Příklady výpočtu nároku na řádnou dovolenou


Ing. Tomáš Smutný
11. 3. 2022
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Pokud zaměstnanec neodpracuje celý rok, bude jeho nárok na dovolenou vypočten jako 1/52 celkového nároku za každou odpracovanou týdenní pracovní dobu.

Foto: 123RF

 

Minule jsme si zopakovali pravidla pro dovolenou obecně. V následujícím článku se již prakticky zaměříme na výpočet dovolené v různých situacích, které zaměstnance běžně v jeho pracovním životě potkávají.


 
Tento článek navazuje na minulý díl s názvem Pravidla dovolené aneb opakování je matka moudrosti. Dnes se už pustíme do praktických výpočtů.

Pokud zaměstnanec neodpracuje celý rok, bude jeho nárok na dovolenou vypočten jako 1/52 celkového nároku za každou odpracovanou týdenní pracovní dobu (dále jen „TPD“). Jak je z textů patrné, vždy se vše opírá o stanovenou (zkrácenou/kratší) TPD. V kontextu nároku na dovolenou nás tedy budou zajímat čistě a jen odpracované doby překrývající se s těmito směnami (případně doby, jež jsou považovány za výkon práce, které se s těmito směnami překryjí – fiktivní odpracovaná doba).

V žádném případě nás v souvislosti s nárokem na dovolenou nebudou zajímat doby odpracované mimo rozvrh směn, tedy doby práce přesčas. To neplatí pro odpracované doby tzv. „nad fond“ u kratší pracovní doby.

Příklad 1

Zaměstnanec nastoupil k zaměstnavateli 1. 10. 2021 a bude pracovat ve stanovené týdenní pracovní době 40 hodin. Do konce roku odpracoval 529 hodin. Roční dovolená u zaměstnavatele činí 5 týdnů. Jaký nárok na dovolenou zaměstnanci vznikne?

Řešení:

Pokud by zaměstnanec pracoval celý rok, jeho nárok na dovolenou by činil 40 × 5 = 200 hodin/rok. Zaměstnanec však pracoval pouze 529 hodin => 529 / 40 = 13 a 9 zbytek, ke zbytku se nikdy nijak nepřihlíží. Zaměstnanec tedy odpracoval 13 celých násobků jeho stanovené týdenní pracovní doby.

Odpracoval: 13násobek (40 hodin) + 9 hodin
Nárok na dovolenou tedy bude: 13 × 200 / 52 = 50 hodin

Příklad 2

Zaměstnanec nastoupil k zaměstnavateli 1. 10. 2021 v kratší týdenní pracovní době 30 hodin a do konce roku odpracoval 396 hodin. Dovolená u zaměstnavatele činí 5 týdnů. Jaký nárok na dovolenou zaměstnanci vznikne?

Řešení:

Pokud by zaměstnanec pracoval po celý rok v tomto rozvržení pracovní doby, jeho nárok na dovolenou by činil 30 × 5 = 150 hodin.

Zaměstnanec však pracoval pouze 396 hodin => 396 / 30 = 13 a zbytek 6
Odpracoval tedy: 13násobek (30 hodin) + 6 hodin, ke zbytku se nikdy nepřihlíží
Nárok na dovolenou tedy bude: 13 × 150 / 52 = 37,5, po zaokrouhlení = 38 hodin (celkový nárok na dovolenou v hodinách se zaokrouhluje vždy na celé hodiny nahoru)

Aby zaměstnanci vůbec nějaký nárok na dovolenou vnikl, musí reálně anebo fiktivními dobami odpracovat alespoň 4násobek týdenní stanovené/zkrácené/kratší pracovní doby. Jedná se de facto o obdobný přístup k nároku na dovolenou, tak jak jsme jej znali i dříve v dovolené za odpracované dny, kde, aby vůbec nějaký nárok na dovolenou vzniknul, bylo nutné, aby zaměstnanec odpracoval 21 pracovních dní.

Příklad 3

Zaměstnanec nastoupil k zaměstnavateli 1. 1. 2021 v stanovené týdenní pracovní době 37,5 hodin a do konce pracovního poměru odpracoval 142,5 hodin. Dovolená u zaměstnavatele činí 5 týdnů za rok. Jaký nárok na dovolenou zaměstnanci vznikl?

Řešení:

Pokud by pracoval celý rok v takovém rozvržení pracovní doby, tak by jeho nárok na dovolenou činil 37,5 × 5 = 187,5 hodin/rok, tuto hodnotu je nutné zaokrouhlit na hodinu směrem nahoru 188 hodin za rok.

Zaměstnanec však pracoval pouze 142,5 hodiny => 142,5 / 37,5 = 3 a zbytek 30. Zaměstnanec tedy neodpracoval alespoň 4násobek stanovené pracovní doby, a proto mu nevznikl vůbec žádný nárok na dovolenou.

Příklad 4

Zaměstnanec nastoupil k zaměstnavateli 1. 1. 2021 (PÁ) v stanovené týdenní pracovní době 40 hodin a odpracoval celou směnu. Dne 4. 1. 2021 (PO) po odpracování 3 hodin se mu stal pracovní úraz (pracovní úraz je považován za výkon práce pohledem nároku na dovolenou, jak bylo uvedeno výše = fiktivně odpracovaná doba). V rámci následné dočasné pracovní neschopnosti („DPN“) byl neschopen do 28. 1. 2021 a 29. 1. po odpracování směny s ním zaměstnavatel zrušil pracovní poměr ve zkušební době. Jaký nárok na dovolenou vznikne, když zaměstnavatel poskytuje 4 týdny dovolené za rok?

Řešení:

Pokud by zaměstnanec pracoval v daném rozvržení po celý rok, tak by jeho nárok na dovolenou činil 40 × 4 = 160 hodin.

Zaměstnanec pracoval 8 hodin (1. 1.) + 3 hodiny (4. 1.) + 8 hodin (29. 1.) = 19 hodin
Doba DPN z titulu úrazu je výkonu práce: 5 (4. 1.) + (18 × 8) = 149 hodin
Dohromady odpracováno a fiktivně odpracováno: 168 hodin
168 / 40 = 4 týdny a 8 hod. zbytek
Nárok na dovolenou tedy bude: 4 × 160 / 52 = 12,3 hod. => 13 hodin

Poznámka: Doby, které nejsou považovány za výkon práce (např. běžná DPN, neplacené volno, rodičovská dovolená atd.), mohou být nově považovány také za výkon práce, ale pouze do 20násobku stanovené (zkrácené/kratší) týdenní pracovní doby, a to ještě za splnění předchozí podmínky odpracování (fiktivního odpracování) alespoň 12násobku stanovené (zkrácené/kratší) týdenní pracovní doby.

Komentář: Protože je dovolená od roku 2021 počítána „přírůstkově“ za odpracované hodiny, tak v tomto případě, pokud zaměstnanec odpracuje (fiktivně odpracuje) alespoň 12násobek své stanovené (zkrácené/kratší) týdenní pracovní doby, tak potom jeho např. běžná DPN do 20násobku stanovené (zkrácené/kratší) týdenní pracovní doby bude znamenat „generování“ nároku na dovolenou. Pokud by však podmínka odpracování 12násobku stanovené (zkrácené/kratší) týdenní pracovní doby nebyla splněna, tak potom taková běžná DPN by negenerovala nárok na dovolenou vůbec žádný.

Příklad 5

Zaměstnankyni končí mateřská dovolená dne 2. 1. 2022 (NE), pracuje v stanovené týdenní pracovní době 40 hodin, její zůstatek dovolené z předchozích let je 160 hodin. Požádala zaměstnavatele o čerpání řádné dovolené před nástupem na rodičovskou dovolenou. Jaký nárok na dovolenou jí vznikne, když zaměstnavatel poskytuje 4 týdny dovolené za rok v kontextu roku 2022, pokud zbytek roku stráví na rodičovské dovolené?

Řešení:

Pokud by pracovala celý rok v dané týdenní pracovní době, její nárok na dovolenou by činil 40 × 4 = 160 hodin.

Mateřská dovolená je doba výkonu práce => 0 hodin (nekryje se s žádnou vypsanou směnou v roce 2022, protože 1. 1. byla sobota). Samotné čerpání řádné dovolené 160 hodin je také „fiktivní“ doba výkonu práce = 160 / 40 = 4.

Nárok na dovolenou tedy bude: 4 × 160 / 52 = 12,3 hod. => 13 hodin

Příklad 6

Zaměstnankyni končí mateřská dovolená dne 31. 1. 2022, pracuje v stanovené týdenní pracovní době 40 hodin, její zůstatek dovolené z předchozích let je 400 hodin. Požádala zaměstnavatele o čerpání řádné dovolené před nástupem na rodičovskou dovolenou. Jaký nárok na dovolenou v kontextu roku 2022 jí vznikne, když zaměstnavatel poskytuje 5 týdnů dovolené za rok, pokud zbytek roku stráví na rodičovské dovolené?

Řešení:

Pokud by zaměstnankyně pracovala celý rok, její nárok na dovolenou by činil 40 × 5 = 200 hodin. Mateřská dovolená je doba výkonu práce => 168 hodin (leden). Samotné čerpání řádné dovolené z předchozích let 400 hodin je také doba výkonu práce, kterou je třeba započítat.

Dohromady = 568 / 40 = 14 týdnů a 8 hod. zbytek. Protože tímto dochází k odpracování 12násobku týdenní pracovní doby, je možné regulérně započítat i do 20násobku týdenní stanovené pracovní doby v budoucnu čerpanou rodičovskou dovolenou, tj. + 800 hodin.

Celkově tedy odpracováno: (568 + 800) / 40 = 34 týdnů a 8 hod. zbytek

Nárok na dovolenou v kontextu roku 2022, jenž bude poskytnut dotyčné po peněžité pomoci v mateřství, bude: 34 × 200 / 52 = 130,7 hod. => 131 hodin. Zde lze ještě konstatovat, že i tento nárok (protože si jej reálně vyčerpá) založí další nárok na dovolenou. To znamená, že půjde o další tři dvaapadesátiny, jedná se matematicky o tzv. rekurzní výpočet.

Finální nárok tedy bude: 37 × 200 / 52 = 142,3 hod., po zaokrouhlení 143 hodin

Příklad 7

Zaměstnanec má DPN od 16. 12. 2020 do 30. 11. 2021. Dne 1. 12. 2021 odpracuje celou směnu, 2. 12. odpracuje jen hodinu ze své směny a stane se mu pracovní úraz. Z titulu úrazu bude na DPN do konce roku 2021. Pracuje ve stanovené týdenní pracovní době 40 hodin. Jaký nárok na dovolenou v kontextu roku 2021 mu vznikne, když zaměstnavatel poskytuje 5 týdnů dovolené za rok?

Řešení:

Délka celé DPN = 238 směn, tj. 238 × 8 = 1 904 hodin, je možné ji nějak započíst do nároku na dovolenou? Není to možné, a to z toho důvodu, že nyní ještě nevíme, zda splní odpracovanost alespoň 12násobku stanovené/kratší pracovní doby. Prostým výpočtem je však na první pohled jasné, že nesplní. Protože do konce roku zbývá kratší časový interval.

Doba reálného výkonu práce (1. 12. = 1 hodina a 2. 12. = 8 hodin) = 9 hodin
DPN z titulu úrazu je doba výkonu práce => 168 hodin + 7 hodin (ze dne 1. 12.) = 175 hodin
Dohromady: (175 + 9) / 40 = 4 týdny a 24 hodin zbytek

Nepřítomnost z titulu běžné DPN nelze započíst, zaměstnanec nemá odpracován alespoň 12násobek stanovené pracovní doby.

Nárok na dovolenou za rok 2021 bude: 4 × 200 / 52 = 15,38 hod. => 16 hodinČlánek byl připravený ve spolupráci se společností TCC s.r.o.


Související články:

Pravidla dovolené aneb opakování je matka moudrosti
Krácení dovolené z důvodu neomluvené absence
Stáhněte si e-book: Dovolená podle nových pravidel roku 2021
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Zatím žádný komentář.

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Přihlašování nepojištěných osob s dočasnou ochranou

30. 3. 2023 | Zaměstnavatelé budou mít novou přihlašovací povinnost od 1. 4. 2023 u zaměstnanců s dočasnou ochranou i v nepojištěných činnostech. Právnická nebo fyzická osoba bude jako zaměstnavatel povinná nahlásit nástup každého zaměstnance, který je cizincem požívajícím dočasné ochrany podle zvláštního právního předpisu, do pracovního poměru nebo pracujícího na základě dohody o pracovní činnosti, jehož zaměstnání je zaměstnáním malého rozsahu podle zákona o nemocenském pojištění, či na základě dohody o provedení práce. Oznámení o nástupu do zaměstnání musí zaměstnavatelé podat bez ohledu na to, zda vznikla účast na nemocenském pojištění. Evidovat se tedy budou i dosud nepojištěné osoby. Více se dozvíte na webu ČSSZ.


Dřívější zprávy

Užitečné informaceFirmy v Pohodě
 
ADMINNET s.r.o.
Správci počítačových sítí
www.adminnet.cz

Vedení účetnictví a mezd
Zpracováváme účetnictví, daně a mzdovou agendu. Bereme nové klienty!
www.prahavedeniucetnictvi.cz

Daňový kalendář

3. 4. 2023 Přiznání k dani z příjmů za rok 2022
3. 4. 2023 Vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zd. období 2022
25. 4. 2023 Přiznání DPH (za březen 2023)
25. 4. 2023 Přiznání DPH (za 1. čtvrtletí 2023)

Další termíny

Kurzovní lístek

23,49 Kč
-0,060 Kč
21,60 Kč
-0,035 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 31.03.2023

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru

Doporučujeme