Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Mimořádný příspěvek v karanténě – „izolačka“


Ing. Tomáš Smutný
17. 3. 2021
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Mimořádný příspěvek při nařízené karanténě nebo izolaci přísluší pouze v období od 1. 3. do 30. 4. 2021.

Foto: 123RF

 

Ve Sbírce zákonů se objevil zákon č. 121/2021 Sb., jehož součástí je mimořádný příspěvek až 370 Kč za den v době prvních 14 dnů nařízené karantény či izolace. Mimořádný příspěvek přísluší zaměstnancům pouze v období od 1. 3. do 30. 4. 2021.


 
Mimořádný příspěvek přísluší nejdříve od 1. 3. 2021 těm zaměstnancům, lépe řečeno pracovněprávním vztahům zaměstnanců, v rámci kterých přísluší i náhrady mzdy (platu), respektive odměny z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, a to za dobu nejvýše prvních 14 dní takové nařízené karantény nebo nařízené izolace.

Každý pracovněprávní vztah (dále jen „PPV“) zaměstnance se posuzuje samostatně. Tedy například, když bude mít zaměstnanec u téhož zaměstnavatele jak pracovní poměr (nemocensky pojištěný), tak zároveň paralelně běžící a též nemocensky pojištěnou dohodu o provedení práce, a bude-li zároveň v karanténě v rámci obou PPV, bude mít zaměstnanec nárok na mimořádný příspěvek až 370 Kč za kalendářní den trvání karantény či izolace v rámci obou PPV.

Mimořádný příspěvek v karanténě nepřísluší těm zaměstnancům, jimž byla nařízena karanténa, v období do 5 dnů ode dne návratu ze zahraničí (s výjimkou pracovních/služebních cest). Ačkoli byla tato podmínka dvakrát Senátem rozporována jako diskriminační, nakonec v zákoně zůstává.

Mimořádný příspěvek nepřísluší rovněž takovému zaměstnanci, jemuž byla nařízena karanténa před datem 1. 3. 2021, a netrvá déle než do 4. 3. 2021 včetně tohoto dne.

Příklad 1

Zaměstnanci byla nařízena karanténa dne 25. 2. 2021 s délkou trvání 14 dní. Zaměstnanci mimořádný příspěvek nepřísluší za interval od 25. 2. do 4. 3. 2021. Protože časové okno prvních 14 dní překlenulo datum 5. 3., bude v tomto časovém okně od 5. 3. příspěvek náležet. V tomto konkrétním případě tedy bude za interval dní 5. 3. až 10. 3. náležet mimořádný příspěvek. První část karantény bude proplácena „jen“ standardním redukovaným průměrným výdělkem bez nároku na mimořádný příspěvek.

Příklad 2

Zaměstnanci byla nařízena karanténa na 10 dní od 19. 2. do 1. 3. 2021. Na příspěvek nárok není, neboť mu karanténa byla nařízena před 1. 3. 2021 a celá uplynula přede dnem účinnosti zákona, tj. přede dnem 5. 3. 2021.

Příklad 3

Zaměstnanci byla nařízena karanténa na 15 dnů od 28. 2. do 14. 3. 2021. Na příspěvek mít nárok po dobu prvních pěti dnů karantény do 4. 3. 2021 nebude, neboť mu karanténa byla nařízena před 1. 3. 2021. Bude mít ale nárok po zbývajících 9 dnů ode dne účinnosti zákona, tedy od 5. 3. do 13. 3. 2021.

Příklad 4

Zaměstnanci byla nařízena karanténa na 14 dní od 2. 3. do 15. 3. 2021. Pátý den karantény měl pozitivní test a lékař mu nařídil izolaci od 7. 3. do 21. 3. 2021. Zaměstnanci vznikne nárok na příspěvek, neboť mu byla nařízena karanténa 2. 3. 2021. Karanténou podle mimořádného zákona č. 121/2021 Sb. se rozumí i izolace a z pohledu tohoto zákona se jedná o jednu pokračující událost. Karanténa trvá nepřetržitě od 2. 3. do 21. 3. Příspěvek tedy přísluší od 2. 3. do 15. 3. 2021.

Výše příspěvku a jeho výpočet

Zaměstnanci přísluší příspěvek až 370 Kč za den nejdéle po dobu prvních 14 kalendářních dní trvání nařízené karantény. Pozor, jsou tím myšleny skutečně kalendářní dny bez vazby na vypsané směny zaměstnanců.

Pokud však součet mimořádného příspěvku a standardně poskytované náhrady mzdy/platu, odměny z dohody mimo pracovní poměr u konkrétního PPV zaměstnance přesáhne 90 % průměrného výdělku za odpovídající počet zameškaných hodin, příspěvek se o tento rozdíl sníží. Jinými slovy to znamená, že náhrada mzdy z důvodu karantény společně s mimořádným příspěvkem mohou být maximálně 90 % průměrného výdělku dotyčného PPV.

Příklad 5: „Nižší“ průměrný výdělek

Zaměstnanec pracuje v rámci nemocensky pojištěného pracovního poměru. Má rovnoměrně rozvrženou pracovní dobu, a to tak, že jeho směny jsou 8 hodin dlouhé každý den od pondělí do pátku. V sobotu a neděli má volno. Průměrný výdělek dotyčného k 1. lednu 2021 je 100,34 Kč/hod. Po odpracování směny dne 9. března je mu nařízena karanténa na 14 dní. Jaká bude výše mimořádného příspěvku v karanténě?

Řešení:

Příklad 6: „Vyšší“ průměrný výdělek

Zaměstnanec pracuje v rámci nemocensky pojištěného pracovního poměru. Má rovnoměrně rozvrženou pracovní dobu, a to tak, že jeho směny jsou 8 hodin dlouhé každý den od pondělí do pátku. V sobotu a neděli má volno. Průměrný výdělek dotyčného k 1. lednu 2021 je 187,34 Kč/hod. Po odpracování směny dne 9. března je mu nařízena karanténa, která trvá 14 dní. Jaká bude výše mimořádného příspěvku v karanténě?

Řešení:

Další informace k mimořádnému příspěvku

Písemný doklad o zúčtovaném příspěvku

Zaměstnavatel je povinen vydat zaměstnanci písemný doklad obsahující rovněž údaje o zúčtovaném příspěvku. Vzhledem k tomu, že je dále odkazováno na zákoník práce a konkrétně § 142, je patrné, že bude-li příspěvek vizualizován např. ve formě mzdové složky, případně jinou adekvátní formou, bude dostatečné pro účely takového potvrzení to, že je součástí výplatního lístku, který je pak takovým potvrzením sám o sobě.

Zápočet příspěvků na pojistném na sociální zabezpečení

Zaměstnavatel odečte z částky pojistného na sociální zabezpečení odváděného za kalendářní měsíc částku, kterou zúčtoval zaměstnancům na příspěvku. Případně v případě chyby atd. tak učiní nejpozději do tří kalendářních měsíců po skončení karantény.

Pochopitelně, stejně jako tomu bylo např. u programu Antivirus C, bude zaměstnavatel reflektovat odečet z pojistného v novém tvaru výkazu Přehled o výši pojistného (dále jen „PVPOJ“), jenž zatím nebyl ze strany České správy sociálního zabezpečení zveřejněn. Připomeňme, že je legislativní povinnost zasílání tohoto výkazu čistě v digitální podobě, nikoli v podobě papírové.

Pokud by nastala situace typická zejména u malých organizací, kdy suma vyplacených mimořádných příspěvků bude vyšší než odvod pojistného, bude tento rozdíl přeplatkem na pojistném. A aby odpadla další administrativní zátěž s tím spojená, bude přímo výkaz PVPOJ v novém tvaru představovat žádost o úhradu přeplatku. Nebude tedy třeba provádět další akce a Česká správa sociálního zabezpečení na základě výkazu PVPOJ vrátí přeplatky do 60 kalendářních dnů.
 
Programy PAMICA a POHODA pro vás neustále upravujeme tak, abyste mohli správně plnit všechny povinnosti. V březnových mzdách tak budete moci zohlednit také nárok vašich zaměstnanců na mimořádný příspěvek za karanténu či izolaci. Funkce bude součástí nejbližších aktualizací programů.

Dojde-li k nesprávnému započtení mimořádných příspěvků, bude se jednat o dluh na pojistném se vším, co k tomu náleží.

Karanténu, stran náhrady mzdy ve standardním plnění 60 % redukovaného průměrného výdělku, bude možné zahrnovat do programu Antivirus A.

Mimořádný příspěvek je plnění od daně osvobozené, a tím pádem nepodléhá ani odvodu sociálního a zdravotního pojistného.

Mimořádný příspěvek není součástí čisté mzdy a není možné jej postihnout exekucí (insolvencí), a to ani kvůli § 312 občanského soudního řádu.


Článek byl připravený ve spolupráci se společností TCC s.r.o.


