Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Změny v zákoně o daních z příjmů od 1. 4. 2019


Redakce
4. 4. 2019
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Novelou zákona o daních z příjmů došlo i ke změně týkající se oznamovací povinnosti o příjmech vyplácených do zahraničí, z nichž je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně.

Foto: 123RF

 

Od 1. dubna 2019 došlo kvůli daňovému balíčku k mnoha změnám mimo jiné v zákoně o daních z příjmů. Jak nově na odpočet na podporu výzkumu a vývoje? Jak se změnil limit pro výdajové paušály? Nejen tyto novinky si představíme níže v článku.


 
Dnem 1. 4. 2019 nabyl účinnosti zákon č. 80/2019 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony, který novelizuje mimo jiné i některá ustanovení zákona o daních z příjmů (dále jen „ZDP“). Finanční správa popisuje nejdůležitější změny, které od dubna v tomto zákoně nastaly.

Daň z příjmů fyzických osob

Změna limitu rozhodného pro určení samostatného základu daně pro zdanění daní vybíranou srážkou

Ke změně limitu rozhodného pro určení samostatného základu daně pro zdanění daní vybíranou srážkou dochází od 1. 5. 2019 v ustanovení § 6 odst. 4 písm. b) ZDP.

V případě, že poplatník nepodepsal u plátce prohlášení k dani, jsou příjmy ze závislé činnosti zúčtované nebo vyplacené plátcem po zvýšení podle odst. 12 samostatným základem daně pro zdanění daní vybíranou srážkou, pokud se jedná o příjmy nepřesahující v úhrnné výši u téhož plátce daně za kalendářní měsíc částku rozhodnou pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění.

Zdanění srážkovou daní se tak již nebude odvíjet od pevné hranice dané částkou 2 500 Kč jako dosud, ale je nově omezeno částkou rozhodnou pro účast zaměstnance na nemocenském pojištění, která činí v současné době 3 000 Kč.

V případě příjmů plynoucích na základě dohody o provedení práce zůstává zachován limit pro zdanění těchto příjmů daní vybíranou srážkou ve výši 10 000 Kč od téhož plátce za kalendářní měsíc.

Změna u výdajových paušálů

V ustanovení § 7 odst. 7 ZDP dochází ke změně u výdajových paušálů. Novela zvýšila limit výdajových paušálů pro živnostníky, a to na dvojnásobek současného stavu. Zatímco v současnosti je maximální limit výdajů, které si podnikatel může uplatnit paušálem, vypočítáván z částky 1 000 000 Kč, nově se bude jednat o 2 000 000 Kč. Maximální limity výdajových paušálů se tak zdvojnásobí.

Velikost uplatnitelných paušálů v procentuálním vyjádření v rozmezí 40 % až 80 % dle jednotlivých profesí zůstává nezměněná. Navýšení limitu na 2 000 000 Kč bude poprvé použitelné za rok 2019, tj. v daňovém přiznání podaném v roce 2020.

Daň z příjmů právnických osob

Směrnice ATAD

Ustanovení § 23e transponuje do právního řádu České republiky pravidlo směrnice ATAD pro omezení uplatnitelnosti „úroků“ v základu daně z příjmů právnických osob. Jeho podstatou je, že nadměrné výpůjční výdaje (tzv. rozdíl mezi jinak daňově uznatelnými výpůjčními výdaji a zdanitelnými výpůjčními příjmy) jsou uznatelné v základu daně pouze do určitého stanoveného limitu. Tento limit je nastaven ve výši 30 % daňového zisku před zdaněním, úroky, odpisy, resp. 80 000 000 Kč.

Zákon o daních z příjmů zároveň umožňuje o částky, o které byl na základě navrhovaného pravidla zvýšen hospodářský výsledek, nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji, v následujících zdaňovacích obdobích opět hospodářský výsledek nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji snížit v případech, kdy poplatník uvedeného limitu nadměrných výpůjčních nákladů v daném zdaňovacím období nedosáhne.

Další změnou je zavedení pravidel pro zdaňování ovládané zahraniční společnosti, tedy zavedení tzv. CFC pravidel. Ta jsou nově zakotvena v § 38fa ZDP a zavádějí zpřísnění podmínek pro zahraniční entity, které jsou vytvořeny v rámci skupiny v jurisdikcích s nízkou úrovní zdanění s úmyslem do nich přelévat zisky především prostřednictvím tzv. pasivních příjmů. A to proto, aby se vyhnuly zdanění těchto pasivních příjmů v České republice.

V návaznosti na přechodné ustanovení č. 1 čl. II se zákonná úprava § 23e a § 38fa ZDP dotkne až zdaňovacích období započatých od nabytí účinnosti novely, tedy 1. 4. 2019. To jinými slovy znamená, že pravidla pro omezení daňové uznatelnosti nadměrných výpůjčních výdajů a CFC pravidla se budou poprvé aplikovat u daňových přiznání k dani z příjmů právnických osob za zdaňovací období hospodářského roku, počínajícího po 31. 3. 2019, a dále za zdaňovací období kalendářního roku 2020.

Daňové přiznání

O postupu vyplnění daňového přiznání k dani z příjmů právnických osob, pokud poplatníkům vznikne povinnost podat ho za část zdaňovacího období započatého v roce 2019 na aktuálním tiskopisu s označením 25 5404 MFin 5404 – vzor č. 29, budou poplatníci informováni prostřednictvím „Upozornění k tiskopisům“. To v dohledné době zveřejní Finanční správa na svém webu.

Odpočet na podporu výzkumu a vývoje

Změny zákona o daních z příjmů v oblasti právnických i fyzických osob se dotknou i pravidel pro uplatňování odpočtu na podporu výzkumu a vývoje.

Nově bude povinnost zpracování projektu výzkumu a vývoje zavedena k datu podání řádného daňového přiznání za zdaňovací období, za které poprvé poplatník vykáže nárok na uplatnění odpočtu. Tato změna umožní poplatníkům při tvorbě projektů využít přesnější informace, které se budou vztahovat k již probíhající výzkumné činnosti. V současné době existuje pro poplatníky povinnost zpracovat projekt před zahájením řešení projektu.

Novinkou bude též povinnost informovat správce daně formou oznámení (avíza) o záměru odečíst od základu daně odpočet na podporu výzkumu a vývoje. Podáním oznámení tak bude nově stanoven přesný časový okamžik, od něhož si bude moci poplatník výdaje spojené s výzkumnou činností zahrnout do odpočtu.

Dále dochází ke zjednodušení vymezení osob odpovědných za projekt a z povinných náležitostí projektu bude zcela vypuštěna povinnost označit místo jejich schválení.

Uvedené změny bude možné použít již u projektů zahájených ve zdaňovacím období nebo v období, za které se podává daňové přiznání, která nebudou k 1. 4. 2019 ukončena.

Společné ustanovení pro daně z příjmů

Oznamovací povinnost příjmů plynoucích daňovým nerezidentům do zahraničí

Novelou zákona o daních z příjmů došlo od 1. 4. 2019 ke změně v § 38d odst. 3 týkající se oznamovací povinnosti o příjmech vyplácených do zahraničí, z nichž je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně. Nově byl vložen do zákona § 38da, který oznamovací povinnost kromě příjmů, které podléhají srážkové dani, rozšiřuje i na příjmy od daně osvobozené nebo o nichž mezinárodní smlouva stanoví, že nepodléhají zdanění v České republice.

V souvislosti s novým § 38da bude upravený tiskopis pro podání oznámení včetně jeho elektronické verze (EPO). V případech uvedených v § 38da odst. 4 je stanovena povinnost učinit podání pouze elektronicky.

Nový formulář se poprvé použije ve vztahu k příslušným příjmům vypláceným 1. 4. 2019 a později. Pro příjmy vyplácené do 31. 3. 2019 použijeme stávající formulář „Hlášení plátce daně o dani z příjmů vybírané srážkou“ č. 25 5478 MFin 5478 – vzor č. 14.


Související články:
Novinky v oblasti daní od 1. dubna 2019
Změny v zákoně o DPH od 1. 4. 2019 – 1. část


Zdroj: Finanční správa
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Zatím žádný komentář.

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Žádost o vrácení DPH z jiných členských států

23. 9. 2020 | Plátci DPH, kteří chtějí požádat o vrácení daně z jiných členských států, tak musí učinit do 30. 9., a to elektronicky prostřednictvím Daňového portálu Finanční správy. Žádosti podané jakýmkoliv jiným způsobem nemohou být předány jiným členským státům k vyřízení. Další informace a návod najdete na webu Finanční správy.
 
Dřívější zprávy

Užitečné informace
Firmy v Pohodě
 
www.INPAP-PLUS.cz
OBALOVÉ MATERIÁLY, KANCELÁŘSKÉ POTŘEBY, DROGISTICKÉ ZBOŽÍ
www.inpap.eu

Synekie RP s.r.o.
Kompletně zpracujeme Vaše účetnictví a mzdové účetnictví.
www.synekie-rp.cz

Daňový kalendář

30. 9. 2020 Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za srpen 2020
30. 9. 2020 Žádost o vrácení DPH z EU dle § 82 zákona o DPH
15. 10. 2020 Daň silniční (záloha za 3. čtvrtletí 2020)
20. 10. 2020 Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů FO ze závislé činnosti

Další termíny

Kurzovní lístek

27,11 Kč
0,090 Kč
23,29 Kč
0,097 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 25.09.2020

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru