Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Placení zdravotního pojištění po ukončení studia


Redakce
2. 8. 2018
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Pokud po maturitě nebudete pokračovat ve studiu, platí za vás stát pojistné do konce školního roku a v době bezprostředně navazujících školních prázdnin.

Foto: 123RF

 

Ukončili jste studium, ať už na střední, či na vysoké škole, nebo jste nebyli úspěšní u maturity a chcete vědět, dokdy za vás škola platí zdravotní pojištění? A kdy už je to zcela na vás samotných? V tom případě vám doporučujeme přečíst si tento článek.


 
Minule jsme se dozvěděli, v jakých případech je nutné hradit za sebe sociální pojištění po ukončení studia (více v článku Ukončení studia a placení sociálního pojištění), nyní se zaměříme na to, jak je to s platbou zdravotního pojištění v témže případě.

Jak dlouho ho za čerstvé absolventy či neúspěšné maturanty hradí stát a kdy už se musí postarat sami? A co když máte na část prázdnin domluvenou brigádu a v září nastupujete do svého prvního zaměstnání? Nebo chcete školu přerušit? Postupně si všechny situace objasníme.

Ukončení studia na SŠ maturitou

Pokud po složení maturitní zkoušky v řádném termínu nebudete pokračovat ve studiu, platí za vás stát pojistné jako za nezaopatřené dítě do konce školního roku a v době bezprostředně navazujících posledních školních prázdnin. Důležité ovšem je, že v době prázdnin nevykonáváte po celý kalendářní měsíc výdělečnou činnost ani nemáte nárok na podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci.

Pokud budete pokračovat bez přerušení v dalším studiu, jste nezaopatřeným dítětem po dobu od skončení studia na střední škole do dne, kdy se stanete studentem vysoké školy (a pak dále jako student VŠ, maximálně ale do věku 26 let). Nástup ke studiu musíte své zdravotní pojišťovně oznámit a doložit do 8 dnů.

Zkuste si ověřit, zda váš nástup ke studiu (a ukončení studia) neoznámila už vaše škola. Některé školy totiž tyto skutečnosti pojišťovně oznamují, není to však jejich povinnost, ale povinnost samotného pojištěnce.

Pokud po ukončení školy nenastoupíte ihned po prázdninách do zaměstnání nebo nezačnete podnikat či se nepřihlásíte mezi uchazeče o zaměstnání na úřad práce, patříte do kategorie osob bez zdanitelných příjmů. Toto musíte oznámit své zdravotní pojišťovně a začít si platit sami pojistné jako osoba bez zdanitelných příjmů („OBZP“). Pro rok 2018 za sebe OBZP hradní zdravotní pojištění ve výši 1 647 Kč měsíčně.

Neúspěšná maturita na SŠ

Pokud jste nevykonali maturitu v určeném termínu a byla vám povolena opravná zkouška, jste považováni za nezaopatřené dítě (a stát za vás platí pojistné) do konce školního roku a případně pak i do 31. 8. Podmínkou je, že po celý kalendářní měsíc v době prázdnin nevykonáváte výdělečnou činnost, nemáte nárok na podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci (nebo na sebe tyto skutečnosti nenavazovaly tak, že trvaly po celý kalendářní měsíc). Tato podmínka neplatí, pokud budete bezprostředně pokračovat ve studiu na VŠ.

Po opravné zkoušce tedy mohou nastat dvě situace. Buď uspějete a budete pokračovat bez přerušení v dalším studiu – stát za vás platí pojistné po dobu od skončení studia na střední škole do dne, kdy se stanete studentem vysoké školy, bez ohledu na výdělečnou činnost. Nástup ke studiu musíte své zdravotní pojišťovně oznámit a doložit (do 8 dnů).

Nebo neuspějete a nebudete pokračovat ve studiu – stát za vás platí pojistné do 30. 6., případně dále po dobu navazujících školních prázdnin, pokud po celý kalendářní měsíc prázdnin nevykonáváte výdělečnou činnost ani nemáte nárok na podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci.

Zcela jistě budete muset řešit svoje pojištění za měsíc září. Pokud nenastoupíte do zaměstnání, nezačnete podnikat, nepřihlásíte se mezi uchazeče o zaměstnání apod., pak budete patřit do kategorie osob bez zdanitelných příjmů. To musíte oznámit své zdravotní pojišťovně a začít si platit sami pojistné jako OBZP (1 647 Kč měsíčně v roce 2018).

Ukončení studia na VŠ

Po ukončení vysoké školy se za soustavnou přípravu na budoucí povolání, kdy za vás platí pojistné stát, považuje ještě kalendářní měsíc, v němž jste řádně ukončili studium na vysoké škole, bez ohledu na skutečnost, jestli jste v té době výdělečně činní, a také kalendářní měsíc po něm následující, pokud nevykonáváte po celý tento měsíc výdělečnou činnost ani nemáte nárok na podporu v nezaměstnanosti nebo na podporu při rekvalifikaci. Podstatné přitom je, v kterém měsíci byla složena poslední závěrečná zkouška, není důležité datum promoce.

Nezaopatřeným dítětem jste i po dobu od ukončení studia na vysoké škole do dne, kdy se bezprostředně stanete studentem téže nebo jiné vysoké školy, nejdéle však po dobu tří kalendářních měsíců. Může se jednat například o období mezi bakalářským a magisterským studijním programem.

Ve vztahu k pojišťovně nezapomeňte plnit svoji oznamovací povinnost. Například vždy oznámit všechny skutečnosti rozhodné pro vznik a zánik povinnosti státu platit za vás pojistné, oznámit zahájení a ukončení své samostatné výdělečné činnosti atd.

Když po škole nenastoupíte do zaměstnání, nezačnete podnikat jako osoba samostatně výdělečně činná ani se nepřihlásíte na úřadu práce, musíte si hradit pojistné sami jako osoba bez zdanitelných příjmů (tedy 1 647 Kč měsíčně v roce 2018).

Přerušení studia

V době přerušení studia na středních a vysokých školách se nejedná o soustavnou přípravu na budoucí povolání, což je podmínkou pro status „nezaopatřeného dítěte“ (podle zákona o státní sociální podpoře), a tudíž za vás stát zdravotní pojištění nehradí.

Výjimkou je případ, kdy k přerušení studia dojde z důvodu nemoci nebo pro úraz a student (eventuálně jeho zákonný zástupce) předloží zdravotní pojišťovně potvrzení ošetřujícího lékaře, že v průběhu této nemoci nebo léčení úrazu nemůže studovat.

Dalším potvrzením ošetřujícího lékaře je pak nutno doložit, do kdy nemoc nebo léčení úrazu znemožňovaly studium, a pouze do tohoto data je student považován za nezaopatřené dítě.

Příklad – prázdninová brigáda a v září nástup do práce

Petr má po maturitě na celý červenec domluvenou brigádu na dohodu o pracovní činnosti. Po prázdninách by měl nastoupit do svého prvního zaměstnání. Musí něco hlásit zdravotní pojišťovně?

Stát za Petra bude platit pojistné jako za nezaopatřené dítě až do 30. 6. (bez dalších podmínek) a pak po dobu bezprostředně navazujících školních prázdnin za předpokladu, že po celé kalendářní měsíce červenec a srpen nebude osobou výdělečně činnou nebo nemá po uvedenou dobu nárok na podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci.

Vzhledem k tomu, že Petrova dohoda o pracovní činnosti trvá po celý měsíc červenec, stát za něj nebude platit pojistné jako za nezaopatřené dítě. Poté ale již nebude výdělečnou činnost vykonávat, takže se opět stane na celý měsíc srpen nezaopatřeným dítětem, za které platí pojistné stát.

Co se týká ohlašovací povinnosti, má ji jak Petrův zaměstnavatel, tak Petr sám. Zaměstnavatel se přihlásí u zdravotní pojišťovny k platbě pojistného za Petra a současně oznámí ukončení jeho nezaopatřenosti k datu 30. 6. Následně se nejpozději do 10. 8. odhlásí od platby pojistného za Petra a odvede pojistné za měsíc červenec. Petr sám musí oznámit nejpozději do 10. 8. své zdravotní pojišťovně skutečnost, že je opět nezaopatřeným dítětem, za které platí do konce prázdnin pojistné stát.

Až v září Petr nastoupí do pracovního poměru, zaměstnavatel ho přihlásí jako zaměstnance. Jestliže by nastoupil až v průběhu září, nemusí to pojišťovně oznamovat ani si platit pojistné za „nepokrytou“ část měsíce sám.

Když ale do zaměstnání v září Petr nenastoupí, pak by tuto skutečnost musel pojišťovně nahlásit a platit pojistné na zdravotní pojištění sám jako osoba bez zdanitelných příjmů – pokud by se např. nepřihlásil na úřad práce, nezačal podnikat atp.Související článek:
Ukončení studia a placení sociálního pojištění


Zdroj: Všeobecná zdravotní pojišťovna
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Zatím žádný komentář.

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Jak bude fungovat kurzarbeit

29. 9. 2020 | Vláda schválila pravidla pro fungování kurzarbeitu, který má zaměstnavatelům pomoci tak, že stát převezme část jejich nákladů na zaměstnance v případě překážek v práci, které činí 20–80 % pracovní doby (tj. 1 až 4 dny v týdnu) u každého podpořeného zaměstnance po dobu maximálně 12 měsíců. Zaměstnancům bude finanční prostředky poskytovat Úřad práce prostřednictvím zaměstnavatele. Příspěvek státu za dobu nepřidělování práce činí 70 % předchozí čisté mzdy. Zaměstnavatel hradí za dobu nepřidělování práce pojistné na zdravotní pojištění v plné výši. Pojistné na sociální pojištění platí z částky odpovídající 70 % čisté mzdy.
 
Dřívější zprávy

Užitečné informace
Firmy v Pohodě
 
Pro Evolution s.r.o.
Výhradní dovozce výrobků Peter Legwood pro ČR a SR.
www.peterlegwood.cz

Ekomaziva s.r.o.
maziva pro lisování, maskování pro povrchovky
www.ekomaziva.cz

Daňový kalendář

30. 9. 2020 Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za srpen 2020
30. 9. 2020 Žádost o vrácení DPH z EU dle § 82 zákona o DPH
15. 10. 2020 Daň silniční (záloha za 3. čtvrtletí 2020)
20. 10. 2020 Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů FO ze závislé činnosti

Další termíny

Kurzovní lístek

27,15 Kč
0,045 Kč
23,20 Kč
-0,091 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 29.09.2020

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru