Výpočet srážek ze mzdy v roce 2022


Ing. Michaela Martínková, CAE
4. 3. 2022
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Nezabavitelná částka se skládá z životního minima jednotlivce a normativních nákladů na bydlení.

Foto: 123RF

 

V následujícím článku se budeme věnovat novinkám v rámci srážek ze mzdy, kterými se musí řídit zaměstnavatel, pokud jsou na mzdu zaměstnance uvaleny exekuce. Jaká pravidla a částky platí pro rok 2022?


 
Připomeňme, že srážkám z mezd se věnuje občanský soudní řád (zákon č. 99/1963 Sb.), konkrétně § 276 a násl. Ten řeší základní princip, jak se srážky ze mzdy provádí. Přesné hodnoty nezabavitelných částek pak stanoví vláda svými nařízeními. Stěžejním dokumentem je nařízení vlády č. 595/2006 Sb., ve znění od 1. 7. 2020, které stanoví způsob výpočtu základní částky, která nesmí být sražena povinnému z měsíční mzdy při výkonu rozhodnutí.

Tato nezabavitelná částka se skládá z životního minima jednotlivcenormativních nákladů na bydlení. Zatímco životní minimum jednotlivce (definované zákonem č. 110/2006 Sb.) se měnilo naposledy k 1. 4. 2020 a pro rok 2022 zůstává stejné (3.860 Kč), částka normativních nákladů na bydlení doznala k 1. 1. 2022 změny, a to dokonce takové, které byly uzákoněny v průběhu ledna 2022.

Základní normativní náklady na bydlení se upravily nařízením vlády č. 507/2021 Sb. – místo částky 6.637 Kč bude nově na tuto část nezabavitelné částky počítána hodnota 6.815 Kč (používá se sazba pro obec v rozmezí 50 000–99 999 obyvatel pro jednu osobu u nájemních smluv).

V průběhu ledna 2022 však došlo k další změně, související s vysokým nárůstem cen energií (zákon č. 17/2022 Sb.), kdy se v zákoně objevila částka navýšení měsíčních normativních nákladů na bydlení pro rok 2022 – tato částka činí 1.120 Kč. Zákon nabyl účinnosti 28. 1. 2022 a teprve 25. 2. 2022 vydalo Ministerstvo spravedlnosti metodiku k výpočtu splátek v oddlužení, kdy se mění i metodika výpočtu splátek.

Celkem je od roku 2022 počítána základní nezabavitelná částka ve výši 3.860 + 6.815 + 1.120 = 11.795 Kč.

Nezabavitelná částka na osobu povinnou, v našem případě na zaměstnance, jehož mzda je postižena exekucí, činí 3/4 ze součtu částky životního minima a normativních nákladů na bydlení. Od roku 2022 to tedy bude hodnota 11.795 × 3/4 = 8.846,25 Kč.

Pokud má zaměstnanec s exekucemi vyživované osoby (manžel, i když má vlastní příjmy, dále děti zaměstnance), činí jeho nezabavitelná částka 1/3 nezabavitelné částky. Pochopitelně i tato částka doznala od roku 2022 změny, protože vychází ze zvýšené základní nezabavitelné částky.

Její hodnota tedy je: 8.846,25 × 1/3 = 2.948,75 Kč. Teprve součet položek na všechny osoby zaměstnance s exekucí zaokrouhlíme na celé koruny nahoru, čímž získáme nezabavitelnou částku daného zaměstnance.

Příklady nezabavitelných částek od roku 2022:
  • svobodný bezdětný zaměstnanec: 8.847 Kč,
  • ženatý bezdětný zaměstnanec: 11.795 Kč (8.846,25 + 2.948,75),
  • ženatý zaměstnanec s 1 dítětem: 14.744 Kč [8.846,25 + (2 × 2.948,75)],
  • ženatý zaměstnanec s 2 dětmi: 17.693 Kč [8.846,25 + (3 × 2.948,75)].
Nezabavitelnou částku používáme dále v souvislosti se stanovením hodnoty, kdy počítáme částku, která je plně zabavitelná bez omezení. Jde o dvojnásobek základní nezabavitelné částky, která je od roku 2022 vypočtena na hodnotu 23.590 Kč – pokud rozdíl čisté mzdy a nezabavitelných částek daného zaměstnance překročí tuto hodnotu, je částka zabavitelná bez omezení.