Související článek:
Izolačka – postup u zaměstnavatele i zaměstnance
Jak správně zaúčtovat izolačku
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Jitka
27. 4. 2021 12:35:02
Dobrý den.8 a 9.4.2021 mně bylo nařízeno zústat doma,protože jsem byla v kontaktu s pozitivní osobou.Test na Covid byl negativní,tak mně byla nařázena pracovní karanténa.Mám nárok na izolačku a kolik dnů.Kaenténa mně skončila 16.4.2021 .Připadá mně logické,že bych nárok měla.po skončení pracovní doby jsem musela být doma v izolaci.Děkuji za odpověd.
Hlášení závadného obsahu

Michaela Sobotková
STORMWAREAutor článků
9. 4. 2021 12:48:40
Petra: Dobrý den, jestliže byla karanténa nařízena před 1. 3. 2021 (v únoru), nemůže být mimořádný příspěvek vyplácen za dobu před účinností zákona, tj. za dobu od 1. 3. do 4. 3. 2021. Od 5. 3. 2021 ale už vyplácen být může. Nárok na příspěvek vzniká u karantény nařízené v únoru při jejím trvání v prvních 14 dnech ode dne účinnosti zákona, tj. od 5. 3. 2021. V programu POHODA tyto případy nejsou ošetřeny, příspěvek je nutné vypočítat ručně a zadat ve vystavené mzdě na záložku Náhrady položkou Příspěvek při karanténě.

Více informací se dozvíte v popisu novinek na našich webových stránkách: https://www.stormware.cz/pohoda/verze12700/update/
Hlášení závadného obsahu

Petra
9. 4. 2021 11:18:01
Dobrý den,zaměstnanci, který je v PN-izolace od 23.2.2021, nebyl při zpracování mezd za březen, vypočten příspěvek při karanténě,ač mu náleží za období 5.3.-8.3.Musím zadat částku ručně na záložce náhrady ve mzdách za březen? Děkuji
Hlášení závadného obsahu

Michaela Sobotková
STORMWAREAutor článků
9. 4. 2021 9:11:15
Lenka: Dobrý den, v případě, že byl uzavřen pracovní poměr a zaměstnanec je v karanténě, měla by mu náležet náhrada mzdy za karanténu a příspěvek. Pokud nebyl ještě uzavřen pracovní poměr, je možné nástup stanovit později, ale toto si musí rozhodnout zaměstnavatel.
Hlášení závadného obsahu

Michaela Sobotková
STORMWAREAutor článků
9. 4. 2021 9:10:11
mima: Dobrý den, nejspíše nemáte provedenu aktualizaci programu. Z dotazu není zřejmé, jestli se jedná o program POHODA nebo PAMICA. V Pohodě je příspěvek vypočítán ve vystavené mzdě na záložce Náhrady. V Pamice na složce H02. Může se také jednat o zaměstnance, který není nemocensky pojištěný, ale to také z dotazu není zřejmé.
Hlášení závadného obsahu

Hana
9. 4. 2021 8:44:16
Dobrý den, bude se vyplácet příspěvek za karanténu zaměstnanci, který má neschopenku od 8.3. vystavenou na jinou nemoc a od 25.3. (tedy v době, kdy mu už vyplací nemocenskou OSSZ) dostane druhou neschopenku na Karanténu? Tedy má dvě souběžně běžící neschopenky, protože ta první mu bude po ukončení karantény pokračovat. (ověřovala jsem na OSSZ a je to tak možné a správně).
Hlášení závadného obsahu

mima
8. 4. 2021 8:47:56
dobrý en, zadala jsem do programu karantena 12.3.-30.3., ale žádný příspěvek se zaměstnanci nevygeneroval, ručně nelze upravit
Hlášení závadného obsahu

Lenka
7. 4. 2021 17:25:09
Dobrý den,jak mám zadat v Pohodě zaměstnance z Ukrajiny na sezonní vízum,když prvních 5dní nesmí do zaměstnání? Stačí pouze odsunout nástup do zaměstnání nebo je potřeba na těch 5dní také zadat karanténu? Děkuji
Hlášení závadného obsahu

Ivulka
2. 4. 2021 8:44:29
Dobrý den, mám dotaz, kdo hradí příspěvek v karanténě. Stát či zaměstnavatel? Mam na myslu těch prvních 14 dnů. Děkuji
Hlášení závadného obsahu

ivana
24. 3. 2021 16:56:14
Dobrý den, zaměstnanec měl nařízenou izolaci od 22.2. do 12.3. Lékař vystavil neschopenku pouze na "NEMOC". Z toho důvodu je v programu v poli nepřítomnost zadáno v únoru i březnu "NEMOC". Neschopenka ale byla doktorem ZPĚTNĚ opravena na "IZOLACE". Ale veškeré písemnosti už byly odeslány na ČSSZ. Druh nepřítomnosti je nyní k dalším úpravám uzavřen. Jak situaci řešit, aby byl příspěvek zaměstnanci správně spočítán? Děkuji.
Hlášení závadného obsahu

Michaela Sobotková
STORMWAREAutor článků
24. 3. 2021 12:37:04
Petr: Dobrý den, ano, řešíme. Pokud zaměstnanec odpracuje část směny, je nutné v agendě Personalistika na záložce Nepřítomnost u druhu nepřítomnosti Karanténa uvést u prvního dne do sloupce Pracoval příslušný počet hodin, který zaměstnanec odpracoval. Na základě tohoto zadání se správně vypočítá ve vystavené mzdě náhrada mzdy za karanténu i příslušná výše příspěvku při nařízené karanténě.
Hlášení závadného obsahu

Petr
23. 3. 2021 13:14:24
Dobrý den, díky za článek, řešíte nějak v Pohodě situaci, kdy zaměstnanec 1. den karantény odpracuje část směny?

příklad: zaměstnanec 1.3. odpracuje půlku směny (4 h), následně mu je proveden pozitivní test a odebere se do karantény (izolace).

Jde mi o to, jestli za ten 1. den zaměstnanci náleží příspěvek ke karanténě?

Díky.
Hlášení závadného obsahu

Blanka
22. 3. 2021 14:26:22
Petra: Děkuji, to sice ano, ale na stránkách ČSSZ jsem četla, že příspěvek přísluší zaměstnanci, kterému byla nařízena karanténa po 28.2.2021, takže mi šlo spíše o to, že naše zaměstnankyni začala DPN 24.2.
Hlášení závadného obsahu

Petra
22. 3. 2021 7:13:05
Blanka: Když se podíváte v článku na příklad 1, je prakticky totožný s Vaším dotazem. Nárok je od 5.3. do 10.3.
Hlášení závadného obsahu

Blanka
21. 3. 2021 22:13:47
Dobrý den, má na příspěvek nárok zaměstnanec v karanténě od 24.2. do 10.3.2021? Děkuji
Hlášení závadného obsahu

Michaela Sobotková
STORMWAREAutor článků
19. 3. 2021 7:16:00
Jana: Dobrý den, zaměstnanec v izolaci se bude evidovat nepřítomností Karanténa, kdy od 1. 3. do 30. 4. 2021 bude k náhradě mzdy automaticky vypočítán příspěvek ke karanténě, tzn. „izolačka“. Update s touto legislativní změnou bude zveřejněn na konci března.
Hlášení závadného obsahu

Jana
18. 3. 2021 14:37:20
Jak mám zadat v Pohodě zaměstnance v izolaci? Jako nemoc nebo jako karanténu?
Hlášení závadného obsahu

what?
17. 3. 2021 22:34:06
Zaměstnanci, kterým byla nařízena karanténa nebo izolace před 1. 3. 2021, budou mít nárok na příspěvek od účinnosti zákona, tj. od 5. 3. 2021 (viz příklad č. 2 níže). Zaměstnanci byla nařízena karanténa na 15 dnů od 28. 2. do 14. 3. 2021.

V tomto případě, bohužel, na příspěvek mít nárok po dobu prvních 5 dnů karantény do 4. 3. 2021 nebude, neboť mu karanténa byla nařízena před 1. 3. 2021, bude mít ale nárok po zbývajících 9 dnů ode dne účinnosti zákona, tedy od 5. 3. do 13. 3. 2021.
Hlášení závadného obsahu

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Dětské skupiny mohou žádat o příspěvek na provoz

24. 1. 2022 | Poprvé pro rok 2022 mohou dětské skupiny žádat o státní příspěvek na svůj provoz. Finanční podporu mohou využít na pokrytí běžných výdajů, jako jsou náklady na mzdy, povinné další vzdělávání pečujících osob, spotřební materiál či stravování dětí atp. Žádost je nutné podat nejpozději 31. 1. 2022 prostřednictvím elektronické aplikace. Nárok na příspěvek mají všechny subjekty s oprávněním k poskytování služby péče o dítě v dětské skupině, kromě složek státu a státních příspěvkových organizací. Více informací a konkrétní podmínky, které je třeba splnit, najdete na webu Ministerstva práce a sociálních věcí.
 
Dřívější zprávy

Užitečné informaceFirmy v Pohodě
 
Pixely Pavla Ovsíka
Fotograf s oosobním přístupem ke klientovi.
www.pixpo.cz

Daně - Ing. Syptáková L.
Daňový poradce - Ing. Leona Syptáková - daně, účto, poradenství

Kurzovní lístek

24,53 Kč
0,180 Kč
21,69 Kč
0,242 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 24.01.2022

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru