Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Místo složenky na daň z nemovitých věcí přijde e-mail


Bc. Michaela Sobotková
6. 12. 2016
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Pro přihlášení k této nové službě je nutné využít tiskopis „Žádost ve věci zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí e-mailem“.

Foto: STORMWARE s.r.o.

 

Od zdaňovacího období roku 2017 mohou poplatníci daně z nemovitých věcí využít novou službu. Místo složenky si mohou nechat zaslat údaje pro placení daně z nemovitých věcí na e-mail. Jak a dokdy se můžete k této novince přihlásit?


 
Poplatník, přihlášený k zasílání údajů pro placení daně e-mailem, obdrží každoročně před splatností první splátky daně jednu e-mailovou zprávu na jím určenou e-mailovou adresu a v příloze zprávy bude mít kompletní informace s údaji pro placení daně ve formátu PDF.
 
Tato informace bude obsahovat obdobné údaje, jaké jsou nyní uvedeny na alonži složenky, která chodí do schránky. Tedy informace o výši stanovené daně, výši nedoplatku/přeplatku a údaje pro placení daně včetně QR kódu, který umožňuje platbu daně prostřednictvím internetového bankovnictví nebo mobilních platebních aplikací.
 
V případě, že poplatník přihlášený k této službě neuhradí daň v zákonem stanoveném termínu a na základě toho mu vznikne nedoplatek na dani, obdrží na jím určenou e-mailovou adresu vyrozumění o nedoplatku na dani.
 
O zasílání údajů pro placení daně můžete požádat pouze na jednu e-mailovou adresu. Zasílání těchto údajů na více e-mailových adres jednoho poplatníka nebude možné. Poplatníkům přihlášeným k zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí e-mailem správce daně již nebude zasílat složenku.

Kdo může požádat o zasílání údajů pro placení daně na e-mail?

Tato služba je určena výhradně pro poplatníky daně, kteří nemají zřízenu službu placení daně prostřednictvím SIPO, a pro právnické osoby, které nemají zřízenu datovou schránku. Protože tato služba nahrazuje složenku pro placení daně, není určena pro poplatníky, kteří mají zřízenu službu placení daně prostřednictvím SIPO, a právnické osoby, které mají zřízenu datovou schránku, neboť ani v současné době tito poplatníci složenku nedostávají.
 
Pokud se poplatník, který má zřízenu službu placení daně prostřednictvím SIPO, nebo poplatník – právnická osoba, která má zřízenu datovou schránku, přihlásí k zasílání údajů pro placení daně e-mailem, správce daně ho pouze neformálně vyrozumí, že v jeho případě nelze tuto službu zřídit.

Jak se můžete přihlásit ke službě zasílání údajů pro placení daně na e-mail?

Pro přihlášení k této službě je nutné využít tiskopis Žádost ve věci zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí e-mailem 25 5559 MFin 5559 – vzor č. 1 (dále jen „žádost“).
 
Poplatník, který požaduje zasílání údajů pro placení daně e-mailem, musí vyplnit a podat způsobem uvedeným v ustanovení § 71 daňového řádu žádost, ve které jednoznačně určí jednu e-mailovou adresu, na kterou bude dostávat údaje pro placení daně, a tuto žádost podá místně příslušnému finančnímu úřadu. Pokud je poplatníkem daně u více finančních úřadů, musí podat vyplněnou žádost na každý finanční úřad zvlášť.

Pro zaslání údajů pro placení daně e-mailem na dané zdaňovací období musíte podat žádost správci daně nejpozději 15. března zdaňovacího období. Pokud podáte žádost později, správce daně vám tuto službu poskytne až od dalšího zdaňovacího období.
 
Pokud tedy podáte žádost do 15. 3. 2017, dostanete informace k placení daně e-mailem již v tomto roce. Pokud žádost podáte až po 15. 3. 2017, údaje k placení vám začnou chodit na e-mail až od roku 2018.
 
Termín pro podání žádosti se nevztahuje na vyrozumění o nedoplatku, které může být zasláno v průběhu zdaňovacího období.

Ukončení/zrušení zasílání údajů pro placení daně na e-mail

Údaje pro placení daně bude správce daně zasílat poplatníkovi automatizovaně jedním e-mailem pravidelně každý rok do doby, než poplatník:
  • přestane být poplatníkem daně,
  • si zřídí službu úhrady daně prostřednictvím SIPO,
  • právnická osoba se stane držitelem datové schránky,
  • požádá o ukončení zasílání údajů pro placení daně e-mailem,
  • přihlášený ke službě zasílání údajů pro placení daně e-mailem zemře.
Pokud poplatník podá žádost, ve které označí ukončení zasílání údajů pro placení daně e-mailem po 15. březnu zdaňovacího období, přijde mu složenka pro placení daně až počínaje následujícím zdaňovacím obdobím. V daném zdaňovacím období budou poplatníkovi zaslány údaje pro placení daně ještě na jeho e-mail.

Kdy nebude služba přihlášeným poplatníkům poskytnuta?

Tato služba nebude přihlášeným poplatníkům daně dočasně poskytnuta v případech, kdy správce daně z objektivních důvodů nemůže stanovit daň podle aktuálního stavu k 1. 1. zdaňovacího období před splatností první splátky daně.
 
Upozornění: Správce daně informuje poplatníky o jejich daňové povinnosti na dani z nemovitých věcí bez zákonem založené povinnosti. Finanční správa České republiky upozorňuje, že budou-li údaje pro placení daně e-mailem zaslány poplatníkovi až po splatnosti daně či nebudou-li mu zaslány vůbec, nemá tato skutečnost, shodně jako u zasílaných složenek k úhradě daně, vliv na povinnost poplatníka uhradit daň v zákonem stanoveném termínu.


Zdroj: Finanční správa
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Zatím žádný komentář.

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Od příštího roku by měl fungovat tzv. stravenkový paušál

8. 7. 2020 | Poslanci projednávají daňový balíček, který mimo jiné přináší stravenkový paušál. Zaměstnavatelé budou moci vedle závodního stravování a stravenek poskytovat příspěvek na stravování přímo v peněžní formě. Příspěvek od zaměstnavatele zaměstnanci bude i nadále osvobozen od daní i pojistných.
 
Dřívější zprávy

Užitečné informace
Firmy v Pohodě
 
HK Audit s.r.o.
Účetní, daňově poradenská a auditorská společnost.
www.hkaudit.cz

Marie Vinklerová - účetní
Jsem OSVČ zabývající se zpracováním účetnictví, daňové evidence a mezd
www.ucetnictvi-vinklerova.cz

Daňový kalendář

15. 7. 2020 Daň silniční (záloha za 2. čtvrtletí 2020)
20. 7. 2020 Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů FO ze závislé činnosti
20. 7. 2020 Daňové přiznání MOSS (2. čtvrtletí 2020)
27. 7. 2020 Přiznání DPH (za červen 2020)

Další termíny

Kurzovní lístek

26,65 Kč
-0,045 Kč
23,52 Kč
-0,152 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 13.07.2020

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru