Zaokrouhlování DPH po 1. dubnu 2019


Bc. Michaela Hauzarová
28. 8. 2019
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Nový způsob výpočtu při zaokrouhlování daně by již neměl způsobovat rozdíly ve výši DPH.

Foto: 123RF

 

Od 1. dubna 2019 vešlo v platnost nové znění zákona o DPH, které mimo jiné upravuje způsob zaokrouhlování DPH. Po dobu přechodného období šesti měsíců od nabytí účinnosti novely, tzn. do 1. 10. 2019, je možné daň počítat i podle dřívější právní úpravy.


 
Výpočet daně u dodání zboží a poskytnutí služby řeší ustanovení § 37 zákona o DPH (dále jen „ZDPH“).

Znění § 37 ZDPH před novelou platnou od 1. 4. 2019:
  1. „Daň se vypočte jako součin základu daně a sazby daně. Vypočtená daň se může zaokrouhlit na celé koruny způsobem, že částka 0,50 Kč a vyšší se zaokrouhlí na celou korunu nahoru a částka nižší než 0,50 Kč se zaokrouhlí na celou korunu dolů. Cena včetně daně se pro účely tohoto zákona vypočte jako součet základu daně a vypočtené daně.
  2. Daň může plátce rovněž vypočítat z úplaty za zdanitelné plnění, která je včetně daně, nebo z částky stanovené podle § 36 odst. 6, která je včetně daně, a koeficientu, který se vypočítá jako podíl, v jehož čitateli je číslo 21 v případě základní sazby daně nebo číslo 15 v případě první snížené sazby daně nebo číslo 10 v případě druhé snížené sazby daně a ve jmenovateli součet údaje v čitateli a čísla 100, vypočtený koeficient se zaokrouhlí na čtyři desetinná místa, vypočtená daň se může zaokrouhlit podle odstavce 1. Cena bez daně se pro účely tohoto zákona dopočte jako rozdíl částky za zdanitelné plnění obsahující daň a vypočtené daně po případném zaokrouhlení.“
Znění § 37 ZDPH po novele platné od 1. 4. 2019:

Daň se vypočte jako:
  • součin základu daně a sazby daně nebo
  • rozdíl mezi:
    1. částkou odpovídající výši úplaty za zdanitelné plnění, která je včetně daně, nebo výši částky stanovené podle § 36 odst. 6, která je včetně daně bez zahrnutí částky vzniklé zaokrouhlením celkové úplaty při platbě v hotovosti, a
    2. částkou, která se vypočítá jako podíl částky podle bodu 1 a koeficientu 1,21 v případě základní sazby daně, 1,15 v případě první snížené sazby daně nebo 1,10 v případě druhé snížené sazby daně.“
Z první části ustanovení § 37 ZDPH zůstalo pouze znění, že daň se vypočte jako součin základu daně a sazby daně. Zcela vypuštěna byla tedy část, týkající se matematického zaokrouhlení vypočtené daně.

Příklad 1

Cena za uskutečněné plnění bez daně je ve výši 190 Kč. Vypočtená daň v sazbě 21 % je součin základu daně a sazby daně:

190 × 0,21 = 39,90 Kč

Podle staré úpravy bylo možné daň zaokrouhlit na 40 Kč a vystavit daňový doklad na celkovou částku ve výši 230 Kč. Rozdíl 0,10 Kč nemusel být zahrnut do základu daně. Toto zaokrouhlení daně na celé koruny již novela nepovoluje.


Daňový doklad hrazený jinak než v hotovosti (platba kartou, převodem…) je obvykle tedy vystaven na částku 229,90 Kč, jelikož není důvod pro zaokrouhlování na celé koruny (bezhotovostní platby lze hradit v halířích). Toto je i v souladu se zákonem o ochraně spotřebitele, kde je uvedeno, že se při bezhotovostních platbách nemá celková cena zaokrouhlovat.

Pokud by však byla částka zaokrouhlena na 230 Kč, ani pak dle vyjádření Finanční správy není důvod dopočítaný rozdíl 0,10 Kč zahrnovat do základu daně, jinak řečeno ani rozdíl ze zaokrouhlení nepodléhá DPH.

Pokud je uskutečněné plnění hrazeno v hotovosti, pak je samozřejmě nutné částku 229,9 Kč zaokrouhlit na 230 Kč, přičemž rozdíl ze zaokrouhlení celkové částky včetně daně ve výši 0,10 Kč bude vyňat z DPH.


Druhá část ustanovení § 37 ZDPH dle nového znění ruší výpočet daně shora pomocí koeficientů zaokrouhlených na čtyři desetinná místa.

Více informací najdete i v článku Změny v zaokrouhlení DPH.

Příklad 2

Navážeme na předchozí příklad s tím, že podnikatel za uskutečněné plnění vystavuje daňový doklad na celkovou částku včetně DPH ve výši 229,90 Kč.

Podle staré úpravy vypočítal daň ve výši 21 % pomocí koeficientu získaného následujícím výpočtem:

21 ÷ 121 = 0,1736 (zaokrouhleno na čtyři desetinná čísla)

Daň 21 % = 0,1736 × 229,9 = 39,91 Kč

Výpočet daň tzv. shora dle nového ustanovení:

Daň 21 % = 229,90 − (229,9 ÷ 1,21) = 39,90 Kč


Z výše uvedených příkladů je zřejmé, že předchozí způsob výpočtu při zaokrouhlování daně způsoboval rozdíly ve výpočtech, a to i při nízkých částkách. Po novele by již neměly rozdíly ve výši daně z přidané hodnoty vznikat.

Správný výpočet daně dle novely, tzv. shora, již většina účetních programů nyní používá. Uživatelé by si však měli v souladu se zákonem u vystavených bezhotovostních daňových dokladů zkontrolovat a případně změnit způsob zaokrouhlování celkové částky, a to matematicky na dvě desetinná místa.


Související článek:
Změny v zaokrouhlení DPH
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Marie
18. 10. 2019 9:04:05
Dobrý den,
pokud mám na vydané faktuře dva typy zdanění (15% a 21%), jakým procentem zdaňuji zaokrouhlení?
Hlášení závadného obsahu

Vladimír Božik
17. 10. 2019 10:35:21
Dobrý den, zjistil jsem, že v současné době nelze nastavit pro různé druhy úhrad samostatné zaokrouhlování. Že je to však v plánu do budoucna. Tak snad se to povede dodělat co nejdříve.
Hlášení závadného obsahu

Pavel
17. 10. 2019 10:00:08
Pokud máte daň na 2 desetinná místa, nic se nemění. Viz vyjádření finanční správy:
Pokud však poskytovatel plnění úplatu za zdanitelné plnění zaokrouhlí i v případech, kdy ta bude realizována bezhotovostním způsobem, pak z důvodu zachování stejného daňového přístupu k zaokrouhlovacím rozdílům, nevstupuje ani v tomto případě zaokrouhlovací rozdíl do základu daně a nepodléhá tak dani.
Hlášení závadného obsahu

Veronika
10. 10. 2019 20:21:40
Dobrý den, mohu prosím požádat o radu, jak v Pohodě nastavit zaokrouhlení/nezaokrouhlení pro různé formy úhrad? Provozujeme e-shop a zákazníci nám platí jak na dobírku, tak převodem. Na platby dobírkou (tj.hotově) se novela nevztahuje, na platby bezhotovostní ano. Vím, že v Globálním nastavení je možnost nastavit, aby byl doklad zaokrouhlen nebo nezaokrouhlen. Ovšem jen jednotně v agendě Pohledávky, Závazky apod. Jemnější členění podle forem úhrad tedy chybí. Nehce se mi věřit, že se to u každého dokladu bude muset opravovat ručně přes Záznam>Zaokrouhlení. Měsíčně máme kolem tisíce faktur a u každé se nad zaokrouhlením zamýšlet a zastavovat si nedokážu představit. Děkuji za radu
Hlášení závadného obsahu

Matěj Hodina
9. 10. 2019 14:28:12
Dobrý den paní Magdo Malenová, byl bych vděčný, kdybych mohl obdržet printscreeny či jinou formu (globální nastavení/závazky/pohledávky + prodejky) správného nastavení. Dostal jsem již rady od paní Chmelařové, avšak rád bych si ověřil, že jsem vše nastavil správně. Mé ID: 305176. Mockrát děkuji!
Hlášení závadného obsahu

Magda Malenová
STORMWAREAutor článků
3. 10. 2019 13:28:43
Dobrý den, Program POHODA obsahoval všechny způsoby zaokrouhlení ještě před platností daňového balíčku, proto nebylo potřeba v souvislosti se změnou zaokrouhlení vydávat speciální update. Uživateli stačí provést jednoduchou změnu v nastavení způsobu zaokrouhlení DPH, aby byl v souladu s novelou zákona o dani z přidané hodnoty. O změnách v zákoně o DPH včetně návodu na změnu v nastavení zaokrouhlení jsme uživatele informovali prostřednictvím zpravodaje, který jsme rozesílali 29. 4. 2019. Daňovému balíčku včetně potřebných nastavení v programu POHODA jsme věnovali několik stránek i v časopise Moje POHODA, který je dostupný od vydání programu POHODA Květen 2019, rel. 12200.
Hlášení závadného obsahu

Vlasta
3. 10. 2019 11:49:15
Dobrý den, Pohoda umožňuje volit zaokrouhlení v Globálním nastavení u jednotlivě u pohledávek, závazků ad.
Hezký den
Hlášení závadného obsahu

Michal
2. 10. 2019 6:18:08
Mám stejný dotaz jako kolega Radim...proč nevyšel update, který toho nastavení automaticky upraví, případně návod?
Děkuji
Hlášení závadného obsahu

Jitka
1. 10. 2019 11:02:10
Dobrý den, nedočetla jsem se,jak řešit zaookrouhlení na koruny dolů-matematicky, povoluje novela odčítat ze základu a z DPH? př.základ 120,- DPH 25,20 fakturu zaokrouhlím na 145,- druhý řádek na faktuře bude základ -0,17 a DPH -0,03, nebo se musí faktury zaokrouhlovat na celé koruny nahoru? Děkuji za odpověď.
Hlášení závadného obsahu

Radim
1. 10. 2019 10:36:48
Proč pohoda nezaokrouhluje tak jak má? Pokud nevyjde update, proč není součástí článku návod na úpravu nastavení? a mohli by jste ho poskytnout? Děkuji Adamec
Hlášení závadného obsahu

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Vláda schválila novelu zákona o DPH

13. 6. 2024 | Vláda schválila novelu zákona o DPH, která zavádí významné změny pro malé podniky, včetně možnosti využít výjimku z plátcovství DPH v dalších členských státech EU. Novela také upravuje počítání obratu firem, zpřesňuje daňové podmínky ve stavebnictví a ruší vracení daně osobám se zdravotním postižením při nákupu automobilu. Více informací naleznete na webových stránkách.


Dřívější zprávy

Užitečné informaceFirmy v Pohodě
 
DAMEKO TAX .s.r.o.
Účetní kancelář
www.damekotax.cz

HP Konzult, spol. s r.o.
Společnost nabízející daňové poradenství, účetní a mzdové služby
www.hpkonzult.cz

Kurzovní lístek

24,70 Kč
0,005 Kč
22,90 Kč
-0,038 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 13.06.2024

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru

Doporučujeme