Uplatnění 15% sazby DPH u zdravotnických prostředků


Bc. Alena Haas Kubátová
1. 4. 2022
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Jelikož je určení správné sazby daně v mnoha případech problematické, volí někteří plátci DPH (dodavatelé) při určování správné sazby daně konzervativní přístup a pro jistotu uplatňují základní sazbu DPH.

Foto: 123RF

 

Od 1. ledna 2022 došlo ke změně sazby daně z přidané hodnoty u zdravotnických prostředků. Které zdravotnické prostředky spadají do první snížené sazby DPH? Odpověď naleznete v následujícím článku.


 
Od 1. ledna 2022 došlo ke změně uplatnění sazby daně z přidané hodnoty u zdravotnických prostředků a jejich oprav. Ke změnám došlo z důvodu účinnosti zákona č. 371/2021 Sb., který novelizuje zákon o veřejném zdravotním pojištění, čímž byla také změněna příloha č. 3 zákona o DPH obsahující seznam zboží, jehož dodání podléhá první snížené sazbě DPH, jedná-li se o zdravotnické prostředky. Škála dotčených výrobků je poměrně široká.

Dodání kontaktních čoček i v roce 2022 podléhá snížené sazbě daně za předpokladu, že jde o zdravotnický, nikoliv estetický prostředek (estetické zdravotní čočky podléhají základní sazbě daně). Snížená sazba DPH bude nově uplatněna u příslušenství zdravotnických prostředků, které byly zhotoveny na základě individuální potřeby pacienta.

Jelikož je určení správné sazby daně v mnoha případech problematické, volí někteří plátci DPH (dodavatelé) při určování správné sazby daně konzervativní přístup, kdy u potenciálně sporných položek, jež dodávají, pro jistotu uplatňují základní sazbu DPH. To se ale nemusí příliš líbit jejich odběratelům, protože v případě, že se jedná o chybnou sazbu daně, může při kontrole finanční úřad tento nárok na odpočet odmítnout a následně i doměřit daň.

Spolehlivým řešením může být využití institutu tzv. závazného posouzení vycházejícího z daňového řádu. Pro drobné podnikatele však může jít o poměrně „drahou legraci“, jelikož žádost o závazné posouzení se může týkat pouze jedné položky zboží či služby, a to vše za správní poplatek ve výši 10 000 Kč.

Kterého zboží se týká první snížená sazba DPH?

Příloha č. 3 zákona o DPH je velmi obsáhlá, v tomto článku proto nelze vyjmenovat všechna plnění.

První snížená sazba DPH se týká těchto položek zdravotnických prostředků:
 • zdravotnické prostředky nebo příslušenství zdravotnických prostředků, které jsou obvykle určeny pro výlučnou osobní potřebu nemocných nebo zdravotně postižených k léčení nemoci, zdravotního postižení, nebo ke zmírnění jejich důsledků, a současně jde o zdravotnické prostředky z přílohy č. 3 oddílu C v tabulce č. 1 zákona o veřejném zdravotním pojištění, kam patří:
  • zdravotnické pomůcky krycí – pro klasické hojení ran, pro vlhké hojení ran, obinadla a náplasti, savé prostředky,
  • zdravotnické pomůcky pro inkontinentní pacienty a pacienty se stomií – absorpční pomůcky, pomůcky pro sběr moči, vyprazdňování, sáčky, stomické systémy atp.,
  • zdravotnické pomůcky ortopedicko-protetické a ortopedická obuv – pro hlavu a krk, trup, horní končetiny, dolní končetiny, ochranné, korekční a stabilizační zdravotnické pomůcky, kompenzační zdravotnické pomůcky, terapeutická obuv atp.,
  • zdravotnické pomůcky pro pacienty s diabetem a jinými poruchami metabolismu,
  • zdravotnické pomůcky pro kompresní terapii,
  • zdravotnické pomůcky pro pacienty s poruchou mobility – vozíky a jejich příslušenství, zdravotní kočárky a jejich příslušenství, podpůrné zdravotnické pomůcky pro lokomoci (=> schopnost a dovednost pohybu) – berle, chodítka apod., prostředky pro zvýšení soběstačnosti při vlastní hygieně, zdravotnické pomůcky pro ležící pacienty, zdravotnické pomůcky antidekubitní (zabraňující proleženinám),
  • zdravotnické pomůcky pro pacienty s poruchou sluchu – sluchadla, řečové procesory atp.,
  • zdravotnické pomůcky pro pacienty s poruchou zraku – pro léčbu šilhavosti dětí, pro slabozraké, kompenzační zdravotnické pomůcky pro zrakově postižené atp.,
  • zdravotnické pomůcky respirační, inhalační a pro aplikaci enterální výživy (podávání živin přímo do zažívacího traktu) – inhalátory, rehabilitační respirační zdravotnické pomůcky, pomůcky pro dlouhodobou domácí oxygenoterapii, pomůcky pro poruchy dýchání ve spánku, tracheostomické pomůcky, pomůcky pro odsávání z dýchacích cest, pomůcky sloužící k rehabilitaci hlasu, pomůcky pro domácí umělou plicní ventilaci,
  • pokud nejde o buničitou vatu nebo náplast s výjimkou náplasti hypoalergenní, které spadají do 21% sazby DPH,
 • zdravotnické pomůcky, které lze zařadit do přílohy č. 4 k zákonu o veřejném zdravotním pojištění:
  • stomatologické výrobky – skusové šablony, inleje (lité kovové výplně zubu), korunky, mezičleny, adhezivní náhrady, částečně snímatelné náhrady, celkové snímatelné náhrady, rekonstrukční a pooperační náhrady, dentální slitiny,
 • ostatní zdravotnické pomůcky uvedené v příloze č. 3 zákona o DPH:
  • ortopedické pomůcky a přístroje – chirurgické a kýlní pásy, dlahy a jiné prostředky k léčbě zlomenin, umělé části těla apod.,
  • zboží pro osobní používání nemocnými či zdravotně postiženými, které není zdravotnickým prostředkem nebo příslušenstvím zdravotnických prostředků podle právního předpisu upravujícího zdravotnické prostředky – papír pro Braillovo písmo, osobní a kuchyňské váhy s hlasovým výstupem pro nevidomé, psací stroje pro nevidomé a částečně vidící, přístroje s hlasovým či hmatovým výstupem pro nevidomé, počítače a jiné přístroje speciálně upravené pro nevidomé a osoby se sníženou jemnou motorikou nebo amputovanými končetinami, telefony a videotelefony pro neslyšící, zvětšovače televizního obrazu pro nevidomé, speciální akustické či vizuální přístroje pro nevidomé či neslyšící, hodinky a budíky pro nevidomé a neslyšící, ruční ovládání pedálů a řadicí páky pro tělesně postižené osoby apod.
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Zatím žádný komentář.

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Zvýšení limitu pro registraci k DPH i prodloužení mimořádných odpisů

19. 5. 2022 | Návrh na zvýšení limitu pro povinnou registraci k DPH na dva miliony korun připravilo Ministerstvo financí. V návaznosti na zvýšení limitu návrh novely počítá i se zvýšením hranice příjmů ze samostatné činnosti pro vstup do paušálního režimu daně. Kvůli širokému rozpětí příjmů paušalistů se v návrhu mluví také o zavedení tří pásem odvozených primárně od výše příjmů a sekundárně od výdajového paušálu. Předkládaný návrh prodlužuje také mimořádné zrychlené odpisy na majetek zařazený v 1. a 2. odpisové skupině pořízený v letech 2022 až 2023. Pokud novela projde celým legislativním procesem, měla by nabýt účinnosti od 1. 1. 2023.
 
Dřívější zprávy

Užitečné informaceFirmy v Pohodě
 
BARY SERVIS s.r.o.
Komplexní vedení účetnictví a daní.
www.baryservis.cz

PROFIK plus, s.r.o.
Jsme společností zaměřující se na úklidové služby, rekonstrukce
www.profikplus.cz

Daňový kalendář

25. 5. 2022 Přiznání DPH (za duben 2022)
25. 5. 2022 Souhrnné hlášení (za duben 2022)
25. 5. 2022 Kontrolní hlášení (za duben 2022)
31. 5. 2022 Daň z nemovitých věcí (1. splátka)

Další termíny

Kurzovní lístek

24,66 Kč
-0,035 Kč
23,32 Kč
-0,148 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 20.05.2022

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru

Doporučujeme