Na tomto principu se od roku 2022 nic nemění, jen se změnila hranice. Například u svobodného bezdětného zaměstnance bude hranice nastavena na hodnotu 32.437 Kč (23.590 + 8.847). Když bude mít tento zaměstnanec vyšší čistou mzdu, srazí se mu zbývající hodnota čisté mzdy nad 23.590 Kč v plné výši bez jakéhokoli omezení.

Následný způsob výpočtu srážky ze mzdy se nemění, alespoň co se týká výpočtu třetin mzdy, počítání srážek na přednostní a nepřednostní pohledávky. Při výpočtu se běžně používají mzdové programy, není tedy nutné zde podrobně výpočet uvádět. Případně je možno využít kalkulaček na webových stránkách – zde bych ovšem doporučila obezřetnost při jejich výběru, aby skutečně reflektovaly všechny změny a správné výpočty srážek, pro letošní rok zejména s ohledem na mimořádné navýšení nezabavitelné částky popsané výše.
 
 Do personálního a mzdového systému PAMICA jsme toto mimořádné zvýšení normativních nákladů na bydlení pro výpočet exekucí samozřejmě také zapracovali (v rel. 13005 z 2. 3. 2022). PAMICA automaticky přepočítá nezaúčtované mzdy za měsíc únor. Před úpravou lednových mezd doporučujeme kontaktovat oprávněné osoby (exekutory, insolvenční správce) a konzultovat s nimi další postup.

Paušální náhrada

Novinkou od roku 2022 je tzv. paušální náhrada, kterou si může zaměstnavatel z řad soukromých subjektů za zpracování exekucí srazit (nebude se tedy týkat veřejnoprávních subjektů). Týká se až nově vydaných exekučních příkazů po 1. lednu 2022. Částka není nikterak závratná – činí 50 Kč za kalendářní měsíc, v němž se srážky ze mzdy provádějí, a to pouze jednou, ač by měl zaměstnanec několik souběžných exekucí.

Paušální náhradu si zaměstnavatel srazí z první třetiny zbytku čisté mzdy před všemi ostatními pohledávkami. Není možné tuto náhradu srazit, pokud je zaměstnanec v insolvenčním řízení – ač se provádí srážky ze mzdy, nebude možno paušální náhradu uplatnit. Zároveň je nutné odečíst paušální náhradu z první třetiny zbytku mzdy hned poté, co bylo zaměstnavateli doručeno vyrozumění o právní moci usnesení, a dále pravidelně měsíčně po dobu provádění srážek. Není tedy možné částku kumulovat a odečíst jednorázově později, protože nárok zaniká, pokud nebyla odečtena hned.

Je vhodné poznamenat, že tato paušální náhrada je právem zaměstnavatele, nikoli povinností. Osobně se domnívám, že právo nepoužívat tento systém paušálních náhrad z hlediska opatrnosti využije řada zaměstnavatelů, protože stanovená částka jim stejně nepokryje náklady na činnost, kterou s exekucemi svých zaměstnanců na jejich mzdy mají.

Praxe teprve ukáže, nakolik je paušální náhrada aplikována, protože ještě jednou připomínám, že je možné ji použít až u exekučních příkazů a výkonů rozhodnutí soudu vydaných po 1. lednu 2022.

Více informací o této paušální náhradě se dozvíte v článku Paušálně stanovená náhrada nákladů plátce mzdy.

Příklad 1: Výpočet srážek ze mzdy od roku 2022

Ženatý zaměstnanec s 2 dětmi má hrubou mzdu 50.000 Kč. Uplatňuje slevy na dani za obě děti a má jednu exekuci na nepřednostní pohledávku ve výši 100.000 Kč s vydaným exekučním příkazem v únoru 2022. Zaměstnavatel nevyužil práva na paušální náhradu.

Čistá mzda: 42.697 Kč
Nezabavitelná částka: 17.693 Kč [8.846,25 + (3 × 2.948,75)]
Částka zabavitelná bez omezení: 1.414 Kč (42.697 − 17.693 − 23.590)
Částka srážky ze mzdy (1/3 ze zbytku mzdy): 7.863 Kč (23.590 / 3)
Celková částka srážky za měsíc: 9.277 Kč (1.414 + 7.863)
Mzda vyplacená zaměstnanci: 33.420 Kč (42.697 − 9.277)

Příklad 2: Výpočet srážek ze mzdy od roku 2022

Ženatý zaměstnanec s 2 dětmi má hrubou mzdu 50.000 Kč. Uplatňuje slevy na dani za obě děti a má jednu exekuci na přednostní pohledávku ve výši 100.000 Kč s vydaným exekučním příkazem v únoru 2022. Zaměstnavatel nevyužil práva na paušální náhradu.

Čistá mzda: 42.697 Kč
Nezabavitelná částka: 17.693 Kč [8.846,25 + (3 × 2.948,75)]
Částka zabavitelná bez omezení: 1.414 Kč (42.697 − 17.693 − 23.590)
Částka srážky ze mzdy (2/3 ze zbytku mzdy): 15.726 [(23.590 / 3) × 2]
Celková částka srážky za měsíc: 17.140 Kč (1.414 + 15.726)
Mzda vyplacená zaměstnanci: 25.557 Kč (42.697 − 17.140)

Příklad 3: Výpočet srážek ze mzdy od roku 2022

Ženatý zaměstnanec s 2 dětmi má hrubou mzdu 38.000 Kč. Uplatňuje slevy na dani za obě děti a má jednu exekuci na přednostní pohledávku ve výši 100.000 Kč s vydaným exekučním příkazem v únoru 2022. Zaměstnavatel nevyužil práva na paušální náhradu.

Čistá mzda: 33.817 Kč
Nezabavitelná částka: 17.693 Kč [8.846,25 + (3 × 2.948,75)]
Částka zabavitelná bez omezení: 0 Kč (33.817 − 17.693 = 16.124 Kč, částka nedosahuje dvojnásobku základní nezabavitelné částky 23.590 Kč)
Částka srážky ze mzdy (2/3 ze zbytku mzdy): 10.748 Kč [33.817 − 17.693 = (16.124 – 2) / 3 × 2]
Celková částka srážky za měsíc: 10.748
Mzda vyplacená zaměstnanci: 23.069 Kč (33.817 − 10.748)Článek byl připravený ve spolupráci se společností Finservis s.r.o.
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Milkis
2. 4. 2022 13:28:55
A ještě bych dodal, že Krajský soud v Ústí nad Labem v jedné insolvenční věci vydal dne 31.3.2022 pokyn, že se má při výpočtu nezabavitelné částky vycházet z normativu nákladů na bydlení ve výši zvýšené zák. č. 17/2022 Sb. o 1 120 Kč (tedy 7 935 Kč). Tudíž ani insolvenční soudy se neshodnou.
Hlášení závadného obsahu

Milkis
23. 3. 2022 11:03:30
Právní úprava srážek ze mzdy je jen jedna. Proto i výpočet srážek pro exekuce a pro insolvence může být jen jediný a shodný (něco jiného je, že v insolvenci se všechny pohledávky uspokujují jako přednostní). Zda pro účely insolvencí, ale i exekucí, se mají pro účely zjištění nezabavitelné částky zahrnovat normativní náklady na bydlení ve výši podle zák. č. 17/2020 Sb., je sporné. Dle ministerstva spravedlnosti ano, dle některých insolvenčních soudů (např. KS v Českých Budějovicích) nikoliv.
Hlášení závadného obsahu

Petra
18. 3. 2022 9:51:35
Dobrý den, změna výše základní nezabavitelné částky se týká oddlužení, ne výpočtu exekučních srážek. Toto jsem konzultovala s exekutorskými úřady a bylo mi potvrzeno, že zatím není úplně jasné, jak to bude s výpočtem srážek ze mzdy na exekuce.
Hlášení závadného obsahu

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Důchodová reforma

24. 7. 2024 | MPSV představilo důchodovou reformu zajišťující stabilitu penzijního systému. Reforma zavádí rodinný vyměřovací základ, který oceňuje péči o děti i blízké osoby a postupně nahradí dosavadní výchovné. Rodinný vyměřovací základ zajistí rychlejší růst důchodů, spravedlivější přístup a bude výhodnější než výchovné. Rodinný vyměřovací základ přinese matkám s nižšími příjmy více výhod a zohlední péči o závislé osoby. Tento systém zajistí, že průměrný důchod zůstane nad úrovní 40 % průměrné mzdy. Více informací naleznete na webových stránkách.


Dřívější zprávy

Užitečné informaceFirmy v Pohodě
 
Účetnictví a mzdy
Vedení účetnictví, mezd a daňové evidence.
www.kamilanavratilova.cz

Richard Papert
Kompletní vedení účetnictví a mzdové agendy

Kurzovní lístek

25,44 Kč
0,065 Kč
23,45 Kč
0,087 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 24.07.2024

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru

Doporučujeme