Jak na prodej zboží na dálku


Bc. Michaela Hauzarová
4. 8. 2022
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Aby se jednalo o prodej zboží na dálku, musí být toto zboží dodáno osobě, pro kterou pořízení zboží není v členském státě ukončení jeho odeslání nebo přepravy předmětem daně.

Foto: 123RF

 

V loňském roce se v zákoně o DPH pojem zasílání zboží změnil na prodej zboží na dálku. Pojďme si v tomto článku shrnout, jak určit místo plnění při prodeji zboží na dálku, finanční limit i možnosti, jakým způsobem můžeme DPH odvádět.


 
Novelou zákona o DPH, provedenou zákonem č. 355/2021 Sb., došlo ke změnám v oblasti pro uplatňování DPH při zasílání zboží. Pojem zasílání zboží byl nahrazen pojmem prodej zboží na dálku. Zároveň došlo také k úpravě pravidel pro stanovení místa plnění a s tím se změnila i související pravidla pro uplatňování daně.

Prodejem zboží na dálku se pro účely DPH podle ustanovení § 4 odst. 9 zákona o DPH (dále jen „ZDPH“) rozumí dodání zboží, pokud je zboží odesláno nebo přepraveno z členského státu odlišného od členského státu ukončení jeho odeslání nebo přepravy, a to osobou povinnou k dani, která zboží dodává. Zboží může být dodáno i třetí osobou, pokud osoba prodávající zboží do odeslání přepravy daného zboží přímo či nepřímo zasahuje.

Aby se jednalo o prodej zboží na dálku, musí být toto zboží dodáno osobě, pro kterou pořízení zboží není v členském státě ukončení jeho odeslání nebo přepravy předmětem daně. To znamená, že se jedná o osobu nepovinnou k dani.

Za dodání zboží na dálku nelze považovat dodání nového dopravního prostředku ani dodání zboží s instalací nebo montáží. Pro tyto případy platí podle zákona o DPH zvláštní pravidla.

Místo plnění při prodeji zboží na dálku

Místo plnění při dodání zboží je obecně řešeno v ustanovení § 7 ZDPH, který v odstavci jedna říká, že při dodání zboží bez odeslání nebo přepravy je místem plnění místo, kde se zboží nachází v době, kdy se dodání předmětného zboží uskutečňuje. Například pokud si kupující vyzvedne zboží ve skladě, je místem plnění místo, kde dochází k fyzickému převzetí zboží.

I v případě dodání zboží, které je spojené s přepravou, se podle ustanovení § 7 odst. 2 ZDPH místem plnění stává místo, kde se zboží nachází v době, kdy se přeprava nebo odeslání zboží začíná uskutečňovat. Ačkoliv je tedy dodání zboží z tuzemska do jiného členského státu plněním s místem plnění v tuzemsku, uplatní se za stanovených podmínek osvobození od daně s nárokem na odpočet daně. Obdobně se stanoví místo plnění podle § 7 odst. 2 ZDPH i při vývozu zboží za podmínek stanovených v § 66 ZDPH.

Jinak se však postupuje v případě stanovení místa plnění při zasílání zboží. Podle § 8 odst. 2 ZDPH je místem plnění při prodeji zboží na dálku místo, kde se zboží nachází v době, kdy jeho odesílání či přeprava začíná, pokud osoba povinná k dani, která zboží prodává:
  • má sídlo v členském státě a
  • nemá provozovnu v ostatních členských státech nebo mimo území EU a
  • má provozovnu pouze v jednom členském státě a
  • zboží je odesláno nebo přepraveno do jiného členského státu odlišného od členského státu, ve kterém má osoba, která zboží prodává, sídlo nebo provozovnu, a
  • celková hodnota příslušných plnění bez daně nepřekročila v příslušném ani předcházejícím kalendářním roce částku 10 000 EUR, nebo ekvivalent této částky v národní měně při použití směnného kurzu zveřejněného Evropskou centrální bankou pro den 5. prosince 2017.
Celkovou hodnotou příslušných plnění se pro účely stanovení místa plnění rozumí hodnota zboží prodaného na dálku osobě nepovinné k dani. Při splnění výše uvedených podmínek vzniká prodávajícímu povinnost přiznat daň v tom členském státě, kde jsou odeslání nebo přeprava daného zboží zahájeny.

Příklad 1

Tuzemský plátce provozující e-shop od 1. 11. 2021 prodává zboží v tuzemsku, ale i formou prodeje na dálku dodává zboží do jiných členských států. Plátce musí sledovat hodnotu takto prodaného zboží na dálku a dokud nedosáhne limitu prodejů zboží 10 000 EUR za příslušný nebo předcházející kalendářní rok, je místem plnění místo, kde byla přeprava daného zboží zahájena, tedy v tuzemsku.

V případě překročení limitu 10 000 EUR při prodeji zboží na dálku za příslušný nebo předcházející kalendářní rok postupuje plátce podle § 8 odst. 1 ZDPH, kdy je místem plnění místo, kde se zboží nachází po ukončení jeho odeslání nebo přepravy.

Příklad 2

Tuzemský plátce provozující e-shop a prodávající zboží na dálku překročil v červnu 2022 dodáním zboží do jiného členského státu v hodnotě 100 EUR limit 10 000 EUR, proto musí z částky přijaté nad limit za dodání zboží na dálku postupovat podle ustanovení § 8 odst. 3 ZDPH a odvést daň v členském státě, kde byla ukončena přeprava tohoto zboží.

Plátce se může rozhodnout, že daň odvede způsobem registrace k DPH v tomto jiném členském státě, nebo využije možnosti zvláštního režimu jednoho správního místa.


Výrazná změna oproti předcházejícímu znění zákona o DPH je, že limit 10 000 EUR za kalendářní rok se již nepočítá po jednotlivých státech EU, ale zahrnuje se do něj celková hodnota dodaného zboží do jiných členských států.

Pokud prodávající ale například nechce sledovat překročení limitu 10 000 EUR, pak se může rozhodnout, že bude i před dosažením této hranice postupovat rovnou podle § 8 odst. 1 ZDPH a odvádět daň v členském státě, kde bude ukončeno odeslání nebo přeprava tohoto zboží.

Příklad 3

Tuzemský plátce provozující internetový obchod s koupelnovými doplňky dodává tento sortiment v tuzemsku, ale i formou prodeje zboží na dálku zákazníkům neregistrovaným k dani do Polska. V květnu 2022 celková hodnota dodaného zboží do Polska překročila limit 10 000 EUR a od částky překračující limit 10 000 EUR musí při prodeji zboží na dálku do jakéhokoliv členského státu odvést daň v místě plnění, kde byly odeslání nebo přeprava zboží ukončeny.

Jelikož tuzemský dodavatel zboží na dálku nepředpokládá, že bude dodávat zboží i do jiného členského státu, než je Polsko, rozhodl se zaregistrovat v Polsku a odvádět daň z prodeje zboží na dálku s místem plnění v Polsku standardním způsobem, a to podle pravidel platných v tomto členském státě. Pro tuzemského plátce to znamená přiznávat daň z plnění s místem plnění v Polsku v jejich daňovém přiznání a odvádět daň přímo polské daňové správě.

Nevýhodou tohoto postupu je možnost, že plátce prodá zboží na dálku i do jiného členského státu, než je Polsko, byť například v hodnotě i 1 EUR, a v ten okamžik by se musel i v tomto státě registrovat k DPH a přiznávat zde daň podle pravidel platných v tomto členském státě.

Režim jednoho správního místa

Druhou možností při prodeji zboží na dálku a překročení limitu 10 000 EUR za kalendářní rok je, že se plátce může v tuzemsku přihlásit přes daňový portál do zvláštního režimu jednoho správního místa a jeho prostřednictvím daň z prodeje zboží do jiných členských států odvádět.

Režim jednoho správního místa (One Stop Shop), také zkráceně označovaný jako „OSS“, je nově zavedeným zvláštním režimem sloužícím pouze k odvodu DPH v ČR u vybraných plnění, která jsou poskytována přeshraničně koncovým spotřebitelům do jiných členských států EU. Jedná se o plnění, u kterých tuzemskému dodavateli vzniká povinnost odvodu DPH v členském státě spotřeby daného plnění.
 
Jak v programu POHODA nastavit režim One Stop Shop, se podívejte v našem videonávodu.

Tento režim byl zaveden s účinností od 1. 10. 2021. Bylo možné jej použít však již od 1. 7. 2021 na základě přímého účinku evropské směrnice. Jedná se o režim fungující v celé EU, uživatel, který se do něj registruje, tak může učinit jen v jednom státě EU.
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Zatím žádný komentář.

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Začal se vyplácet pětitisícový jednorázový příspěvek na dítě

10. 8. 2022 | Rodinám, které měly v červnu nárok na přídavek na dítě, se jednorázový příspěvek ve výši 5 000 Kč začal již automaticky postupně vyplácet. Ostatní rodiny, které splňují podmínky nároku na tento příspěvek, o něj mohou začít žádat od 15. 8. A to buď elektronickou žádostí, nebo osobně na vybraných pracovištích Czech POINT. Příspěvek je určen pro všechny děti do 18 let, které žijí v rodině, jejíž příjem v minulém roce nepřesáhl 1 000 000 Kč hrubého. O příspěvek mohou požádat rodiče, adoptivní rodiče nebo pěstouni dítěte.


Dřívější zprávy

Užitečné informaceFirmy v Pohodě
 
KOMINICTVÍ, PRODEJ KAMEN
Provádíme komplexní kominické práce, prodej a instalace kamen.
www.kominictvictveracek.cz

Synekie RP s.r.o.
Kompletně zpracujeme Vaše účetnictví a mzdové účetnictví.
www.synekie-rp.cz

Daňový kalendář

25. 8. 2022 Přiznání DPH (za červenec 2022)
25. 8. 2022 Souhrnné hlášení (za červenec 2022)
25. 8. 2022 Kontrolní hlášení (za červenec 2022)
31. 8. 2022 Daň z nemovitých věcí (1. splátka - popl. provozující zeměd. výrobu a chov ryb s daní vyšší než 5000 Kč)

Další termíny

Kurzovní lístek

24,53 Kč
0,015 Kč
23,97 Kč
-0,070 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 09.08.2022

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru

Doporučujeme