Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Příloha k účetní závěrce od roku 2016


Ing. Michaela Martínková, CA
23. 3. 2016
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Od roku 2016 byla vyhláška upřesněna ohledně přílohy v tom, že informace v ní se uvádějí v tomtéž pořadí, v jakém jsou vykázány položky v rozvaze a výkazu zisku a ztráty.

Foto: Fotolia

 

Náš miniseriál o novinkách v účetní závěrce od roku 2016 zakončíme pohledem na přílohu k účetní závěrce. Přesněji bychom měli užívat předložku „v“, protože zákon o účetnictví a návazné vyhlášky již používají pojem „příloha v účetní závěrce“.


 
Náš miniseriál o novinkách v zákoně o účetnictví, resp. o účetní závěrce od roku 2016, zakončíme pohledem na přílohu k účetní závěrce. Přesněji bychom měli užívat předložku „v“, protože zákon o účetnictví a návazné vyhlášky již používají pojem „příloha v účetní závěrce“.
 
Ještě dnes se setkávám s tím, že je příloha zcela opomenuta nebo obsahuje velmi obecné údaje o dané účetní jednotce. Přitom ve vyhlášce k zákonu o účetnictví (pro podnikatele je to vyhláška č. 500/2002 Sb.) je uvedeno, že příloha vysvětluje a doplňuje informace obsažené v rozvaze a výkazu zisku a ztráty. Je tedy nedílnou součástí účetní závěrky a mnohdy poskytuje velmi významné informace pro uživatele účetní závěrky, které se nedají vyčíst jen z výkazů.
 
Hned na začátku je nutné zdůraznit, že příloha je zveřejňována vždy bez ohledu na kategorizaci účetní jednotky (měla by tedy být uložena do sbírky listin spolu s rozvahou).

Příloha k účetní závěrce od roku 2016

Od roku 2016 byla vyhláška upřesněna ohledně přílohy v tom, že „informace v ní se uvádějí v tomtéž pořadí, v jakém jsou vykázány položky v rozvaze a výkazu zisku a ztráty“.
 
Ač není nikde stanoven přesný formát přílohy, jako je tomu u výkazů, máme od roku 2016 první indicii, že bychom měli v části přílohy, která se zabývá výkazy, postupovat řádek po řádku jednotlivého výkazu. Pokud existují důvody pro vysvětlení jakékoli hodnoty, řadíme tyto informace chronologicky podle řádků daného výkazu.
 
I příloha může být sestavena v plném rozsahu nebo její zkrácené verzi. Zkrácený rozsah mohou využít malé a mikro účetní jednotky, které nemají povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem – tyto jednotky uvádějí jen údaje v § 39.
 
Všechny ostatní jednotky sestavují přílohu v plném rozsahu, která je ještě rozlišena pro velké účetní jednotky (obsahuje údaje v § 39, § 39b a § 39c), střední účetní jednotky (obsahuje údaje v § 39 a § 39b) a malé a mikro účetní jednotky s povinným auditem (obsahují údaje v § 39 a § 39a).
 
Základní informace v příloze tedy vymezuje § 39 vyhlášky. Musí je uvést všechny účetní jednotky bez ohledu na jejich kategorizaci.
 
Jedná se konkrétně o tyto položky:
  • informace podle § 18 odst. 3 zákona o účetnictví (tedy obchodní firmu, sídlo, IČ, údaje o zápisu do rejstříku, právní formu, informace o likvidaci, předmět podnikání nebo činnosti, rozvahový den, okamžik sestavení účetní závěrky),
  • informace o použitých obecných účetních zásadách, metodách a odchylkách,
  • informace o použitém oceňovacím modelu a technice při ocenění reálnou hodnotou,
  • výše závazkových vztahů s dobou splatnosti delší než 5 let,
  • výše závazkových vztahů krytých zárukami,
  • výše záloh, závdavků, zápůjček a úvěrů poskytnutých členům řídících, kontrolních a případně správních orgánů, s uvedením podrobných informací o těchto transakcích,
  • výše a povaha položek výnosů a nákladů, které jsou mimořádné svým objemem nebo původem,
  • celková výše závazkových vztahů, podmíněných závazkových vztahů a poskytnutých věcných záruk (zvlášť se uvádějí penzijní závazky a závazky vůči konsolidačnímu celku),
  • průměrný přepočtený počet zaměstnanců.
Tento paragraf také stanoví povinnost malé a mikro účetní jednotce bez povinného auditu uvést informace o nabytí vlastních akcií nebo podílů (ostatní účetní jednotky mají položku uvedenou přímo v rozvaze v pasivech, konkrétně jde o řádek A.I.2. Vlastní podíly).

Další údaje jsou závislé na kategorizaci účetních jednotek

Další údaje v příloze jsou závislé na kategorizaci účetních jednotek podle § 39a až § 39c vyhlášky. Uvedeme zde nejdůležitější změny od roku 2016.
 
Pro malé a mikro účetní jednotky s povinným auditem bude novinkou uvést u jednotlivých položek dlouhodobých aktiv zůstatky na začátku a konci účetního období, přírůstky a úbytky, výši opravných položek a oprávek na začátku a konci účetního období, jejich zvýšení či snížení, dále výši úroků, pokud jsou součástí ocenění majetku.
 
Velké a střední účetní jednotky musí přímo do přílohy uvést informaci o navrhovaném rozdělení zisku nebo vypořádání ztráty. To považuji za významnou změnu, která do sestavení účetní závěrky přinese nutnost spolupráce účetního oddělení s vedením společnosti, aby bylo možné tuto informaci již do samotné účetní závěrky uvést.
 
