Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Zákonné a podzákonné normy k dani z příjmů


Ing. Michal Kadlec
5. 9. 2018
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Vyznat se ve všech informacích týkajících se daní z příjmů je někdy náročné.

Foto: 123RF

 

Oblast daní z příjmů je velmi široká a mnohdy se v ní těžko orientujeme. Musíme kombinovat řadu zdrojů informací a mnohdy tápeme, kde vlastně hledat. V dnešním článku se podíváme, jaké zdroje informací k daním z příjmů existují.


 
Kde najdeme informace o tom, co je to vlastně daňová evidence, jak postupovat při přechodu z daňové evidence na vedení účetnictví? Jaké příjmy se započítávají do příjmu manželky pro účely slevy na dani, do jaké odpisové skupiny zařadit pořízený majetek? Je výměna dřevěných oken oprava nebo technické zhodnocení, jaké opravné položky k nezaplacené pohledávce můžeme tvořit?

To jsou jen příklady otázek, na které často narazíme, a mnohdy hned nevíme, kde hledat odpověď. Jestli danou problematiku řeší vůbec zákon a případně který.

Podívejme se na zdroje informací k daním z příjmů podrobněji.

Zákon o daních z příjmů

Zákon o daních z příjmů se v jednotlivých svých částech zabývá zvlášť fyzickými osobami, zvlášť právnickými osobami a poté společnými (ostatními) ustanoveními pro fyzické i právnické osoby.

Tato norma je docela obsáhlá – podívejme se ve stručnosti na nejdůležitější oblasti, které zákon řeší v jednotlivých svých částech.

Tab.: Daň z příjmů fyzických osob
 
Oblast Paragraf
Kdo je poplatníkem daně (rezidenti – nerezidenti) § 2
Co je předmětem daně (peněžní – nepeněžní příjmy) § 3
Co je od daně osvobozeno (časové testy pro osvobození prodeje bydlení) § 4
Osvobození bezúplatných příjmů (dřívější zákon o dani dědické) § 4a
Základ daně a daňová ztráta § 5
Příjmy ze závislé činnosti (zaměstnání) § 6
Příjmy ze samostatné činnosti (podnikání) § 7
Příjmy z kapitálového majetku § 8
Příjmy z nájmu § 9
Ostatní příjmy § 10
Daň stanovená paušální částkou § 7a
Daňová evidence § 7b
Příjmy a výdaje společné a spolupracujících osob § 12, § 13
Nezdanitelné části základu daně (dary, úroky z hypotéky, životní/penzijní (při)pojištění) § 15
Sazba daně a solidární zvýšení daně § 16, § 16a


Tab.: Daň z příjmů právnických osob
 
Oblast Paragraf
Kdo je poplatníkem daně § 17
Co je předmětem daně § 18
Co je od daně osvobozeno § 19, § 19b
Základ daně a položky snižující základ daně § 20
Sazba daně a výpočet daně § 21
Zdaňovací období § 21a


Tab.: Společná a ostatní ustanovení pro fyzické i právnické osoby
 
Oblast Paragraf
Základ daně a položky, které ho zvyšují/snižují § 23
Výdaje (náklady) vynaložené na dosažení, zajištění a udržení příjmů (daňově uznatelné) § 24
Výdaje (náklady), které nelze uznat jako výdaje (náklady) na dosažení, zajištění a udržení příjmů (daňově neuznatelné) § 25
Odpisy majetku § 26 až § 32a
Položky odčitatelné od základu daně, daňové odpočty (výzkum a vývoj) § 34 až § 34h
Slevy na dani (zaměstnanci ZTP, investiční pobídky/přísliby, sleva na poplatníka, manželku/manžela bez příjmů, invaliditu, studium, sleva na dítě/na umístění dítěte, sleva na EET) § 35 až § 35d

Přílohy k zákonu o daních z příjmů

Neméně důležité, jsou i přílohy tohoto zákona:
 • Příloha č. 1 Třídění hmotného majetku do odpisových tříd
 • Příloha č. 2 Postup při přechodu z vedení účetnictví na daňovou evidenci
 • Příloha č. 3 Postup při přechodu z daňové evidence na vedení účetnictví

Pokyny

Pokyny jsou vytvářené na dvou místech – na Ministerstvu financí (pokyny MF-…) a na Generálním finančním ředitelství (pokyny GFŘ D-… – tzv. „déčka“). Pokyny sice nejsou žádnou zákonnou normou, nicméně jejich znalost nám jistě pomůže.

Pokyn GFŘ D-22 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona o daních z příjmů: tento pokyn nahrazuje dřívější pokyn GFŘ D-6 (ten nahrazoval původní pokyn D-300), je poměrně obsáhlý a „vysvětluje“ řadu méně jasných situací, do kterých se může běžný poplatník dostat.

Prakticky ke každému paragrafu zákona v tomto pokynu najdeme nějaké informace. Zde je výběr těch, které můžeme potřebovat asi nejčastěji:
 • bezplatné poskytnutí vozidla zaměstnanci i pro soukromé účely (případ, kdy ho nevyužije),
 • kurzové rozdíly v daňové evidenci,
 • ostatní příjmy fyzických osob – druhy příjmů, které lze „sčítat“ a které ne,
 • technické zhodnocení x opravy (plastová okna, zimní pneumatiky),
 • sleva na manželku/manžela bez vlastních příjmů – co se do příjmů počítá a co ne.
Některé ostatní důležitější pokyny:
 • D-28 – k promíjení pokuty za neoznámení osvobozených příjmů
 • D-33 – stanovení daně paušální částkou
 • D-36 – stanovení jednotných kurzů na dané zdaňovací období (každý rok se mění)
 • D-285 – vymezení tzv. závislé činnosti
Všechny vydávané pokyny nalezneme na stránkách Ministerstva financí.

Sdělení, informace, stanoviska, metodiky, odpovědi na dotazy

Různá sdělení, informace a stanoviska zveřejňovaná Finanční správou – stejně jako pokyny – nejsou žádnou zákonnou normou. Na rozdíl od pokynů, se už hůře vyhledávají, často se mění, občas zmizí.

Pokud některou z těchto informací použijeme, určitě je vhodné si ji uložit/vytisknout. Některé informace mají „číslo jednací“, mnohé ale ne.

Smyslem těchto informací je nejčastěji podat výklad k něčemu novému (např. novele zákona) nebo k něčemu nejasnému.

Příklady některých užitečných informací, sdělení:
 • sdělení ke zdanění příjmů plynoucích fyzické osobě z provozu výrobny elektřiny (31. 3. 2017) – ostatní příjmy x příjmy z podnikání,
 • sdělení o oznámení o osvobozených příjmech fyzických osob Č.j.: 2899/15/7100-10111-010440,
 • informace k projektu výzkumu a vývoje jako nezbytné podmínce pro uplatnění odpočtu na podporu výzkumu a vývoje Č.j.: 89174/17/7100-10110-013213,
 • sdělení GFŘ k vybraným problémům v oblasti zdaňování bezúplatných příjmů Č.j.: 25596/16/7100-10110-013031.
Většinu těchto „informací“ můžeme nalézt na stránkách Ministerstva financí či v sekci Novinky, popř. Informace, stanoviska a sdělení na webu Finanční správy. Dalším zdrojem informací může být i Finanční zpravodaj. Každoročně aktualizované informace z oblasti cestovních náhrad – např. náhrady za používání silničního motorového vozidla, stravného nalezneme také na stránkách Ministerstva financí.

Užitečné je také sledovat judikaturu (nálezy soudů) nebo Koordinační výbory Komory daňových poradců.

Zákon o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů

Zákon o rezervách velmi úzce souvisí se zákonem o daních z příjmů a upravuje tyto oblasti:
 • bankovní rezervy a opravné položky,
 • rezervy v pojišťovnictví,
 • rezervy na opravy hmotného majetku,
 • opravné položky k pohledávkám,
 • rezerva na pěstební činnost,
 • rezerva na nakládání s elektroodpadem ze solárních panelů,
 • ostatní rezervy.


Související článek:
Zákonné a podzákonné normy k účetnictví
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Zatím žádný komentář.

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění za rok 2021

20. 1. 2022 | Žádost o roční zúčtování by se měla podat již na novém tiskopise (vzor č. 2). Zaměstnavatelé by neměli zapomenout zohlednit nové částky daňového zvýhodnění na děti, případně limit pro úroky na bytové potřeby, který je od 1. 1. 2021 pouze ve výši 150 000 Kč (nižší limit platí pro ty, kteří si bytovou potřebu obstarali kdykoliv po 1. 1. 2021, při obstarání bytové potřeby do 31. 12. 2020 včetně zůstává limit maximálně 300 000 Kč).
 
Dřívější zprávy

Užitečné informaceFirmy v Pohodě
 
Pánské košile
Klasické i trendové košile pro muže
www.idealmoda.cz

360 DEGREES CONSTRUCT
Projekční kancelář - dopravní a vodohospodářské projekty.
www.360dc.cz

Kurzovní lístek

24,35 Kč
0,085 Kč
21,45 Kč
0,053 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 21.01.2022

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru