Klienti účetních a daňových poradců


Ing. Michaela Martínková, CAE
13. 2. 2019
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

S nepoučitelnými klienty bývá občas těžké pořízení.

Foto: 123RF

 

Ač nejsem zastáncem škatulkování, lze mezi klienty naší účetní a daňové kanceláře vypozorovat určité typy, které bych definovala jako klienty poučené, nepoučené a nepoučitelné. Jak se od sebe liší a v čem jsou pro naši praxi přínosem?


 

Klient poučený

Klient poučený je osoba, která má jasné představy o tom, jaké výstupy potřebuje z účetnictví obdržet nad rámec zákonných výstupů, respektuje základní zásady účetnictví, a ač ne vždy souhlasí s daňovým zatížením, respektuje i tyto zákonné normy.

Ale hlavně dodržuje tuto zásadu: Pokud chce např. rozšířit své podnikání nebo uzavřít novou smlouvu, se kterou se ještě nesetkal a má vliv na jeho podnikání, neváhá se na nás dopředu obrátit s žádostí o stanovisko, co to pro něj bude znamenat v účetní a daňové oblasti.

Někdy si dopředu nastuduje potřebné zákony nebo projde články na veřejně dostupných internetových stránkách a očekává od nás odsouhlasení jeho závěrů. V případě dlouhodobé spolupráce se již spoléhá rovnou na naše stanovisko k nastolené otázce. Takový typ klienta je tedy člověk, který se nespokojí jen s prostým vedením účetnictví a splněním nutných povinností ve vztahu ke státní správě.

Očekává, že výstupy z účetnictví mu budou sloužit především pro řízení firmy – pak tedy většinou využíváme členění na analytické účty podle interních potřeb firmy, členění dokladů na střediska/činnosti/zakázky, exporty účetního deníku do Excelu, které jsou následně navázané na controllingové reporty klienta. Všechny tyto možnosti splňuje účetní program POHODA bez problémů.

A my můžeme mít jistotu, že klient také účetní výstupy kontroluje, jsou mu k užitku a nespokojí se jen s jedním číslem, které „vypadne“ z účetnictví. Máme tak zpětnou vazbu okamžitě, můžeme odhalit naše případné chyby při zpracování účetnictví a nikdo se na konci roku nediví, jaký mu vyšel výsledek a co to znamená pro jeho daňové zatížení.

Z pohledu daňového je pro nás přínosem, když se klient zeptá předem na možnosti, které mu daná oblast poskytuje. Napadá mne např. oblast technického zhodnocení pronajatých nemovitostí – smluvně lze ošetřit jakkoli, ale jen správně zakotvený souhlas pronajímatele s odpisováním tohoto technického zhodnocení nájemcem umožní „přetavit“ výdaje na tuto investici do daňových nákladů formou odpisů.

Zpětná úprava smluv někdy bývá velký problém – ale poučený klient, který se ozve dopředu, tedy již ví, jaké ustanovení musí do nájemní smlouvy zahrnout při jejím prvotním vyjednávání.

Další oblastí je otázka zaměstnávání, resp. ukončování pracovních poměrů. Poučený klient ví, že skončit pracovní poměr „výpovědí dohodou“ nelze, ale lze ukončit pracovní poměr dohodou s výpovědními důvody, pro které by v případě výpovědi dané zaměstnavatelem náleželo zaměstnanci odstupné podle zákoníku práce (a jedině toto odstupné zdůvodněné v písemné dohodě o skončení pracovního poměru nepodléhá odvodům zdravotního a sociálního pojištění – na rozdíl od dohody o skončení pracovního poměru s mnohonásobkem platu formou prémií).

Klient nepoučený

Klient nepoučený je v našich očích člověk, který zpočátku nemá přesné povědomí o možnostech, které mu účetnictví poskytuje. S ním většinou řešíme správné nastavení interních postupů, dělení nákladů na oblasti pro něj důležité a smysluplnost výstupů z účetnictví pro jeho kontrolní činnost ve své firmě.

K tomu nám také pomáhá účetní program POHODA, který již ve svých základních tiskových sestavách nabízí členění výsledovky nejen po analytických účtech, ale i po střediscích/činnostech/zakázkách se seznamem dokladů, které dané středisko/činnost/zakázku ovlivnilo.

Pro klienty, kteří nemají vlastní controllingový systém, také často používáme výsledovku po měsících, kde je vidět trend jednotlivých účtů s měsíčními rozestupy. A zde se z klienta nepoučeného stává klient poučený, protože mu účetní výstupy i z externě vedeného účetnictví dávají smysluplný výstup pro řízení své firmy.

Přínosem v tomto případě pro nás bývá, že je klient schopný rozpoznat sám případné neuralgické body svého podnikání a můžeme je začít řešit včas. A hlavně má také kontrolu nad tím, co v účetnictví probíhá, a může upozornit na případné omyly v zaúčtování (např. přehození nákladů na jiný analytický účet).

Mám ráda situace, kdy klientovo očekávané hospodaření se shoduje se stavem účetním a obě strany vědí, co která položka v účetnictví znamená (a to klient ani nemusí znát položky rozvahy, ale zatímco on ví dobře, jaký má stav financí nebo otevřených pohledávek, my najdeme to stejné číslo na příslušných řádcích rozvahy, o kterou se klient starat nemusí – což obzvláště u mikrofirem bývá časté).

Nepoučený klient může být i ten, který se předem nezeptá na určitý aspekt smlouvy, a až po našem upozornění, jaké má daná věc daňové dopady, se snaží celou situaci dořešit ke své spokojenosti (což někdy již zpětně nelze, neboť protistrana dodatek ke smlouvě odmítá).

Pokud tuto situaci nemůže zvrátit a má pro něho neblahé důsledky daňové (např. zahájení daňového odepisování při pořízení majetku na přelomu roku, nepřihlášení se do insolvenčního řízení u významných pohledávek), stane se v dalších letech klientem poučeným a pošle svůj dotaz dříve, což je pro nás přínosem, protože můžeme věci řešit průběžně a ne měsíc před závěrkou roku.

Klient nepoučitelný

Posledním typem klienta, kterého jsem si ze své praxe vyčlenila, je klient nepoučitelný. Mám tím na mysli osobu, která s námi třeba i spolupracuje delší dobu a zná náš způsob práce, ale přesto se mnohdy dostane do situace, kdy si nenechá dopředu poradit, neřeší průběžně své daňové zatížení a nevěnuje dostatek pozornosti výsledkům, které jsou mu průběžně zasílány.

Pak přichází v hodině dvanácté s větou: „Co s tím?“ Mnozí jistě tuší, že tehdy bývá již značně pozdě, obzvlášť když nějaké doklady příslušející do daného účetního období ze sebe klienti vysypou až po jeho skončení. To pak je průběžný reporting značně nevypovídající a práce se zdá skoro zbytečná. Ale na druhou stranu chápu, že věnovat se administrativě vyžaduje určitou dávku osobní „odvahy“ trávit čas pro někoho nadbytečnou prací.

I ono pověstné „krabicové“ účetnictví fyzických osob či jednočlenných společností (nasypu všechny doklady, co mám, do krabice a někdo to za mne roztřídí) je vhodné předávat průběžně, nejen s blížícím se termínem pro odevzdání daňového přiznání.

Pokud se klient spokojí „jen“ s tím základním, co považuje v účetnictví a daních za důležité (tedy obstát před státní správou), pak se zřejmě zařadí mezi klienty nepoučitelné na delší dobu, pro které je těžké vymyslet jakoukoli přidanou hodnotu naší práce.

Ale to v naší kanceláři naštěstí nemusíme tolikrát řešit, byť některé doklady z klientů „páčíme“ v červnu následujícího roku. Přínosem tak může být fakt, že to jsou již opravdu poslední jedinci, a protože jiné firmy máme dávno uzavřené včetně odevzdaných přiznání s odkladem z důvodu zastupování daňovým poradcem, můžeme se věnovat jen jim a více si v čase rozvolnit závěrkové práce.


Článek byl připravený ve spolupráci se společností Finservis s.r.o.
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Zatím žádný komentář.

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Banky poskytly v dubnu hypotéky za 21,9 miliardy korun

16. 5. 2024 | Banky a stavební spořitelny v dubnu poskytly hypotéky za 21,9 miliardy korun. Průměrná hypoteční sazba klesla z 5,19 % na 5,1 %. Počet nových hypoték za tento měsíc je nejvyšší od května 2022. Průměrná výše hypotéky vzrostla z 3,44 milionu na 3,6 milionu korun, růst je podpořen vyššími cenami nemovitostí, klesajícími úrokovými sazbami a rostoucími mzdami. Splátka hypotéky ve výši jednoho milionu korun s 30letou splatností se současnými sazbami je kolem 5 500 Kč měsíčně.


Dřívější zprávy
Firmy v Pohodě
 
ALKA - MZDY s.r.o.
účetní a mzdový servis
www.alka-mzdy.cz

JK EDIT s.r.o.
Jsme účetní kanceláří, která vám dává jistotu v oblasti účetnictví.
www.jkedit.cz

Kurzovní lístek

24,71 Kč
-0,005 Kč
22,79 Kč
0,046 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 17.05.2024

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru

Doporučujeme