Jaké legislativní změny nás čekají v roce 2020?


Ing. Martina Truhlářová
9. 12. 2019
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Minimální mzda by měla v roce 2020 vzrůst na 14 600 Kč.

Foto: 123RF

 

V roce 2020 nás opět čekají změny v legislativě, na které je dobré se připravit. Co nás tedy nemine? Například zavedení eNeschopenky, zvýšení minimální mzdy či nástup poslední vlny EET.


 
Práce účetních, mzdových účetních a odborníků v oblasti daňového práva – daňových poradců je, se stále se měnící legislativou, náročná nejen na pravidelné vzdělávání, ale také je pak nutné nově nabyté znalosti uvést do praxe.

Mnohdy to znamená (z manažerského pohledu) změnu interních procesů ve firmě, nutnost komunikace s klienty i sepsání různých dodatků a nových dokumentů. Tyto doprovodné činnosti jsou mnohdy časově náročné, a proto je dobré o nich nejen vědět, ale též v rámci plánování pracovní doby se všemi těmito úkony počítat a na jejich realizaci si vyhradit dostatečný čas.

Přejděme tedy k jednotlivým významným oblastem, kterým bychom měli věnovat pozornost a na zavádění novinek do praxe se u nich soustředit.

eNeschopenky

První oblastí, kde dochází k velmi významné změně, která bude mít velký vliv na nastavení nových procesů ve firmách, je zavedení eNeschopenek od 1. 1. 2020.

Česká správa sociálního zabezpečení (dále jen „ČSSZ“) připravila pro tento projekt samostatnou internetovou stránku. Kromě toho zaměstnavatelům byla již zaslána informace o změnách v nemocenském pojištění.

Pro zaměstnavatele se nabízí více možných způsobů, jak s eNeschopenkou pracovat. Již nyní má zaměstnavatel možnost sám prostřednictvím ePortálu ČSSZ nahlížet na zaměstnance, kteří jsou v pracovní neschopnosti, a to pomocí služby Informace o dočasné pracovní neschopnosti zaměstnance.

Do budoucna však bude potřebné a vhodné nastavit, kdo bude za firmu komunikovat se správou sociálního zabezpečení, případně upravit stávající zplnomocnění. Pro tento účel ČSSZ na svých stránkách zveřejnila následující formuláře:

Předpokládá se, že velcí zaměstnavatelé budou preferovat automatizovaný příjem notifikací a ostatní komunikaci přes současný elektronický kanál APEP/VREP, který zaměstnavatelé již několik let používají.

Další cestou budou nové služby ePortálu ČSSZ, na němž bude možné informaci zobrazit, včetně možnosti elektronicky jednorázově požádat o zasílání notifikací do datové schránky či na e-mailovou adresu.

Do datové schránky přitom zaměstnavatel obdrží informaci ve formátu PDF a XML, aby i v tomto případě mohli dodavatelé softwaru zajistit jejich automatizované zpracování. Tyto služby ePortálu ČSSZ budou k 1. 1. 2020 spuštěny – jejich testování probíhá interně v rámci ČSSZ.

Podání žádosti o notifikace bude zaměstnavatelům umožněno v předstihu, a to od prosince 2019.

Z uvedeného v tuto chvíli vyplývá, že do konce roku 2019 by bylo dobré nastavit zplnomocnění/pověření pro ty pracovníky, kteří budou eNeschopenky zpracovávat. A taktéž nastavit a zaktivovat přístup k ePortálu, kam bude možné přistupovat následujícími prostředky: Připomeňme ještě, že zaměstnanec již nebude zaměstnavateli nosit žádný papír (neschopenku), kterým by potvrdil svou absenci v práci. Lze tedy doporučit zpracování interního dokumentu, ve kterém bude deklarováno, jakým způsobem má zaměstnanec svou absenci omluvit (e-mailem, telefonicky, do firemního systému, komu atd.).

Minimální mzda od 1. 1. 2020

Již jsme si za posledních několik let zvykli, že od roku 2015 se minimální mzda zvyšuje každoročně. Jinak tomu nebude ani pro rok 2020. Připomeňme, že se jedná nejen o zvýšení základní sazby minimální mzdy, ale též o zvýšení všech nejnižších úrovní zaručených mezd.

Pro zaměstnavatele to znamená prověřit mzdy u jednotlivých zaměstnanců a v případě, že jejich mzda nedosahuje nejnižší úrovně pro skupinu prací, které zaměstnanci vykonávají, je potřebné těmto zaměstnancům mzdu zvýšit. V praxi to znamená vytvořit nové mzdové výměry či dodatky k pracovním smlouvám s účinností od ledna 2020.

Zástupci vládních stran se 27. 11. 2019 dohodli na částce 14 600 Kč (u 8. skupiny prací je to 29 200 Kč). Text vládního nařízení o růstu minimální mzdy připraví Ministerstvo práce a sociálních věcí. Poté ho dostane ke schválení kabinet. Příští zasedání vlády se má konat 9. prosince. Tak pozdě dosud o minimální mzdě ještě vláda nerozhodovala. I tady nám již moc času na zpracování nezbývá.

Elektronická evidence tržeb

Od 1. 5. 2020 již nabíhá poslední fáze elektronické evidence tržeb. Od tohoto data tak již budou muset být evidovány všechny ostatní hotovostní platby (uhrazené v hotovosti, šekem, směnkou či zápočtem kauce nebo jistiny) tržeb z ostatních činností, které doposud evidenci tržeb nepodléhaly.

Bude se jednat o všechny podnikatele, jejich činnosti spadají dle statistického číselníku CZ-NACE do kódů 1–3, 5–17, 18, 19, 20.1, 20.2, 20.3, 20.4, 20.5, 20.6, 21–33, 35–39, 41–43, 45.2, 45.4, 49–50, 52–53, 56 – dodání zboží, 58–66, 68–75, 77–82, 84–86, 90–91, 93–99.

Zároveň půjde požádat od 1. 5. 2020 o povolení evidování tržeb ve zvláštním režimu (pro podnikatele s obratem do 600 tis. Kč při splnění dalších podmínek).

Je tedy potřeba dostatečně včas požádat o autentizační údaje, následně si stáhnout certifikát pro evidenci tržeb a zajistit si a nastavit vybavení pro evidenci tržeb. V případě zvláštního režimu požádat o povolení k tomuto režimu (na vyřízení žádosti má správce daně 30 dní) a převzít si blok účtenek.

Podrobné informace k elektronické evidenci tržeb jsou uvedeny na webu.

Nezapomeňte též na informační oznámení, které musí být dle zákona o evidenci tržeb vyvěšeno v provozovnách evidujících tržby.

Pro ty podnikatele, kteří již evidují tržby, je podstatné, že během letošního roku a začátkem roku 2020 dochází postupně k ukončení platnosti pokladních certifikátů pro ta zařízení, pro která byly vygenerovány pokladní certifikáty v počátcích zavádění elektronické evidence tržeb, tj. před třemi lety.

Poplatníci si sami musí zkontrolovat, do kdy jim certifikát platí a včas si jej vyměnit za nový. V části „CERTIFIKÁTY“ ve webové aplikaci EET je možné ověřit dobu platnosti pokladního certifikátu, ale také využít službu upozornění na konec jeho platnosti.

K tomu stačí ve stejné části aplikace do pole „E-mail pro upozornění“ zadat kontaktní e-mailovou adresu. Na tu následně budou poplatníkovi zaslány postupně tři e-maily s upozorněním o blížícím se konci platnosti konkrétního pokladního certifikátu.

Další okruhy novinek

Změn je v novelizacích samozřejmě více a závisí vždy na dané účetní jednotce, které z nich se jí týkají. Uveďme zde pár dalších okruhů novinek, jež, pokud se nás týkají, je třeba též zapracovat do praxe:
  • snížení DPH (10 % u tepla a chladu od 1. 1. 2020, ostatní snížení od 1. 5. 2020),
  • zvýšení prahu pro vykazování Intrastatu – z 8 mil. Kč na 12 mil. Kč s účinností od 1. 1. 2019; některé účetní jednotky od 1. 1. 2020 z vykazování vypadnou, pokud za rok 2019 nedosáhly prahu 12 mil. Kč,
  • zvýšení minimálních záloh na zdravotní a důchodové pojištění u OSVČ pro rok 2020:
    • minimální zálohy na zdravotní pojištění: 2 352 Kč,
    • minimální záloha na důchodové pojištění u hlavní činnosti: 2 544 Kč,
  • změna sazeb zahraničního stravného – vyhláška č. 310/2019 Sb.; taktéž se chystají změny (zvýšení) tuzemského stravného a náhrad – měly by být schváleny v průběhu prosince.

Související články:
Spuštění eNeschopenky se blíží
Minimální mzda se od roku 2020 zvýší na 14 600 Kč
 
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Zatím žádný komentář.

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Státní příspěvky na penzijní spoření

18. 6. 2024 | Od července se mění podpora na penzijní spoření. Příspěvky nově získají jen ti, kteří si měsíčně spoří minimálně 500 Kč, a při vkladu 1 700 Kč a více stát přispěje 340 Kč. Důchodci dostanou v červnu státní příspěvky na penzijní spoření naposledy. Je jim doporučeno neukončovat spoření předčasně, aby nepřišli o naspořené příspěvky. Vláda změnu obhajuje motivací k tvorbě úspor na důchod.


Dřívější zprávy

Užitečné informaceFirmy v Pohodě
 
NEŽEHLÍCÍ KOŠILE
E-shop s pánskými a dámskými nežehlícími košilemi.
www.nezehlicikosile.cz

Autodoplňky Rakovník
Autodoplňky, autopříslušenství – vše, co vaše auto potřebuje.
www.autoboxy.com

Kurzovní lístek

24,77 Kč
0,065 Kč
23,12 Kč
0,059 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 18.06.2024

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru

Doporučujeme