Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Je audit povinný u všech akciových společností?


Ing. Michaela Martínková, CAE
2. 1. 2018
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Mezi limity, které určují povinný audit, patří aktiva, roční obrat a počet zaměstnanců.

Foto: 123RF

 

Změny v účetních předpisech k 1. 1. 2016 sice nepřinesly parametrické změny pro limity povinného auditu, přesto se některé akciové společnosti dosud povinně auditované této povinnosti vyhnou. Kterých společností se to týká?


 
Připomeňme si, že limity v zákoně o účetnictví (dále jen„ZoÚ“), které jsou stanoveny pro povinný audit, uvádí § 20. Jde o aktiva (limit je 40 000 000 Kč), roční obrat (limit je 80 000 000 Kč) a průměrný počet zaměstnanců (limit je 50).

Pokud akciová společnost překročí k rozvahovému dni, za nějž se účetní závěrka má ověřit, a k rozvahovému dni účetního období bezprostředně předcházejícího, alespoň jednu z uvedených hodnot, má povinnost ověřit účetní závěrku auditorem.

Novela účetních předpisů však doplnila do § 20, odst. 1, písm. c), že tato povinnost se týká malých účetních jednotek. Střední účetní jednotky a velké účetní jednotky mají povinnost ověřit účetní závěrku stanovenou bez limitu v § 20, odst. 1, písm. a) a b).

Protože je za námi již více než rok od doby, co jsme se v českém účetnictví naučili používat kategorizaci účetních jednotek, je odborné veřejnosti známo, že kategoriemi jsou mikro účetní jednotky, malé účetní jednotky, střední účetní jednotky a velké účetní jednotky.

V předchozím odstavci jsme si ujasnili, že limity pro povinný audit jsou stanovené pro malé účetní jednotky; střední a velké účetní jednotky mají audit povinný bez ohledu na limity (podle kritérií kategorizace by limit pro audit stejně překračovaly).

Mikro účetní jednotky

Jak je to tedy s mikro účetními jednotkami? Ty nejsou v paragrafu zákona o ověřování účetní závěrky auditorem vůbec zmiňovány, tzn. že povinnému auditu nepodléhají nikdy podle ZoÚ (povinností ověřit závěrku případně podle jiného předpisu se nyní nezabýváme).

Aby mohla být akciová společnost zařazena do kategorie mikro účetních jednotek, nesmí překročit k rozvahovému dni dvě z následujících hraničních hodnot:
  • aktiva 9 000 000 Kč,
  • obrat 18 000 000 Kč,
  • průměrný počet zaměstnanců – deset.
Vytváří se zde prostor pro typy akciových společností, které neprovozují svou činnost pravidelně, ale vlastní přitom poměrně významná aktiva. Může jít např. o společnosti bez zaměstnanců, držící majetkový podíl ve svých dceřiných společnostech (nebo jim poskytovat půjčky), jejichž výnosem je „jen“ podíl na zisku či úrok z půjček od těchto dceřiných společností.

Pokud však výnosy nejsou pravidelné nebo nedosahují obratu nad 18 000 000 Kč, nebudou akciové společnosti podléhat auditu, i kdyby jejich aktiva přesáhla limit 40 000 000 Kč. Splní sice jedno ze tří kritérií pro povinný audit, ale stále půjde o mikro účetní jednotky – (nepřekročí totiž dvě ze tří kritérií). A jako mikro účetní jednotky nemají audit povinný ze zákona.

Další skupina akciových společností, která je takto „rozkolísaná“, mohou být např. developeři. Pokud vlastní významná aktiva pro výstavbu (pozemky, následně postavené nemovitosti), ale mají výnosy z prodeje nemovitostí v relativně krátké době nepřekračující jedno zdaňovací období s přestávkami v prodeji svých projektů, pak by tak mohly zůstávat po celou dobu vymezené jako mikro účetní jednotky.

Tím pádem by povinnost auditu neměly nikdy, resp. až v druhém roce, pokud by oba roky překročily dvě ze tří kritérií pro zařazení do malé účetní jednotky a  a zároveň i jedno ze tří kritérií pro povinný audit.

Následující příklady uvádí ukazatele akciových společností s tučně vyznačenými překročenými hranicemi pro povinný audit. Ovšem zda audit bude povinný, určuje kategorizace účetní jednotky, a ne vždy překročení jednoho ze tří kritérií povinného auditu znamená zákonnou povinnost audit provést. Částky jsou uváděné v milionech Kč.

Příklad

Tab.: Společnost ALFA, a.s.
 
ALFA, a. s. 2016 2017 2018 2019
Aktiva 42 42 38 42
Obrat 82 15 30 85
Zaměstnanci 2 0 2 3
Kategorizace malá mikro malá malá
Povinný audit NE NE NE NE

V roce 2016 není povinný audit, protože jde o první rok vykazování účetní jednotky. V roce 2017 by již firma splňovala podmínku pro povinný audit, protože za rok 2016 i 2017 překročila limit u aktiv, ale protože je v roce 2017 zařazena do kategorie mikro účetních jednotek, nemusí mít audit ze zákona proveden.

Tab.: Společnost BETA, a. s.
 
BETA, a. s. 2016 2017 2018 2019
Aktiva 60 30 30 50
Obrat 5 70 6 20
Zaměstnanci 2 11 2 4
Kategorizace mikro malá mikro malá
Povinný audit NE NE NE NE

Tab.: Společnost GAMA, a. s.
 
GAMA, a. s. 2016 2017 2018 2019
Aktiva 50 42 42 42
Obrat 10 19 8 10
Zaměstnanci 5 5 5 5
Kategorizace mikro malá mikro mikro
Povinný audit NE ANO NE NE

Přestože jsou aktiva této společnosti překročena v každém ze sledovaných roků, co se týká hranice povinného auditu, bude tento audit povinný jen v roce 2017, kdy bude účetní jednotka zařazena do kategorie malých účetních jednotek díky překročení obratu.

Za tento rok zároveň splní podmínku z § 20 ZoÚ –  že  za období sledované i období předchozí překročí jedno ze tří kritérií limitu pro povinný audit (jsou to právě aktiva). Nehraje tedy roli to, že účetní jednotka musí být oba dva roky po sobě vymezená jako malá účetní jednotka, protože limit pro povinný audit v podobě aktiv překračovala i v roce, kdy byla mikro účetní jednotkou.Článek byl připravený ve spolupráci se společností Finservis s.r.o.
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Zatím žádný komentář.

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru
 
 
Security code 
 

Užitečné informace
Firmy v Pohodě
 
KRAJAN
Radost z jídla. Výroba hotových teplých a chlazených jídel.
www.krajan.cz

MARWI CZ
Prodej součástek pro jízdní kola
www.marwi.cz

Daňový kalendář

20. 9. 2018 Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
25. 9. 2018 Přiznání DPH (za srpen 2018)
25. 9. 2018 Souhrnné hlášení (za srpen 2018)
25. 9. 2018 Kontrolní hlášení (za srpen 2018)

Další termíny

Kurzovní lístek

25,45 Kč
-0,005 Kč
21,76 Kč
-0,050 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 18.09.2018

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru