Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Přeplatek z ročního zúčtování v exekucích


Bc. Michaela Hauzarová
7. 5. 2018
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Jiné peněžité pohledávky se uspokojují také podle pořadí, ve kterém byly doručeny exekuční příkazy. Stejně jako v případě exekucí srážkami ze mzdy.

Foto: 123RF

 

Zaměstnavatel může na žádost zaměstnance provést roční zúčtování daně. Přeplatky, které vzniknou, pak vrací zaměstnanci ve mzdě. Jak ale postupovat, pokud je na mzdu nařízená exekuce?


 
Zaměstnavatel každoročně provádí roční zúčtování zaměstnancům, kteří o něj prostřednictvím daňového prohlášení požádají a splňují podmínky pro jeho provedení. V souladu s ustanoveními zákona o daních z příjmů (dále jen „ZDP“) může poplatníkovi daně z příjmů fyzických osob vzniknout v rámci ročního zúčtování nárok na daňový přeplatek, doplatek na daňovém bonusu nebo obojí zároveň.

Přeplatky z ročního zúčtování pak zaměstnavatel vrací zaměstnanci prostřednictvím mzdy za měsíc, ve kterém bylo roční zúčtování provedeno (nejpozději v dubnové výplatě). Kromě přeplatku z ročního zúčtování může vzniknout zaměstnanci, který vyživuje své děti i tzv. doplatek na daňovém bonusu. Všeobecně zaměstnavatelům roční zúčtování nečiní potíže.

Pochybnosti však vznikají v případě, kdy vznikne přeplatek na dani či doplatek daňového bonusu z ročního zúčtování u zaměstnance, kterému provádí zaměstnavatel nařízené exekuční srážky. Situace je o to komplikovanější, že na základě nejasné legislativy existuje několik rozdílných právních výkladů.

Přeplatky na dani a doplatky daňového bonusu z ročního zúčtování jsou často v zajímavých částkách, z tohoto důvodu ze strany exekučních orgánů je často vyvíjena snaha tyto částky postihnout. To však nelze prostřednictvím exekučních srážek ze mzdy.

Čistá mzda zaměstnance se pro účely srážek ze mzdy počítá podle ustanovení § 277 občanského soudního řádu (dále jen „OSŘ“) z hrubé mzdy zaměstnance, z níž se vedle pojistného odečte případná záloha na daň z příjmů fyzických osob.

Doplatky daňového bonusu či přeplatky na dani z ročního zúčtování vyplácené zaměstnavatelem představují specifický čistý příjem, který z hlediska srážek ze mzdy netvoří součást čisté mzdy.

Zaměstnavatel může provádět zaměstnanci srážky ze mzdy na základě nařízené exekuce ze samotné mzdy nebo i z jiných příjmů zaměstnance, pokud jsou výslovně uvedeny v ustanovení § 299 OSŘ.

Přeplatky z ročního zúčtování ani doplatky daňového bonusu nejsou v OSŘ výslovně uvedeny jako příjem zaměstnance, ze kterého může zaměstnavatel provést srážky. Z tohoto důvodu musí zaměstnavatel tyto příjmy vyčlenit z příjmů zahrnutých do výpočtu výše srážky ze mzdy a vyplatit je v plné výši zaměstnanci. V žádném případě nelze přeplatky a doplatky na daňových bonusech přičítat k čisté mzdě.

Přeplatek z ročního zúčtování a doplatek daňového bonusu v exekuci přikázáním jiné peněžité pohledávky

Jak je v předchozím textu uvedeno, zaměstnavatel nemůže zaměstnanci v exekuci postihnout srážkami ze mzdy jiné příjmy než příjmy uvedené v ustanovení § 299 OSŘ. V exekučním řízení se však vyskytuje ještě jiný exekuční příkaz, a to ve formě přikázání jiné peněžité pohledávky.

Jinou peněžitou pohledávkou se rozumí další finanční nároky zaměstnance (povinného), které nepodléhají exekuci srážkami ze mzdy, a exekuční orgány toto přikázání jiné peněžité pohledávky využívají v souladu s ustanovením § 312 a násl. OSŘ právě v oblasti postižení daňových bonusů a přeplatků z ročního zúčtování.

Exekuční příkaz jiné peněžité pohledávky musí být orientován na konkrétní druh přikázané pohledávky, tzn., že musí obsahovat výslovné označení příjmu, který chce postihnout – například slovy „daňový bonus“ či „přeplatek na dani“ z ročního zúčtování daně.

Pokud by byl příkaz neurčitý a nekonkrétní, pak by byl neúčinný a zaměstnavatel by ho nemohl provést. Neplatný příkaz jiné pohledávky by byl i v případě, že by byl zaměstnavateli doručen předčasně či pozdě.

Nárok povinného na přeplatek na dani či doplatek daňového bonusu z ročního zúčtování vzniká podáním žádosti o provedení ročního zúčtování a zaniká jeho jednorázovým vyplacením a pouze v tomto období je tento příjem postižitelný prostřednictvím doručeného přikázání jiné peněžité pohledávky.

Exekuce přikázáním jiné peněžité pohledávky postihuje tuto pohledávku v plné výši, takže povinnému je sražen ve prospěch exekutorských orgánů celý přeplatek na dani či doplatek daňového bonusu z ročního zúčtování a zaměstnavatel celou peněžitou pohledávku odešle po nabytí právní moc této exekuce, do té doby částku tzv. deponuje.

Pořadí více exekučních přikázání jiné peněžité pohledávky se řídí stejnými pravidly jako v případě exekucí srážkami ze mzdy. Jiné peněžité pohledávky se uspokojují podle pořadí daného doručením exekučního příkazu bez ohledu na doručení exekučních příkazů ze mzdy.

Příklad

Zaměstnavatel obdržel exekuční příkaz na srážky ze mzdy v tomto pořadí:
  1. Exekuce A
  2. Exekuce B
  3. Exekuce C
  4. Exekuce D
Jedná se o nepřednostní pohledávky a zaměstnavatel sráží zaměstnanci každý měsíc srážku ve prospěch Exekuce A, která byla doručena jako první.

Dne 31. 1. 2018 byl zaměstnavateli doručen příkaz na jinou peněžitou pohledávku týkající se doplatku na daňovém bonusu od Exekuce C.

Dne 16. 2. 2018 byl zaměstnavateli doručen příkaz na jinou peněžitou pohledávku týkající se doplatku na daňovém bonusu od Exekuce B.

Dne 20. 2. 2018 by zaměstnavateli doručen příkaz na jinou peněžitou pohledávku týkající se doplatku na daňovém bonusu z ročního zúčtování od Exekuce D.

Dne 25. 2. 2018 byl zaměstnavateli doručen příkaz na jinou peněžitou pohledávku týkající se přeplatku na dani a doplatku na daňovém bonusu z ročního zúčtování od Exekuce A.

Zaměstnanec požádal o roční zúčtování dne 10.2.2018 a v březnové výplatě mu bylo roční zúčtování provedeno. Povinnému vznikl přeplatek na dani z ročního zúčtování ve výši 1 760 Kčdoplatek na daňovém bonusu ve výši 8 600 Kč.

Řešení

Jiné pohledávky budou bez ohledu na pořadí exekučních příkazů ze mzdy uspokojeny následujícím způsobem:

Exekuce C zaslal exekuční příkaz předčasně (před podepsáním žádosti o provedení ročního zúčtování) a jeho pohledávka je neúčinná.

Exekuce B přikázal srážku týkající se doplatku na daňovém bonusu, která mu bude ve výši 8 600 Kč po nabytí právní moci exekučního příkazu odeslána, jelikož příkaz byl první v pořadí.

Exekuce D přikázal srážku týkající se doplatku na daňovém bonusu, pohledávka však byla druhá v pořadí a nemohla být již uspokojena, protože celá částka doplatku na daňovém bonusu z ročního zúčtování připadla ve prospěch Exekuce B.

Exekuce A přikázal zaměstnavateli srazit zaměstnanci případný doplatek na daňovém bonusu z ročního zúčtování jako poslední v pořadí. Jako první v pořadí (a jediný) požaduje však srazit i případný přeplatek na dani z ročního zúčtování, a z tohoto důvodu zaměstnavatel ve prospěch Exekuce A srazí povinnému zaměstnanci částku v podobě přeplatku na dani z ročního zúčtování ve výši 1 760 Kč.


Je důležité si uvědomit, že je potřeba samostatně vyhodnotit pořadí exekučních příkazů na srážku ze mzdy a exekucí přikázáním jiné pohledávky. Oba druhy exekucí postihují různý majetek, proto se pořadí řídí u každého z nich zvlášť. Exekuce přikázáním jiné peněžité pohledávky je jednorázová a nepřechází při změně plátce mzdy na zaměstnavatele nového.

Současná praxe exekučních orgánů postihuje přeplatky na dani a doplatky daňového bonusu z ročního zúčtování prostřednictvím přikázání jiné pohledávky. I v tomto případě však vyvstávají pochybnosti, zda je vůbec možné daňové pohledávky povinného postihnout.

Bohužel ani současná judikatura se nevyjadřuje zcela jasně. Zaměstnavatel se tak z důvodu nejasného výkladu vystavuje riziku možného postihu pořádkové pokuty od exekutorů nebo naopak může poškodit zaměstnance neoprávněnou srážkou ze mzdy.

Pokud je to jenom trochu možné, tak nejbezpečnější situací pro zaměstnavatele je požádat svého zaměstnance v exekuci, aby nežádal o provedení ročního zúčtování, ale sám si podal za příslušné zdaňovací období daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob.
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Josefff
16. 2. 2021 19:27:17
Zdravim mam dotaz. Meli jsme na firme kdo pracuji spatnou pani ucetni. Jsem zenaty mam jedno dite doma v peci. Ucetni me vedla jako svobodneho. Pri mem platu 15000 kc me strhavala 3000 exekutorovi misto zakonnych 300 a dale nevim kolik dan s prijmu. Cili me okradali nejen o vysokou dan ale i o 2700 co si vzal nezakonne exekutor. Tim padem jsem nemel aji to minimum co jsem ze zakona mel mit jako tri clena rodina. Muze me vzit exekutor danove vyrovnani kdyz vlastne ty penize me byly strzeny nezakonne?
Hlášení závadného obsahu

Nikila
6. 5. 2020 18:24:52
Zeptám se hmotné. Vzitz daní prpltek na exekuci o níž mě finanční úřad neobeznamili a v loni mi nic nevzali
Hlášení závadného obsahu

Julie
24. 2. 2020 22:53:55
může exekutor zabavit daňový bonus na děti když je rodič OSVČ ? děkuji
Hlášení závadného obsahu

Os Waha
11. 7. 2019 13:04:16
Evo Dočekalová, daňový bonus a přeplatek není mzda, že mu to vyplácíte dohromady je jiná věc. Takže mu to na základě srážek ze mzdy strhnout nesmíte. Byl by to svévolný zásah a mohl by to požadovat po vás.
Hlášení závadného obsahu

Eva Dočekalová
Uživatel POHODA
8. 4. 2019 10:46:04
Dobrý den, zaměstnanec má exekuci z titulu vratitelného přeplatku na dani z příjmů FO a z titulu vratky na daňovém bonusu. Přeplatek na dani za rok 2018 mu budu strhávat také, když je započítán v čisté mzdě a z ní už exekuci strhávám?
Hlášení závadného obsahu

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Prominutí DPH při dodání elektřiny nebo plynu

25. 10. 2021 | Daň z přidané hodnoty bude prominuta při dodání elektřiny či plynu, jejich pořízení z jiného členského státu nebo dovozu. Bude se to týkat všech dodání, která se uskuteční v měsíci listopadu a prosinci 2021, nebo zálohových plateb na dodání, které v tomto období budou přijaty. Rozhodnutí bylo zveřejněno ve Finančním zpravodaji 34/2021 a nijak neomezuje okruh osob, na které se vztahuje. Prominutí se tedy týká nejen domácností a drobných podnikatelů (neplátců DPH), ale i dodávek pro plátce DPH.
 
Dřívější zprávy

Užitečné informace
Firmy v Pohodě
 
FINDIART s.r.o.
Zpracování účetnictví, statistické analýzy
www.findiart.cz

HP Finance
Levné ale profosionální služby. Komletní vedení účetnictví, daní, mezd
www.hpfinance.cz

Daňový kalendář

31. 10. 2021 Zákonné pojištění odpovědnosti za škodu (za 4. čtvrtletí 2021)
25. 11. 2021 Přiznání DPH (za říjen 2021)
25. 11. 2021 Souhrnné hlášení (za říjen 2021)
25. 11. 2021 Kontrolní hlášení (za říjen 2021)

Další termíny

Kurzovní lístek

25,74 Kč
0,080 Kč
22,18 Kč
0,119 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 25.10.2021

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru