Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Izolačka – postup u zaměstnavatele i zaměstnance


Bc. Alena Haas Kubátová
31. 3. 2021
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Zaměstnavatel nemusí žádat o žádné refundace, příspěvek k náhradě mzdy si sám odečte od povinného odvodu na sociální pojištění.

Foto: 123RF

 

V následujícím článku se budeme zabývat nově schváleným příspěvkem pro zaměstnance v izolaci nebo karanténě, tzv. izolačkou. Co musí zaměstnanci a zaměstnavatelé udělat pro to, aby na příspěvek dosáhli?


 
Izolačka – mimořádný příspěvek ve výši až 370 Kč, slouží ke kompenzaci příjmů zaměstnanců v karanténě či izolaci. Zde se na chvíli zastavme a zmiňme rozdíl mezi karanténou a izolací.

Karanténou se rozumí oddělení zdravé osoby bez příznaků infekčního onemocnění, která byla během inkubační doby ve styku s infekčním člověkem nebo pobývala v ohnisku nákazy, od ostatních osob. Cílem je zabránit dalšímu přenosu infekčního onemocnění v době, kdy by se toto onemocnění mohlo dále šířit.

Oproti tomu izolace je oddělení již nemocné osoby, nebo osoby jevící příznaky tohoto onemocnění, od ostatních osob a cílem je zabránit přenosu infekce na další osoby, jež by mohly infekční onemocnění dále šířit.

Nyní zpět k izolačce. Cílem a účelem tohoto mimořádného příspěvku, platného od 1. března 2021, je zamezení šíření nemoci a současně kompenzace příjmů zaměstnancům, kteří se tak nemusí obávat během karantény (nebo samotného onemocnění) výpadku, případně podstatného poklesu svých příjmů.

Zároveň je zde snaha motivovat zaměstnance, aby při příznacích onemocnění zůstali doma, nechali se testovat, a přispěli tím k zamezení dalšího šíření infekce. Zákon je účinný od 5. 3. 2021. Příspěvek bude zaměstnancům vyplácen vedle nemocenské, díky tomu propad mzdy nebude tak velký. Příspěvek byl prozatím schválen do 30. 4. 2021.

Izolačka platí pro všechny zaměstnance, jimž bude z důvodu infekčního onemocnění od 1. 3. 2021 (včetně) a později nařízena karanténa či izolace (příklady nároku na izolačku naleznete v článku Mimořádný příspěvek v karanténě – „izolačka“). Nárok se týká rovněž „dohodářů“, a to za předpokladu, že jsou nemocensky pojištěni. Příspěvek nepřísluší zaměstnanci, jemuž byla nařízena karanténa (izolace) v období do 5 dnů ode dne návratu ze zahraničí, výjimku tvoří pracovní a služební cesty.

Zaměstnanci přísluší za každý kalendářní den (maximálně však po dobu prvních 14 kalendářních dnů trvání nařízené karantény nebo izolace) příspěvek ve výši 370 Kč. Současně tento příspěvek společně s náhradou příjmu nesmí přesáhnout 90 % průměrného výdělku za odpovídající počet zameškaných hodin.
 
Personální a mzdový systém PAMICA i ekonomický a účetní program POHODA kontrolují maximální výši příspěvku a případné snížení provádí automaticky.

Jak postupovat, jste-li v pozici zaměstnavatele

Zaměstnavatel nemusí žádat o žádné refundace, jelikož si příspěvek k náhradě mzdy sám odečte od povinného odvodu na sociální pojištění. To lze udělat do tří kalendářních měsíců od ukončení karantény zaměstnance.

V souvislosti s izolačkou musíme zmínit další pojem, a sice eNeschopenku, jež je součástí elektronického portálu České správy sociálního zabezpečení („ČSSZ“). Tento projekt byl spuštěn 1. ledna 2020. Elektronické zpracování mělo přinést zejména zjednodušení v předávání informací mezi nemocnými pojištěnci v dočasné pracovní neschopnosti, ČSSZ, lékaři a zaměstnavateli.

Praxe však byla, alespoň zpočátku, diametrálně odlišná. Zkraje roku 2020 se objevovaly zprávy o nefunkčnosti eNeschopenek. Změna se kromě lékařů, ČSSZ a zaměstnanců výrazně dotkla také zaměstnavatelů, potažmo jejich mzdových účetních, a tím i tvůrců mzdových programů. Start projektu, navzdory slibům státní správy, od počátku provázely potíže s automatickým a včasným informováním zaměstnavatelů o svých zaměstnancích v pracovní neschopnosti. Problém byl například s certifikáty, s dodatečnými úpravami vycházek nebo souběhem více pracovních vztahů zaměstnanců.

Z pohledu zaměstnavatele funguje eNeschopenka tak, že má po 14 dnech trvání neschopnosti povinnost zaslat okresní správě sociálního zabezpečení „Přílohu k žádosti o dávku“ v elektronické formě. Papírový tiskopis je možné použít pouze v případě technického výpadku. Do přílohy k žádosti o dávku uvede, kam je zaměstnanci vyplácena mzda nebo plat. Po skončení dočasné pracovní neschopnosti zasílá zaměstnavatel hlášení s údaji potřebnými pro výplatu poslední dávky nemocenského.

Jak získat informace o neschopenkách zaměstnanců, uvádí ČSSZ v průvodci pro zaměstnavatele na svém webu (podle toho, kdo mzdy zpracovává, jakých služeb využívá pro získání informací apod.).

V případě izolačky by měl zaměstnavatel automaticky najít u eNeschopenky v kolonce „profese“ slovo „izolace“, resp. „karanténa“. Zaměstnavatel má nárok na odečet příspěvku z částky pojistného odváděného za kalendářní měsíc v případě, kdy příspěvek vyplatí zaměstnanci nejpozději do konce druhého kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž si příspěvek odečetl od pojistného.
 
Zaměstnavatelé budou o nařízené karanténě (izolaci) informovaní prostřednictvím eNeschopenky, kde bude v poznámce uvedena Profese: karanténa nebo izolace. Ve vystavené mzdě při vložení eNeschopenky poté program PAMICA na základě těchto údajů vygeneruje nepřítomnost H02 Karanténa, kde bude zaměstnanci vypočtena náhrada mzdyautomaticky i příspěvek při karanténě. Jak na mimořádný příspěvek při nařízené karanténě v programu PAMICA, se dozvíte v našem videonávodu.

Program POHODA při vložení eNeschopenek obsahujících v poznámce Profese: karanténa nebo izolace nově vygeneruje v agendě Personalistika nepřítomnost typu Karanténa. Program pak vypočítá zaměstnanci náhradu mzdy a automaticky i příspěvek při karanténě (ve vystavené mzdě na záložce Náhrady zaměstnanci). Jak na mimořádný příspěvek při nařízené karanténě v programu POHODA, se můžete podívat v našem videonávodu.

Odečet příspěvku od pojistného uplatní zaměstnavatel na předepsaném tiskopisu ČSSZ „Přehled o výši pojistného“, kde vykáže údaj o počtu zaměstnanců, za něž tento odečet uplatňuje, a úhrn příspěvků, které od pojistného odečítá. Přehled by měl být pro tyto účely od dubna upraven.

Může nastat situace, že úhrn karanténních příspěvků bude vyšší než celkové pojistné. V takovém případě bude tato částka považována za přeplatek na pojistném a podaný přehled pak bude považován za žádost o vratku tohoto přeplatku. V případě, že zaměstnavatel nebude mít vůči ČSSZ na pojistném žádné dluhy, bude mu přeplatek vrácen.

Nutno rovněž podotknout, že jelikož se jedná o novinku, nelze předvídat, jak rychle budou příslušné okresní správy sociálního zabezpečení přeplatky zaměstnavatelům posílat.

Jak postupovat, jste-li v pozici zaměstnance

Zaměstnanec má nárok na izolačku automaticky. Jediné, co pro to musí udělat, je, že ohlásí svému zaměstnavateli nařízenou karanténu či izolaci a musí mít od svého ošetřujícího lékaře vystavenou eNeschopenku na karanténu nebo správnou diagnózu nemoci, z níž vyplývá izolace. V následující výplatě pak izolačku obdrží.

Zaměstnanec by měl svého ošetřujícího lékaře upozornit, aby do eNeschopenky uvedl do kolonky „profese“ informaci „izolace“ či „karanténa“.

Další informace ohledně izolačky najdete na webu České správy sociálního zabezpečení.


Související článek:
Mimořádný příspěvek v karanténě – „izolačka“
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Michaela Sobotková
STORMWAREAutor článků
21. 4. 2021 9:07:35
lenka: Dobrý den, karanténu, stran náhrady mzdy ve standardním plnění 60 % redukovaného průměrného výdělku, bude možné zahrnovat do programu Antivirus A (viz článek: https://portal.pohoda.cz/dane-ucetnictvi-mzdy/mzdy-a-prace/mimoradny-prispevek-v-karantene-%E2%80%93-izolacka/).
Hlášení závadného obsahu

lenka
20. 4. 2021 9:17:23
Je výpočet tzv. izolačky součást náhrady pro uplatnění v prog. Antivirus?
Hlášení závadného obsahu

Marcela
15. 4. 2021 9:50:01
Prosím o postup zaúčtování příplatku v karanténě. Děkuji
Hlášení závadného obsahu

Martina
7. 4. 2021 13:25:57
prosím jak zaúčtuji příspěvek na karanténu? Dalová strana je jasná to je zaměstnanci ale MD? děkuji Martina
Hlášení závadného obsahu

Eva Pilátová
31. 3. 2021 10:49:01
dobrý den, prosím je nutné o tomto příspěvku účtovat přes účty dotací? nebo může zůstat jen součástí základních nastavení výpočtu mezd a příspěk si oddělit analyticky na 336? Děkuji
Hlášení závadného obsahu

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

OSVČ si mohou podávat žádosti o ošetřovné za březen

23. 4. 2021 | Od 22. 4. si mohou OSVČ zažádat o ošetřovné poskytované z důvodu uzavření škol za období od 1. 3. do 31. 3. 2021. Žádost můžete podat prostřednictvím elektronického formuláře nebo také e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem či poštou, a to do 21. 5. 2021. Výše ošetřovného činí 400 Kč za den včetně víkendů. Ošetřovné nelze ale kombinovat s kompenzačním bonusem.
 
Dřívější zprávy

Užitečné informace
Firmy v Pohodě
 
DataDetektiv.cz (ERKOtyp)
Záchrana a organizace dat, údržba a čištění PC, instalace sítí,...
www.erkotyp.cz

Hana Sítková
Vedení účetnictví, daňové evidence a mezd.
www.uctotrutnov.cz

Daňový kalendář

26. 4. 2021 Přiznání DPH (za 1. čtvrtletí 2021) – daň je možné uhradit bez sankcí až do 16. 8. 2021 (platí pro ty, kterým byla zakázána či omezena činnost a tuto skutečnost oznámili správci daně)
26. 4. 2021 Souhrnné hlášení (za březen 2021 a 1. čtvrtletí 2021)
26. 4. 2021 Kontrolní hlášení (za březen 2021 a 1. čtvrtletí 2021)
26. 4. 2021 Přiznání DPH (za březen 2021) – daň je možné uhradit bez sankcí až do 16. 8. 2021 (platí pro ty, kterým byla zakázána či omezena činnost a tuto skutečnost oznámili správci daně)

Další termíny

Kurzovní lístek

25,85 Kč
-0,015 Kč
21,42 Kč
-0,048 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 23.04.2021

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru