Přiznání k daním z příjmů za rok 2021


Ing. Pavel Běhounek
28. 3. 2022
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

U OSVČ okamžik elektronického podání daňového přiznání ovlivňuje například termíny pro podání přehledů na důchodové pojištění a zdravotní pojištění a splatnost doplatku pojistného.

Foto: 123RF

 

Ponecháme-li stranou osoby s povinným auditem a osoby, kterým bude podávat daňový poradce po 1. 4. 2022, je nejzazším termínem pro podání daňového přiznání za rok 2021 pondělí 2. 5. 2022. Podmínkou však je, že bude podáno elektronicky.


 
Kdo podává daňové přiznání elektronicky (a je jedno, zda dobrovolně, nebo povinně), má na přiznání k dani z příjmů fyzických osob nebo na přiznání k dani z příjmů právnických osob čas až do 2. 5. 2022.

V případě elektronického podání se pochopitelně nabízí vyřešit toto podání kompletně online (tedy bez návštěvy podatelny finančního úřadu apod.), k čemuž je ovšem nutné umět se „online podepsat“, což může být snazší než najít tužku k podpisu písemně podávaného daňového přiznání. Nicméně i ten, kdo se „online nepodepisuje“, může daňové přiznání podat elektronicky až do 2. 5. 2022, a to s využitím tzv. e-tiskopisu podaného v písemné formě.

Na podání daňového přiznání (kromě osob s povinným auditem či daňovým poradcem) je čas do 2. 5. 2022. To však neznamená, že 2. květen je automatickým termínem pro podání daňového přiznání a termínem pro doplacení daně. Pokud je totiž daňové přiznání podáno nejpozději 1. 4. 2022, je termínem právě 1. 4. 2022 – to platí i pro elektronické podání či pro podání daňovým poradcem; výjimkou je pouze přiznání osoby s povinným auditem.

Pokud tedy společnost s ručením omezeným (například ze své datové schránky) přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok 2021 podala, resp. podá nejpozději 1. 4. 2022, je termínem 1. 4. 2022. To například znamená, že:
  • pokud má doplatek na dani, je tento doplatek splatný 1. 4. 2022,
  • pokud má přeplatek na dani a požádá o vrácení přeplatku, bude jí přeplatek vrácen během dubna, resp. do 30 dnů od podání žádosti (pokud by byla žádost podána po 1. 4. 2022).


Kdo podá daňové přiznání nejpozději 1. 4. 2022 a vykáže za rok 2021 daňovou ztrátu, musí počítat s tím, že jen do 1. 4. 2022 se může platně vzdát svého práva na uplatnění daňové ztráty v budoucnu. Jinak se mu lhůta pro doměření ztráty za rok 2021 a případné daňové povinnosti za roky 2022 až 2026 posune na počátek roku 2030, a to i v případě, kdy by tuto ztrátu následně nepoužil.

U OSVČ okamžik elektronického podání daňového přiznání ovlivňuje např. termíny pro podání přehledů na důchodové pojištění a zdravotní pojištění a splatnost doplatku pojistného. Pokud tedy OSVČ podá daňové přiznání elektronicky po 1. 4. 2022, má na podání přehledu na důchodové pojištění čas do 1. 6. 2022; stejně tak by bylo datum 1. 6. 2022 také termínem pro podání přehledu na zdravotní pojištění. Pokud by bylo přiznání (elektronicky nebo písemně) podáno nejpozději 1. 4. 2022, došlo by ke zkrácení uvedených termínů (ovlivňujících i doplatek pojistného) o měsíc.

Pokud OSVČ např. změní v daňovém přiznání za rok 2021 metodiku uplatnění výdajů, a vznikne jí tak povinnost podat dodatečné daňové přiznání za rok 2020, může toto dodatečné daňové přiznání podat a daň doplatit bez sankce jen do termínu pro podání daňového přiznání za rok 2021. Podá-li tedy daňové přiznání nejpozději 1. 4. 2022, podá dodatečné daňové přiznání za rok 2020 bez sankce jen do 1. 4. 2022. Pokud by daňové přiznání podala až 2. 4. 2022, a to elektronicky, má na podání dodatečného daňového přiznání o měsíc více času.

Pátek 1. 4. 2022 je termínem pro podání daňového přiznání např. pro osoby nepodávající daňové přiznání. To zní zvláštně, avšak má uplatnění například u osoby, která obdržela v roce 2021 příjem osvobozený od daně přesahující 5 mil. Kč podléhající oznamovací povinnosti dle § 38v zákona o daních z příjmů (více např. ve výkladu Finanční správy). Pokud jde např. o zaměstnance nepodávajícího daňové přiznání nebo OSVČ s paušální daní za rok 2021 (tudíž nepodává za rok 2021 daňové přiznání), musí oznámení podat do 1. 4. 2022.

V pátek 1. 4. 2022 také např. končí lhůta pro dobrovolné podání daňového přiznání zaměstnancem za rok 2018 (např. pokud by chtěl srážkovou daň za rok 2018 překlasifikovat na zálohovou daň).

Kdo daňové přiznání za rok 2021 podal, resp. jej podá nejpozději 1. 4. 2022, má daň za rok 2021, popřípadě doplatek této daně splatný 1. 4. 2022. Toleranční lhůta pro pozdní úhradu daně přitom končí třetím kalendářním dnem po splatnosti, tj. 4. 4. 2022, a od čtvrtého kalendářního dne (od 5. 4. 2022) se již počítá úrok za opožděnou úhradu daně.

Výše uvedené se týká přiznání k daním z příjmů. Pokud jde o vyúčtování zálohové daně ze závislé činnosti, zde již termín pro podání tohoto vyúčtování uplynul 21. 3. Nicméně zde se uplatňuje toleranční lhůta pěti pracovních dnů. Pokud bude toto vyúčtování elektronicky podáno v pondělí 28. 3. 2022, nebude se vyměřovat pokuta za opožděné tvrzení daně.

Pokud jde o vyúčtování srážkové daně, zde je termínem pátek 1. 4. 2022.Článek byl připravený ve spolupráci s daňovým poradcem Ing. Pavlem Běhounkem, který se zabývá publikační a přednáškovou činností, např. Daňové přiznání elektronicky – webinář věnovaný aktuálním problémům elektronizace daní. Další odborné texty autora naleznete na jeho webu.


Související články:
Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti
Vyúčtování „srážkové“ daně z příjmů fyzických osob
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Zatím žádný komentář.

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Druhá splátka daně z nemovitých věcí

28. 11. 2023 | Nezapomeňte do 30. 11. 2023 uhradit druhou splátku daně z nemovitých věcí. Listopadový termín se týká těch poplatníků, jejichž daň z nemovitých věcí na rok 2023 byla vyšší než 5 000 Kč a zároveň nebyla zaplacená najednou v prvním termínu 31. 5. 2023.


Dřívější zprávy

Užitečné informaceFirmy v Pohodě
 
Holubová Drahomíra
Kompletní zpracování účetnictví a mezd
tiscali.cz

Zakázková truhlárna
Zabýváme se zakázkovou výrobou dle přání zákazníka +prodej materiálů
www.truhlarstvipohan.cz

Daňový kalendář

30. 11. 2023 Daň z nemovitých věcí (2. splátka)
30. 11. 2023 Daň z nemovitých věcí (2. splátka - popl. provozující zeměd. výrobu a chov ryb s daní vyšší než 5000 Kč)
15. 12. 2023 Daň z příjmů (čtvrtletní záloha)
15. 12. 2023 Daň z příjmů (pololetní záloha)

Další termíny

Kurzovní lístek

24,29 Kč
0,030 Kč
22,21 Kč
0,124 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 30.11.2023

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru

Doporučujeme