Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Zahajovací a počáteční rozvaha u SVJ


Ing. Jaromír Chlada
8. 7. 2014
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Foto: Fotolia

 

Jak sestavit zahajovací a počáteční rozvahu u společenství vlastníků jednotek (SVJ)? Odpovídáme na další z vašich dotazů, které posíláte do naší online poradny.


 
Dotaz:
Jak sestavit počáteční rozvahu u společenství vlastníků jednotek?


Odpovídá Ing. Jaromír Chlada, ekonomický a účetní poradce:

Z dotazu není zcela jasné, zda máte na mysli sestavení počáteční rozvahy SVJ, nebo zahajovací rozvahy SVJ. Zmíním se tedy pro jistotu o obou možnostech.
 
Zahajovací rozvaha, zjednodušeně řečeno, upravuje účetní případy, ke kterým došlo v době mezi dnem založení a dnem vzniku účetní jednotky.
 
Do roku 2014 se legislativa vlastnictví bytů řídila zákonem č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů (ZoVB). Tento zákon upravoval rovněž otázku vzniku Společenství vlastníků bytových jednotek (SVJ). Podle ustanovení § 9 ZoVB tak SVJ vzniklo tzv. ze zákona, dnem, kdy v bytovém domě vzniklo alespoň pět jednotek, z nichž alespoň tři byly ve vlastnictví tří různých vlastníků. Tedy dni vzniku SVJ nepředcházelo jeho založení, resp. den založení a vzniku byl totožný.
 
SVJ jako právnická osoba zapsaná v rejstříku vedeném rejstříkovým soudem je povinno vést účetnictví podle
zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, řídit se prováděcí vyhláškou č. 504/2002 Sb. a dodržovat zásady upravené v ČÚS č. 401 až 414. Podle těchto zákonných norem je SVJ povinno vést účetnictví (otevřít účetní knihy) ode dne svého vzniku.
 
Vzhledem k tomu, že podle výše uvedeného byl den založení SVJ totožný se dnem vzniku SVJ, před vznikem SVJ zpravidla nevznikl žádný náklad, výnos, pohledávka ani závazek. Proto nebylo v zahajovací rozvaze o čem účtovat, zahajovací rozvaha se proto ani nesestavovala.
 
Od 1. 1. 2014 byl zákon o vlastnictví bytů zrušen a otázky spojené s vlastnictvím bytů jsou nyní upraveny
zákonem č. 89/2012 Sb., nový občanský zákoník. S účinností tohoto zákona se sjednotil proces založení SVJ s procesem založení obchodních společností, tedy SVJ se nově zakládá schválením jeho stanov a vzniká dnem zápisu do veřejného rejstříku.
 
V takovém případě je tedy již pravděpodobné, že dni vzniku SVJ bude předcházet vynaložení například různých notářských a jiných poplatků, které budou hradit členové budoucího SVJ a tyto účetní případy již budou obsahem zahajovací rozvahy.
 
Pokud pak jde o pojem počáteční rozvaha, jedná se zjednodušeně o stav aktiv a pasiv k prvnímu dni účetního období. Základní zásadou pro sestavení počáteční rozvahy je dle ustanovení § 19 odst. 4 zákona o účetnictví to, aby „počáteční zůstatky účtů, které obsahuje rozvaha (dále jen rozvahové účty), jimiž se otevírá účetní období, navazovaly na konečné zůstatky rozvahových účtů, jimiž se bezprostředně předcházející období uzavřelo; toto ustanovení platí i pro podrozvahové účty.“Související článek:
Malá škola základů účetnictví pro Společenství vlastníků jednotek - I. část

Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Jaroslav Heller
20. 7. 2015 8:15:22
K vzniku SVJ spravuje SBD minimálně dlouhodobou zálohu na opravy, která není jejím majetkem. Převod těchto prostředků tedy není zahajovacím stavem, ale účetní operací vzniklého SVJ?
Hlášení závadného obsahu

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Pro daň z příjmů využívejte nové formuláře

14. 10. 2021 | Od 14. září platí nové formuláře pro daň z příjmů. Konkrétně se jedná o formulář Přiznání k dani z příjmů fyzických osob pro poplatníky mající pouze příjmy ze závislé činnosti ze zdrojů na území České republiky (včetně daňových nerezidentů České republiky) a Přiznání k dani z příjmů fyzických osob podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Pro zdaňovací období, které začalo 1. ledna 2021 a skončilo 13. září 2021, je možné použít i staré formuláře, pro zdaňovací období, které skončí až po 13. září, je nutné použít formulář nový.
 
Dřívější zprávy

Užitečné informace
Firmy v Pohodě
 
LeonTax s.r.o.
Registrovaná daňová a účetní kancelář
www.leontax.cz

ÚčtujemeProVás.cz
Vedeme účetnictví, daňovou evidenci a zpracováváme daňová přiznání.
www.uctujemeprovas.cz

Daňový kalendář

25. 10. 2021 Přiznání DPH (za září 2021)
25. 10. 2021 Přiznání DPH (za 3. čtvrtletí 2021)
25. 10. 2021 Souhrnné hlášení (za září 2021 a 3. čtvrtletí 2021)
25. 10. 2021 Kontrolní hlášení (za září 2021 a 3. čtvrtletí 2021)

Další termíny

Kurzovní lístek

25,41 Kč
0,020 Kč
21,90 Kč
0,014 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 15.10.2021

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru