Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Technické zhodnocení hmotného majetku a odpisy


Ing. Michaela Martínková, CAE
19. 2. 2018
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

U technického zhodnocení majetku, pořizovaného formou finančního leasingu, se odpisování zahájí uvedením technického zhodnocení do užívání.

Foto: 123RF

 

Jaký je rozdíl mezi daňovými a účetními odpisy? Kdy můžeme začít odepisovat technické zhodnocení? Dnešní článek se zabývá odpisováním technického zhodnocení hmotného majetku, a to z obou pohledů – účetního i daňového.


 

Účetní odpisy

Technické zhodnocení je možné začít odepisovat po uvedení do užívání, za což účetní předpisy považují dokončení technického zhodnocení a splnění funkcí a povinností stanovených právními předpisy pro jeho užívání.

Technické zhodnocení zvyšuje ocenění jednotlivého dlouhodobého majetku, což znamená, že se mění účetní odpisový plán, protože se mění i cena pro odpis. Způsob účetního odpisování si stanoví každá účetní jednotka sama – většinou se používá takový, kdy technické zhodnocení zvýší odpisovou základnu a odpisy se rozpočítají na dosud neodepsané období z této vyšší ceny.

Je však nutné se zabývat otázkou, zda technické zhodnocení náhodou neprodloužilo dobu použitelnosti majetku, což by znamenalo změnit i délku odpisování. Na rozdíl od daňových odpisů mají totiž účetní odpisy více zobrazovat realitu i změnu v délce užívání daného majetku, ke které u technického zhodnocení mnohdy dochází.

Technické zhodnocení se eviduje zvlášť jako samostatný majetek ve dvou případech. První případ není tak častý – týká se nemovité kulturní památky a církevní stavby, které se oceňují podle § 25, odst. 1 písm. k) zákona o účetnictví (dále jen „ZoÚ“) – tedy kdy není známa pořizovací cena a majetek je oceněn na 1 Kč podle znění zákona. Pokud se takový majetek technicky zhodnotí, bude toto zhodnocení evidováno i odepisováno zvlášť.

Druhý případ je naopak velmi častý a znají ho ty účetní jednotky, které zhodnotily majetek někoho jiného – typicky provedené technické zhodnocení v pronajatých prostorách nebo technické zhodnocení u finančního leasingu.

Podmínkou je, aby k účtování a odpisování byla účetní jednotka (jiná než vlastník) oprávněna. Po provedeném technickém zhodnocení u pronajatých prostor odepisuje nájemce toto zhodnocení v průběhu jeho používání (tedy např. zvolí délku odpisování po dobu platnosti nájemní smlouvy).

I když nevlastní žádnou nemovitost, bude mít účetní jednotka toto technické zhodnocení zařazeno v aktivech v položce Stavby, kam jej účetní předpisy zařazují.

U technického zhodnocení majetku, pořizovaného formou finančního leasingu, se odpisování zahájí uvedením technického zhodnocení do užívání. Následně při pořízení majetku do vlastnictví (tedy po skončení finančního leasingu) dojde ke zvýšení pořizovací ceny majetku o dosud neodepsanou část technického zhodnocení a pokračuje se v odpisování ze zvýšené pořizovací ceny.

Daňové odpisy

Zatímco účetní odpisy mají vyjadřovat dobu skutečného používání majetku každé účetní jednotky (nemusí být vyjádřeny jen časem, ale např. výkonem), daňové odpisy jsou v zákoně o daních z příjmů (dále jen „ZDP“) stanoveny do několika odpisových skupin podle počtu let odpisování pro všechny poplatníky jednotně.

Zahájení odpisování určuje ZDP obdobně jako účetní předpisy – tímto okamžikem je uvedení pořizované věci do stavu způsobilého užívání (rozumí se tím dokončení věci a splnění technických funkcí a povinností stanovených zvláštními právními předpisy pro užívání).

Technické zhodnocení je součástí vstupní ceny v prvním roce odpisování. V dalších letech technické zhodnocení zvyšuje vstupní cenu a u majetku odpisovaného zrychleným odpisováním i zůstatkovou cenu. Tato zdánlivě slovní hříčka má však velké dopady do daňových odpisů.

Pokud bude technické zhodnocení provedeno v prvním roce, nahlížíme na něj, jako by nedošlo k technickému zhodnocení, ale majetek byl pořízen komplexně celý najednou – pro odpisování pak používáme vždy sazby pro první rok odpisování.

Ovšem provedené technické zhodnocení v dalších letech již znamená, že pro odpisy musíme vycházet ze zvýšené vstupní ceny (u rovnoměrného odpisování), resp. ze zvýšené zůstatkové ceny (u zrychleného odpisování).

To bude mít někdy za následek faktické prodloužení doby odpisování – není to však v důsledku fyzického prodloužení používání vozidla na základě objektivních kritérií, které mají za následek změnu účetního odpisového plánu.

U daňových odpisů platí pravidlo, že se zatřídění v průběhu doby odpisování nemění – ani délka, ani způsob odpisování. Je možné daňové odpisy přerušit a neuplatnit tedy v daňových nákladech – to pochopitelně účetní odpisy neumožňují, neboť odpisový plán má být stanoven v souladu s postupným opotřebováním majetku (ať časovým, nebo výkonovým).

U rovnoměrného odpisování je ještě možné daňové odpisy stanovit nižší než maximální sazby podle zákona (zrychlené odpisování toto neumožňuje – odpisy se buď přeruší, nebo uplatní v plné výši).

Na rozdíl od účetních odpisů však vždy platí, že daňové odpisy se určují jako roční – pokud je tedy technické zhodnocení pořízeno až v samém závěru zdaňovacího období, přesto na něj můžeme aplikovat celoroční sazbu, byť pro zvýšenou vstupní nebo zůstatkovou cenu podle zvoleného způsobu odpisování. Naproti tomu účetní odpisy se zpravidla stanovují jako měsíční.
 

Příklad

Automobil byl pořízen za 300 000 Kč a zařazen do užívání v 6/2014, je zatříděn do druhé odpisové skupiny pro daňové odpisování (doba odpisu pět let).

Účetní jednotka stanovila odpisový účetní plán na 60 měsíců, počínaje měsícem následujícím po uvedení do užívání.

V 5/2017 bylo provedeno technické zhodnocení za 50 000 Kč, přičemž toto technické zhodnocení nemělo za následek prodloužení doby používání automobilu.


Tab.: Účetní a daňové odpisy automobilu
 
Rok Účetní odpis Daňový odpis rovnoměrný Daňový odpis zrychlený
2014 300 000 ÷ 60 × 6 měsíců = 30 000 300 000 × 11 ÷ 100 = 33 000 300 000 ÷ 5 = 60 000
2015 300 000 ÷ 60 × 12 měsíců = 60 000 300 000 × 22,25 ÷ 100 = 66 750 2 × (300 000 − 60 000) ÷ (6 − 1) = 96 000
2016 300 000 ÷ 60 × 12 měsíců = 60 000 300 000 × 22,25 ÷ 100 = 66 750 2 × (300 000 − 60 000 − 96 000) ÷ (6 − 2) = 72 000
2017 300 000 ÷ 60 × 5 měsíců = 25 000 + (300 000 − 30 000 − 60 000 − 60 000 − 25 000 + 50 000) = 175 000 ÷ 25 × 7 měsíců = 49 000
Celkem 74 000
(300 000 + 50 000) = 350 000 × 20 ÷ 100 = 70 000 2 × (300 000 + 50 000 − 60 000 − 96 000 − 72 000) ÷ 5 = 48 800
2018 175 000 ÷ 25 × 12 měsíců = 84 000 350 000 × 20 ÷ 100 = 70 000 2 × (300 000 + 50 000 − 60 000 − 96 000 − 72 000 −48 800) ÷ (5 − 1) = 36 600
2019 175 000 ÷ 25 × 6 měsíců = 42 000 43 500 (zůstatek) 2 × (300 000 + 50 000 − 60 000 − 96 000 − 72 000 − 48 800 − 36 600) ÷ (5 − 2) = 24 400
2020     2 × (300 000 + 50 000 − 60 000 − 96 000 − 72 000 − 48 800 − 36 600 − 24 400) ÷ (5 − 3) = 12 200

Z tohoto příkladu je patrné, že ačkoli se objektivně nezměnila doba použití automobilu, který plánovala účetní jednotka, budou mít daňové odpisy díky technickému zhodnocení prodlouženou dobu odpisování (u zrychleného odpisování se dokonce prodlouží o další jeden rok proti rovnoměrnému odpisování).

Kdyby nebylo technické zhodnocení na automobilu provedeno, byly by odpisy následující:

 
Rok Účetní odpis Daňový odpis rovnoměrný Daňový odpis zrychlený
2014 300 000 ÷ 60 × 6 měsíců = 30 000 300 000 × 11 ÷ 100 = 33 000 300 000 ÷ 5 = 60 000
2015 300 000 ÷ 60 × 12 měsíců = 60 000 300 000 × 22,25 ÷ 100 = 66 750 2 × (300 000 − 60 000) ÷ (6 − 1) = 96 000
2016 300 000 ÷ 60 × 12 měsíců = 60 000 300 000 × 22,25 ÷ 100 = 66 750 2 × (300 000 − 60 000 − 96 000) ÷ (6 − 2) = 72 000
2017 300 000 ÷ 60 × 12 měsíců = 60 000 300 000 × 22,25 ÷ 100 = 66 750 2 × (300 000 − 60 000 − 96 000 − 72 000) ÷ (6 − 3) = 48 000
2018 300 000 ÷ 60 × 12 měsíců = 60 000 300 000 × 22,25 ÷ 100 = 66 750 2 × (300 000 − 60 000 − 96 000 − 72 000 − 48 000) ÷ (6 − 4) = 24 000
2019 300 000 ÷ 60 × 6 měsíců = 30 000    
Článek byl připravený ve spolupráci se společností Finservis s.r.o.


Související článek:
Technické zhodnocení nehmotného majetku a odpisy
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

petr kocir
24. 4. 2020 6:47:50
Prosím Vás jak se tato oblast, a jestli vůbec, uplatňuje ve státní organizaci. Když stát nemá odpisy?. Děkuji za info
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
24. 10. 2018 13:30:31
Dobrý den, účetní odpisy závisí vždy na účetní jednotce - pokud technické zhodnocení prodloužení dobu použitelnosti majetku, pak by se opravdu měla prodloužit. odpisové skupiny jsou stanoveny jen pro daňové účely a jejich prodloužení doby odpisování je vidět v popsaném příkladu.
Hlášení závadného obsahu

marcela
23. 10. 2018 19:57:22
Dobrý den, chápu tedy správně, že pokud budu majetek několikrát zhodnocovat, v několika letech , tak stále budu prodlužovat odepisovací dobu? Máme stanovené rovnoměrné odpisy s 10% zvýšené vstupní ceny. Auditoři nám říkají, že by mělo odepisování skončit podle let odpisové skupiny. Děkuji za vysvětletní Marcela
Hlášení závadného obsahu

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Pomoc cestovním kancelářím při sjednání zákonného pojištění

25. 11. 2021 | Na dobu jednoho kalendářního roku poskytne záruka Národní rozvojové banky podporu cestovní kanceláři, která si sjedná ochranu pro případ úpadku. Návrh na rozšíření podpory ve formě záruk schválila již vláda. Záruka může být poskytnuta k jedné pojistné smlouvě se sjednanou pojistnou dobou o délce maximálně 12 kalendářních měsíců v případě, že začátek sjednané pojistné doby nastane od 1. 1. 2022 do 30. 6. 2022. Bankovní záruka bude 75 % z požadované spoluúčasti cestovní kanceláře do 30 % limitu pojistného plnění (maximální pojistné částky). Více informací se dozvíte na webu Ministerstva pro místní rozvoj.
 
Dřívější zprávy

Užitečné informace
Firmy v Pohodě
 
BNET Internet
Poskytování internetových a telekomunikačních služeb.
www.bnet-internet.cz

CONSULT s. r. o.
vedení účetnictví a daňové evidence, ekonom. poradenství
www.consult-cr.z

Daňový kalendář

30. 11. 2021 Daň z nemovitých věcí (2. splátka)
30. 11. 2021 Daň z nemovitých věcí (2. splátka - popl. provozující zeměd. výrobu a chov ryb s daní vyšší než 5000 Kč)
15. 12. 2021 Daň z příjmů (čtvrtletní záloha)
15. 12. 2021 Daň z příjmů (pololetní záloha)

Další termíny

Kurzovní lístek

25,67 Kč
0,190 Kč
22,73 Kč
0,032 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 26.11.2021

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru