Krácení dovolené z důvodu neomluvené absence


Ing. Tomáš Smutný
23. 3. 2022
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Od roku 2021 je jediné možné krácení nároku na dovolenou pouze z důvodu neomluvené absence.

Foto: 123RF

 

Od roku 2021 je jediné možné krácení nároku na dovolenou pouze z důvodu neomluvené absence. Zameškané hodiny z důvodu neomluvené absence se odečtou z nároku na dovolenou. Jak na krácení, se dozvíte v následujícím článku.


 
Z důvodu neomluvené absence se v roce 2020 a obdobích starších směla krátit dodatková i řádná dovolená v obou fázích. Zaměstnavatel si ještě mohl volit „míru tvrdosti“, kde bylo možné krátit o jeden až tři dny za každou zameškanou směnu. Části směn takto zameškaných se mohly sčítat, to působilo problémy v případě nestejně dlouhých vypsaných směn zaměstnance.

Nově od roku 2021 jediné krácení nároku na dovolenou je možné (není nutné) provádět pouze z důvodu neomluvené absence. A to jednoduše tak, že se zameškané hodiny z důvodu neomluvené absence odečtou z nároku na dovolenou. Toto bude platit jak pro řádnou, tak pro dodatkovou dovolenou. Ovšem nadále musí platit, že zaměstnanec musí neomluvenou absencí zameškat celou směnu (více směn) s tím, že opět dílčí části dovolené lze sčítat.

Příklad 1

Zaměstnanec pracoval v stanovené týdenní pracovní době 40 hod./týden po celý rok 2021. Odpracoval 2 084,5 hodiny a v jednom dni neomluvně zameškal 3,5 hodiny. Jaký bude jeho celkový nárok na dovolenou za tento rok, když zaměstnavatel poskytuje pouze zákonné 4 týdny dovolené/rok?

Řešení:

Počet odpracovaných celých týdnů: 2 084,5 / 40 = 52 týdnů a 4,5 hodiny zbytek
Nárok na dovolenou: 52 × (40 × 4) / 52 = 160 hodin dovolené/rok
Neomluvená absence: 3,5 hodiny se nijak neprojeví, protože nebyla zameškaná alespoň jedna směna

Příklad 2

Zaměstnanec pracoval v stanovené týdenní pracovní době 40 hod./týden po celý rok 2021. Jeho směny jsou vypsány pravidelně po 8 hodinách v pracovních dnech. Odpracoval 2 072 hodin a v jednom dni neomluveně zameškal 3 hodiny a v jiném dni 5 hodin. Jaký bude jeho celkový nárok na dovolenou za tento rok, když zaměstnavatel poskytuje pouze zákonné 4 týdny dovolené/rok?

Řešení:

Počet odpracovaných celých týdnů: 2 072 / 40 = 51 týdnů a 32 hodin zbytek
Nárok na dovolenou: 51 × (40 x 4) / 52 = 156,9 hodin, po zaokrouhlení 157 hodin dovolené/rok

Neomluvená absence v jednom dni 3 hodiny a v jiném dni 5 hodin způsobí neodpracování jedné směny, a je tedy možné krátit dovolenou z důvodu neomluvené absence, a to o počet zameškaných hodin dané směny. Tedy v tomto případě o 8 hodin. Celková výměra dovolené tedy bude 157 − 8 = 149 hodin dovolené/rok.Ať se bude jednat o čerpání řádné, nebo dodatkové dovolené, elementárním a nejnižším dílem povoleného čerpání dovolené je půlden. Není tedy, přestože je dovolená vyjádřena v hodinách, možné čerpat dovolenou třeba jen dvě hodiny/den (pakliže samozřejmě neměl dotyčný vypsánu směnu v délce 4 hodiny, pak by to možné bylo).

Pravidlo o půldni čerpání dovolené neplatí pro zbytek dovolené v hodinách, která by zůstala jako nevyčerpaná ke konci roku a jako poslední zůstatek. V tomto případě by šlo dovolenou čerpat i v délce jiné než půlden (např. jen 2 hodiny), pakliže s tím zaměstnanec souhlasí. V praxi ale bude spíše typicky docházet k přesunům těchto drobných zůstatků do dalšího roku.


Článek byl připravený ve spolupráci se společností TCC s.r.o.


Související články:

Pravidla dovolené aneb opakování je matka moudrosti
Příklady výpočtu nároku na řádnou dovolenou
Stáhněte si e-book: Dovolená podle nových pravidel roku 2021
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Zatím žádný komentář.

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Oficiální vzor společenské smlouvy

26. 1. 2023 | V polovině ledna nabyla účinnosti novela zákona č. 416/2022 Sb., díky které došlo k usnadnění zakládání a zápisu s. r. o. do obchodního rejstříku s využitím prostředků pro elektronickou komunikaci a identifikaci. Nově mohou zájemci využít k založení s. r. o. vzorovou společenskou smlouvu, kterou vytvořilo Ministerstvo spravedlnosti ve spolupráci s dalšími odborníky. Nový vzor společenské smlouvy obsahuje veškeré povinné náležitosti zakladatelského právního jednání s. r. o., doplněné stručným vysvětlujícím komentářem (který je potřeba v případě použití smlouvy smazat). Využití vzoru je spojeno s osvobozením od soudního poplatku za zápis do obchodního rejstříku notářem a sníženou sazbou odměny notáře. Vzor společenské smlouvy najdete na Portálu justice.


Dřívější zprávy

Užitečné informaceFirmy v Pohodě
 
REMA UH - HRAČKY/PAPÍR
Prodej HRAČEK, SPORTOVNÍHO a PAPÍRENSKÉHO zboží, FOTOALB, BATOHŮ aj.
www.remauh.cz

Ivona Bergerová
účetní služby Praha
www.ucto-bergerova.cz

Daňový kalendář

31. 1. 2023 Přiznání a daň silniční (za rok 2022)
31. 1. 2023 Zákonné pojištění odpovědnosti za škodu (za 1. čtvrtletí 2023)
31. 1. 2023 Daňové přiznání OSS (4. čtvrtletí 2022)
31. 1. 2023 Přiznání k dani z nemovitých věcí úplné nebo dílčí

Další termíny

Kurzovní lístek

23,83 Kč
0,005 Kč
21,93 Kč
0,063 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 27.01.2023

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru

Doporučujeme