Jak na roční zúčtování daně v programu POHODA


Bc. Zuzana Bartůšková
22. 1. 2018
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

O provedení ročního zúčtování musí zaměstnanec požádat zaměstnavatele nejpozději do 15. února po uplynutí zdaňovacího období.

Foto: 123RF

 

Rok se s rokem sešel a opět nastává čas ročního zúčtování daně. V dnešním článku se podíváme, jak provést roční zúčtování v programu POHODA, a na praktickém příkladu si ukážeme, jak se řeší konkrétní případ zaměstnance se třemi dětmi.


 
Zaměstnanec, který ve zdaňovacím období pobíral mzdu pouze od jednoho nebo od více plátců daně postupně a který zároveň u těchto zaměstnavatelů podepsal Prohlášení poplatníka, může posledního zaměstnavatele požádat o provedení ročního zúčtování záloh a daňového zvýhodnění (viz § 38ch zákona o daních z příjmů, dále jen „ZDP“).

O provedení ročního zúčtování musí zaměstnanec požádat zaměstnavatele nejpozději do 15. února po uplynutí zdaňovacího období. Ve stejné lhůtě musí zaměstnanec zaměstnavateli doložit veškeré doklady pro výpočet ročního zúčtování podle § 38k ZDP (bližší informace k jednotlivým dokumentům najdete v článku Roční zúčtování daně – povinnosti zaměstnavatele).

Výpočet daně a roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění provede plátce daně nejpozději do 31. března po uplynutí zdaňovacího období. Případný přeplatek daně vzniklý z ročního zúčtování vyšší než 50 Kč vyplatí zaměstnavatel zaměstnanci nejpozději ve mzdě za březen. Případný nedoplatek z ročního zúčtování záloh se poplatníkovi nesráží.

Roční zúčtování daně v programu POHODA

Jak provést roční zúčtování daně, zpracováváme-li mzdy v programu POHODA, si ukážeme dále. V agendě Mzdy/Personalistika na kartě Zaměstnanec zaškrtneme volbu Roční zúčtování záloh u všech zaměstnanců, kteří požádali o provedení ročního zúčtování.

Nastavení uplatňovaných slev a nezdanitelných částek daně se u jednotlivých zaměstnanců provádí na kartě Daně a pojistné. Zde již máme slevy na dani uplatňované zálohově. V rámci ročního zúčtování zkontrolujeme a nastavíme i tyto slevy. Zvlášť je třeba zkontrolovat období uplatňování slevy ve sloupcích Od a Do.

Příklad

Zaměstnanec pan Dvořák nastoupil k zaměstnavateli v srpnu 2017, podepsal pro něj prohlášení poplatníka a v rámci měsíčních záloh uplatňoval od srpna 2017 slevu na poplatníka a daňové zvýhodnění na dvě děti. Zaměstnanec požádal zaměstnavatele o provedení ročního zúčtování daně za zdaňovací období 2017 a doložil zaměstnavateli tyto doklady:
  • potvrzení o příjmech od předchozího zaměstnavatele za období 1–6/2017,
  • potvrzení o evidenci na Úřadu práce za měsíc 7/2017,
  • veškeré potřebné doklady k uplatnění daňového zvýhodnění na tři děti, třetí dítě se narodilo v prosinci 2017 – toto dítě může uplatnit také, protože daňové zvýhodnění na dítě lze uplatnit již za měsíc, kdy se dítě narodilo,
  • potvrzení o umístění jednoho dítěte ve školce a výdajích na částku 20 000 Kč. Za rok 2017 lze uplatnit maximálně 11 000 Kč na školkovné,
  • veškeré doklady k odpočtu úroků z hypotéky ve výši 30 000 Kč,
  • veškeré doklady k odpočtu penzijního ve výši 12 000 Kč.
Nejprve nastavíme slevu na poplatníka od 01/2017 do 12/2017, daňové zvýhodnění na první a druhé dítě za období od 01/2017 do 12/2017. Přidáme daňové zvýhodnění na třetí dítě od 12/2017 do 12/2017. Do pole Text doplníme jména dětí a do pole Rodné číslo jejich rodná čísla, částky odpočtu ponecháme v roční výši.

Školkovné vyplníme od 01/2017 do 12/2017, typ zvolíme sleva – za umístění dítěte a doplníme uplatňovanou částku 11 000 Kč. Jakmile máme vyplněné veškeré uplatňované slevy, zadáme obdobně nezdanitelné částky daně, tj. od 01/2017 do 12/2017 úroky z úvěrů, částka 30 000 Kč a od 01/2017 do 12/2017 zaplaceno na penzijní připojištění, částka 12 000 Kč.

Nakonec vyplníme údaje podle potvrzení od předchozího zaměstnavatele, tj. od 01/2017 do 06/2017 příjem u jiného zaměstnavatele – opíšeme údaj z ř. 1 Úhrn zúčtovaných příjmů ze závislé činnosti, od 01/2017 do 06/2017 pojistné u jiného zaměstnavatele – opíšeme údaj z ř. 6 Úhrn povinného pojistného z příjmů uvedených na ř. 2 (§ 6 odst. 12 zákona), od 01/2017 do 06/2017 zálohy na daň u jiného zaměstnavatele – opíšeme údaj z ř. 9 Skutečně sražená záloha na daň z příjmů uvedených na ř. 2, případně můžeme vyplnit i údaj o vyplaceném bonusu na dítě u jiného zaměstnavatele, pokud je na potvrzení uveden.

Na pořadí v jakém zadáváme jednotlivé položky na kartu Daně a pojistné nezáleží. Podstatné je mít správně vyplněné sloupce Od, Do, Typ a Částka.

Dobu evidence na Úřadě práce v ročním zúčtování nijak nezohledňujeme.


Obr.: Roční zúčtování záloh v programu POHODATakto si postupně nastavíme slevy na dani a nezdanitelné částky u všech zaměstnanců. Když máme vše nastaveno, můžeme provést samotný výpočet ročního zúčtování.
 

Roční zúčtování

Roční zúčtování provádíme ve „starém“ roce, tj. v případě ročního zúčtování za rok 2017, jsme v roce 2017. Zvolíme volbu Záznam/Roční zúčtování. V rolovacím menu vybereme měsíc, ve kterém chceme roční zúčtování provést tj. leden, únor nebo březen roku 2018.

V programu POHODA lze vybrat i pozdější měsíce, ale pozdější výpočet roční zúčtování je již v rozporu se zákonem o dani z příjmů. Výši přeplatku v poli Vrátit nad ponecháme nastavenou na 50 Kč a dáme Další.

Obr.: Roční zúčtování záloh DzPPOHODA následně provede výpočet ročního zúčtování za rok 2017 a zobrazí výsledek výpočtu. Výpočet ročního zúčtování ukončíme volbou Dokončit.

V agendě Personalistika si můžeme pro jednotlivé zaměstnance vytisknout výpočet ročního zúčtování na oficiálním tiskopise. V tiskových sestavách vybereme skupinu sestav Daně z příjmů a zde sestavu s názvem Výpočet daně z příjmů. Na této sestavě si také můžeme zkontrolovat, zda roční zúčtování proběhlo v pořádku a s jakým výsledkem.

Jakmile vystavíme mzdy za příslušný měsíc (v našem případě za únor 2018), POHODA doplní výsledky ročního zúčtování do mezd zaměstnanců a zobrazí výsledek ročního zúčtování na výplatní pásce zaměstnance.

Více informací o ročním zúčtování záloh v programu POHODA najdete na webových stránkách STORMWARE.Článek byl připravený ve spolupráci s Účetnictvím bez starostí.
Autorka pořádá také praktické kurzy zaměřené na daně, účetnictví a podnikání.

Související článek:
Roční zúčtování daně – povinnosti zaměstnavatele
 
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Zatím žádný komentář.

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Důchodová reforma

24. 7. 2024 | MPSV představilo důchodovou reformu zajišťující stabilitu penzijního systému. Reforma zavádí rodinný vyměřovací základ, který oceňuje péči o děti i blízké osoby a postupně nahradí dosavadní výchovné. Rodinný vyměřovací základ zajistí rychlejší růst důchodů, spravedlivější přístup a bude výhodnější než výchovné. Rodinný vyměřovací základ přinese matkám s nižšími příjmy více výhod a zohlední péči o závislé osoby. Tento systém zajistí, že průměrný důchod zůstane nad úrovní 40 % průměrné mzdy. Více informací naleznete na webových stránkách.


Dřívější zprávy

Užitečné informaceFirmy v Pohodě
 
AveRTa s.r.o.
Účetní služby
www.averta.cz

Ing. Jaroslav Šimeček
Účetní a poradenská společnost
www.j-consult.cz

Kurzovní lístek

25,44 Kč
0,065 Kč
23,45 Kč
0,087 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 24.07.2024

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru

Doporučujeme