Prodej zboží na dálku od 1. 7. 2021


Ing. Michal Kadlec
11. 11. 2020
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Změna „zasílání zboží“ na „prodej zboží na dálku“ včetně změn parametrů a fungování tohoto systému nastane oproti původnímu plánu až od 1. 7. 2021.

Foto: 123RF

chystase
 

Zejména e-shopů prodávajících zboží konečným spotřebitelům do ostatních států EU se od poloviny roku 2021 dotkne změna v DPH při zasílání/prodeji zboží na dálku. Pojďme si dopředu nastínit, jaké novinky nás v této oblasti čekají.


 

Zasílání zboží do 30. 6. 2021

Místem plnění při zasílání zboží je obecně místo, kde se zboží nachází po ukončení jeho odeslání nebo přepravy. To by vedlo k tomu, že by se tyto prodeje „danily“ v jiném členském státě, přinášelo by to povinnost registrace k DPH v tomto jiném státě a povinnost podávat tam i přiznání k DPH a toto DPH platit tamnímu finančnímu úřadu. A to byť například i u jediného zaslání zboží do daného státu.

U menších objemů zasílání zboží (které nepodléhá spotřební dani) je toto základní pravidlo tedy zmírněno – a místo plnění se přesouvá do tuzemska. V tuzemsku pak tyto „prodeje“ daníme stejně jako tuzemské prodeje a odpadá povinnost registrovat se k DPH v jiném státě.

Místem plnění při zasílání zboží je místo, kde se zboží nachází v době, kdy jeho odeslání nebo přeprava začíná, pokud:
 • zasílané zboží není předmětem spotřební daně a
 • celková hodnota zboží, které osoba povinná k dani zaslala do členského státu ukončení odeslání nebo přepravy zboží, bez daně nepřekročila v příslušném ani bezprostředně předcházejícím kalendářním roce:
  • 1 140 000 Kč, je-li zboží odesláno nebo přepraveno z jednoho členského státu do tuzemska, nebo
  • částku stanovenou jiným členským státem, je-li zboží odesláno nebo přepraveno z tuzemska do jiného členského státu.
Tab.: Částky stanovené členskými státy (při překročení těchto částek zaslaného zboží do daného státu osobě nepovinné k dani v daném nebo bezprostředně předcházejícím kalendářním roce je povinnost registrovat se k DPH v daném státě):
 
Částka Země
35 000 EUR Rakousko, Belgie, Kypr, Estonsko, Finsko, Řecko, Maďarsko, Irsko, Itálie, Lotyšsko, Malta, Portugalsko, Slovinsko, Slovensko, Španělsko, Francie, Litva
100 000 EUR Německo, Lucembursko, Nizozemí
70 000 BGN Bulharsko
270 000 HRK Chorvatsko
280 000 DKK Dánsko
160 000 PLN Polsko
118 000 RON Rumunsko
320 000 SEK Švédsko
70 000 GBP Velká Británie


Zasíláním zboží se rozumí dodání zboží mezi členskými státy, pokud:
 • zboží je odesláno nebo přepraveno z členského státu odlišného od členského státu ukončení jeho odeslání nebo přepravy:
  • osobou povinnou k dani, která zboží dodává, nebo
  • zmocněnou třetí osobou,
 • zboží je dodáno osobě, pro kterou pořízení zboží v členském státě ukončení odeslání nebo přepravy zboží není předmětem daně (nejčastěji např. soukromá osoba), a
 • nejedná se o dodání:
  • nového dopravního prostředku,
  • zboží s instalací nebo montáží, nebo
  • použitého zboží, uměleckého díla, sběratelského předmětu nebo starožitnosti, jejichž dodání je předmětem zvláštního režimu.

Prodej zboží na dálku od 1. 7. 2021

Od 1. 1. 2021 byla plánována změna „zasílání zboží“ na „prodej zboží na dálku“ včetně změn parametrů a fungování tohoto systému. Kvůli současné situaci byl však termín zavedení těchto změn přesunut až na 1. 7. 2021.

Prodejem zboží na dálku se rozumí dodání zboží, pokud:
 • je zboží odesláno nebo přepraveno z členského státu odlišného od členského státu ukončení jeho odeslání nebo přepravy:
  • osobou povinnou k dani, která zboží dodává, nebo
  • třetí osobou, zasahuje-li osoba povinná k dani, která zboží dodává, do tohoto odeslání nebo přepravy,
 • je zboží dodáno osobě, pro kterou pořízení zboží není v členském státě ukončení jeho odeslání nebo přepravy předmětem daně (tzv. transakce B2C – business to consumer, například občan/konečný spotřebitel/nepodnikatel), a
 • nejde o dodání nového dopravního prostředku ani o dodání zboží s instalací nebo montáží.

Místo plnění při prodeji zboží na dálku

Místem plnění při prodeji zboží na dálku je místo, kde se zboží nachází po ukončení jeho odeslání nebo přepravy.

Opět platí zmírnění základního pravidla, které známe ve velmi podobné formě z minulosti, nicméně zejména hodnoty zboží a jejich počítání se mění.

Místem plnění při prodeji zboží na dálku je místo, kde se zboží nachází v době, kdy jeho odeslání nebo přeprava začíná, pokud:
 • osoba povinná k dani, která zboží prodává, má sídlo:
  • v členském státě a nemá provozovnu v ostatních členských státech, nebo
  • mimo území Evropské unie a provozovnu pouze v jednom členském státě,
 • zboží je odesláno nebo přepraveno do členského státu odlišného od členského státu, ve kterém má osoba, která zboží prodává, sídlo nebo provozovnu, a
 • celková hodnota příslušných plnění bez daně nepřekročila v příslušném ani bezprostředně předcházejícím kalendářním roce částku 10 000 EUR nebo ekvivalent této částky v národní měně při použití směnného kurzu zveřejněného Evropskou centrální bankou pro den 5. prosince 2017 (dále jen „ekvivalent v jiné měně“).
Tab.: Vybrané směnné kurzy Evropské centrální banky k 5. 12. 2017:
 
Stát Měna Kód Počet Kurz
Británie britská libra GBP 1 0.8818
Bulharsko bulharský lev BGN 1 1.9558
Česká republika česká koruna CZK 1 25.653
Chorvatsko chorvatská kuna HRK 1 7.5543
Maďarsko maďarský forint HUF 1 313.960
Norsko norská koruna NOK 1 9.8228
Polsko polský zlotý PLN 1 4.202
Rumunsko rumunský nový lei RON 1 4.6337
Švédsko švédská koruna SEK 1 9.968


Celkovou hodnotou příslušných plnění se pro účely určení místa plnění rozumí hodnota:
 • zboží prodaného na dálku a
 • telekomunikační služby, služby rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytované služby poskytnuté osobě nepovinné k dani.
Hodnoty plnění se tedy sčítají. Například pokud poskytujeme elektronicky poskytované služby osobám nepovinným k dani v jiném členském státě a zároveň prodáváme zboží na dálku těmto osobám, hodnoty všech těchto plnění sčítáme – pro stanovení toho, zda jsme překročili 10 000 EUR hodnotu. Daná hodnota platí pro všechny státy dohromady v součtu, není to tedy limit pro každou zemi zvlášť (jak jsme byli zvyklí z minulosti).

Místem plnění při prodeji zboží na dálku, kterým celková hodnota příslušných plnění bez daně překročila částku 10 000 EUR nebo její ekvivalent v jiné měně, je místo, kde se zboží nachází po ukončení jeho odeslání nebo přepravy.

Osoba, která uskutečňuje prodej zboží na dálku z tuzemska, je povinna vést v evidenci pro účely daně z přidané hodnoty údaj o hodnotě zboží prodaného na dálku v členění podle jednotlivých jiných členských států.

Režim jednoho správního místa od 1. 7. 2021

V případě překročení limitů (eventuálně v případě dobrovolné volby danění ve státě ukončení přepravy) může prodejce danit (z pohledu DPH) své prodeje:
 • v každém členském státě (v každém státě by se musel registrovat k DPH, podávat přiznání k DPH atp.), nebo
 • využít rozšířeného zvláštního režimu jednoho správního místa.
Toto jedno správní místo již známe např. u telekomunikačních služeb, služeb rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytovaných služeb osobám nepovinným k dani, jako MOSS (Mini One Stop Shop). Tím, že do tohoto režimu vstoupí i prodej zboží na dálku, již nebude „Mini“ a stane se z něj OSS (One Stop Shop).

V případě režimu jednoho správního místa bude opět správcem daně Finanční úřad pro Jihomoravský kraj v Brně. U tohoto finančního úřadu se bude podávat přihláška do systému, bude se tam zasílat přiznání k DPH i platit daň vyplývající z tohoto režimu.

Daňové přiznání se bude nově podávat do konce kalendářního měsíce následujícího po skončení zdaňovacího období (oproti nynějšímu 20. dni následujícího kalendářního měsíce). Povinnost podat přiznání zůstává i v případě nulového přiznání. Daň se vyčísluje v EUR s přesností na dvě desetinná místa bez zaokrouhlování.

Opravy (výše daně) se však budou nově provádět v rámci následujícího přiznání – dodatečné přiznání bude součástí daňového přiznání za zdaňovací období, ve kterém jsme se dozvěděli o skutečnostech rozhodných pro tuto opravu (nebudeme uvádět důvod opravy ani den zjištění rozdílu oproti poslední známé dani).


Související článek:
Změny v DPH od roku 2021
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Hana Hrubá Žitková
15. 11. 2021 12:19:46
děkuji
Hlášení závadného obsahu

Michal Kadlec
15. 11. 2021 11:47:12
Dobrý den,
obchodování s použitým zbožím se režim OSS netýká (viz. článek)
Hlášení závadného obsahu

Hana Hrubá Žitková
15. 11. 2021 11:31:16
Dobrý den,
snažím se vyčíst v ZDPH systém OSS jak přistupovat k plněním v režimu § 90, konkrétně obchod s použitým zbožím, kde je zdaňována příslušnou sazbou přirážka k použitému zboží, samotné zboží nevstupuje do základu daně.
Děkuji za reakci
S pozdravem Žitková
Hlášení závadného obsahu

Tereza
24. 8. 2021 17:33:55
Dobrý den, jak se prosím při obchodování zboží na dálku počítá obrat pro účely tuzemského DPH? Děkuji
Hlášení závadného obsahu

omi
8. 12. 2020 8:57:29
Děkuji za odpovědi :)
Hlášení závadného obsahu

Michaela Sobotková
STORMWAREAutor článků
7. 12. 2020 10:54:17
omi: Dobrý den, na legislativní změny týkající se režimu One Stop Shop (OSS) bude program POHODA v roce 2021 samozřejmě reagovat. V současné době umožňuje program POHODA vystavovat faktury v režimu MOSS a také daňové přiznání MOSS. Faktury v tomto režimu je nutné vystavit se sazbou DPH, která je platná ve státě spotřeby. Ve Vašem případě byste faktury vystavovali se slovenskou sazbou DPH.
Hlášení závadného obsahu

Michal Kadlec
7. 12. 2020 8:27:31
Sazky DPH budou použity podle platné legislativy státu konečného příjemce
Hlášení závadného obsahu

omi
6. 12. 2020 23:57:36
Pokud přejdeme z registrace plátce ze zasílání zboží na SK na režim OSS tak jakou DPH budeme pak tedy odvádět do tohoto systému? Slovenskou nebo českou? A bude Pohoda tomuto systému přizpůsobena?
Hlášení závadného obsahu

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Jednotný kurz za rok 2023

22. 2. 2024 | Fyzické osoby, které nevedou účetnictví a mají příjmy či výdaje v cizí měně, mohou použít pro přepočet cizí měny jednotný kurz. Jednotný kurz za rok 2023 byl vyhlášen ve Finančním zpravodaji číslo 1/2024. Například pro euro činí 23,97 Kč, pro dolar 22,14 Kč. Pro přepočet cizích měn, které nejsou uvedené v kurzovním lístku, se použije přepočet přes třetí měnu, kterou si mezi sebou poplatníci dohodnou. Případně je možné využít služeb znalců se specializací na devizovou problematiku.


Dřívější zprávy

Užitečné informaceFirmy v Pohodě
 
JD - Josef Divecký
Prodej olejů, maziv, profesionální nářadí a brusivo
maziva-oleje-jd.cz

SQM4.com
Mikroprocesorové ARM moduly řídí, měří, počítají.
www.sqm4.com

Kurzovní lístek

25,35 Kč
0,030 Kč
23,39 Kč
0,040 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 23.02.2024

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru

Doporučujeme