Přiznání k dani silniční za rok 2021


Redakce
24. 1. 2022
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Poplatníkem daně silniční je ten, kdo je jako provozovatel auta zapsán v technickém průkazu.

Foto: 123RF

 

Letos žádná výjimka pro silniční daň neplatí a přiznání k dani silniční za rok 2021 je třeba podat nejpozději v pondělí 31. ledna 2022. Tento den je zároveň i posledním dnem, kdy je možné daň zaplatit.


 
Poslední lednový den bude již tradičně patřit (nejen) dani silniční. Je to poslední termín, kdy lze podat daňové přiznání a kdy je třeba i daň zaplatit.

Předmětem silniční daně jsou vždy nákladní automobily s největší povolenou hmotností nad 3,5 tuny registrované v České republice a přípojná vozidla s největší povolenou hmotností nad 3,5 tuny registrovaná v České republice.

Předmětem silniční daně jsou dále auta, která splňují současně tyto podmínky:
 • jsou registrovaná v České republice,
 • jsou provozovaná v České republice a
 • jsou používaná:
  • poplatníkem daně z příjmů právnických osob s výjimkou používání k činnosti veřejně prospěšného poplatníka daně z příjmů právnických osob, pokud příjmy z této jeho činnosti nejsou předmětem daně z příjmů, nebo
  • poplatníkem daně z příjmů fyzických osob k činnosti nebo v přímé souvislosti s činností, ze kterých plynou příjmy ze samostatné činnosti podle zákona upravujícího daně z příjmů.
Poplatníkem daně silniční je ten, kdo je jako provozovatel auta zapsán v technickém průkazu, a také ten, kdo užívá automobil, v jehož technickém průkazu je zapsána jako provozovatel osoba, která zemřela, zanikla, nebo byla zrušena, anebo auto, jehož provozovatel je odhlášen z registru vozidel.

Poplatníkem silniční daně je také:
 • zaměstnavatel, a to v případě, že vyplácí cestovní náhrady svému zaměstnanci za použití osobního auta nebo jeho přípojného vozidla, pokud daňová povinnost nevznikla již provozovateli auta,
 • osoba, která používá auto registrované a určené jako mobilizační rezerva nebo pohotovostní zásoba,
 • organizační složka osoby se sídlem nebo trvalým pobytem v zahraničí,
 • stálá provozovna podle právních předpisů upravujících daně z příjmů osoby se sídlem nebo trvalým pobytem v zahraničí (považuje se za organizační složku podle § 4 odst. 2 písm. c) zákona o dani silniční).
Pokud je u téhož automobilu více poplatníků, platí daň společně a nerozdílně.

Jak podat přiznání k dani silniční?

Podat přiznání můžete v listinné podobě nebo elektronicky, případně ústně do protokolu. Elektronicky lze podání učinit pouze datovou zprávou:
 • podepsanou způsobem, se kterým jiný právní předpis spojuje účinky vlastnoručního podpisu,
 • s ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky,
 • využitím přístupu se zaručenou identitou, nebo
 • prostřednictvím daňové informační schránky.
Pokud má daňový subjekt nebo jeho zástupce zpřístupněnu datovou schránku, která mu byla zřízena ze zákona (netýká se to tedy držitelů datových schránek zřízených na vlastní žádost), nebo zákonem uloženou povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, je povinen formulářové podání učinit pouze elektronicky, a to datovou zprávou. V případě, že se tak nestane, hrozí pokuta ve výši 1 000 Kč.

Pro zdaňovací období 2021 platí pro silniční daň nový tiskopis přiznání (vzor č. 18) a příloha (vzor č. 16). Aktualizovány byly i pokyny k vyplnění přiznání k dani silniční (vzor č. 29).

Číslo účtu, na který můžete silniční daň zaplatit, najdete v přehledu bankovních účtů Finanční správy. Pozor, pro každý kraj platí jiné číslo účtu.
 
Chcete si práci s daňovým přiznáním co nejvíce usnadnit? Využijte program TAX, který přiznání vyplní hravě za vás. V případě, že budou údaje o vašich autech v agendě Vozidla kompletní, práce na samotném přiznání bude minimální. TAX umožňuje též elektronické odeslání daňového přiznání na Daňový portál Finanční správy ČR (EPO) nebo do datové schránky příslušného úřadu. Program TAX vám rádi představíme i na online konzultaci.

Zálohy na daň silniční v roce 2022

V průběhu roku je třeba platit zálohy na silniční daň za každý kalendářní měsíc, ve kterém auto této dani podléhalo. Pokud je poplatníkem daně provozovatel nákladních automobilů a přípojných vozidel s největší povolenou hmotností 12 a více tun, kterým se snižuje sazba daně o 48 %, platí pouze jednu zálohu na daň nejméně ve výši 70 % roční daňové povinnosti, a to nejpozději do 15. 12. zdaňovacího období.

Splatnost záloh na silniční daň za zdaňovací období 2022 je v těchto termínech:
 • 19. 4. (rozhodným obdobím je I. čtvrtletí),
 • 15. 7. (rozhodným obdobím je II. čtvrtletí),
 • 17. 10. (rozhodným obdobím je III. čtvrtletí) a
 • 15. 12. (rozhodným obdobím je říjen a listopad).
Více informací k silniční dani naleznete v informaci k podání daňového přiznání k dani silniční za rok 2021.


Související článek:
Kdy jako OSVČ musíte platit silniční daň?


Zdroj: Finanční správa
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Zatím žádný komentář.

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Zvýší se příspěvek na bydlení a dosáhne na něj více lidí

22. 9. 2022 | Normativní náklady, které slouží k výpočtu příspěvku na bydlení, se od 1. října 2022 výrazně navýší. Vláda v tomto týdnu schválila návrh, který příspěvek na bydlení nejen zvýší, ale dosáhne na něj také vyšší počet domácností. O příspěvek mohou požádat vlastníci nebo nájemníci, překážkou není ani družstevní bydlení nebo hypotéka (ta se však nezapočítává jako náklad na bydlení). Více informací zjistíte na webu MPSV.


Dřívější zprávy

Užitečné informaceFirmy v Pohodě
 
M M s.r.o.
Prodej jízdních kol ACSTAR a cyklistického příslušenství.
www.acstar.cz

AITOM
Fullservisová agentura pro vaši online prezentaci.
www.aitom.cz

Daňový kalendář

26. 9. 2022 Přiznání DPH (za srpen 2022)
26. 9. 2022 Souhrnné hlášení (za srpen 2022)
26. 9. 2022 Kontrolní hlášení (za srpen 2022)
17. 10. 2022 Daň silniční (záloha za 3. čtvrtletí 2022)

Další termíny

Kurzovní lístek

24,66 Kč
0,005 Kč
25,27 Kč
0,330 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 23.09.2022

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru

Doporučujeme