Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Změny v dani z příjmů v průběhu roku 2017


Ing. Michaela Martínková, CA
26. 6. 2017
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Od července 2017 vstoupí v účinnost novela zákona o daních z příjmů, která přináší řadu důležitých změn.

Foto: 123RF

chystase
 

Dne 1. 7. 2017 vstoupí v účinnost novela zákona o daních z příjmů. Přehled změn týkajících se daňového zvýhodnění na dítě, příjmů ze zaměstnání či podnikání najdete v následujícím článku.


 
Poslanecká sněmovna schválila daňové novinky již v lednu 2017, kdy přímo v novele byla uvedena účinnost od 1. 4. 2017. Ovšem senát vrátil zákon s pozměňovacími zákony zpět, a byť s těmito návrhy sněmovna nesouhlasila, prodloužila se lhůta až přes navrhovanou účinnost zákona.
 
Protože tento novelizační balíček obsahuje také novelu zákona o dani z přidané hodnoty, bylo by nepraktické, aby novela vstoupila v účinnost v půli měsíce, kdy by po tomto legislativním kolečku byla vyhlášena ve Sbírce zákonů.
 
Musela tedy počkat na den, kdy od jejího vyhlášení uplyne 15 dnů, a tak nabude účinnosti od 1. 7. 2017, byť v zákoně č. 170/2017 bude explicitně uvedeno 1. 4. 2017. Nenechme se tedy zmást těmito drobnými nedostatky a posuzujme účinnost ve světle zákonných postupů.
 
Novela zákona o daních z příjmů obsahuje celkem 204 bodů, ale pro běžnou praxi je jich významných mnohem méně. Vybíráme tedy ty nejdůležitější postupně podle paragrafů původního zákona.

Příjmy ze zaměstnání – § 6

Novelizoval se odstavec týkající se použití srážkové daně. Vedle dohody o provedení práce bude od roku 2018 tato srážková daň uplatnitelná i u příjmů tzv. malého rozsahu, tedy do 2 500 Kč za kalendářní měsíc, pokud poplatník nepodepíše prohlášení k dani.
 
Toto bude využitelné především u odměn členů statutárních orgánů, které byly bez ohledu na výši daněny vždy zálohovou daní. Platit to bude až od roku 2018, aby se neměnil způsob výpočtu v průběhu roku.

Příjmy z podnikání – § 7

Novela se dotýká především snížení limitu pro uplatnění výdajových paušálů. Dosud platila hranice 2 miliony korun, kdy bylo možné využít maximální procentní výdajové paušály. Nově bude tato hranice snížena na 1 milion korun příjmů.
 
Například u volné živnosti bude možné použít maximální částku 600 000 Kč (tj. 60 % z 1 milionu korun). Procentní výše výdajových limitů z dosažených příjmů zůstávají stejné, pouze se snížil jejich strop. Toto snížení vykompenzuje opětovná možnost uplatnit daňové zvýhodnění na děti a slevu na manželku. Pro rok 2017 dávají přechodná ustanovení zákona možnost volby.
 
Buď se použijí výdajové limity platné před účinností tohoto zákona (tedy maximální strop výdajových paušálů do 2 milionů korun příjmů) a nebude možné uplatnit slevy na manželku a dítě, nebo se použijí již nové nižší výdajové limity a bude možné uplatnit slevy výše jmenované.
 
Při výpočtu výhodnosti musíme nutně zvážit nejen úlevy v daních z příjmů, ale i výpočet zdravotního a sociální pojištění podnikatelů, který je navázán na výši daňového základu z podnikání a další slevy na daních z příjmů ho neovlivní. Pro rok 2018 již možnost volby nebude.

Příjmy z pronájmu – § 9

I zde dojde ke snížení maximální hranice výdajového paušálu, který je 30 % z dosažených příjmů, maximálně však 300 000 Kč (dosud byla hranice 600 000 Kč).

Odpisy

Upřesnily se podmínky pro uplatnění odpisů u technického zhodnocení majetku, které bylo svěřeno poplatníkovi k užívání (tzv. ekonomickému uživateli, např. podnájemci).
 
Dále se upravily podmínky pro zvýšení částky k odpisu při pokračování odpisování od původního odpisovatele. Také se zakomponoval nový § 30c určující odpisy při zvýšení spoluvlastnického podílu.
 
Lhůty pro odpisy nehmotného majetku jsou stanoveny jako minimální (bude tedy možná např. u software místo 36 měsíců použít lhůtu delší, pokud o tom poplatník rozhodne).

Daňové zvýhodnění na dítě – § 35c

Zvyšuje se částka na druhé dítě (z 17 004 Kč na 19 404 Kč ročně) a třetí a další dítě (z 20 604 Kč na 24 204 Kč ročně) a zároveň se určuje, že daňový bonus již nebude možné uplatnit vůči příjmům z kapitálového majetku a příjmů z pronájmu (tedy podle § 8 a § 9).
 
Změna výše slevy ovlivní výpočet mezd za červenec, protože na druhé, třetí a další dítě již musíme využít nové částky (pro druhé dítě 1 617 Kč, pro třetí a další dítě 2 017 Kč). Změna částky je účinná zpětně od 1. 1. 2017, tzn. že dotčení zaměstnanci budou mít v rámci výpočtu ročního zúčtování daně nárok na vyrovnání slevy za první půlrok.
 
Ti, kdo si podávají daňové přiznání sami, pak uplatní slevy v rámci celého roku v nové výši.

Zvláštní ustanovení o vratitelném přeplatku – § 38zf

Tento paragraf hovoří o tom, že v případě, kdy podá poplatník daňové přiznání a současně s tím podá i žádost o vrácení přeplatku, hledí se na tuto žádost jako na podanou v poslední den lhůty pro podání daňového přiznání.
 
Obecně totiž platí, že pokud do 2 měsíců po podání žádosti o vrácení přeplatku nevznikne žádný vratitelný přeplatek, musí být žádost zamítnuta. Proto nebylo možné účinně podat žádost o vrácení přeplatku přímo v daňovém přiznání k dani z příjmů za rok 2016 v lednu 2017, kdy lhůta pro podání uplynula 1. 4. 2017.
 
Daňové přiznání se podat pochopitelně mohlo, ale na vyplněnou žádost se nehledělo, protože do doby 2 měsíců nevznikl žádný vratitelný přeplatek, když daň nebyla ještě vyměřena. Nyní toto možné bude. A bez ohledu na to, jestli se daňové přiznání podá spolu se žádostí o vrácení přeplatku (v řádném termínu), bude se na žádost o vrácení přeplatku hledět, jako by byla podána v poslední den, kdy uplyne řádná lhůta pro podání daňového přiznání. Od té doby pak plyne lhůta 30 dnů pro vrácení přeplatku.
 
Doporučuji tedy, aby v průběhu roku zpozorněly zejména mzdové účtárny, protože při výpočtu mezd za červenec 2017 musí mít připraveny programy tak, aby již byly zohledněny vyšší slevy na druhé, třetí a další dítě.
 
podnikatelé (zejména ti s příjmy mezi 1 milionem a 2 miliony korun) již mohou začít uvažovat o tom, jakou zvolí variantu pro rok 2017. Buď kombinaci nižšího výdajového paušálu a slevy na dítě a manželku, nebo vyššího výdajového paušálu bez možnosti uplatnit tyto slevy.


Článek byl připravený ve spolupráci se společností Finservis s.r.o.
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Zatím žádný komentář.

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Od příštího roku by měl fungovat tzv. stravenkový paušál

8. 7. 2020 | Poslanci projednávají daňový balíček, který mimo jiné přináší stravenkový paušál. Zaměstnavatelé budou moci vedle závodního stravování a stravenek poskytovat příspěvek na stravování přímo v peněžní formě. Příspěvek od zaměstnavatele zaměstnanci bude i nadále osvobozen od daní i pojistných.
 
Dřívější zprávy

Užitečné informace
Firmy v Pohodě
 
Ivona Bergerová
účetní služby Praha
www.ucto-bergerova.cz

KOMINICTVÍ, PRODEJ KAMEN
Provádíme komplexní kominické práce, prodej a instalace kamen.
www.kominictvictveracek.cz

Daňový kalendář

15. 7. 2020 Daň silniční (záloha za 2. čtvrtletí 2020)
20. 7. 2020 Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů FO ze závislé činnosti
20. 7. 2020 Daňové přiznání MOSS (2. čtvrtletí 2020)
27. 7. 2020 Přiznání DPH (za červen 2020)

Další termíny

Kurzovní lístek

26,69 Kč
0,070 Kč
23,67 Kč
0,198 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 10.07.2020

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru