Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

DPH u přepravy osob


Ing. Michal Kadlec
14. 8. 2017
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Patnáctiprocentní sazbě DPH podléhá pravidelná doprava, tj. pozemní, vodní a letecká doprava osob, a také osobní doprava lanovými drahami a lyžařskými vleky.

Foto: 123RF

 

Přeprava osob není z hlediska DPH tak složitou záležitostí jako přeprava zboží, nicméně má svá specifika, kterými se odlišuje od běžných služeb. Pojďme se na ni podívat podrobněji v následujícím článku.


 

Tuzemská přeprava osob

Místem plnění při poskytnutí služby přepravy osob je místo, kde se příslušný úsek přepravy uskutečňuje. Při přepravě osob z jednoho místa na území ČR do druhého místa na území ČR podléhá české dani z přidané hodnoty. Není tedy rozhodující, kdo přepravu osob poskytuje ani komu jí poskytuje.

Přeprava osob v tuzemsku podléhá první snížené sazbě daně (15 %) i základní sazbě (21 %). První snížené sazbě daně (15 %) podléhá:
  • Pravidelná doprava, tj. pozemní/vodní/letecká hromadná pravidelná doprava cestujících a jejich zavazadel. Pravidelnost dopravy je dána pevným jízdním řádem, předem určenými zastávkami nebo stanicemi s možností nástupu a výstupu a s přesně stanovenou cenou za přepravní úsek (např. městská hromadná doprava, linková autobusová doprava osob apod.).
  • Osobní doprava lanovými a visutými drahami a lyžařskými vleky.
Základní sazbě daně (21 %) podléhá veškerá ostatní přeprava osob (např. taxi).

Mezinárodní přeprava osob

Přeprava osob a jejich zavazadel jak mezi jednotlivými členskými státy, tak mezi členskými státy a třetími zeměmi je v tuzemsku osvobozena od daně s nárokem na odpočet daně. Stejné platí u služeb přímo souvisejících s touto přepravou.

Tato přeprava je osvobozena, i když ji provádí osoba registrovaná k dani v jiném členském státě nebo zahraniční osoba povinná k dani. Zpáteční přeprava se považuje za samostatnou přepravu.

Je důležité si uvědomit, že osvobozený je pouze úsek přepravy osob v tuzemsku (na území České republiky). Úseky přepravy osob po území jiných států podléhají zdanění vždy podle konkrétní právní úpravy v daném státě.

Například Slovensko přepravu osvobozuje stejně jako Česká republika, ale Německo nebo Rakousko nikoliv. Je tedy vždy nutné striktně oddělovat jednotlivé úseky přepravy podle najetých kilometrů po území daného státu.

Služby související s přepravou osob

Za služby přímo související s přepravou osob se považují zejména služby:
  • zajištění přepravy osob jménem a na účet jiné osoby,
  • prodej přepravních dokladů,
  • vystavení dokladů,
  • vytvoření rezervace a její změna,
  • výměna přepravních dokladů.

Přeprava osob jako součást cestovní služby

Cestovní službou je poskytnutí kombinace služeb (popřípadě i zboží) cestovního ruchu zákazníkovi, pokud jsou tyto jednotlivé služby (nebo zboží) nakoupené od jiných osob povinných k dani. Poskytnutí cestovní služby se pak považuje za poskytnutí jediné služby, přestože k jejímu uskutečnění využijeme více služeb (nebo zboží).
 
Co se týče služby ubytování nebo dopravy osob, považují se za službu cestovního ruchu, i když se nejedná o kombinaci služeb, ale o službu jedinou. Cestovní službou je pak tedy vždy „balíček“ služeb cestovního ruchu nebo samostatně poskytnuté ubytování či doprava osob.
 
Cestovní služby podléhají v oblasti DPH zvláštnímu režimu pro cestovní službu – ten povinně použije poskytovatel cestovní služby, který při jejím poskytování jedná se zákazníkem vlastním jménem.
 
Poskytovatelem cestovní služby je osoba povinná k dani, která cestovní službu zákazníkovi nabízí. Zákazníkem je pak osoba, které je cestovní služba poskytnuta (jako konečnému spotřebiteli).
 
Specifikem tohoto zvláštního režimu pro cestovní službu je stanovení základu daně – základem daně je přirážka poskytovatele cestovní služby snížená o daň z přirážky.
 
Pokud daňový subjekt pořádá např. tzv. tuzemské zájezdy s dopravou, pak má dvě možnosti, jak dopravu zajistit – z toho vyplývá i způsob zdanění:
  • Buď realizuje přepravu osob „vlastními prostředky“ – pak přeprava netvoří součást cestovní služby a fakturuje se základní sazbou daně (21 %) a uplatňuje si nárok na odpočet na vstupu.
  • Nebo nakoupí přepravu od externího subjektu – pak je tato přeprava součástí cestovní služby a musí být uplatněn zvláštní režim pro cestovní služby (daň odvádí pouze z přirážky) a zároveň si neuplatní nárok na odpočet daně na vstupu (zvláštní režim pro cestovní služby mu to zakazuje).
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Libuše Trzaskaliková
11. 1. 2018 8:52:53
Dobrý den, jak je to prosím, když OSVČ - plátce DPH (české DIČ) provádí přepravu osob po České republice, ale jedná se zaměstnance slovenské firmy (slovenské DIČ) nebo zaměstnance např. švýcarské firmy (NEčlen EU)? Řekla bych, že když se služba uskuteční u nás, DPH by tam být mělo, ale kam to dát do kontrolního hlášení? Děkuji za odpověď.
Hlášení závadného obsahu

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru
 
 
Security code 
 

Užitečné informace
Firmy v Pohodě
 
DoVa-VANÍKs.r.o.
prodej nářadí a nástrojů, zahradní technika
www.dovavanik.cz

NEST.HB spol. s r.o.
generální dodávky staveb na Vysočině i v celé ČR
www.nesthb.cz

Daňový kalendář

25. 7. 2018 Přiznání DPH (za červen 2018)
25. 7. 2018 Přiznání DPH (za 2. čtvrtletí 2018)
25. 7. 2018 Souhrnné hlášení (za červen 2018 a 2. čtvrtletí 2018)
25. 7. 2018 Kontrolní hlášení (za červen 2018 a 2. čtvrtletí 2018)

Další termíny

Kurzovní lístek

25,88 Kč
-0,045 Kč
22,18 Kč
-0,193 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 20.07.2018

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru