Slevy na dani


Bc. Zuzana Bartůšková
10. 1. 2014
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Slevu na dani mohou uplatnit studenti po dobu, po kterou se soustavně připravují na budoucí povolání, a to až do dovršení věku 26 let.

Foto: Fotolia.eu

 

Jaké slevy na dani dle § 35ba zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, a v jaké výši mohou poplatníci využít? Jaké podmínky musí splňovat, aby si je mohli uplatnit? Dozvíte se v tomto článku.


 

Sleva na poplatníka

 • 24.840 Kč ročně
 • 2.070 Kč měsíčně
Od 1. 1. 2013 nelze uplatnit tuto slevu u poplatníka, který k 1. 1. zdaňovacího období pobírá starobní důchod z důchodového pojištění nebo ze zahraničního pojištění stejného druhu.
 
Slevu na poplatníka mohou uplatnit daňoví rezidenti i nerezidenti. Sleva na poplatníka se uplatňuje vždy v celé roční výši bez ohledu na to, zda v nějakém měsíci poplatník měl nebo neměl zdanitelné příjmy.

Sleva na manželku/manžela

 • 24.840 Kč ročně
 • dvojnásobek (tj. 49.680 Kč), jsou-li manželka či manžel držiteli průkazu ZTP/P
 • měsíčně nelze uplatnit
Slevu lze za rok 2013 uplatnit pouze na manžela/manželku. Od 1. 1. 2014 bude možné slevu uplatnit i na registrovaného partnera.
 
Sleva na manželku/manžela se krátí a poskytuje se ve výši 1/12 za každý měsíc, na jehož počátku jsou splněny podmínky. Tuto slevu lze uplatnit na manželku žijící s poplatníkem ve společné domácnosti za podmínky, že vlastní příjem manželky nepřesáhne 68.000 Kč za rok.
 
Do vlastních příjmů manželky se nezahrnují:
 • dávky státní sociální podpory (přídavek na dítě, příspěvek na bydlení, porodné, pohřebné),
 • rodičovský příspěvek,
 • dávky pěstounské péče s výjimkou odměny pěstouna,
 • dávky osobám se zdravotním postižením,
 • dávky pomoci v hmotné nouzi,
 • příspěvek na péči, sociální služby,
 • státní příspěvky na penzijní připojištění se státním příspěvkem, státní příspěvky na doplňkové penzijní spoření,
 • státní příspěvky podle zákona o stavebním spoření,
 • stipendium poskytované studujícím soustavně se připravujícím na budoucí povolání,
 • příjem plynoucí z důvodu péče o blízkou osobu,
 • u manželů, kteří mají majetek ve společném jmění manželů, se nezahrnuje příjem, který plyne druhému z manželů (např. příjmy plynoucí manželovi v rámci jeho podnikání z majetku zahrnutého do obchodního majetku), nebo se pro účely daně z příjmů považuje za příjem druhého z manželů (např. příjmy z nemovitosti ve společném jmění se zdaňují jen u jednoho z manželů – pokud se zdaňují u manžela, nepočítají se do příjmů manželky).
 
Do vlastích příjmů manželky se započítávají:
 • hrubé mzdy, odměny z dohod,
 • příjmy OSVČ nesnížené o výdaje,
 • příjmy z pronájmu nesnížené o výdaje, příjmy z finančního majetku a ostatní příjmy,
 • osvobozené příjmy,
 • příjmy zdaněné srážkovou daní,
 • příjmy, které nejsou předmětem daně, pokud nejsou výslovně uvedené jako příjmy, které se nezapočítávají,
 • dávky nemocenského pojištění, vč. nemocenské za rizikové těhotenství,
 • peněžitá pomoc v mateřství,
 • dávky od úřadu práce.
Slevu na manželku nemůže uplatnit poplatník, který uplatní u příjmů z podnikání nebo příjmů z pronájmu paušální výdaje a součet dílčích základů daně, u nichž byly uplatněny paušální výdaje, je vyšší než 50 % celkového základu daně.

Sleva na pobírání invalidního důchodu pro invaliditu I. nebo II. stupně

 • 2.520 Kč ročně
 • 210 Kč měsíčně
Pro uplatnění slevy u zaměstnavatele je třeba doložit zaměstnavateli výměr o přiznání důchodu a potvrzení o výplatě důchodu. Potvrzení o výplatě důchodu se zaměstnavateli předkládá každoročně do 15. února. Podmínkou pro uplatnění slevy je, že důchod je nejen přiznán, ale i skutečně vyplácen.
 
Sleva se uplatní i v případě, že nárok na invalidní důchod poplatníkovi zanikl z důvodu souběhu starobního a invalidního důchodu. Sleva se uplatní v poměrné části, a to za každý měsíc, na jehož počátku jsou splněny podmínky.

Sleva na pobírání invalidního důchodu pro invaliditu III. stupně

 • 5.040 Kč ročně
 • 420 Kč měsíčně
Sleva se uplatní v poměrné části, a to za každý měsíc, na jehož počátku jsou splněny podmínky. Stejně jako u invalidity I. a II. stupně je třeba pro uplatnění slevy doložit zaměstnavateli výměr o přiznání důchodu a potvrzení o výplatě důchodu. Potvrzení o výplatě důchodu se zaměstnavateli předkládá každoročně do 15. února.

Sleva pro držitele průkazu ZTP/P

 • 16.140 Kč ročně
 • 1.345 Kč měsíčně
Sleva se uplatní v poměrné části, a to za každý měsíc, na jehož počátku jsou splněny podmínky. Tuto slevu lze použít i u poplatníka, který nepobírá invalidní důchod. Pokud poplatník pobírá invalidní důchod, slevy se sčítají.
 
Nárok na slevu u zaměstnavatele se prokazuje průkazem ZTP/P. Slevu nelze uplatnit na průkaz TP nebo ZTP.
 
Pro účely uplatnění slevy na dani je třeba prověřovat, zda průkazu ZTP/P nevypršela platnost. V případě vypršení platnosti musí zaměstnanec zaměstnavateli předložit nový průkaz. Jinak není možné slevu uplatnit.

Sleva na studium

 • 4.020 Kč ročně
 • 335 Kč měsíčně
Sleva se uplatní v poměrné části, a to za každý měsíc, na jehož počátku jsou splněny podmínky. Slevu mohou uplatnit studenti po dobu, po kterou se soustavně připravují na budoucí povolání studiem, a to až do dovršení věku 26 let, nebo v případě prezenční formy studia v doktorském studijním programu do dovršení 28 let. Sleva se uplatní naposledy v měsíci, ve kterém student dosáhl předepsaného věku.
 
Uplatnění slevy na studenty nebrání současnému uplatnění slevy na vyživované dítě u rodiče, u kterého dítě žije ve společné domácnosti. Pro uplatnění slevy u zaměstnavatele je třeba předložit potvrzení o studiu na příslušný rok či semestr.
 
Slevu nemůže uplatnit student střední školy, který školu studuje dálkově nebo večerně, pokud je při studiu zaměstnán, podniká, nebo pobírá podporu v nezaměstnanosti.

Slevy na dani u nerezidentů

Daňový nerezident může u zaměstnavatele měsíčně uplatňovat pouze slevu na poplatníka a na studenta. Ostatní slevy může uplatnit, pouze pokud si sám podá přiznání, a to jenom za podmínky, že příjmy z ČR činí 90 % všech jeho celosvětových příjmů (s výjimkou příjmů, které nejsou předmětem daně nebo jsou od daně osvobozeny či byly zdaněny srážkovou daní).


Související článek:
Daňové zvýhodnění na dítě


Článek byl připravený ve spolupráci s Účetnictvím bez starostí.

 

Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

martina
26. 9. 2017 23:48:46
dobrý den chtěla bych se zeptat přítel si uplatnuje slevu na dítě dítě bydlí v jeho společné domácnosti zajímalo by mě jestli je nějak určeno na co se ty peníze které za malého dostává co vše mu za to musí zaplatit a tak dále bývala partnerka mu tvrí že sou jen na školu na nic jiného jestli je nějak zákonem určenou na co vše se ty peníze mají použít děkuji
Hlášení závadného obsahu

Kateřina
8. 11. 2016 19:19:55
Dobrýden, Jsem na rodičvském. 01-07 jsem byla na brigádě kde jsem podepsala prohlášení. Může si za těch 5 měsíců manžel odečíst daně?
Asi je lepší nepodepisovat a pak čerpat celou částku že?
Hlášení závadného obsahu

Libuše
19. 7. 2016 15:08:59
Amina: Odečte se celá. Sleva na poplatníka se nekrátí. Dokonce i v přiznání jí můžete uplatnit v celoroční výši.
Hlášení závadného obsahu

Amina
17. 7. 2016 18:20:15
Ukončila jsem zaměstnání k 17. dni měsíce, jak je to se slevou na dani, odečte se 2070 Kč nebo jen poměrná část 1135 Kč?
Hlášení závadného obsahu

Kristina Hrdličková
19. 4. 2016 20:05:28
Dobrý den, chtěla bych vědět, zda mám nárok na slevu poplatníka v plné výši za celý rok 2015, jestliže jsem ukončila pracovní poměr k 28.2.2015 a odešla do důchodu. Děkuji Hrdličková
Hlášení závadného obsahu

diamond
18. 2. 2016 10:15:54
Petra V.: Sleva na poplatníka se uplatňuje v celoroční výši.
Hlášení závadného obsahu

Petra V.
17. 2. 2016 17:38:34
Dobrý den, potřebovala bych radu. Manžel byl celý rok 2015 zaměstnaný a DP si podává sám. Od poloviny července do konce srpna 2015 byl na nemocenské. Jak je to se slevou na poplatníka? Vrací to FŮ? Předem děkuji za odpoveď
Hlášení závadného obsahu

Veronika
2. 2. 2016 20:06:19
Dobrý den, chtěla bych požádat o radu. V novém zaměstnání jsem od 1.1.2016 a podepsala jsem prohlášení poplatníka (růžový dvojlist), k tomu si na DPP přivydělávám v jiném zaměstnání, zatím jsem u nich ještě nepodepsala přiznání poplatníka a oni mi ho pořád dávají k podepsání. Mohu ho podepsat s tím, že zaškrtnu NEUPLATŇUJI?
Děkuji za odpověď
Hlášení závadného obsahu

Zuzana Bartůšková
Prodejce POHODAAutor článků
26. 1. 2016 22:54:12
Blanka: slevu na invaliditu lze uplatnit i v případě, že zanikl nárok na ivnalidní důchod z důvodu souběhu nároku na výplatu invalidního a storbního důchod - viz § 35ba odst. 1 písm. c):
"c) základní slevu na invaliditu ve výši 2 520 Kč, pobírá-li poplatník invalidní důchod pro invaliditu prvního nebo druhého stupně z důchodového pojištění podle zákona o důchodovém pojištění nebo zanikl-li nárok na invalidní důchod pro invaliditu prvního nebo druhého stupně z důvodu souběhu nároku na výplatu tohoto invalidního důchodu a starobního důchodu,
Hlášení závadného obsahu

Zuzana Bartůšková
Prodejce POHODAAutor článků
26. 1. 2016 22:51:03
Martin: Sleva na poplatníka činí 24 840 Kč ročně na poplatníka. Tato sleva se nijak nekrátí pouze na měsíce, ve kterých měl poplatník příjmy. Takže i kdybyste měl zdanitelné příjmy jen po část roku, vždy se bude uplatňovat v celé roční výši. Pokud jste byl po část roku evidován na Úřadě práce, je pro vás pravděpodobně výhodné požádat v zaměstnání a výpočet ročního zúčtování daně popř. si podat sám daňové přiznání, protože je možné, že vám vznikne přeplatek na dani z důvodu slevy na poplatníka.
Hlášení závadného obsahu

Zuzana Bartůšková
Prodejce POHODAAutor článků
26. 1. 2016 22:48:39
janka6 : § 35ba odst. 1 písm e) uvádí: "(1) Poplatníkům uvedeným v § 2 se daň vypočtená podle § 16, případně snížená podle § 35, 35a nebo § 35b za zdaňovací období snižuje o
e) slevu na držitele průkazu ZTP/P ve výši 16 140 Kč, je-li poplatník držitelem průkazu ZTP/P," Není nijak upraveno, jak to je v případě, že je poplatník držitelem obdobného průkazu vydaného jiným členským státem. Nicméně ze striktní definice zákona a toho, že chybí dovětek "nebo podobného průkazu vydaného jiným členským státem" usuzuji, že ve vašem případě uplantit slevu pro ZTP/P nelze.
Hlášení závadného obsahu

Blanka
25. 11. 2015 8:05:06
Dobrý den, pokud si zaměstnanec, který pobírá ID I.stupně zpětně k březnu roku 2015 požádá o SD, mohu mu ponechat již uplatněnou slevu na invaliditu a může tuto i nadále uplatňovat?
Děkuji Blanka
Hlášení závadného obsahu

Amber
12. 11. 2015 12:12:33
Martine, sleva na poplatníka nemá omezené trvání. Uplatňujete jí měsíčně v každém zaměstnání, kde máte podepsaný "růžový papír". :-)
Hlášení závadného obsahu

Martin
11. 11. 2015 13:17:47
Jak dlouho trvá sleva na poplatníka při nástupu do zaměstnání z úřadu práce?
Hlášení závadného obsahu

janka6
9. 10. 2015 11:29:39
Dobrý deň, som Slovenka študujúca v ČR a vlastním preukaz ZŤP-S, ktorý bol vydaný v SR. Môže si môj zamestnávateľ uplatniť zľavu na dani, ajkeď bol preukaz vydaný v Slovenskej republike? Ďakujem za odpoveď.
Hlášení závadného obsahu

Zuzana Bartůšková
Prodejce POHODAAutor článků
23. 6. 2015 18:48:55
Macek: slevy na dani snižují daň. Pro jejich uplatní tedy musí mít poplatník nějaké zdanitelné příjmy z nichž se spočítá daň a ta se slevami na dani případně snižuje. Dávky nemocenského pojištění jsou od daně z příjmů osvobozeny. Nevzniká z nich tudíž žádná daň a není proto z čeho uplatňovat slevy na dani. Pokud nemáte nějaké jiné zdanitelné příjmy.
Hlášení závadného obsahu

Zuzana Bartůšková
Prodejce POHODAAutor článků
23. 6. 2015 18:46:55
Jarka : pokud máte na mysli slevu na manželku, tak se do limitu příjmů manželky započítávají i příjmy osvobozené od daně z příjmů
Hlášení závadného obsahu

Zuzana Bartůšková
Prodejce POHODAAutor článků
23. 6. 2015 18:41:36
Marie Terezie : pokud si chcete u zaměstnavatele uplatnit jakoukoliv slevu, musíte o tom samozřejmě zaměstnavatele informovat, stejně jako o všech souvisejících skutečnostech (studium, pobírání invalidního důchodu apod.), podepsat prohlášení poplatníka a doložit zaměstnavateli veškeré potřebné dokumenty (např. potvrzení o studiu)
Hlášení závadného obsahu

Macek
9. 6. 2015 12:26:01
Pěkný den. Chtěla jsem se zeptat jestli budu mít nárok na slevu na dani za rok 2015, když jsem na nemocenské od 1.1.2015? Nemocenská ještě trvá. Někde jsem četla že musím mít oddělanou nějakou dobu, aby si mohla podat žádost o slevu na daň. Mám dvě studující děti a pobírám inv.důchod 2.stupně. Děkuji za odpověď.
Hlášení závadného obsahu

Jarka
27. 4. 2015 17:04:31
Dobrý den, může můj manžel žádat slevu na dani když jsem 3 roky nezaměstnaná, ale pobírám výsluhový příspěvek ? Děkuji za odpověď.
Hlášení závadného obsahu

Marie Terezie
18. 3. 2015 15:18:51
Dobrý den,syn je student VŠ, pobírá inval.důchod 1.st,muzu si uplatnit slevu na dani, musím tuo informaci nahlasit zaměstnavateli? Děkuji za odpovědi.
Hlášení závadného obsahu

Zuzana Bartůšková
Prodejce POHODAAutor článků
25. 2. 2015 20:04:37
franta : Doporučuji zopakovat žádost o potvrzení např. zasláním dopisu na dodejku případně požádat zaměstnavatele o potvrzení příjmů osobně za přítomnosti svědků. Pokud i nadále bude zaměstnavatel odmítat potvrzení vydat resp. nebude reagovat vzneste stížnost na příslušný finanční úřad.
Hlášení závadného obsahu

Zuzana Bartůšková
Prodejce POHODAAutor článků
25. 2. 2015 20:00:53
Jirka : ano slevu na manežlku lze uplatnit i u dohody o provedení práce pokud jsou splněny podmínky pro slevu na manželku. Dovoluji si ale upozornit, že pokud máte pouze příjmy z jedné DPP do 10 tisíc Kč měsíčně, tak vám celou daň pokryje pouze sleva na poplatníka a žádnou daň neplatíte. Nemá tedy smysl uplatňovat další slevy na dani.
Hlášení závadného obsahu

Zuzana Bartůšková
Prodejce POHODAAutor článků
25. 2. 2015 19:59:06
Jitka Skálová: pro účely posouzení nároku na slevu na manželku se příjmy posuzují v hrubé výši. Doporučuji zjistit, zda váš konkrétní výsluhový příspěvek není osvobozen od daně z příjmu dle § 4 Zákona o dani z příjmů. Pak by nemělo smysl řešit hrubou a čistou výši příspěvku
Hlášení závadného obsahu

Zuzana Bartůšková
Prodejce POHODAAutor článků
25. 2. 2015 19:50:56
Lenka: příjmy se posuzují v období kdy byli přijaté
Hlášení závadného obsahu

Zuzana Bartůšková
Prodejce POHODAAutor článků
25. 2. 2015 19:49:24
Dana: ano i u příjmů na dohodu o provedení práce můžete uplatnit všechny nezdanitelné částky a slevy na dani, na které máte nárok. Od r. 2014 lze navíc do vlastního daňového přiznání zahrnout i příjmy zdaněné srážkovou daní, pokud je to pro zaměstnance výhodné. Tedy např. u dohody o provedení práce do 10 tisíc Kč měsíčně pokud u zaměstnavatele zaměstnanec nepodepsal prohlášení poplatníka
Hlášení závadného obsahu

franta
18. 2. 2015 17:35:23
Dobrý den,chci se zeptat co máme dělat.Syn pracoval 2 měsíce u bezp.agentury,nyní jsme žádali o zaslání příjmu za tyto měsíce abychom mohli udělat daně, ale firma mu neposílá potvrzení příjmu a nereaguje na nic. Co máme nyní udělat pro přiznání daní.Děkuji moc za odpověď.Franta
Hlášení závadného obsahu

Janka
18. 2. 2015 11:45:34
Marie, jestliže nemáte za rok 2014 žádné příjmy, nemůžete je tedy ani uplatňovat v daňovém přiznání. :o)
Hlášení závadného obsahu

Marie
18. 2. 2015 10:37:56
Dobrý den, chtěla bych se zeptat, zda můžu podat přiznání daně z příjmu za rok 2014. K 31.12.2013 jsem ukončila pracovní poměr dohodou. Od 18.12. 2013 do 31.3.2014 jsem byla v pracovní neschopnosti a od 1.4.2014 do dnešního dne jsem vedena na úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání a pobírám podporu v nezaměstnanosti. Můžu uplatnit slevu na daňi na poplatníka, odpočet na penzijní připojištění a slevu na dani pro invaliditu 1. stupně, i když jsem celý rok 2014 neměla žádný příjem ze závislé činnosti. Předem moc děkuji za odpověď Marie
Hlášení závadného obsahu

Jirka
16. 2. 2015 9:07:17
Dobrý den,
mohu uplatnit slevu na manželku, pokud jako důchodce budu podávat daňové přiznání z příjmu "Dohody o provedení práce"?
Děkuji Jirka
Hlášení závadného obsahu

Jitka Skálová
13. 2. 2015 15:50:55
Dobrý den, prosím o info pobírám výsluhový příspěvek-jiný příjem nemám. Započítává se do rozhod. příjmu na odpočet slevy na manželku (příjem max. 68.000Kč) v hrubém nebo v čistém co mi chodí výsluha na účet. Děkuji mockrát. Jitka
Hlášení závadného obsahu

Lenka
23. 1. 2015 22:51:11
Dobrý den, ráda bych se zeptala, zda je příjem z PPM za měsíc prosinec 2014 považován za příjem roku 2014 nebo je již počítán do příjmu roku 2015, neboť dávka je vyplácena zpětně a tudíž jsem až v lednu 2015 částku skutečně obdržela. Děkuji za odpověď. Lenka
Hlášení závadného obsahu

Dana
20. 1. 2015 16:49:12
Dobrý den, ráda bych se zeptala, zda si můžu uplatnit slevu na 2 děti v daňovém přiznání za rok 2014. Celý rok 2014 jsem pracovala na DPP (byla jsem na RD), každý měsíc jsem pobírala na DPP 10.000,- (z tohoto se neplatilo SP, ZP, neboť DPP nepřesáhla 10.000,- měsíčně a neplatila se ani daň, protože jsem podepsala Prohlášení a jinde jsem si nezdanitelnou částku na poplatníka neuplatňovala). Mohu si udělat daňové přiznání za rok 2014 (tj. celkové příjmy 120.000,-, žádné platby SP, ZP, daně) a můžu si tam uplatnit daňové zvýhodnění na 2 dětí v částce 26.808,- za obě děti dohromady, že by mi tedy pak byla částka 26.808,- vrácena? Případně je možné si také odečíst tzv. "školkovné"? Děkuji za odpověď. Dana
Hlášení závadného obsahu

Zuzana Bartůšková
Prodejce POHODAAutor článků
18. 1. 2015 12:04:41
Markéta 27: Podmínky pro uplatnění slevy na manželku vč. upřesnění co se počítá do příjmů manželky najdete v článku pod heslem Sleva na manželku
Hlášení závadného obsahu

Markéta 27
16. 1. 2015 12:26:21
Dobrý den, chtěla bych se zeptat, půl roku jsem byla na mateřské a poté dalšího půl roku pobírám rodičovský příspěvek.Může se mě manžel odepsat z daní?Děkuji Seidlerová
Hlášení závadného obsahu

Zuzana Bartůšková
Prodejce POHODAAutor článků
15. 1. 2015 16:13:39
Blanka: správci daně (FÚ) stačí k daňovému přiznání přiložit čestné prohlášení manželky. Stejně tak se přikládá čestné prohlášení manželky zaměstnavateli při žádosti o provedení ročního zúčtování daně.
Hlášení závadného obsahu

Blanka
11. 1. 2015 23:39:00
DObrý den, chtěla bych Vás poprosit o informaci, jestli by manžel měl doložit ke slevě na manželku potvrzení od OSSZ, kolik jí bylo v tom roce vyplaceno na mateřskou nebo případně od ÚP, kolik jí bylo vyplaceno na podpoře.Nebo stačí pouze její čestné prohlášení? Děkuji moc
Hlášení závadného obsahu

Zuzana Bartůšková
Prodejce POHODAAutor článků
2. 1. 2015 17:30:06
Winklerová Věra: Do příjmů manželky pro účely slevy na manželku se počítají i osvobozené příjmy. Což jsou např. i příjmy z důchodů - starobního nebo invalidního. Slevu na manželku si váš manžel může uplatnit pokud jsou vaše celkové roční příjmy nižší než 68 000 Kč.
Hlášení závadného obsahu

Zuzana Bartůšková
Prodejce POHODAAutor článků
2. 1. 2015 17:23:36
MatthewRu3: Dočasný pobyt dítěte mimo domácnost např. z důvodu studia nebrání uplatňování daňového zvýhodnění na dítě, pokud jinak s otcem žijete ve společné domácnosti. Viz článek Daňové zvýhodnění na dítě http://portal.pohoda.cz/dane-ucetnictvi-mzdy/dan-z-prijmu/danove-zvyhodneni-na-dite/
Hlášení závadného obsahu

Winklerová Věra
2. 1. 2015 17:08:43
pobírám žástečný inval.důchod 2.stupně, mí manžel nárok na odpočet na dani. Děkuji za odpověď
Hlášení závadného obsahu

MatthewRu3
1. 9. 2014 21:50:35
Dobrý den. Chtěl bych se zeptat: v září budu studovat v Německu, může můj otec uplatnit slevu tady v ČR? Budu já platit Sociální a zdravotní? Jsem i OSVČ, jen dodávám, kdyby to třeba něco změnilo :). Děkuji za odpověď.
Hlášení závadného obsahu

Zuzana Bartůšková
Prodejce POHODAAutor článků
15. 8. 2014 11:27:13
To Jana: pokud jsou splněny podmínky na vyživované dítě (tj. studujete vysokou školu do 26 let věku a žijete s rodiči ve společné domácnosti - podstatný je faktický stav, nestačí mít u rodičů pouze hlášené trvalé bydliště) můžou si Vaši rodiče uplatňovat daňové zvýhodnění na dítě, i když budete mít vlastní příjmy. Předpokládá se, že část těchto příjmů využijete na úhradu společných nákladů domácnosti, ve které žijete. Zvýhodnění lze však uplatnit naposledy v měsíci dosažení 26 let a zároveň naposledy v měsíci ukončení studia. Zároveň můžete Vy uplatňovat slevu na studenta.
Hlášení závadného obsahu

Jana
14. 8. 2014 7:59:36
Dobrý den, studuji prezenčně vysokou školu a od září bych chtěla začít při studiu podnikat (osvč - vedlejší činnost). Chtěla bych se tedy zeptat, zda si jeden z mých rodičů může jako doposud uplatňovat slevu na dítě nebo již nikoliv. S rodiči žiji ve společné domácnosti. Předem děkuji za odpověď.
Hlášení závadného obsahu

Zuzana Bartůšková
Prodejce POHODAAutor článků
29. 6. 2014 21:08:08
To Marie: ano nárok na slevu na poplatníka má i daňový nerezident (pokud by šlo o daňového nerezidenta, daňový rezident má nárok na všechny slevy na dani), pokud podepíše Prohlášení poplatníka a splňuje podmínky pro její uplatnění
Hlášení závadného obsahu

Zuzana Bartůšková
Prodejce POHODAAutor článků
29. 6. 2014 21:05:31
TO Aleš: slevy, které nebyli uplatněné měsíčně může poplatník uplatnit prostřednictvím ročního zúčtování daně u zaměstnance, o které požádá zaměstnavatele nejpozději do 15.2. následujícího roku podpisem Prohlášení poplatníka - str. 3 a 4. Dále je možné si podat daňové přiznání do 31.3. resp. 30.6. pokud přiznání zpracovává daňový poradce následujícího roku. Za období roku 2011 a 2012 je již daň vyměřená. Zároveň v uvedeném období není možné aplikovat ani dodatečné daňové přiznání. Jednak proto, že nebylo podané řádné daňové přiznání a jednak kvůli ustanovení § 141 odst. 2 daňového řádu: "Daňový subjekt je oprávněn ve lhůtě podle odstavce 1 podat dodatečné daňové přiznání nebo dodatečné vyúčtování na daň nižší, než je poslední známá daň, jestliže vyšly najevo nové skutečnosti nebo důkazy, které nasvědčují tomu, že daň byla stanovena v nesprávné výši.". To že poplatník neuplatnil slevu na dani, na kterou měl nárok není nová skutečnost. To byl zjevné již v původním období. Tato formulace byla z daňového řadu odstraněna až od 1.1.2013, takže na uvedená období se vztahuje.
Hlášení závadného obsahu

Marie
24. 6. 2014 12:38:12
Dobrý den, přijali jsme Slováka na DPP. Má, prosím nárok na základní slevu na poplatníka, pokud podepíše Prohlášení? Děliko
Hlášení závadného obsahu

Aleš
20. 6. 2014 17:58:43
Dobrý den, před několika dny jsem zjistil, že v předchozím zaměstnání mi účetní během 2 měsíců v roce 2011 a celý rok 2012 neuplatňovala slevu na poplatníka (v potvzení o příjmech uvedená zálohova daň a při tom výše slev je nula). Rád bych tuto slevu zpětně uznal, ale nevím jak na to. Daňové příznání jsem nepodával, měl jsem zaměstnání na DPP (nad 10 tis měsíčně) a podesane prohlášení. Jestli se má podat daňové příznání a co potřebuji pro to? Děkuji.
Hlášení závadného obsahu

Zuzana Bartůšková
Prodejce POHODAAutor článků
23. 4. 2014 21:20:48
To Patrik Š.: ano ta částka odpovídá čisté mzdě bez uplatnění slevy na poplatníka. Doporučuji se zeptat přímo mzdové účetní proč Vám slevu neuplatnila. Jako pravděpodobné vysvětlení se mi jeví, že podle Vašeho dotazu jste nastoupil do zaměstnání v průběhu měsíce a Vaše mzdová účetní se domnívala, že Vám slevu na poplatníka uplatnil předchozí zaměstnavatel. Slevu nelze uplatnit u dvou zaměstnavatelů naráz, takže pokud dojde v průběhu měsíce ke změna zaměstnavatele, obvykle se sleva uplatní u toho předchozího. Pokud předchozí zaměstnavatel slevu neuplatnil, tak jí ještě můžete uplatnit v rámci ročního zúčtování popř. daňového přiznání za rok 2014.
Pro zodpovídání dotazů je primárně určená bezplatná poradna Portálu Pohoda: https://portal.pohoda.cz/poradna/ptejte-se/.
Není v mých silách a možnostech odpovědět na všechny dotazy v rámci diskuze.
Hlášení závadného obsahu

Patrik Š.
20. 4. 2014 20:50:08
Dobrý den, předem vám chci poděkovat, že nám lidem pomáháte a radíte v oblasti daní. Můj dodat zní: koncem března jsem nastoupil na HPP, kde jsem podepsal růžový papír. Za březen jsem odpracoval 6 dní, hrubá mzda byla 2774 Kč, na účet mi přišlo jen 1898 Kč čistého. Chci se zeptat, zda-li mi firma nezapoměla přičíst slevu na poplatníka, počítal jsem s výplatou o pár 100 kč vyšší. Děkuji za odpověď. Moc si toho vážím. Patrik
Hlášení závadného obsahu

Zuzana Bartůšková
Prodejce POHODAAutor článků
31. 3. 2014 21:21:17
To panka: ano můžete uplatňovat víc slev naráz a je běžné, že student uplatňuje slevu na poplatníka a zároveň slevu na studenta. Tyto slevy se uplatňují až do nulové daně. Pokud jsou slevy vyšší než daň je daň prostě nula. Ke mzdě se nevyčerpaná sleva nepřičítá. Jediné sleva na dani, která může být vyšší než daň je daňové zvýhodnění na dítě.
Hlášení závadného obsahu

panka
31. 3. 2014 18:32:40
Dobrý den, chtěla bych se zeptat, jestli lze uplatňovat zároveň slevu na poplatníka i na studium. A pak jeste pokud bude dan po odečtení slevy na poplatníka nulová, jestli se sleva na studium přičítá ke mzdě nebo ne. Děkuji za odpověď
Hlášení závadného obsahu

maden
25. 3. 2014 22:22:46
Paní Zuzanko, velice děkuji..
Hlášení závadného obsahu

Zuzana Bartůšková
Prodejce POHODAAutor článků
25. 3. 2014 19:22:37
To maden: pro posouzení nároku na slevu na manželku je rozhodující příjem manželky. Jestli se to vyplatí záleží na mnoho okolnostech. Hlavně na tom, jestli manžel platil v zaměstnání nějakou daň z příjmů. Pokud zaplatil daň nula, nevznikne mu žádný přeplatek. Doporučuji si to přepočítat přímo v bezplatném online daňovém formuláři ministerstva financí na www.daneelektronicky.cz.
Hlášení závadného obsahu

Zuzana Bartůšková
Prodejce POHODAAutor článků
25. 3. 2014 19:19:54
Renáta D: "studium na středních nebo vysokých školách v cizině, pokud podle rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy je postaveno na roveň studia na středních nebo vysokých školách v České republice" více viz § 15 zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře. Zda vaše škola splňuje podmínky se doporučuji informovat přímo ve škole. Většinou o tom mají přehled.
Hlášení závadného obsahu

maden
24. 3. 2014 1:49:21
Dobrý den,chci se optat zda si manžel může uplatnit slevu na manželku, když jsem byla do srpna 2013 na matéřské dovolené a poté na ÚP a nepřesáhla jsem částku 68000Kč, ale manžel má malý příjem (cca 10500Kč čistého) - má to na toto vliv?
Hlášení závadného obsahu

Renáta D
21. 3. 2014 11:35:46
Dobrý den,
zajímalo by mne, jak je to v případě slevy na dani na dítě studenta, který studuje v České republice vysokoškolský program zahraniční vysoké školy? Uplatňuje rovněž slevy na dani? Děkuji za odpověď.
Hlášení závadného obsahu

Jana
21. 3. 2014 9:50:49
Dobrý den paní Zuzano,
moc děkuji za Vaši informaci.
Jana S.
Hlášení závadného obsahu

Zuzana Bartůšková
Prodejce POHODAAutor článků
20. 3. 2014 11:43:17
Příjmy znalce patří mezi příjmy z podnikání (§7 odst. 2 písm. c), taktéž příjmy z oblasti informačních technologií (jedná se o volnou živnost). Příjmy dle § 10 jsou pouze nahodilé, jednorázové příjmy
Hlášení závadného obsahu

Jana
20. 3. 2014 11:24:44
Dobrý den,
k rámcové smlouvě - jednalo se o znalecké posudky v oblasti informačních technologií.
Děkuji Vám za Váš čas a odpovědi.
Hezký den
Jana
Hlášení závadného obsahu

Zuzana Bartůšková
Prodejce POHODAAutor článků
20. 3. 2014 11:15:01
TO Jana: na základě těchto informací to nelze posoudit. Samotný název smlouvy není rozhodující pro to o jaký příjem půjde
Hlášení závadného obsahu

Lída
19. 3. 2014 12:08:22
pro Martinu: Daňové zvýhodnění na dítě i slevu na poplatníka si v daňovém přiznání uplatnit můžete (částky se počítají za celý rok a Vy jste si je uplatnila pouze do září).
Hlášení závadného obsahu

Jana
19. 3. 2014 10:42:45
Dobrý den, prosím Vás o informaci k příjmu z rámcových smluv. Obdržela jsem příjem ve výši 36tis. Mám je v daňovém přiznání dát do příjmu dle § 10 nebo § 7, jako autorský honorář. Musím z tohoto příjmu hradit sociální a zdravotní pojištění? Děkuji Vám za odpověď.
Hlášení závadného obsahu

Martina
17. 3. 2014 10:15:49
Dobrý den, do 30.9.2013 jsem byla zaměstnaná, slevu na dani jsem uplatňovala měsíčně, stejně tak slevu na dani za 1 nezletilé dítě. Od 15.10.2013 jsem v evidenci ÚP, pobírám podporu v nezaměstnanosti. Prosím, v daňovém přiznání mám či nemám odečítat slevu na poplatníka a nezletilé dítě, když jsem ji již uplatňovala měsíčně? Děkuji
Hlášení závadného obsahu

Zuzana Bartůšková
Prodejce POHODAAutor článků
25. 2. 2014 17:44:33
To Monika: ano základní sleva na poplatníka se uplatňuje v celé výši bez ohledu na to kolik měsíců poplatník pracoval
Hlášení závadného obsahu

Monika
25. 2. 2014 16:52:10
Dobrý den, můžu uplatnit celou slevu 24.840,- poplatníkovi, který byl do 31.8. student a od 1.9.2013 je zaměstnán. Musí se sleva krátit jenom za 4 měsíce nebo ji můžu použít celou? děkuji za odpověď Monika
Hlášení závadného obsahu

Zuzana Bartůšková
Prodejce POHODAAutor článků
20. 2. 2014 15:17:49
Dobrý den, záleží jestli je manžel daňový rezident nebo nerezident v ČR. Daňovým rezidentem v ČR jste pokud zde máte bydliště nebo se zde zdržujete alespoň 183 dnů v roce. Bez ohledu na státní příslušnost. Jako český daňový rezident můžete uplatnit veškeré daňové slevy a zvýhodnění jako český občan. Pokud jste v ČR daňový nerezident máte nárok pouze na základní slevu na poplatníka a na vlastní studium. Další slevy může nerezident uplatnit pouze v rámci vlastního přiznání a to za podmínky, že je rezidentem jiného členského státu EU a zároveň 90% všech jeho celosvětových příjmů je z ČR. Nerezident musí potvrdit výši celosvětových příjmů předepsaným tiskopisem zahraničního správce daně.
Hlášení závadného obsahu

Lenka
20. 2. 2014 11:03:56
Dobrý deň. Ja mám takú otázku...sme slováci, manžel ale pracuje pod českou firmou, teda daňové priznanie podávame v čechách...ja dostávam len rodičovský príspevok, nemám žiadny príjem...chcem vedieť, či si manžel môže požiadať na mňa aj na deti..Ďakujem veľmi pekne. Lenka
Hlášení závadného obsahu

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Banky poskytly v dubnu hypotéky za 21,9 miliardy korun

16. 5. 2024 | Banky a stavební spořitelny v dubnu poskytly hypotéky za 21,9 miliardy korun. Průměrná hypoteční sazba klesla z 5,19 % na 5,1 %. Počet nových hypoték za tento měsíc je nejvyšší od května 2022. Průměrná výše hypotéky vzrostla z 3,44 milionu na 3,6 milionu korun, růst je podpořen vyššími cenami nemovitostí, klesajícími úrokovými sazbami a rostoucími mzdami. Splátka hypotéky ve výši jednoho milionu korun s 30letou splatností se současnými sazbami je kolem 5 500 Kč měsíčně.


Dřívější zprávy

Užitečné informaceFirmy v Pohodě
 
BUĎFiT - masérská škola
masérské kurzy nejen pro profesionály, ale i pro širokou veřejnost.
skola.budfit.info

HOMILIA, s.r.o.
Poradenská společnost zabývající se daněmi a účetnictvím zapsaná v KDP
www.homilia.cz

Kurzovní lístek

24,71 Kč
-0,005 Kč
22,79 Kč
0,046 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 17.05.2024

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru

Doporučujeme