Cestovní náhrady v roce 2013


Bc. Renata Blahová
3. 1. 2013
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Od 1. 1. 2013 platí nové sazby stravného i průměrné ceny pohonných hmot.

Foto: Fotolia.eu

 

V roce 2013 se zvýšily sazby stravného a průměrná cena pohonných hmot. Naopak náhrada za používání vozidel se snížila. Změn doznalo i zahraniční stravné. Přečtěte si, jak na „cesťáky“ v roce 2013.


 
Jak již bývá zvykem, od ledna nás v oblasti daní a účetnictví čeká nespočet změn - a ani cestovní náhrady nejsou výjimkou. Od 1. 1. 2013 platí nové sazby stravného i průměrné ceny pohonných hmot.

Cestovní náhrady upravuje vyhláška č. 472/2012 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad.

Cestovní náhrady tvoří několik složek:
 • stravné,
 • pohonné hmoty,
 • náhrada za využití soukromého vozidla,
 • kapesné a
 • nutné vedlejší výdaje.

Cestovní náhrady zaměstnanců

Za každý kalendářní den pracovní cesty poskytne zaměstnavatel zaměstnanci stravné podle § 163 odst. 1 zákoníku práce (zaměstnanci v podnikatelské sféře) nejméně ve výši:
 • 66 Kč (trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin),
 • 100 Kč (trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin),
 • 157 Kč (trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin).
Za každý kalendářní den pracovní cesty poskytne zaměstnavatel zaměstnanci stravné podle § 176 odst. 1 zákoníku práce ve výši:
 • 66 Kč až 79 Kč (trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin),
 • 100 Kč až 121 Kč (trvá-li pracovní cesta více než 12 hodin, maximálně však 18 hodin),
 • 157 Kč až 188 Kč (trvá-li pracovní cesta více než 18 hodin).
Zaměstnavatel musí dodržet spodní hranici stravného, chce-li svým zaměstnancům dopřát vyšší stravné a překročí horní hranici, bude se jednat o nedaňový náklad. Případně může stravné nad limit zahrnout do mzdy zaměstnance, v tom případě se však bude jednat o složku mzdy, která podléhá zdanění a sociálnímu a zdravotnímu pojištění.

Zaměstnanci, kterému byla při pracovní cestě trvající 5 až 12 hodin poskytnuta 2 bezplatná jídla, nebo při pracovní cestě trvající 12 až 18 hodin 3 bezplatná jídla, stravné nenáleží.

V roce 2013 k žádným změnám v krácení stravného nedochází. V případě, že je zaměstnanci na pracovní cestě bezplatně poskytnuta strava (například formou snídaně, oběda či večeře v rámci ubytování), je stravné kráceno za každé toto jídlo o:
 • 70 % u pracovní cesty trvající 5 až 12 hodin,
 • 35 % u pracovní cesty trvající 12 až 18 hodin a
 • 25 % u pracovní cesty nad 18 hodin.
Pokud zaměstnanec (samozřejmě se souhlasem zaměstnavatele) použije na pracovní cestě svůj soukromý automobil, náleží mu za každý kilometr cesty náhrada amortizace ve výši 3,60 Kč. (Použije-li svůj motocykl Kč 1,-/km, nákladní automobil nebo autobus Kč 7,20/km).

Dále má nárok na náhradu pohonných hmot (PHM), a to buď ve skutečné výši dle dokladu, nebo ve výši průměrných cen, které jsou pro rok 2013 následovné:
 • 36,10 Kč pro benzin natural 95 oktanů
 • 38,60 Kč pro benzin natural 98 oktanů
 • 36,50 Kč pro naftu
Sazby jsou dané na jeden litr pohonných hmot, spotřeba se použije průměrná dle technického průkazu vozidla.

Použije-li zaměstnanec dopravní prostředky veřejné dopravy, nebo má-li jiné vedlejší výdaje nutné pro pracovní cestu (ubytování, parkovné, vstupné apod.), má samozřejmě nárok na proplacení těchto výdajů ve skutečné výši na základě předložených dokladů.

Přidělí-li zaměstnavatel zaměstnanci firemní vozidlo, píše zaměstnanec počet ujetých kilometrů, vede knihu jízd a předkládá doklady o tankování. Zaměstnavatel pak uplatňuje náklady na vozidlo v obchodním majetku (viz níže).

Cestovní náhrady podnikatelů (OSVČ)

Pro podnikatele (OSVČ) platí obdobná pravidla jako pro zaměstnance s následujícími rozdíly.

Stravné jako daňově uznatelný náklad dle zákona o daních z příjmů mohou podnikatelé uplatnit ve výši:
 • 100 Kč až 121 Kč (trvá-li pracovní cesta více než 12 hodin, maximálně však 18 hodin),
 • 157 Kč až 188 Kč (trvá-li pracovní cesta více než 18 hodin).
Náhrada za využití soukromého vozidla Kč 1,-/km u jednostopých vozidel, u všech ostatních Kč 3,60/km. Průměrné ceny pohonných hmot jsou stejné jako u zaměstnanců, pokud nepoužije skutečné náklady doložené doklady.

Využívá-li podnikatel firemní vozidlo (zahrnuto v obchodním majetku), uplatňuje skutečné náklady na PHM, parkovné, opravy a udržování, odpisy a pojištění, nebo má možnost využít paušálních výdajů PHM a parkovného na vozidlo, které činí Kč 5 000,-/měsíc, případně Kč 4 000,-/měsíc. Používá-li podnikatel (OSVČ) vozidlo také k soukromým účelům, v tomto případě ostatní náklady na vozidlo krátí 80 %. Tyto paušální výdaje může podnikatel využít maximálně u tří automobilů.

Zahraniční stravné

Zaměstnancům i podnikatelům (OSVČ) náleží zahraniční stravné za dobu, kterou na pracovní cestě stráví mimo území České republiky. Stravné se poskytuje v zahraniční měně a v sazbě toho státu, kde zaměstnanec stráví nejvíce času v daném dni. Základní sazby zahraničního stravného jsou dány vyhláškou Ministerstva financí ČR č. 392/2012 Sb.

Zaměstnancům a podnikatelům náleží stravné ve výši:
 • 1/3 základní sazby, jestliže pracovní cesta trvá 12 hodin a méně, avšak alespoň 1 hodinu, nebo déle než 5 hodin, pokud zaměstnanci vznikne za cestu na území ČR právo na tuzemské stravné,
 • 2/3 základní sazby, jestliže pracovní cesta trvá déle než 12 hodin, nejvýše 18 hodin,
 • celé základní sazby, jestliže cesta trvá déle než 18 hodin.
Pokud doba strávená mimo území ČR nečiní alespoň jednu hodinu, zahraniční stravné se neposkytuje. Byla-li zaměstnanci bezplatně poskytnuta strava, krátí se stravné stejně jako v tuzemsku. Zaměstnavatel dále může zaměstnancům poskytnout kapesné až ve výši 40 % základního zahraničního stravného.

Tabulka: Vybrané sazby zahraničního stravného

Země Měnový kód Měna Základní sazba stravného
Bulharsko EUR euro 35,-
Čína EUR euro 40,-
Francie EUR euro 45,-
Chorvatsko EUR euro 35,-
Irsko EUR euro 45,-
Japonsko USD americký dolar 65,-
Maďarsko EUR euro 35,-
Německo EUR euro 45,-
Polsko EUR euro 35,-
Rakousko EUR euro 45,-
Rusko EUR euro 45,-
Slovensko EUR euro 35,-
Spojené státy americké USD americký dolar 50,-
Ukrajina EUR euro 45,-
Velká Británie GBP anglická libra 40,-

Zdroj: Ministerstvo financí ČR

Sazby zahraničního stravného ve všech zemích naleznete na webu Ministerstva financí.


Související článek:
Cestovní náhrady v roce 2013 v příkladech


Chcete pohodlně vést knihu jízd pro neomezený počet vozidel a účetních jednotek a zpracovávat tuzemské i zahraniční cestovní příkazy? Vyzkoušejte GLX - program, který ocení nejen firmy, ale i živnostníci.


Zdroj: vyhláška č. 472/2012 Sb., vyhláška č. 392/2012 Sb., § 163 a § 176 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

alex
8. 6. 2015 19:53:33
Dobrý den, měl bych dotaz ohledně cestovních náhrad u OSVČ. Jsem OSVČ využívající k výkonu činnosti soukromý osobní automobil, který není zahrnut do OM. Zajímá mě proto:
1) zda a případně jakým způsobem musí být vykazovány uskutečněné jízdy (jelikož vozidlo není zahrnuto v OM, stav tachometru neuvádím, zákazníkům ve většině případů cestovné neúčtuji, neboť bývá součástí ceny za vykonanou práci a počet jízd se taktéž nedá zjistit, protože k mnohým zákazníkům v rámci jedné zakázky podniknu i více než jeden výjezd)
2) zda lze uplatnit cestu k zákazníkům z domova, když provozovnu mám vzdálenu od bydliště cca 50km, avšak k zákazníkům v naprosté většině případů jezdím přímo ze svého bydliště a od zákazníků se vracím opět přímo do svého bydliště.

Děkuji za odpovědi
Alex
Hlášení závadného obsahu

kaja_p
7. 3. 2014 10:01:04
V zákoníku práce to takto přímo definováno nikde není. Doporučuji prostudovat tato ustanovení: § 34 odst. 1 písm. b), § 34a, § 42 odst. 1.
Hlášení závadného obsahu

MIRKA
7. 3. 2014 8:01:36
kaja-p : Dobrý den, potřebuji vědět kde v ZP je napsáno, že na dopravu z domova na pracoviště - sídlo firmy (mají ve smlouvě) není nárok na cestovné. (naši montéři to prostě nechápou ) Děkuji
Hlášení závadného obsahu

kaja_p
6. 3. 2014 14:05:40
Podle mého názoru, pokud se v takových případech poskytují cestovní náhrady, se musí jednat o mimořádný výkon práce mimo rozvrh směn ve smyslu § 78 a násl. ZP (např. když je zaměstnanec držící pracovní pohotovost doma povolán k plnění pracovních povinností). Nahrazují se pouze výdaje, které zaměstnanci vzniknou při cestě v souvislosti s mimořádným výkonem práce (jde zpravidla pouze o náhradu jízdních výdajů).

Pracovní cestou by se cesta z domova stala pouze za předpokladu, že zaměstnavatel předem určil místo nástupu (resp. i návratu) pracovní cesty domov.
Hlášení závadného obsahu

Mirka
6. 3. 2014 13:27:07
Dobrý den, cestovní náhrady se bohužel neposkytují na dopravu z domova na pracoviště. Mohu se zeptat na paragraf kde je to napsáno. Děkuji
Hlášení závadného obsahu

Simona
5. 3. 2014 16:19:48
Dobrý den, přítel je OSVČ, auto NEMÁ v podnikání, ale platí silniční daň, dříve si vedl knihu jízd,aby cesty zohlednil jednou ročně v daňovém přiznání. Ale je možné použít paušál 5.000,- měsíčně, snížit tedy daňový základ o 60.000,-, bez dokladů, když ani auto není v podnikání? Děkuji
Hlášení závadného obsahu

Blahová
24. 2. 2014 16:23:53
Dobrý den,
Renata:
stravné se nemusí dokládat, je dáno "paušálně" podle délky pracovní cesty
Rel17:
zkuste se obrátit na inspektorát práce, nebo svůj nárok vymáhat soudní cestou. a pro příště bych doporučovala dělat si kopie všech dokladů
Hlášení závadného obsahu

rel17
24. 2. 2014 13:48:15
Dobrý den. V červenci loňského roku (26.-29.7.) jsem byl zaměstnavatelem vyslán na služební cestu do Ruska. Na cestu mě byla na účet převedena částka v Kč na úhradu nákladů na ubytování a dopravu a osobně (bez účetního dokladu) jsem převzal 200 euro jako zálohu na stravu a další výlohy. Po návratu jsem vyplnil formulář na vyúčtování cestovních náhrad a spolu se všeni dalšími účty z mojí cesty (krom několika účtenek za jídlo) jsem vše předal naší účetní. Do dnešního dne, i přes ústní urgence u majitele firmy i účetní nemám cestovní náklady proplacené. Jaké jsou moje možnosti ukončit tuto záležitost, když bohužel nemám žádnou kopii dokladů? Děkuji za odpověď
Hlášení závadného obsahu

Renata
14. 1. 2014 12:08:44
Dobry den,
musi OSVC dolozit stravne doklady?
Dekuji
Hlášení závadného obsahu

Heda
9. 1. 2014 13:01:04
Zaměstnavatel musí vycházet ze základních sazeb zahraničního stravného stanoveného vyhláškou (pro rok 2014 vyhláška č. 354/2013 Sb.), která určuje základní sazby stravného pro jednotlivé státy. Nemůže si tedy určit libovolnou výši podle svého uvážení. Když dostanete na pracovní cestě jídlo, stravné se Vám krátí. Pokud spíte v autobuse, tak Vám výdaje za ubytování nejspíš nenáleží. :-)

Pro podrobnější informace doporučuju pročíst tento článek: http://portal.pohoda.cz/dane-ucetnictvi-mzdy/mzdy-a-prace/zahranicni-pracovni-cesta/
Hlášení závadného obsahu

Vladimír Matějka
9. 1. 2014 12:39:48
Zaměstnavatel vyplácí za každý den v zahraničí 4,5eur ať jsme 1h nebo 24h venku.Pokud dostaneme S-O-V,mám ještě nárok na zbylých 25% stravného?A mám nárok na proplacení částky na ubytování,pokud nedostanu peníze a spím v autobuse?
Hlášení závadného obsahu

Heda
7. 1. 2014 7:52:27
Dobrý den, nárok máte pouze na zahraniční stravné.
Hlášení závadného obsahu

Jaroslav
5. 1. 2014 19:59:47
Dobrý den.

Měl bych k Vám dotaz?
Jsem z příhraničí a do Německa to mám 10 minut jízdy. Pracovní cestu mám po Německu cca 3 hodiny a pak se vracím zpět do Čech kde jsem cca 2 hodiny na firmě a pak jedu opět do zahraničí kde jsem opět cca 3 hodiny.

Mám prosím nárok na stravné jak zahraníční nebo tuzemské?

Předem děkuji za odpověď.
Hlášení závadného obsahu

Blahová
16. 12. 2013 13:52:52
Dobrý den, jako OSVČ, ať už plátce nebo neplátce DPH, si ve svých nákladech můžete uplatnit náklady na zahraniční pracovní cestu viz. http://portal.pohoda.cz/dane-ucetnictvi-mzdy/mzdy-a-prace/zahranicni-pracovni-cesta/
Hlášení závadného obsahu

Martin
14. 12. 2013 21:25:25
dobrý den,jsem OSVČ a dělám pro jednu firmu v ČR , práci ve švýcarsku,zajímá mě jaké mám nároky na diety,jsem tu celkem 20 dní .Děkuji za odpověd
Hlášení závadného obsahu

lukas
20. 11. 2013 14:57:00
Dobrý den, mam dotaz,
když jsem OSVČ (plátce DPH), pracuji převážně pro jednu Německou firmu, a máme stavby většinou v číně.
Jak fungují v tomhle případě diety?
Hlášení závadného obsahu

Vanda
14. 11. 2013 15:31:38
§34a zákoníku práce:
Není-li v pracovní smlouvě sjednáno pravidelné pracoviště pro účely cestovních náhrad, platí, že pravidelným pracovištěm je místo výkonu práce sjednané v pracovní smlouvě. Jestliže je však místo výkonu práce sjednáno šířeji než jedna obec, považuje se za pravidelné pracoviště obec, ve které nejčastěji začínají cesty zaměstnance za účelem výkonu práce.

Pravidelné pracoviště pro účely cestovních náhrad nesmí být sjednáno šířeji než jedna obec.
Hlášení závadného obsahu

Martin
13. 11. 2013 10:47:22
Dobrý den,
v pracovní smlouvě mám uvedena 3 místa výkonu zaměstnání (provozovny v rámci firmy). Je možné nárokovat cestovní náhrady na cesty mezi těmito? (AUV -vlastní auto) Děkuji a jsem s pozdravem M. J.
Hlášení závadného obsahu

Blahová
22. 10. 2013 15:53:29
Dobrý den, pokud máte plně hrazenou stravu, ubytování i cestu, na další náhrady již nárok nemáte.
Hlášení závadného obsahu

kamila
16. 10. 2013 16:53:58
Dobrý den, chtěla jsem se zeptat ohledně vyplacení cestovného a diet. Jsem zaměstnancem německé firmy, která má sídlo jak v ČR tak i v Německu. Místo výkonu práce mám ve smlouvě uvedeno jak V ČR (Praha) tak i v Německu (Berlin). Zajímalo by mě, když mě firma vyšle na zaškolení do místa výkonu práce do Německa a hradí mi veškeré výdaje spojené s ubytováním a stravováním a cestou, zda mám nárok ještě na diety. Pak by mi zajímalo, pokud budu vyslaná na služební cestu opět do místa výkonu práce do Německa, zda mám také nárok na diety i cestovné. Předem děkuji.
Hlášení závadného obsahu

Blahová
10. 10. 2013 10:08:50
Dobrý den, samozřejmě nárok na stravné má (bez ohledu na to, zda nocleh platila firma, nebo si jej zajistila sama), a to v oba dva dny - 23.9. 9 hodin služební cesta, 24.9. 18 hodin služební cesta
Hlášení závadného obsahu

Alkajduska
9. 10. 2013 14:28:21
Dobrý den, mám dotaz.. paní byla vyslána na služ. cestu, ale nocleh si zařídila sama.. má tedy nárok na stravné např. od 15:00 23.9. do 18:00 24.9.2013?
Díky za odpověď
Hlášení závadného obsahu

Blahová
27. 6. 2013 14:02:07
Vlasta: Dobrý den, cestovní náhrady se bohužel neposkytují na dopravu z domova na pracoviště. Zaměstnavatel však může na dopravu přispívat nepeněžní formou až Kč 3500,- měsíčně, není to však jeho povinnost.
Hlášení závadného obsahu

Blahová
27. 6. 2013 13:58:03
PZelda: Dobrý den, pokud jste zaměstnancem firmy, na stravné máte nárok po 5 hodinách, jako OSVČ až po 12 hodinách, jak píše paní Marie.
Hlášení závadného obsahu

Vlasta
27. 6. 2013 0:14:25
Dobrý den,jsem řidič autobusu a můj zaměstnavatel mě nutí najíždět vlastním autem do zaměstnání na první raní spoje kdy nemám spojení autobusem, náleží mě také cestovní náhrady za použité vlastní auto ? děkuji za odpověď.
Hlášení závadného obsahu

Marie
3. 6. 2013 13:02:19
Dobrý den, nárok na cestovní náhrady určitě máte. Zaměstnanci mají nárok na stravné po 5 hodinách pracovní cesty (OSVČ až po 12 hodinách).
Hlášení závadného obsahu

Pzelda
31. 5. 2013 13:55:25
Dobry den,mam pracovni dobu 12hod, a jsem na ceste mimo firmu vic jak 5hod,jestli mam take narok na Cestovni nahradu!Dekuji s pozdravem Zeleny
Hlášení závadného obsahu

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Novinky u datových schránek pro rok 2024

23. 4. 2024 | Nová novela datových schránek, platná od začátku roku 2024, přináší do elektronické komunikace a datové správy několik pozitivních změn. Uživatelé nyní mohou odesílat a přijímat velkoobjemové datové zprávy. Dále novela rozšiřuje možnost použití formátu ZIP a ASiC pro přílohy. Komunikace s veřejnou správou pro soukromé subjekty je také podporována, a uživatelé mají nyní více možností pro využití multimediálních formátů například JavaScript a MP4.


Dřívější zprávy

Užitečné informaceFirmy v Pohodě
 
BARY SERVIS s.r.o.
Komplexní vedení účetnictví a daní.
www.baryservis.cz

BLM účetnictví s.r.o.
Vedeme účetnictví malým a středním podnikatelům.
www.blmucetnictvi.cz

Kurzovní lístek

25,24 Kč
-0,030 Kč
23,62 Kč
-0,056 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 24.04.2024

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru

Doporučujeme