

 

 

MZA

A.II.10.

Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji

 

 

 

 

MZA

A.III.1.

Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem

 

 

 

 

MZA

A.III.2.

Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem

 

 

 

 

MZA

A.III.3.

Dluhové cenné papíry držené do splatnosti

 

 

 

 

MZA

A.III.4.

Dlouhodobé půjčky

 

 

 

 

MZA

A.III.5.

Termínované vklady dlouhodobé

 

 

 

 

MZA

A.III.6.

Ostatní dlouhodobý finanční majetek

 

 

 

 

MZA

A.III.7.

Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek

 

 

 

 

MZA

A.III.8.

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek

 

 

 

 

MZA

A.III.A.

Cenné papíry a podíly v ekvivalenci

 

 

 

 

MZA

A.IV.1.

Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé

 

 

 

 

MZA

A.IV.2.

Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů

 

 

 

 

MZA

A.IV.3.

Dlouhodobé poskytnuté zálohy

 

 

 

 

MZA

A.IV.4.

Dlouhodobé pohledávky z ručení

 

 

 

 

MZA

A.IV.5.

Ostatní dlouhodobé pohledávky

 

 

 

 

MZA

A.IV.6.

Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery

 

 

 

 

MZA

A.IV.A.

Pohledávky z veřejného zdravotního pojištění - dlouhodobé

 

 

 

 

MZA

B.I.1.

Pořízení materiálu

 

 

 

 

MZA

B.I.2.

Materiál na skladě

 

 

 

 

MZA

B.I.3.

Materiál na cestě

 

 

 

 

MZA

B.I.4.

Nedokončená výroba

 

 

 

 

MZA

B.I.5.

Polotovary vlastní výroby

 

 

 

 

MZA

B.I.6.

Výrobky

 

 

 

 

MZA

B.I.7.

Pořízení zboží

 

 

 

 

MZA

B.I.8.

Zboží na skladě

 

 

 

 

MZA

B.I.9.

Zboží na cestě

 

 

 

 

MZA

B.I.10.

Ostatní zásoby

 

 

 

 

MZA

B.II.1.

Odběratelé

 

 

 

 

MZA

B.II.2.

Směnky k inkasu

 

 

 

 

MZA

B.II.3.

Pohledávky za eskontované cenné papíry

 

 

 

 

MZA

B.II.4.

Krátkodobé poskytnuté zálohy

 

 

 

 

MZA

B.II.5.

Jiné pohledávky z hlavní činnosti

 

 

 

 

MZA

B.II.6.

Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé

 

 

 

 

MZA

B.II.7.

Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů

 

 

 

 

MZA

B.II.9.

Pohledávky za zaměstnanci

 

 

 

 

MZA

B.II.10.

Sociální zabezpečení

 

 

 

 

MZA

B.II.11.

Zdravotní pojištění

 

 

 

 

MZA

B.II.12.

Důchodové spoření

 

 

 

 

MZA

B.II.13.

Daň z příjmů

 

 

 

 

MZA

B.II.14.

Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění

 

 

 

 

MZA

B.II.15.

Daň z přidané hodnoty

 

 

 

 

MZA

B.II.16.

Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce

 

 

 

 

MZA

B.II.17.

Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi

 

 

 

 

MZA

B.II.18.

Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi

 

 

 

 

MZA

B.II.23.

Krátkodobé pohledávky z ručení

 

 

 

 

MZA

B.II.24.

Pevné termínové operace a opce

 

 

 

 

MZA

B.II.25.

Pohledávky z neukončených finančních operací

 

 

 

 

MZA

B.II.26.

Pohledávky z finančního zajištění

 

 

 

 

MZA

B.II.27.

Pohledávky z vydaných dluhopisů

 

 

 

 

MZA

B.II.28.

Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery

 

 

 

 

MZA

B.II.29.

Krátkodobé zprostředkování transferů

 

 

 

 

MZA

B.II.30.

Náklady příštích období

 

 

 

 

MZA

B.II.31.

Příjmy příštích období

 

 

 

 

MZA

B.II.32.

Dohadné účty aktivní

 

 

 

 

MZA

B.II.33.

Ostatní krátkodobé pohledávky

 

 

 

 

MZA

B.II.A.

Pohledávky z veřejného zdravotního pojištění - krátkodobé

 

 

 

 

MZA

B.III.1.

Majetkové cenné papíry k obchodování

 

 

 

 

MZA

B.III.2.

Dluhové cenné papíry k obchodování

 

 

 

 

MZA

B.III.3.

Jiné cenné papíry

 

 

 

 

MZA

B.III.4.

Termínované vklady krátkodobé

 

 

 

 

MZA

B.III.5.

Jiné běžné účty

 

 

 

 

MZA

B.III.9.

Běžný účet

 

 

 

 

MZA
MZA
MZA

B.III.10.
B.III.11.
B.III.12

Běžný účet FKSP
Základní běžný účet územních samosprávných celků
Běžné účty fondů územních samosprávných celků

 

 

 

 

MZA

B.III.15.

Ceniny

 

 

 

 

MZA

B.III.16.

Peníze na cestě

 

 

 

 

MZA

B.III.17.

Pokladna

 

 

 

 

MZA

B.III.A.

Běžné účty zdravotních pojišťoven

 

 

 

 

MZA

B.III.B.

Ostatní krátkodobý finanční majetek

 

 

 

 

MZP

C.I.1.

Jmění

-

-

 

 

MZP

C.I.3.

Transfery na pořízení dlouhodobého majetku

-

-

 

 

MZP

C.I.4.

Kurzové rozdíly

-

-

 

 

MZP

C.I.5.

Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody

-

-

 

 

MZP

C.I.6.

Jiné oceňovací rozdíly

-

-

 

 

MZP

C.I.7.

Opravy předcházejících účetních období

-

-

 

 

MZP

C.I.A.

Ostatní kapitálové fondy

-

-

 

 

MZP

C.I.B.

Konsolidační kurzové rozdíly

-

-

 

 

MZP

C.II.1.

Fond odměn

-

-

 

 

MZP

C.II.2.

Fond kulturních a sociálních potřeb

-

-

 

 

MZP

C.II.3.

Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření

-

-

 

 

MZP

C.II.4.

Rezervní fond z ostatních titulů

-

-

 

 

MZP

C.II.5.

Fond reprodukce majetku, fond investic

-

-

 

 

MZP

C.II.6.

Ostatní fondy

-

-

 

 

MZP

C.II.A.

Ostatní fondy tvořené ze zisku

-

-

 

 

MZP

C.III.2.

Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení

-

-

 

 

MZP

C.III.A.

Konsolidovaný výsledek hospodaření běžného účetního období

-

-

 

 

 

 

 

-

-

 

 

MZP

C.III.B.

Výsledek hospodaření předcházejících účetních období

-

-

 

 

MZP

C.III.C.

Konsolidační rezervní fond

-

-

 

 

MZP

C.V.A.

Menšinový základní kapitál

-

-

 

 

MZP

C.V.B.

Menšinové kapitálové fondy

-

-

 

 

MZP

C.V.C.

Menšinové fondy tvořené ze zisku včetně nerozděleného zisku

-

-

 

 

MZP

C.V.D.

Menšinový výsledek hospodaření běžného účetního období

-

-

 

 

MZP

D.I.1.

Rezervy vybraných účetních jednotek

-

-

 

 

MZP

D.I.A.

Rezervy ostatní

-

-

 

 

MZP

D.II.1.

Dlouhodobé úvěry

-

-

 

 

MZP

D.II.2.

Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé

-

-

 

 

MZP

D.II.3.

Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů

-

-

 

 

MZP

D.II.4.

Dlouhodobé přijaté zálohy

-

-

 

 

MZP

D.II.5.

Dlouhodobé závazky z ručení

-

-

 

 

MZP

D.II.6.

Dlouhodobé směnky k úhradě

-

-

 

 

MZP

D.II.7.

Ostatní dlouhodobé závazky

-

-

 

 

MZP

D.II.8.

Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery

-

-

 

 

MZP

D.II.A.

Závazky z veřejného zdravotního pojištění - dlouhodobé

-

-

 

 

MZP

D.III.1.

Krátkodobé úvěry

-

-

 

 

MZP

D.III.2.

Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)

-

-

 

 

MZP

D.III.3.

Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů

-

-

 

 

MZP

D.III.4.

Jiné krátkodobé půjčky

-

-

 

 

MZP

D.III.5.

Dodavatelé

-

-

 

 

MZP

D.III.6.

Směnky k úhradě

-

-

 

 

MZP

D.III.7.

Krátkodobé přijaté zálohy

-

-

 

 

MZP

D.III.9.

Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé

-

-

 

 

MZP

D.III.10.

Zaměstnanci

-

-

 

 

MZP

D.III.11.

Jiné závazky vůči zaměstnancům

-

-

 

 

MZP

D.III.12.

Sociální zabezpečení

-

-

 

 

MZP

D.III.13.

Zdravotní pojištění

-

-

 

 

MZP

D.III.14.

Důchodové spoření

-

-

 

 

MZP

D.III.15.

Daň z příjmů

-

-

 

 

MZP

D.III.16.

Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění

-

-

 

 

MZP

D.III.17.

Daň z přidané hodnoty

-

-

 

 

MZP

D.III.18.

Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce

-

-

 

 

MZP

D.III.19.

Závazky k vybraným ústředním vládním institucím

-

-

 

 

MZP

D.III.20.

Závazky k vybraným místním vládním institucím

-

-

 

 

MZP

D.III.27.

Krátkodobé závazky z ručení

-

-

 

 

MZP

D.III.28.

Pevné termínové operace a opce

-

-

 

 

MZP

D.III.29.

Závazky z neukončených finančních operací

-

-

 

 

MZP

D.III.30.

Závazky z finančního zajištění

-

-

 

 

MZP

D.III.31.

Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů

-

-

 

 

MZP

D.III.32.

Krátkodobé přijaté zálohy na transfery

-

-

 

 

MZP

D.III.33.

Krátkodobé zprostředkování transferů

-

-

 

 

MZP

D.III.35.

Výdaje příštích období

-

-

 

 

MZP

D.III.36.

Výnosy příštích období

-

-

 

 

MZP

D.III.37.

Dohadné účty pasivní

-

-

 

 

MZP

D.III.38.

Ostatní krátkodobé závazky

-

-

 

 

MZP

D.III.A.

Závazky z veřejného zdravotního pojištění - krátkodobé

-

-

 

 

N

A.I.1.

Spotřeba materiálu

-

-

 

 

N

A.I.2.

Spotřeba energie

-

-

 

 

N

A.I.3.

Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek

-

-

 

 

N

A.I.4.

Prodané zboží

-

-

 

 

N

A.I.5.

Aktivace dlouhodobého majetku

-

-

 

 

N

A.I.6.

Aktivace oběžného majetku

-

-

 

 

N

A.I.7.

Změna stavu zásob vlastní výroby

-

-

 

 

N

A.I.8.

Opravy a udržování

-

-

 

 

N

A.I.9.

Cestovné

-

-

 

 

N

A.I.10.

Náklady na reprezentaci

-

-

 

 

N

A.I.11.

Aktivace vnitroorganizačních služeb

-

-

 

 

N

A.I.12.

Ostatní služby

-

-

 

 

N

A.I.13.

Mzdové náklady

-

-

 

 

N

A.I.14.

Zákonné sociální pojištění

-

-

 

 

N

A.I.15.

Jiné sociální pojištění

-

-

 

 

N

A.I.16.

Zákonné sociální náklady

-

-

 

 

N

A.I.17.

Jiné sociální náklady

-

-

 

 

N

A.I.18.

Daň silniční

-

-

 

 

N

A.I.19.

Daň z nemovitostí

-

-

 

 

N

A.I.20.

Jiné daně a poplatky

-

-

 

 

N

A.I.21.

Vratky nepřímých daní

-

-

 

 

N

A.I.22.

Smluvní pokuty a úroky z prodlení

-

-

 

 

N

A.I.23.

Jiné pokuty a penále

-

-

 

 

N

A.I.24.

Dary a jiná bezúplatná předání

-

-

 

 

N

A.I.25.

Prodaný materiál

-

-

 

 

N

A.I.26.

Manka a škody

-

-

 

 

N

A.I.27.

Tvorba fondů

-

-

 

 

N

A.I.28.

Odpisy dlouhodobého majetku

-

-

 

 

N

A.I.29.

Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek

-

-

 

 

N

A.I.30.

Prodaný dlouhodobý hmotný majetek

-

-

 

 

N

A.I.31.

Prodané pozemky

-

-

 

 

N

A.I.32.

Tvorba a zúčtování rezerv

-

-

 

 

N

A.I.33.

Tvorba a zúčtování opravných položek

-

-

 

 

N

A.I.34.

Náklady z vyřazených pohledávek

-

-

 

 

N

A.I.35.

Náklady z drobného dlouhodobého majetku

-

-

 

 

N

A.I.36.

Ostatní náklady z činnosti

-

-

 

 

N

A.I.A.

Náklady zdravotních pojišťoven

-

-

 

 

N

A.I.B.

Odměny členům orgánů společnosti, družstva a ostatních institucí

-

-

 

 

N

A.II.1.

Prodané cenné papíry a podíly

-

-

 

 

N

A.II.2.

Úroky

-

-

 

 

N

A.II.3.

Kurzové ztráty

-

-

 

 

N

A.II.4.

Náklady z přecenění reálnou hodnotou

-

-

 

 

N

A.II.5.

Ostatní finanční náklady

-

-

 

 

N

A.III.A.

Náklady na transfery

-

-

 

 

N

A.V.1.

Daň z příjmů

-

-

 

 

N

A.V.2.

Dodatečné odvody daně z příjmů

-

-

 

 

V

B.I.1.

Výnosy z prodeje vlastních výrobků

-

-

 

 

V

B.I.2.

Výnosy z prodeje služeb

-

-

 

 

V

B.I.3.

Výnosy z pronájmu

-

-

 

 

V

B.I.4.

Výnosy z prodaného zboží

-

-

 

 

V

B.I.5.

Výnosy ze správních poplatků

-

-

 

 

V

B.I.6.

Výnosy z místních poplatků

-

-

 

 

V

B.I.8.

Jiné výnosy z vlastních výkonů

-

-

 

 

V

B.I.9.

Smluvní pokuty a úroky z prodlení

-

-

 

 

V

B.I.10.

Jiné pokuty a penále

-

-

 

 

V

B.I.11.

Výnosy z vyřazených pohledávek

-

-

 

 

V

B.I.12.

Výnosy z prodeje materiálu

-

-

 

 

V

B.I.13.

Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku

-

-

 

 

V

B.I.14.

Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků

-

-

 

 

V

B.I.15.

Výnosy z prodeje pozemků

-

-

 

 

V

B.I.16.

Čerpání fondů

-

-

 

 

V

B.I.17.

Ostatní výnosy z činnosti

-

-

 

 

V

B.I.A.

Výnosy z veřejného zdravotního pojištění

-

-

 

 

V

B.II.1.

Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů

-

-

 

 

V

B.II.2.

Úroky

-

-

 

 

V

B.II.3.

Kurzové zisky

-

-

 

 

V

B.II.4.

Výnosy z přecenění reálnou hodnotou

-

-

 

 

V

B.II.5.

Výnosy z dlouhodobého finančního majetku

-

-

 

 

V

B.II.6.

Ostatní finanční výnosy

-

-

 

 

V

B.IV.A.

Výnosy z transferů

-

-

 

 

HV

C.I.1.

Výsledek hospodaření před zdaněním

V - (součet N položek A.I. až A.III.)

V - (součet N položek A.I. až A.III.)

  V - (součet N položek A.I. až A.III.)

  V - (součet N položek A.I. až A.III.)

HV

C.I.2.

Výsledek hospodaření běžného účetního období

V - N

V - N

  V - N

V - N 

HV

C.I.A.

Menšinový výsledek hospodaření běžného účetního období

-

-

 

 

HV

C.I.B.

Konsolidovaný výsledek hospodaření běžného účetního období bez ekvivalence

HV položka C.I.2. - HV položka C.I.A

HV položka C.I.2. - HV položka C.I.A

  HV položka C.I.2. - HV položka C.I.A

HV položka C.I.2. - HV položka C.I.A

HV

C.I.C.

Podíl na výsledku hospodaření v ekvivalenci

-

-

 

 

MZA

AKTIVA

Aktiva celkem

součet MZA

součet MZA

součet MZA

součet MZA

MZP

PASIVA

Pasiva celkem

-

-

součet MZP

součet MZP

N

A.

Náklady celkem

-

-

součet N

součet N

V

B.

Výnosy celkem

-

-

součet V

součet V

 

Část II: Přehled majetkových účastí a jejich změn

DOBROVOLNÝ SVAZEK OBCÍ

Název, právní forma, sídlo, IČO

Sestaveno k 31. 12. ____

Kontaktní osoba (jméno a příjmení, e-mail, telefonní číslo)

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IČO

Název
(obchodní společnost)

Podíl na základním kapitálu
(vyjádřený v %)

Podíl na základním kapitálu po změně
(vyjádřený v %)

Vlastní kapitál celkem k datu akvizice / k datu změny

z toho

Pořizovací cena podílu / pořizovací cena prodávaného podílu

Prodejní cena podílu

Datum změny majetkové účasti

Vliv na řízení a ovládání po změně
(vyjádřený v %)

Vliv na řízení a ovládání
(1 = ovládaná osoba
2 = podstatný vliv
3 = společný vliv
4 = nevýznamný
5 = konkurz)

Základní kapitál

Kapitálové fondy

Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku

Výsledek hospodaření minulých let

Výsledek hospodaření běžného účetního období

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Část III: Identifikace vzájemných vztahů

 

 

DOBROVOLNÝ SVAZEK OBCÍ, ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA a OVLÁDANÁ OSOBA

 

Název, právní forma, sídlo, IČO

 

Sestaveno k 31. 12. ____

 

Kontaktní osoba (jméno a příjmení, e-mail, telefonní číslo)

 

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kód výkazu

Číslo položky

Název partnera

IČO partnera

Částka
(brutto)

Výše opravné položky vytvořená v běžném období

Výše opravné položky vytvořená v předcházejících obdobích

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Část IV: Přehled podrozvahových položek

DOBROVOLNÝ SVAZEK OBCÍ, ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA a OVLÁDANÁ OSOBA

 

Název, právní forma, sídlo, IČO

 

Sestaveno k 31. 12. ____

 

Kontaktní osoba (jméno a příjmení, e-mail, telefonní číslo)

 

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

 

 

 

 

 

 

 

Kód výkazu

Číslo položky

Název položky

BĚŽNÉ OBDOBÍ

MINULÉ OBDOBÍ

P

P.I.1.

Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek

 

 

 

P

P.I.2.

Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek

 

 

 

P

P.I.3.

Vyřazené pohledávky

 

 

 

P

P.I.4.

Vyřazené závazky

 

 

 

P

P.I.5.

Ostatní majetek

 

 

 

P

P.II.1.

Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů

 

 

 

P

P.II.2

Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů

 

 

 

P

P.II.3

Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů

 

 

 

P

P.II.4

Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů

 

 

 

P

P.II.5.

Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů

 

 

 

P

P.II.6.

Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů

 

 

 

P

P.III.1.

Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou

 

 

 

P

P.III.2.

Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou

 

 

 

P

P.III.3.

Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce

 

 

 

P

P.III.4.

Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce

 

 

 

P

P.III.5.

Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů

 

 

 

P

P.III.6.

Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů

 

 

 

P

P.IV.1.

Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku

 

 

 

P

P.IV.2.

Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku

 

 

 

P

P.IV.3.

Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv

 

 

 

P

P.IV.4.

Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv

 

 

 

P

P.IV.5.

Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní

 

 

 

P

P.IV.6.

Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní

 

 

 

P

P.IV.7.

Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům

 

 

 

P

P.IV.8.

Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům

 

 

 

P

P.IV.9.

Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění

 

 

 

P

P.IV.10.

Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění

 

 

 

P

P.IV.11.

Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení

 

 

 

P

P.IV.12.

Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení

 

 

 

P

P.IV.A.

Pohledávky bank z příslibů úvěrů a půjček

 

 

 

P

P.IV.B.

Pohledávky bank ze záruk

 

 

 

P

P.IV.C.

Pohledávky bank z akreditivů

 

 

 

P

P.IV.D.

Pohledávky bank ze spotových operací

 

 

 

P

P.IV.E.

Pohledávky bank z pevných termínových operací

 

 

 

P

P.IV.F.

Pohledávky bank z opcí

 

 

 

P

P.IV.G.

Pohledávky bank ze zástav a závazky z kolaterálu

 

 

 

P

P.IV.H.

Pohledávky bank z hodnot v úschově, správě, uložení a z obhospodařovaných hodnot

 

 

 

P

P.V.1.

Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů

 

 

 

P

P.V.2.

Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů

 

 

 

P

P.V.3.

Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů

 

 

 

P

P.V.4.

Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů

 

 

 

P

P.V.5.

Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů

 

 

 

P

P.V.6.

Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů

 

 

 

P

P.VI.1.

Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu

 

 

 

P

P.VI.2.

Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu

 

 

 

P

P.VI.3.

Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu

 

 

 

P

P.VI.4.

Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu

 

 

 

P

P.VI.5.

Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce

 

 

 

P

P.VI.6.

Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce

 

 

 

P

P.VI.7.

Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů

 

 

 

P

P.VI.8.

Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů

 

 

 

P

P.VII.1.

Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku

 

 

 

P

P.VII.2.

Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku

 

 

 

P

P.VII.3.

Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv

 

 

 

P

P.VII.4.

Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv

 

 

 

P

P.VII.5.

Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu

 

 

 

P

P.VII.6.

Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu

 

 

 

P

P.VII.7.

Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní

 

 

 

P

P.VII.8.

Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní

 

 

 

P

P.VII.9.

Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových

 

 

 

P

P.VII.10.

Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových

 

 

 

P

P.VII.11.

Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních

 

 

 

P

P.VII.12.

Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních

 

 

 

P

P.VII.13.

Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení

 

 

 

P

P.VII.14.

Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení

 

 

 

P

P.VII.A.

Závazky bank z příslibů úvěrů a půjček

 

 

 

P

P.VII.B.

Závazky bank ze záruk

 

 

 

P

P.VII.C.

Závazky bank z akreditivů

 

 

 

P

P.VII.D.

Závazky bank ze spotových operací

 

 

 

P

P.VII.E.

Závazky bank z pevných termínových operací

 

 

 

P

P.VII.F.

Závazky bank z opcí

 

 

 

P

P.VII.G.

Závazky bank ze zástav a závazky z kolaterálu

 

 

 

P

P.VII.H.

Závazky bank z hodnot v úschově, správě, uložení a z obhospodařovaných hodnot

 

 

 

P

P.VIII.1.

Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva

 

 

 

P

P.VIII.2.

Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva

 

 

 

P

P.VIII.3.

Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva

 

 

 

P

P.VIII.4.

Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva

 

 

 

 

 

Část V: Vysvětlení významných částek

DOBROVOLNÝ SVAZEK OBCÍ, ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA a OVLÁDANÁ OSOBA

Název, právní forma, sídlo, IČO

Sestaveno k 31. 12. ____

Kontaktní osoba (jméno a příjmení, e-mail, telefonní číslo)

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

 

 

 

 

 

 

Kód výkazu

Číslo položky

Název partnera

IČO partnera

Vysvětlovaná částka

Vysvětlení (text)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Část VI: Informace pro konsolidaci kapitálu

 

OSOBA POD PODSTATNÝM VLIVEM a OSOBA POD SPOLEČNÝM VLIVEM

Název, právní forma, sídlo, IČO

Sestaveno k 31. 12. ____

Kontaktní osoba (jméno a příjmení, e-mail, telefonní číslo)

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

 

 

 

 

Kód položky

Název položky

Běžné období

Minulé období

M.I.1.

Základní kapitál

 

 

M.I.2.

Kapitálové fondy

 

 

M.I.3.

Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku

 

 

M.I.4.

Výsledek hospodaření minulých let

 

 

M.I.5.

Výsledek hospodaření běžného účetního období

 

Příloha č. 3b k vyhlášce č. 383/2009 Sb.

Seznam účetních jednotek patřících do dílčího konsolidačního celku státu

Část I: Přehled účetních jednotek

Název, právní forma, sídlo, IČO spravující jednotky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hladina významnosti podle § 22 odst. 1 konsolidační vyhlášky státu - pohledávky

 

 

 

 

 

 

 

 

Hladina významnosti podle § 22 odst. 1 konsolidační vyhlášky státu - závazky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sestaveno k _________

Okamžik sestavení _________

Kontaktní osoba (jméno a příjmení, e-mail, telefonní číslo)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IČO

Název účetní jednotky
(obchodní společnost)

Vliv na řízení a ovládání
(vyjádřený v %)

Vliv na řízení a ovládání
(1 = ovládaná osoba
2 = podstatný vliv
3 = společný vliv
4 = nevýznamný
5 = konkurz)

Kritéria pro zahrnutí do dílčího konsolidačního celku státu

Podíl na základním kapitálu
(vyjádřený v %)

Hladina významnosti podle § 22 odst. 1 konsolidační vyhlášky státu

Přímý

Nepřímý

Výše netto aktiv

Výše cizích zdrojů

Celkové náklady

Celkové výnosy

Konsolidovaná účetní závěrka
1 = ano
0 = ne

Přímý

Nepřímý

Pohledávky

Závazky

A

B

C1

C2

D

E

F

G

H

I

J1

J2

K

L

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Část II: Přehled ostatních významných spoluvlastníků (vlastnická struktura) účetních jednotek uvedených v Části I

Název, právní forma, sídlo, IČO spravující jednotky

 

Sestaveno k _________

Okamžik sestavení _________

Kontaktní osoba (jméno a příjmení, e-mail, telefonní číslo)

 

 

 

 

 

 

IČO

Název účetní jednotky
(obchodní společnost)

IČO - spoluvlastníka

Název účetní jednotky - spoluvlastníka
(obchodní společnost)

Vliv na řízení a ovládání - spoluvlastníka
(vyjádřený v %)

Podíl na základním kapitálu - spoluvlastníka
(vyjádřený v %)

A

B

M

N

O

P

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Část III: Přehled členů dobrovolného svazku obcí

Název, právní forma, sídlo, IČO spravující jednotky

 

Sestaveno k _________

Okamžik sestavení _________

Kontaktní osoba (jméno a příjmení, e-mail, telefonní číslo)

 

 

IČO - člena dobrovolného svazku obcí

Podíl na jmění člena svazku v dobrovolném svazku obcí
(vyjádřený v %)

Q

R

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 383/2009 Sb.

Termíny pro předávání jiných účetních záznamů

 

 

Název účetního záznamu

Četnost předávání účetního záznamu

  

Vyžádaný primární účetní záznam z účetních knih


Vyžádaný soubor primárních účetních záznamů z účetních knih

do pěti pracovních dnů od obdržení požadavku na předání jiného účetního záznamu správcem centrálního systému účetních informací státu, nestanoví-li orgán veřejné správy v rámci monitorovacích, zjišťovacích a kontrolních činností jiný termín
do pěti pracovních dnů od obdržení požadavku na předání jiného účetního záznamu správcem centrálního systému účetních informací státu, nestanoví-li orgán veřejné správy v rámci monitorovacích, zjišťovacích a kontrolních činností jiný termín

  

Vyžádaný jiný účetní záznam


Vyžádaný soubor jiných účetních záznamů

do pěti pracovních dnů od obdržení požadavku na předání jiného účetního záznamu správcem centrálního systému účetních informací státu, nestanoví-li orgán veřejné správy v rámci monitorovacích, zjišťovacích a kontrolních činností jiný termín
do pěti pracovních dnů od obdržení požadavku na předání jiného účetního záznamu správcem centrálního systému účetních informací státu, nestanoví-li orgán veřejné správy v rámci monitorovacích, zjišťovacích a kontrolních činností jiný termín

 

Účetní záznamy o inventarizaci

do pěti pracovních dnů od obdržení požadavku na předání jiného účetního záznamu správcem centrálního systému účetních informací státu, nestanoví-li orgán veřejné správy v rámci monitorovacích, zjišťovacích a kontrolních činností jiný termín

 

Vyžádaný konkrétní účetní doklad

do pěti pracovních dnů od obdržení požadavku na předání jiného účetního záznamu správcem centrálního systému účetních informací státu, nestanoví-li orgán veřejné správy v rámci monitorovacích, zjišťovacích a kontrolních činností jiný termín

 

 

 

  

Vyžádaný seznam primárních účetních záznamů a účetních dokladů dle bližší specifikace


Informace o schválení nebo neschválení účetní závěrky, včetně souvisejících informací

do pěti pracovních dnů od obdržení požadavku na předání jiného účetního záznamu správcem centrálního systému účetních informací státu, nestanoví-li orgán veřejné správy v rámci monitorovacích, zjišťovacích a kontrolních činností jiný termínv případě řádné účetní závěrky do 31.7. roku následujícího po účetním období, za které je účetní závěrka schvalována; v případě mimořádné účetní závěrky do 3 měsíců od rozvahového dne

  

Poznámka:

Připadne-li termín předání na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejbližší příští pracovní den.

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 383/2009 Sb.

Termíny pro předávání operativních účetních záznamů

 

Název účetního záznamu

Četnost předávání účetního záznamu

Peněžní prostředky

měsíčně - ve stavu k poslednímu dni kalendářního měsíce, a to do 15. dne následujícího kalendářního měsíce

Disponibilní majetek

měsíčně - ve stavu k poslednímu dni kalendářního měsíce, a to do 15. dne následujícího kalendářního měsíce

Poznámka:

Disponibilní majetek se vztahuje k § 27 odst. 1 písm. h) zákona.

Pokud k příslušnému poslednímu dni kalendářního měsíce sestavuje vybraná účetní jednotka mezitímní účetní závěrku nebo řádnou účetní závěrku, předává operativní účetní záznamy v termínu pro předávání mezitímní účetní závěrky nebo řádné účetní závěrky.

Připadne-li termín předání na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejbližší příští pracovní den.

Operativní účetní záznamy k poslednímu dni kalendářního roku a k poslednímu dni následujícího měsíce ledna předává vybraná účetní jednotka v termínu pro předání řádné účetní závěrky sestavované k poslednímu dni tohoto kalendářního roku.

Příloha č. 6 k vyhlášce č. 383/2009 Sb.

Požadavky na proces zašifrování a dešifrování

1. Postup při zašifrování datových souborů za použití symetrického šifrovacího klíče

Všechny .XML soubory obsahující účetní záznamy zodpovědná osoba před předáním do centrálního systému účetních informací státu zašifruje. Při zašifrování se postupuje následovně:

a) do každého jednotlivého .XML souboru je vložen (přidán na začátek) první řádek, který je tvořen „náhodným řetězcem 1“ s délkou 16 znaků,

b) na konec .XML datového souboru modifikovaného dle předchozího bodu, je vložen poslední řádek, který je tvořen „náhodným řetězcem 2“ s takovou délkou, aby celková délka zašifrovaného .XML souboru byla rovná násobku 16 byte.

c) datový .XML soubor se následně zašifruje algoritmem AES s délkou klíče 256 bitů, a to pomocí symetrického šifrovacího AES klíče dle § 17 odst. 2 písm. b) vyhlášky, mód (režim) šifrování Cipher Block Chaining (CBC), přičemž inicializačním vektorem je posloupnost 16-ti binárních číslic s hodnotou 0,

d) po zašifrování se datový .XML soubor převede do kódování Base64, změní se přípona na XM6 a v tomto tvaru je soubor připraven k odeslání do centrálního systému účetních informací státu.

Poznámka: Detailní popis metody Šifrování CBC je uveden na http://csrc.nist.gov/publications/nistpubs/800-38a/sp800-38a.pdf.

 

2. Postup při dešifrování datových souborů za použití symetrického šifrovacího klíče

Při dešifrování datových souborů za použití symetrického šifrovacího klíče .XML se soubory předané vybrané účetní jednotce z centrálního systému účetních informací státu po uskutečnění přenosu dešifrují.

Při dešifrování se postupuje následovně:

a) datový soubor s příponou .XM6 soubor se převede z kódování Base64, do binárního kódu,

b) převedený datový soubor se následně dešifruje algoritmem AES s délkou klíče 256 bitů, a to pomocí symetrického šifrovacího AES klíče podle § 17 odst. 2 písm. b) vyhlášky, mód (režim) šifrování Cipher Block Chaining (CBC), přičemž inicializačním vektorem je posloupnost 16-ti binárních číslic s hodnotou 0,

c) změní se přípona dešifrovaného souboru na .XML

d) ze souboru se odstraní (vymaže) první a poslední řádek - odstraní se náhodné řetězce 1 a2.

 

Poznámka: Detailní popis metody dešifrování CBC je uveden na http://csrc.nist.gov/publications/nistpubs/800-38a/sp800-38a.pdf.

Poznámka: Vymezení pojmů použitých v této tabulce a odkazy jsou uvedeny v příloze č. 13 k této vyhlášce.

Příloha č. 7 k vyhlášce č. 383/2009 Sb.

 

Způsob tvorby osobních přístupových kódů
a jejich předávání zodpovědným osobám
a náhradním zodpovědným osobám

1. Statutární orgán účetní jednotky nebo osoba jím určená zašle správci centrálního systému účetních informací státu informace požadované po vybrané účetní jednotce stanovené v příloze č. 14 k této vyhlášce prostřednictvím formuláře uveřejněného správcem centrálního systému účetních informací státu.

2. Správce centrálního systému účetních informací státu vygeneruje zajišťovací a identifikační soubory podle přílohy č. 12 k této vyhlášce zodpovědným osobám, případně náhradním zodpovědným osobám. Správce centrálního systému účetních informací státu zašle prostřednictvím informačního systému datových schránek zprávu účetní jednotce (v případě, že účetní jednotka nemá zřízenu datovou schránku, tak jiným způsobem) pouze při registraci první zodpovědné osoby, případně náhradní zodpovědné osoby k dané účetní jednotce nebo na vyžádání vyplněním bodu 6 v registračním formuláři. Zpráva obsahuje přístupové kódy (přihlašovací jméno a heslo).

3. Účetní jednotka se pomocí údajů podle bodu 2 přihlásí k centrálnímu systému účetních informací státu a stáhne zajišťovací a identifikační soubory, které předá zodpovědné osobě, případně náhradní zodpovědné osobě.

4. Správce centrálního systému účetních informací státu zašle každé zodpovědné osobě, případně náhradní zodpovědné osobě, listovní zásilku v chráněné obálce zajišťující, aby informace v ní obsažené nemohla zneužít třetí osoba; tato obálka obsahuje informace popsané v Technickém manuálu centrálního systému účetních informací státu.

5. Zodpovědná osoba, případně náhradní zodpovědná osoba odemkne předepsaným způsobem pomocí zaslaných informací popsaných v Technickém manuálu centrálního systému účetních informací státu přihlašovací údaje a šifrovací klíč (klíče) a prostřednictvím svého programového vybavení vygeneruje kontrolní součet. Kontrolní součet zodpovědná osoba, případně náhradní zodpovědná osoba předá účetní jednotce, která zašle příslušný formulář správci centrálního systému účetních informací státu způsobem popsaným v Technickém manuálu centrálního systému účetních informací státu.

6. Správce centrálního systému účetních informací státu aktivuje přístupy zodpovědné osobě, případně náhradní zodpovědné osobě dané účetní jednotky, která zaslala potvrzení podle bodu 5 se správným kontrolním součtem.

7. Při žádosti účetní jednotky o změnu zodpovědné osoby či náhradní zodpovědné osoby se body 1 až 6 použijí obdobně.

Příloha č. 8 k vyhlášce č. 383/2009 Sb.

Požadavky na vstupní osobní hesla

 

Heslo znakové

Heslo číslicové

a) minimální délka hesla je 8 znaků, pokud je použita kombinace číslic a písmen,
b) povolena jsou písmena „A..Z“ a číslice 0 9„
c) metoda ověření hesla musí být „necitlivá“ na záměnu malých a velkých písmen, tj. záměna malých a velkých písmen je ignorována,
d) znaky, ze kterých se sestává heslo, musejí být náhodně vygenerované, heslo musí obsahovat minimálně 2, maximálně 5 číslic a všechny číslice se nesmějí vyskytovat na pozicích, které spolu navzájem sousedí,
e) pro znaky použité v heslu platí analogická kritéria uvedená ve sloupci u hesla číslicového pod písmeny i) a j),
f) písmena použitá v hesle nesmějí tvořit srozumitelné slovo v českém či anglickém jazyce, i kdyby toto slovo bylo „proloženo“ číslicemi případně slovo napsáno v obráceném pořadí (odzadu),

g) minimální délka 12 číslic, pokud se heslo sestává výhradně z číslic,
h) číslice, ze kterých se skládá heslo, musejí být náhodně vygenerované,
i) heslo, nesmí být tvořeno z dvou nebo více opakujících se posloupností číslic nebo jedné či několika skupin shodných číslic,
j) heslo nesmí být tvořeno z jedné či několika shodných číselných řad, kde jsou snadno odvoditelné vazby mezi jednotlivými členy číselných řad,
k) heslo nesmí být složeno z číselných řad nebo jejich částí, které jsou snadno zjistitelné vzhledem k zodpovědné osobě (například údaje odvozené od data narození vlastního či rodinných příslušníků, rodná čísla atd.).

Příloha č. 9 k vyhlášce č. 383/2009 Sb.

Požadavky na stupeň a metodu šifrování

 

pro zašifrování souborů se použije symetrická šifra Rijndael dle AES FTPS 197 Nov 2001 Advanced Encryption Standard - viz (http://csrc.nist.gov/publications/fips/fipsl97/fips-197.pdf) csrc.nist.gov přičemž délka klíče je 256 bitů

 

Příloha č. 10 - zrušena.

Příloha č. 11 - zrušena.

Příloha č. 12 k vyhlášce č. 383/2009 Sb.

Postup při generování osobních přístupových kódů

 

1) Vymezení pojmů

a) binární číslicí se dále rozumí jeden osmibitový byte, tj. celé číslo v rozsahu intervalu <0-255> dekadicky,

b) řetězcem znaků se dále rozumí posloupnost binárních číslic v intervalu <32-127> dekadicky, které reprezentují znaky v kódování ASCII (dále jen „znaky“). Posloupnost je zakončena znaky [CR] [LF] dle tabulky ASCII, tj. hodnotami 13 dekadicky a 10 dekadicky (dále jen „ukončení řetězce“),

c) „náhodný řetězec“ se dále rozumí řetězec znaků, kde jednotlivé znaky jsou vytvořeny

náhodně pomocí generátoru pseuodonáhodných čísel. Metoda generování náhodných čísel je popsána v http://csrc.nist.gov/, sekce „Random number generation“,

d) délkou řetězce znaků se rozumí celkový počet znaků, ze kterých je řetězec znaků složen, přičemž ukončení řetězce není do údaje délka započítáno.

 

2) Zodpovědná osoba pomocí přístupového dekódovacího kódu podle § 17 odst. 2 písm. a) dekóduje níže popsaným postupem osobní přístupové kódy podle § 17 odst. 2 písm. b) až d).

 

3) Přístupový dekódovací kód podle § 17 odst. 2 písm. a) je přímo dešifrovacím klíčem algoritmu AES s délkou šifry 256 bitů, mód (režim) šifrování Electronic Codebook (ECB), přičemž znaky reprezentují dešifrovací klíč vyjádřený v hexadecimálním tvaru. Dešifrovací klíč se aplikuje na všechny zajišťovací a identifikační soubory zaslané na datovém médiu, které jsou uloženy v zašifrovaném tvaru.

Detailní popis metody šifrování ECB je uveden na http://csrc.nist.gov/publications/nistpubs/800-38a/sp800-38a.pdf.

 

4) Pomocí zaslaného přístupového dekódovacího kódu podle § 17 odst. 2 písm. a) se dešifrují následující datové soubory:

Název souboru: AESKEY_C.TXT
Název souboru: LOGIN_C.TXT
Název souboru: PASSWD_C.TXT

 

5) Detailní struktura a metoda dešifrování výše uvedených souborů:

 

Soubor: AESKEY_C.TXT

Obsahem souboru je jeden znakový řetězec v kódování Base64, který není zakončen

žádným dalším znakem.

Postup při dešifrování souboru:

a) obsah souboru se převede z kódování Base64 do binárního tvaru. Výsledkem převodu je posloupnost 32 binárních číslic (tj. celková délka datového bloku po převodu činí 256 bitů),

b) na výše uvedenou posloupnost 32 binárních číslic se aplikuje dešifrovací algoritmus AES dle bodu 3), přičemž jako dešifrovací 256 bitový klíč se použije přístupový dekódovací kód podle § 17 odst. 2 písm. a),

c) výsledkem výpočtu dle předcházejícího bodu je posloupnost 32 8 bitových číslic, která je přímo 256 bitovým šifrovacím a dešifrovacím klíčem algoritmu AES dle § 17

odst. 2 písm. b).

 

Soubor: LOGIN_C.TXT

a) obsah souboru se převede z kódování Base64 do binárního tvaru. Výsledkem převodu je posloupnost 16-ti binárních číslic (tj. celková délka datového bloku po převodu činí 128 bitů),

b) na výše uvedenou posloupnost 16-ti binárních číslic se aplikuje dešifrovací algoritmus AES dle bodu 3), přičemž jako dešifrovací 256 bitový klíč se použije přístupový dekódovací kód podle § 17 odst. 2 písm. a),

c) výsledkem výpočtu dle předcházejícího bodu je řetězec znaků, který vybraná účetní jednotka použije jako přihlašovací jméno pro přihlášení ke komunikačnímu serveru centrálního systému účetních informací státu. Znaky následující za ukončením řetězce se ignorují.

 

Soubor: PASSWD_C.TXT

a) obsah souboru se převede z kódování Base64 do binárního tvaru. Výsledkem převodu je posloupnost 16-ti binárních číslic (tj. celková délka datového bloku po převodu činí 128 bitů),

b) na výše uvedenou posloupnost 16-ti binárních číslic se aplikuje dešifrovací algoritmus AES dle bodu 3), přičemž jako dešifrovací 256 bitový klíč se použije přístupový dekódovací kód podle § 17 odst. 2 písm. a),

c) výsledkem výpočtu dle předcházejícího bodu je řetězec znaků, který vybraná účetní jednotka použije jako přihlašovací jméno pro přihlášení ke komunikačnímu serveru centrálního systému účetních informací státu. Znaky následující za ukončením řetězce se ignorují.

 

Poznámka: Plné specifikace pro kódování Base64 jsou obsažené v RFC 1421 a RFC

2440.

http://www.ietf.org/rfc/rfc1421.txt

http://www.ietf.org/rfc/rfc2440.txt

Příloha č. 13 k vyhlášce č. 383/2009 Sb.

Postup při vytvoření potvrzovacího kontrolního součtu

Po ukončení procesu dešifrování souborů dle této tabulky se sestaví zpráva složená ze souborů UJEID.TXT, DATNAR.TXT, JMEZO.TXT, PRIZO.TXT, zaslaných podle § 19 odst. 1, ke kterým se připojí osobní přístupové kódy podle § 17 odst. 2 písm. b) až d) v otevřeném tvaru (ve výše uvedeném pořadí souborů a kódů), obsah souborů i osobních přístupových kódů se interpretuje jako binární číslice, obsah zprávy se doplní znaky 0x00 na celistvý násobek 512 bitů a ze zprávy se vypočte pomocí algoritmu SHA256 kontrolní hash (kontrolní kód).

Kontrolní součet se převede do hexadecimálního tvaru (tj. do tvaru řetězce s celkovou délkou 64 hexadecimálních znaků), který zodpovědná osoba zašle centrálnímu systému účetních informací státu s použitím vzoru formuláře dle přílohy 10) (kontrolní kód se uvede v řádce „doplňující údaje“).

 

Poznámka:

Plná specifikace algoritmu SHA-256 je uvedena v FIPS PUB 180-2
http://csrc.nist.gov/publications/fips/fips180-2/fips180-2.pdf

 

Příloha č. 14 k vyhlášce č. 383/2009 Sb.

Informace požadované po vybrané účetní jednotce v rámci registrace
zodpovědných a náhradních zodpovědných osob

1. Identifikace vybrané účetní jednotky: Název účetní jednotky, identifikační číslo, adresa sídla, doručovací adresa, telefon, e-mail, fax, identifikátor datové schránky, jméno a příjmení statutárního zástupce nebo jím pověřené osoby, rozsah vedeni účetnictví.

2. Identifikace zodpovědné nebo náhradní zodpovědné osoby: jméno, příjmení, doručovací adresa, telefon, e-mail, registrační číslo zodpovědné osoby nebo náhradní zodpovědné osoby, je-li v centrálním systému účetních informací státu přiděleno.

3. Specifikace požadavku vybrané účetní jednotky:

a) žádost o registraci zodpovědné nebo náhradní zodpovědné osoby,

b) určení rozsahu oprávnění zodpovědné nebo náhradní zodpovědné osoby, včetně případného vymezení oprávnění pro skupinu účetních záznamů,

c) zaslání výpisu aktuálních údajů vedených v centrálním systému účetních informací státu o vybrané účetní jednotce,

d) aktualizace údajů o vybrané účetní jednotce,

e) aktualizace údajů o zodpovědné nebo náhradní zodpovědné osobě,

f) žádost o vydání nových osobních přístupových kódů zodpovědné nebo náhradní zodpovědné osoby podle § 17,

g) žádost o ukončení registrace zodpovědné nebo náhradní zodpovědné osoby.