Cash on the road aneb Není cesta jako cesta


Ing. Michaela Martínková
23. 10. 2014
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Účet 261 – Peníze na cestě se používá pro překlenutí časového nesouladu.

Foto: Fotolia

 

Možná si při pohledu na název článku pomyslíte, jakou bude mít jeho obsah spojitost s odborným zaměřením portálu. Hned si to objasníme. Rozhodla jsem se vám totiž přiblížit zákonitosti jednoho účtu, který má slovo cesta přímo v názvu.


 
Znalci účetnictví již tuší, že se jedná o účet 261 – Peníze na cestě. S úsměvem vzpomínám na historku jednoho přednášejícího, specialisty na IFRS (Mezinárodní standardy účetního výkaznictví).
 
Vzpomínal na to, jak jako auditor vstupoval do české firmy se zahraničním vlastníkem a ekonomický expert tohoto vlastníka zkoumal české účetnictví. Paní účetní se zeptal, co to je účet 261 a ta mu název „otrocky“ přeložila do angličtiny jako cash on the road. Onen expert se prý podíval po zemi v kanceláři a pak i na cestu před továrnou a dožadoval se peněz, které tam mají ležet, protože účet vykazoval kladný zůstatek.
 
Když jsem ve škole začínala s účetnictvím, snažila jsem se ho pochopit přes pojmy, které používalo. Stranu MÁ DÁTI a DAL jsem ještě u pohledávek pochopila. Ale v případě závazků a opačného účtování jsem si již moc nepomohla.
 
Když jsme začali rozebírat převodový účet 261 – Peníze na cestě, snažila jsem se ho pochopit také slovním rozborem. Na MÁ DÁTI zachytím to, že mi má peníze někdo přinést do pokladny, které vybral z banky a je na cestě do firmy? Když už do firmy dorazí a předá mi peníze, už není na cestě, protože mi je dal, proto tedy pokladní doklad bude mít na straně DAL právě tento účet?
 
Posléze jsem opustila toto rozebírání a uvedený účet 261 jsem začala chápat jako jakýsi mezičlánek – cesta necesta.

Překlenutí časového nesouladu

Je pravda, že zrušením závazné účtové osnovy, kdy se dodržují účtové třídy a účtové skupiny, nemusí být převodový účet 261 takto nazýván. Jakousi setrvačností, kdy byly názvy účtů závazné, jej však hodně firem má takto pojmenovaný i v současnosti.
 
Účet spadá do účtové skupiny 26 – Převody mezi finančními účty a jak nám České účetní standardy napovídají, má se použít pro překlenutí časového nesouladu mezi vklady, výběry peněz nebo mezi účty v bankách jedné účetní jednotky.
 
I kdyby příjem do firemní pokladny ihned navazoval na okamžik výběru v bance na přepážce, neumím si představit zaúčtování podvojným zápisem 211 – Pokladna / 221 – Bankovní účty. Mnoho účetních programů ani nedovolí v agendě pokladny používat účet pro banky a naopak.
 
Správné zachycení výběru peněz je tedy následující:
  1. Pokladní doklad – příjem hotovosti  211 / 261

  2. Bankovní výpis – výběr hotovosti na přepážce  261 / 221
 
Z příkladu je zřejmé, že ve stejný den dojde k vynulování převodového účtu 261. Je možné, aby tento účet měl zůstatek ke konci jednoho účetního dne, nebo dokonce ke konci rozvahového dne?
 
České účetní standardy to nijak nezakazují a vyhláška č. 500/2002 Sb., upravující účetnictví pro podnikatele, přímo odkazuje na peníze na cestě vztahující se k položce rozvahy „C.IV.1 Peníze“ nebo „C.IV.2 Účty v bankách“, které se mohou do těchto řádků rozvahy zařadit.
 
Tuto skutečnost dobře vystihuje zachycení výběru hotovosti kartou, kdy nastává časová prodleva mezi možností s hotovostí disponovat a dnem, kdy budou peníze fakticky z bankovního účtu odepsány (při výběru z bankomatu jiné banky je tato doba ještě výraznější).
 
Účetní zachycení pak bude takovéto:
  1. Pokladní doklad z 30. 9. 2014 – příjem hotovosti kartou  211 / 261

  2. Bankovní výpis z 1. 10. 2014 – odepsání výběru kartou z bankovního účtu  261 / 221

Účet 261 nemusí sloužit jen pro převod mezi pokladnou a bankou

Účet 261 nemusí sloužit jen pro převod mezi pokladnou a bankou, ale i mezi jednotlivými bankovními účty, kdy je účet 221 analyticky členěn. Jako protiúčet k zaúčtování nemusí sloužit jen účty finančního majetku, ale mohou se objevit také účty výsledkové.
 
Typickým příkladem je výběr hotovosti v cizí měně z bankovního účtu, který je veden v korunách. Zde vznikne kurzový rozdíl:
  1. Pokladní doklad z 30. 9. 2014 – výběr hotovosti kartou – 100 EUR z českého účtu (použit denní kurz ČNB 27,50 Kč/EUR)
          2.750 Kč                211 / 261
  1. Bankovní výpis z 1. 10. 2014 – odepsání výběru kartou – 100 EUR z českého účtu (banka použila kurz 28,01 Kč/EUR)
          2.801 Kč                261 / 221
  1. Kurzový rozdíl z výběru EUR kartou z českého účtu
          51 Kč                     563 / 261
 
Je otázkou, zda lze převodový účet používat i pro zachycení plateb kartou za zboží, služby apod. Já osobně ho používám i pro tyto případy, ale vím, že mnozí platby kartou (nikoli výběry) zachycují přes rozvahové účty účtové třídy 3 – Zúčtovací vztahy.
 
Pokud bych se držela rozboru cesty v úvodu článku, pak by na cestě nebyly peníze, ale právě provedený nákup, který by se do firmy zřejmě dostal dříve a fakticky po cestě, než by byl úbytek peněz z bankovního účtu, ke kterému byla platební karta vydána.
 
I když u platby kartou např. za služby Google či Facebooku už si tou cestou, kterou hledal zahraniční expert z úvodu článku, nejsem jista vůbec.


Článek byl připravený ve spolupráci se společností Finservis s.r.o.
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Avadesign
20. 5. 2021 15:05:22
K tomuto článku by bylo zajímavé zkoumat případ kdy mám zůstatek k 31.12. na 261 z toho titulu, že mám odchod na jednom svém bank účtu a na druhém se to připsalo až v lednu. Jedná se o FIO a PayPal.
Hlášení závadného obsahu

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Sleva 5 % na sociálním pojištění pro zaměstnavatele

15. 8. 2022 | Novela zákona o pojistném na sociální zabezpečení sníží od 1. 2. 2023 zaměstnavatelům v některých případech pojistné o 5 % vyměřovacího základu. Bude se to týkat zaměstnanců s kratším pracovním úvazkem (8 až 30 hodin týdně) a bude náležet tehdy, pokud pečují o dítě do 10 let, jsou ve věku nad 55 let, osob zdravotně postižených či třeba studentů, a pokud si zaměstnanec vydělá maximálně 1,5násobek průměrné mzdy. Sleva na pojistném bude slevou pouze pro zaměstnavatele a novela vyšla již ve Sbírce zákonů.


Dřívější zprávy
Firmy v Pohodě
 
účetnictví Sedláčková
S úsměvem jde i účetnictví lépe.
www.ucetnictvisedlackova.cz

D&V technika s.r.o.
Prodej a servis čistících a mycích zařízení Kärcher
www.karcherdav.cz

Daňový kalendář

25. 8. 2022 Přiznání DPH (za červenec 2022)
25. 8. 2022 Souhrnné hlášení (za červenec 2022)
25. 8. 2022 Kontrolní hlášení (za červenec 2022)
31. 8. 2022 Daň z nemovitých věcí (1. splátka - popl. provozující zeměd. výrobu a chov ryb s daní vyšší než 5000 Kč)

Další termíny

Kurzovní lístek

24,46 Kč
0,080 Kč
23,99 Kč
0,286 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 15.08.2022

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru

Doporučujeme