Naopak již není nutné uvádět náklady na statutární audit, jak striktně vyžadovala vyhláška s účinností do konce roku 2015.
 
Jen pro velké účetní jednotky platí povinnost doplnit do přílohy informace o rozčlenění tržeb z prodeje zboží, výrobků a služeb podle kategorie činností a zeměpisných trhů (do konce roku 2015 platila tato povinnost pro všechny povinně auditované účetní jednotky, zde tedy došlo k výraznému zúžení jednotek, které musí uvádět tyto údaje).
 
Pokud by však informace o členění tržeb, resp. jejich uvedení v příloze (tím pádem i zveřejnění) vedlo k vážnému poškození firmy, nemusí je účetní jednotka uvést, ale musí informovat o vynechání těchto údajů v příloze. Takovým důvodem může podle mého názoru být například udržení obchodního tajemství nebo ochrana před konkurencí.
 
Důležitým bodem příloh všech účetních jednotek, které budou sestavovat první účetní závěrku podle novelizovaného zákona o účetnictví a novelizovaných vyhlášek a českých účetních standardů, bude uvedení převodového můstku k nové podobě rozvahy a výkazu zisku a ztráty.
 
Údaje minulého období budou v nových výkazech mnohdy vykazovány v jiné části výkazu, než tomu bylo do konce roku 2015. Bez uvedení informací, kam byly položky přetříděny, by uživatelé účetních závěrek neměli možnost se dobře zorientovat v nových výkazech.


Článek byl připravený ve spolupráci se společností Finservis s.r.o.  
 
 
Související články:
Rozvaha od roku 2016
Výsledovka od roku 2016
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Pavel Neumann
13. 3. 2018 14:56:55
Děkuji za odpověď
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
13. 3. 2018 14:46:45
Dobrý den, program POHODA nemá přílohu, ale program TAX ano jako šablonu pro různé typy účetních jednotek.
Hlášení závadného obsahu

Pavel Neumann
13. 3. 2018 14:42:49
Dobrý den, umí program POHODA vygenerovat příloha k účetní závěrce? Jestli ano, mohli byste mě prosím navést? Děkuji
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
4. 1. 2017 17:37:39
výpočet musíte hledat v zákoně o zaměstnanosti, na který i odkazuje i § 35, odst. 2 zákona o daních z příjmů.
Hlášení závadného obsahu

Lucka
4. 1. 2017 17:22:20
Dekuji a muzete me nasmerovat na vypocet? Uz to hledam strasne dlouho a porad nevim...
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
4. 1. 2017 17:15:57
Pohoda toto neumožňuje.
Hlášení závadného obsahu

Lucie Laubová
Uživatel POHODA
4. 1. 2017 17:12:09
Dobrý den, prosím Vás je v Pohodě k zjištění údaj: Průměrný přepočtený počet zaměstnanců? Nemůžu nikde najít a nevím jak spočítat ručně. A hlavně to nechci počítat ručně u společností s mnoha zaměstnanci. Předem děkuji za odpověď
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
12. 9. 2016 21:17:56
Dobrý večer, máte pravdu,velmi se omlouvám za chybu, bude v nejbližší době přímo v článku opravena - §39a se týká přílohy v plném rozsahu, kterou musí povinně sestavit mikro a malé účetní jednotky s povinným auditem. Příloha ve zkráceném rozsahu obsahuje jen údaje v § 39 a mohou ji sestavit jen mikro a malé účetní jednotky bez povinného auditu.
Hlášení závadného obsahu

Lenka
12. 9. 2016 10:56:19
Nemáte chybu v uvedení toho, kdo uvádí informace podle §39a? Uvádíte, že malé a mikro ÚJ neauditované úvádějí informace podle § 39 a 39a. Mne však z vyhlášky 500/2002 Sb. vyplývá, že podle § 39 všechny ÚJ (tedy i malé a mikro neuditované), ale § 39a je pro mikro a malé ÚJ, které mají povinnost mít ÚZ ověřenou auditorem (§ 3a odst. 5 písm. b a § 6).
Hlášení závadného obsahu

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Na kompenzační bonus dosáhnou i „dohodáři“

3. 7. 2020 | Lidé pracující na DPČ nebo DPP, kteří jsou účastníky nemocenského pojištění, mají nárok na kompenzační bonus. Ten pro ně bude ve výši 350 Kč a žádat mohou zpětně za období 12. března až 8. června. Zpětně o něj mohou žádat i OSVČ a společníci malých s. r. o. souběžně pracující na pojištěnou dohodu. Více informací najdete na webu Ministerstva financí.
 
Dřívější zprávy

Užitečné informace
Firmy v Pohodě
 
ALTOMA spol. s r.o.
Garážová vrata HÖRMANN. Montáž vratové techniky a závor.
www.altoma.cz

NEST.HB spol. s r.o.
generální dodávky staveb na Vysočině i v celé ČR
www.nesthb.cz

Daňový kalendář

15. 7. 2020 Daň silniční (záloha za 2. čtvrtletí 2020)
20. 7. 2020 Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů FO ze závislé činnosti
20. 7. 2020 Daňové přiznání MOSS (2. čtvrtletí 2020)
27. 7. 2020 Přiznání DPH (za červen 2020)

Další termíny

Kurzovní lístek

26,67 Kč
0,040 Kč
23,76 Kč
0,167 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 03.07.2020

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru