Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Vzájemné zápočty – účetní a daňový pohled


Ing. Michaela Martínková, CA
5. 6. 2015
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Pokud pohledávky nejsou stejného druhu, není možné provést započtení jednostranné, např. zápočet faktury v české měně s fakturou v cizí měně.

Foto: Fotolia

 

Vzájemné zápočty pohledávek je možné v účetnictví provádět, aniž by byl porušen obecný princip zákazu kompenzace vzájemného zúčtování jednotlivých položek. Pojďme se na vzájemné zápočty podívat podrobněji.


 
Zákon o účetnictví (zákon č. 563/1991 Sb.) stanovuje obecný zákaz provádět vzájemné zúčtování jakýchkoli položek. Výjimky z tohoto pravidla vymezuje následně vyhláška k zákonu. A zde je uvedeno, že započtení pohledávek ve smyslu občanského zákoníku není považováno za vzájemné zúčtování pro účely účetnictví.
 
Nemusíte se tedy bát, že by nebylo možné proti pohledávce započítat závazek – tuto formu kompenzace zákon umožňuje, protože prvotní transakce je v souladu s ustanovením občanského zákoníku.
 
Velmi důležité je věnovat pozornost podmínkám, kdy je možné vůbec započtení provést. Ty nám stanovuje občanský zákoník (zákon č. 89/2012 Sb.), konkrétně § 1982 až § 1991.
 
K započtení je způsobilá pohledávka stejného druhu, pokud se stala splatnou a pokud vznikne právo plnit svůj vlastní dluh. Jsou to podmínky jednostranného započtení, tedy „prohlášení vůči druhé straně“, jak praví občanský zákoník.

Příklad 1

Společnost A vystavila společnosti B fakturu na plnění, jehož splatnost dle dohody měla být 14. 5. 2015. Zároveň společnost B vystavila fakturu na své plnění společnosti A ve stejné výši, jehož splatnost byla dle dohody 20. 5. 2015.
 
První možný den provedení vzájemného zápočtu je 21. 5. 2015 a je jedno, která strana toto započtení oznámí.

Upozorňuji, že není možné z příkladu 1 vyvodit závěr, že by obě společnosti nevystavily žádné faktury, když je plnění na shodné částky. Není možné kompenzovat výnosy a náklady, pokud se nejedná o dobropisy k dané transakci. K zápočtu jsou způsobilé pohledávky, které jsou evidovány na rozvahových účtech s příslušným účtováním na protiúčtu (výsledkovém či rozvahovém, to není pro zápočet podstatné).
 
Do hry také může vstoupit jiná výše DPH na každé straně, a pokud by nedošlo k fakturaci, nebylo by DPH správně odvedeno. Reciproční smlouvy, kde je uváděno, že nedojde k vzájemné fakturaci, nemohou být akceptovány.
 
Řešením pro minimalizaci dokladů je např. zanést do smlouvy přímo ustanovení, že faktury budou vystaveny s dovětkem „reciprocita – neproplácet“, a následně dojde k jejich vzájemnému započtení.
 
Pokud pohledávky nejsou stejného druhu, není možné provést započtení jednostranné, např. zápočet faktury v české měně s fakturou v cizí měně. Nic však nebrání tomu, aby vznikla dohoda, která započítá prakticky jakékoli vzájemné pohledávky.
 
Nutnou podmínkou pro účinné zachycení též do účetnictví je dohoda signovaná oběma stranami (písemná forma není povinná, ale z praxe je více než potřebná, protože se následně ústní forma hůře prokazuje).
 
Když se vzájemné pohledávky nekryjí zcela v částkách, je možné jejich částečné započtení. A do dokumentu, kterým se zápočet oznamuje (ať jednostranný, nebo dohoda), je vhodné uvést částku rozdílu, kterou má dlužná strana uhradit, nebo bude předmětem dalšího zápočtu.
 
Samotné účetní zachycení započtení vzájemných pohledávek je závislé na účetním programu. Program POHODA používá spojovací účet 395 a z logiky věci vyplývá, že nemůže mít žádný zůstatek.

Příklad 2

Společnost A eviduje fakturu na celkovou částku 121.000 Kč splatnou k 14. 5. 2015 vůči společnosti B. Společnost B eviduje fakturu na stejnou částku splatnou k 20. 5. 2015. Dne 21. 5. 2015 provede společnost A jednostranný zápočet, oznámí společnosti B a zaúčtuje takto:
 
Text MD/D Částka
Zápočet faktury vydané 395/311 121.000 Kč
Zápočet faktury přijaté 321/395 121.000 Kč

Vzájemný zápočet

Vzájemný zápočet je považován v občanském zákoníku za jiný způsob zániku závazku. Standardním způsobem je splnění závazku, u peněžité pohledávky tedy její úhrada.
 
Nicméně i vzájemný zápočet má v účetnictví stejný dopad – dojde k úbytku pohledávky na jedné straně a k úbytku závazku na straně druhé. Což např. znamená, že musíme u pohledávky zrušit případně vytvořené opravné položky.
 
Provádět vzájemné zápočty není povinností, ale pokud k nim nedojde, budou na straně pohledávek a závazků zůstávat neuhrazené položky. Tím se zbytečně navyšuje bilanční suma v rozvaze, která je důležitá pro stanovení hranice povinného auditu. Z brutto hodnoty se vychází při stanovení výše pokuty za neplnění povinností zákona o účetnictví a v neposlední řadě dochází ke zbytečnému „bobtnání“ saldokonta neuhrazených pohledávek a závazků, které podléhají každoroční inventarizaci.
 
Kde nás daňový předpis při vzájemných zápočtech pohledávek limituje, je zákon o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů (zákon č. 593/1992 Sb.). Podle něho se postupuje při tvorbě opravných položek k neuhrazeným pohledávkám.
 
Ustanovení § 2 odst. 4 tohoto zákona zakazuje vytvořit zákonnou opravnou položku, jestliže jsou současně evidovány splatné dluhy ke stejné osobě a nebyl proveden vzájemný zápočet.
 
Jedině v případě, kdy věřitel postupuje podle § 5 a § 8 tohoto zákona (bankovní rezervy a opravné položky, resp. opravné položky k pohledávkám za dlužníky v insolvenčním řízení), nemusí být proveden vzájemný zápočet s případnými dluhy a zákonné opravné položky je možné vytvořit.

Závěr

Z výše uvedených důvodů je vhodné provádět vzájemné zápočty průběžně a dbát na čistotu přehledů otevřených pohledávek a závazků, aby i účetnictví bylo přehledné a bylo jasně zřetelné, u kterých pohledávek je možné očekávat splnění v peněžní formě a které závazky naopak hradit nemusíme, protože proti sobě stojí pohledávky způsobilé k započtení.
 
Důležité je také nezapomínat na skutečnost oznámit svou vůli k započtení protistraně, popř. se vzájemně prokazatelně dohodnout na započtení konkrétních pohledávek – ať formou uvedení v reciproční smlouvě, či podepsanou dohodou o započtení.


Článek byl připravený ve spolupráci se společností Finservis s.r.o.
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Zatím žádný komentář.

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Pomoc cestovním kancelářím při sjednání zákonného pojištění

25. 11. 2021 | Na dobu jednoho kalendářního roku poskytne záruka Národní rozvojové banky podporu cestovní kanceláři, která si sjedná ochranu pro případ úpadku. Návrh na rozšíření podpory ve formě záruk schválila již vláda. Záruka může být poskytnuta k jedné pojistné smlouvě se sjednanou pojistnou dobou o délce maximálně 12 kalendářních měsíců v případě, že začátek sjednané pojistné doby nastane od 1. 1. 2022 do 30. 6. 2022. Bankovní záruka bude 75 % z požadované spoluúčasti cestovní kanceláře do 30 % limitu pojistného plnění (maximální pojistné částky). Více informací se dozvíte na webu Ministerstva pro místní rozvoj.
 
Dřívější zprávy

Užitečné informace
Firmy v Pohodě
 
Švéda Miroslav - BSIT.CZ
Prodej-správa-implementace produktů STORMWARE, IT, EZS, CCTV, EPS.
www.bsit.cz

Účetnictví Vlašim
Komplexní služby v oblasti vedení účetnictví, daňové evidence, mezd
www.ucetnictvi-vlasim.cz

Daňový kalendář

30. 11. 2021 Daň z nemovitých věcí (2. splátka)
30. 11. 2021 Daň z nemovitých věcí (2. splátka - popl. provozující zeměd. výrobu a chov ryb s daní vyšší než 5000 Kč)
15. 12. 2021 Daň z příjmů (čtvrtletní záloha)
15. 12. 2021 Daň z příjmů (pololetní záloha)

Další termíny

Kurzovní lístek

25,67 Kč
0,190 Kč
22,73 Kč
0,032 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 26.11.2021

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru