Územní působnost DPH a místo plnění


Ing. Michal Kadlec
14. 9. 2022
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Místem plnění je zjednodušeně to místo, kde danou transakci daníme.

Foto: 123RF

 

Dnes už se prakticky žádný plátce DPH nevyhne transakcím, které se odehrávají mimo území ČR. Je důležité si vždy správně uvědomit, na jakém území se transakce odehrává a jak se chová z pohledu zdanění DPH. Podívejme se na základní pravidla.


 
Jednotlivé transakce mají zcela jiný režim, podle toho, na jakém území (z pohledu předpisů upravujících DPH) se uskutečňují. Jestli na území ČR, na území Evropského společenství, nebo ve třetí zemi.

Tuzemsko

Tuzemskem rozumíme území České republiky (včetně území svobodných skladů, svobodných pásem a celních skladů). Území je dáno hranicí státu – např. paluby lodí nejsou pro účely DPH automaticky považovány za území státu, pod jehož vlajkou se plaví.

Ale na druhou stranu tuzemský režim zdanění použijeme ve specifických případech i mimo území ČR. Například při dodání zboží uskutečněného na palubě lodi, letadla nebo ve vlaku během cesty, která začíná a zároveň končí na území Společenství při přepravě cestujících – místem zdanění je v tomto případě místo zahájení přepravy dopravním prostředkem. Je to tedy určitý příklad výjimky či zjednodušení, aby nemusely být během cesty použity všechny režimy DPH platné v jednotlivých státech.

Členský stát

Členským státem je území členského státu Evropské unie s výjimkou jeho území, na které se nevztahuje Smlouva o Evropské unii a Smlouva o fungování Evropské unie.
 
Členský stát Měna
Belgie EUR
Bulharsko BGN – bulharský lev
Česko CZK
Chorvatsko HRK – chorvatská kuna
Dánsko DKK – dánská koruna
Estonsko EUR
Finsko EUR
Francie EUR
Irsko EUR
Itálie EUR
Kypr EUR
Litva EUR
Lotyšsko EUR
Lucembursko EUR
Lucembursko EUR
Maďarsko HUF – maďarský forint
Malta EUR
Německo EUR
Nizozemsko EUR
Polsko PLN – polský zlotý
Portugalsko EUR
Rakousko EUR
Řecko EUR
Rumunsko RON – rumunský leu
Slovensko EUR
Slovinsko EUR
Španělsko EUR
Švédsko SEK – švédská koruna

Jiný členský stát

Jiný členský stát chápeme jako členský stát s výjimkou tuzemska. Tento pojem známe především z ustanovení zákona o DPH týkajícího se dodání zboží/poskytnutí služeb z tuzemska do jiného členského státu (tzv. intrakomunitární plnění).

Území EU

Územím Evropské unie chápeme souhrn území členských států.

Kandidátské země

Status kandidátských zemí mají: Turecko, Černá Hora, Srbsko, Albánie, Republika Severní Makedonie, Ukrajina, Moldavsko.

Eurozóna

Představuje státy, kde se oficiálně využívá jako platidlo euro.

Pro DPH vyloučená území členských států EU

Některá území členských států EU jsou pro účely DPH z těchto území vyloučena, a to zejména s ohledem na strukturální, sociální a hospodářskou situaci, jejich odlehlostí, ostrovní povahou, malou rozlohou, složitým povrchem nebo podnebím a hospodářskou závislostí na malém množství produktů.

Mezi tato vyloučená území patří:
 • hora Athos (hora v Řecku – přístup na tuto horu je pouze po moři, po pevnině je nepřístupná),
 • Kanárské ostrovy,
 • francouzská území (Guadeloupe, Francouzská Guayana, Martinik, Réunion, Svatý Bartoloměj, Svatý Martin, Azory, Madeira),
 • Ålandy (švédsky mluvící provincie Finska a souostroví v Baltském moři),
 • Normanské ostrovy (ostrovy v Lamanšském průlivu),
 • ostrov Helgoland,
 • území Büsingen,
 • Ceuta,
 • Melilla,
 • Livigno,
 • Campione d'Italia,
 • italské vody jezera Lugano.
Přiřazení území pro účely DPH k jednotlivým státům:
 • území Monackého knížectví považujeme za území Francouzské republiky,
 • území ostrova Man považujeme za území Spojeného království Velké Británie a Severního Irska,
 • území Akrotiri a Dhekelie se považují za území Kypru (od roku 2009).

Třetí země

Územím třetí země je území mimo území Evropské unie.

Znalost pojmů tuzemsko, členský stát, jiný členský stát nebo třetí země je při aplikaci zákona o DPH naprosto zásadní. Např. hned definice předmětu daně obsahuje celou řadu výše uvedených pojmů.

Předmětem daně je:
 • dodání zboží či poskytnutí služby za úplatu osobou povinnou k dani, s místem plnění v tuzemsku,
 • pořízení zboží z jiného členského státu za úplatu s místem plnění v tuzemsku osobou povinnou k dani nebo právnickou osobou nepovinnou k dani; předmětem daně je taky pořízení nového dopravního prostředku z jiného členského státu za úplatu osobou nepovinnou k dani,
 • dovoz zboží s místem plnění v tuzemsku.
Mimo tuzemských plnění a intrakomunitárních plnění potřebujeme znát taky plnění s přesahem za hranice EU, zejména vývoz. Vývozem zboží se rozumí výstup zboží z území Evropské unie na území třetí země. Vývoz zboží je osvobozen od daně, pokud jde o dodání zboží, které je odesláno nebo přepraveno z tuzemska do třetí země.

Je tedy důležité vždy si správně uvědomit, který stát není součástí EU – např. často chybujeme u Norska nebo Lichtenštejnska (případně nově u Velké Británie). Může se nám stát, že špatně vyhodnotíme Kanárské ostrovy, Azory nebo Madeiru, ale i nějaké méně známé území.

Místo plnění

Místo plnění jako pojem není v zákoně o DPH definováno. Zjednodušeně však můžeme říci, že je to místo, kde danou transakci daníme (tj. na kterém území či ve kterém státě).

Výčet pravidel, jak stanovíme místo plnění, je naopak v zákoně o DPH velmi bohatý.
 
Místo plnění § zákona o DPH
Místo plnění při dodání zboží § 7
Místo plnění při dodání plynu, elektřiny, tepla nebo chladu  § 7a
Místo plnění při prodeji na dálku     § 8
Místo plnění při prodeji dovezeného zboží na dálku § 8a


Tyto paragrafy zákona definují, kde je místo dodání zboží bez dodání nebo přepravy, ale i s dodáním a přepravou, místo dodání při dodání v řetězci, místo dodání zboží včetně instalace nebo montáže, místo plnění při dodání nemovité věci. Dále se pak zabývají i dodávkami specifických komodit a prodejem na dálku.

Prodejem na dálku se zabývá např. článek Prodej zboží na dálku od 1. 7. 2021 na Portálu POHODA.
 
Místo plnění  § zákona o DPH
Základní pravidla pro stanovení místa plnění při poskytnutí služby § 9


Ustanovení § 9 je základním východiskem pro určení místa plnění při poskytnutí služeb. Z tohoto paragrafu pak existuje řada „výjimek“ (výjimek ze základního pravidla) definovaných v následujících paragrafech.
 
Místo plnění § zákona o DPH
Při poskytnutí služby osobě povinné k dani, která má sídlo nebo provozovnu ve třetí zemi § 9a
Při poskytnutí služby vztahující se k nemovité věci § 10
Při poskytnutí přepravy osob § 10a
Při poskytnutí služby v oblasti kultury, umění, sportu, vědy, vzdělávání a zábavy § 10b
Při poskytnutí stravovací služby § 10c
Při poskytnutí nájmu dopravního prostředku § 10d
Při poskytnutí služby zprostředkovatele osobě nepovinné k dani § 10e
Při poskytnutí služby přepravy zboží osobě nepovinné k dani § 10f
Při poskytnutí služby přímo související s přepravou zboží a služby oceňování movité hmotné věci a práce na movité hmotné věci osobě nepovinné k dani § 10g
Při poskytnutí služeb osobě nepovinné k dani do třetí země § 10h
Při poskytnutí telekomunikační služby, služby rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytované služby osobě nepovinné k dani § 10i


Dále pak máme definováno místo plnění při pořízení zboží z jiného členského státu a místo plnění při dovozu zboží.
 
Místo plnění § zákona o DPH
Při pořízení zboží z jiného členského státu § 11
Při dovozu zboží § 12
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Zatím žádný komentář.

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Zvýší se příspěvek na bydlení a dosáhne na něj více lidí

22. 9. 2022 | Normativní náklady, které slouží k výpočtu příspěvku na bydlení, se od 1. října 2022 výrazně navýší. Vláda v tomto týdnu schválila návrh, který příspěvek na bydlení nejen zvýší, ale dosáhne na něj také vyšší počet domácností. O příspěvek mohou požádat vlastníci nebo nájemníci, překážkou není ani družstevní bydlení nebo hypotéka (ta se však nezapočítává jako náklad na bydlení). Více informací zjistíte na webu MPSV.


Dřívější zprávy

Užitečné informaceFirmy v Pohodě
 
Lachman- umělecký truhlář
Opravy historického nábytku a předmětů ze dřeva.


M M s.r.o.
Prodej jízdních kol ACSTAR a cyklistického příslušenství.
www.acstar.cz

Daňový kalendář

26. 9. 2022 Přiznání DPH (za srpen 2022)
26. 9. 2022 Souhrnné hlášení (za srpen 2022)
26. 9. 2022 Kontrolní hlášení (za srpen 2022)
17. 10. 2022 Daň silniční (záloha za 3. čtvrtletí 2022)

Další termíny

Kurzovní lístek

24,66 Kč
0,005 Kč
25,27 Kč
0,330 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 23.09.2022

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru

Doporučujeme