Roční zúčtování daně – povinnosti zaměstnavatele


Bc. Zuzana Bartůšková
7. 3. 2014
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Výpočet ročního zúčtování musí zaměstnavatel provést nejpozději do 31. 3.

Foto: Fotolia

 

Výpočet ročního zúčtování daně musí provést zaměstnavatel v letošním roce nejpozději do 31. března. Jaká potvrzení či jaké dokumenty potřebuje od zaměstnanců, aby si mohli uplatnit nezdanitelné částky a slevy na dani?


 
Na provedení ročního zúčtování daně u zaměstnavatele má nárok zaměstnanec, který ve zdaňovacím období pobíral mzdu pouze od jednoho zaměstnavatele nebo od více plátců daně (zaměstnavatelů) postupně a podepsal u těchto plátců prohlášení k dani a požádal o provedení ročního zúčtování písemně (podpisem prohlášení) nejpozději do 15. 2.
 
Roční zúčtování daně provádí poslední zaměstnavatel. Roční zúčtování daně nelze provést u zaměstnance, který má povinnost si podat daňové přiznání (viz § 38g zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů). Například když má zaměstnanec i jiné příjmy, nebo má současně více zaměstnání a v dalších zaměstnáních nejsou příjmy zdaněné srážkovou daní.
 
Zaměstnavatel provede roční zúčtování na základě potvrzení o zdanitelných příjmech od všech předchozích zaměstnavatelů. Zaměstnavatel neprovede zaměstnanci roční zúčtování daně, pokud všechny tyto doklady nedoloží do 15. 2.
 
Výpočet ročního zúčtování provede zaměstnavatel nejpozději do 31. 3. Od ročního zúčtování za rok 2014 je lhůta pro výpočet ročního zúčtování zkrácena do 15. 3. (platí tedy až v roce 2015).
 
Přeplatek z ročního zúčtování vyšší než 50 Kč vyplatí zaměstnavatel zaměstnanci nejpozději při zúčtování mzdy za březen. Od roku 2015 se vyplatí přeplatek na dani zaměstnanci nejpozději do 31. 3.

Prokazování nároku na nezdanitelné částky a slevy na dani

Dary:
 • potvrzení příjemce daru nebo jeho zákonného zástupce o výši a účelu daru,
 • z dokladu musí být patrno, kdo je příjemcem daru, hodnota daru, předmět daru, účel, na který byl dar poskytnut, a datum darování,
 • potvrzení o bezplatném darování krve vydané příslušným zdravotnickým zařízením,
 • dary se uplatňují za období, za které byly prokazatelně poskytnuty,
 • uplatnit lze i oceněné nepeněžní dary.
 
Úroky z hypotéky nebo stavebního spoření:
 • smlouva o úvěru – zaměstnavatel eviduje kopii smlouvy o úvěru,
 • každoročně nejpozději do 15. 2. potvrzení stavební spořitelny o částce úroků zaplacených v uplynulém kalendářním roce z úvěru ze stavebního spoření nebo potvrzení banky o částce úroků zaplacených v uplynulém kalendářním roce z hypotečního úvěru,
 • poplatník může uplatnit nárok na odpočet za předpokladu, že je účastníkem smlouvy (dlužníkem nebo spoludlužníkem, nikoliv ručitel – není účastníkem smlouvy) a zároveň vlastníkem nebo spoluvlastníkem nemovitosti – je třeba doložit výpisem z listu vlastnictví (z katastru nemovitostí),
 • v případě výstavby rodinného domu, bytového domu nebo bytu nebo změně stavby se dále dokládá stavební povolení nebo ohlášení stavby. Po dokončení stavby výpis z listu vlastnictví (výpis z katastru nemovitostí),
 • v případě koupě pozemku na výstavbu bytového domu nebo rodinného domu, koupě bytového domu, rodinného domu včetně rozestavěné stavby nebo bytu se dále dokládá výpis z listu vlastnictví; v případě koupě pozemku po uplynutí 4 let od okamžiku uzavření úvěrové smlouvy stavební povolení nebo ohlášení stavby,
 • v případě údržby nebo změny stavby bytového domu, rodinného domu nebo bytu ve vlastnictví nebo bytů v nájmu se dále dokládá výpis z listu vlastnictví u nemovitosti ve vlastnictví nebo nájemní smlouva u bytu v nájmu,
 • v případě úvěru na splacení členského vkladu právnické osobě za účelem získání práva nájmu nebo úhrada za převod členských práv a povinností družstva v souvislosti s převodem práva nájmu (tzn. „koupě“ družstevního bytu) se dokládá potvrzení právnické osoby, že je jejím členem – potvrzení bytového družstva,
 • v případě úvěru na vypořádání bezpodílového spoluvlastnictví manželů nebo vypořádání spoludědiců se dokládá výpis z listu vlastnictví v případě vlastnictví nebo potvrzení právnické osoby o členství v případě bytových družstev.
 
Příspěvek na penzijní připojištění:
 • smlouva o penzijním připojištění – zaměstnavatel eviduje kopii smlouvy,
 • každoročně nejpozději do 15. 2. potvrzení penzijního fondu o příspěvcích zaplacených poplatníkem na jeho penzijní připojištění.
 
Příspěvek na soukromé životní pojištění:
 • smlouva o soukromém životním pojištění – zaměstnavatel eviduje kopii smlouvy,
 • každoročně nejpozději do 15. 2. potvrzení pojišťovny o pojistném zaplaceném poplatníkem na jeho soukromé životní pojištění.
 
Členské příspěvky odborové organizaci:
 • potvrzení odborové organizace o výši zaplaceného členského příspěvku v uplynulém zdaňovacím období.
 
Úhrady za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání:
 • potvrzení o výši zaplacené úhrady za zkoušku ověřující výsledky dalšího vzdělávání podle zákona o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání,
 • jedná-li se o osobu s těžším zdravotním postižením, potvrzení nebo rozhodnutí orgánu sociálního zabezpečení, že byla uznána invalidní ve třetím stupni, a jedná-li se o osobu se zdravotním postižením, potvrzení nebo rozhodnutí orgánu sociálního zabezpečení, že byla uznána invalidní v prvním nebo ve druhém stupni anebo rozhodnutím Úřadu práce České republiky, že byla uznána zdravotně znevýhodněnou.
 
Sleva na manželku (manžela):
 • doklad prokazující totožnost manželky (manžela),
 • průkaz ZTP/P, pokud je manželka (manžel) jeho držitelem.
 
Sleva na invaliditu, ZTP/P:
 • rozhodnutí o přiznání invalidního důchodu,
 • každoročně nejpozději do 15. 2. doklad o výplatě důchodu,
 • potvrzení správce daně o tom, že poplatníkovi zanikl nárok na invalidní důchod pro invaliditu prvního, druhého nebo třetího stupně z důvodu souběhu nároku na výplatu invalidního důchodu a starobního důchodu,
 • průkaz ZTP/P, pokud je poplatník jeho držitelem.
 
Sleva na vlastní studium:
 • potvrzení školy, že se poplatník soustavně připravuje na budoucí povolání studiem – potvrzení o studiu,
 • potvrzení o studiu vydaném zahraniční školou na určité období a v souladu se zvláštním právním předpisem o státní sociální podpoře rozhodnutím MŠMT, že takové studium na škole v cizině je postaveno na roveň studia na středních nebo vysokých školách v České republice.
 
Daňové zvýhodnění na dítě:
 • úřední doklad prokazující totožnost dítěte – zpravidla rodný list,
 • předložení průkazu ZTP/P, pokud je dítě jeho držitelem,
 • potvrzení od zaměstnavatele manželky/manžela, že neuplatňuje daňové zvýhodnění,
 • u zletilého dítěte potvrzení školy, že se dítě soustavně připravuje na budoucí povolání studiem nebo předepsaným výcvikem – potvrzení o studiu,
 • potvrzení správce daně příslušného podle místa bydliště poplatníka o tom, že poplatník vyživuje v domácnosti zletilé dítě až do dovršení 26 let věku, které nepobírá invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně a nemůže se soustavně připravovat na budoucí povolání nebo vykonávat výdělečnou činnost pro nemoc nebo úraz, anebo z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu je neschopno vykonávat soustavnou výdělečnou činnost,
 • potvrzení o studiu vydaném zahraniční školou na určité období a v souladu se zvláštním právním předpisem o státní sociální podpoře rozhodnutím MŠMT, že takové studium na škole v cizině je postaveno na roveň studia na středních nebo vysokých školách v České republice.Článek byl připravený ve spolupráci s Účetnictvím bez starostí.Související článek:
Nezdanitelné části základu daně v přiznání za rok 2014

Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Vil
3. 7. 2020 11:54:27
Dobrý den, je zaměstnavatel povinen za mě podat daňové přiznání když mám u něj HPP? Případně posím o odkaz na zákon kde je to napsáno. Děkuji
Hlášení závadného obsahu

Magda Malenová
STORMWAREAutor článků
21. 8. 2017 8:54:08
Dobrý den, pane Bohumile, tato diskuze není poradna, diskuze slouží pouze jako prostor k vyjádření názoru čtenářů. Odborná poradna je v současné době uzavřena, jakmile se obnoví, budou odborníci opět odpovídat na dotazy. Děkujeme za pochopení.
Hlášení závadného obsahu

bohumil
19. 8. 2017 12:54:33
Je tady tato stránka vůbec k něčemu? Na dotazy nikdo kompetentní neodpovídá. Ani na email mě od dubna nepřišla žádná odpověď. To znamená, že tyto stránky jsou na h... Profesionální odpovědi se člověk nedočká.
Hlášení závadného obsahu

Lyčková Jaroslava
17. 5. 2017 12:31:31
Dobrý den , jak múžu zkontrolovat jestli mi zaměstnavatel udělal dobře daňové přiznání. Jak mám zažádat o kontrolu.
Hlášení závadného obsahu

bohumil
22. 4. 2017 9:22:52
Dobrý den, chtěl bych se zeptat, jak postupovat v případě, že v zaměstnání každý rok podepisujeme daňové přiznání (růžové papíry), ale nikdy z něho peníze nevidíme, ani na výplatních páskách není žádná informace o ročním zúčtování daní. Účetní dělá "mrtvého brouka". Je nějaká možnost informovat se na Finančním úřadě?
Hlášení závadného obsahu

Nikola
16. 4. 2017 20:16:36
Dobry den, chtela bych se zeptat: dne 10.2.2017 jsem v praci podepisovala danove priznani. Zadne zvyhodneni a nic jineho jsem si do dani nedavala jenjsem je podepsala. Ted v dubnu jsem z vyplatni pasky zjistila, ze danove priznani za me odeslali, protoze ho udajne ucetni poslali a ta tvrdi, ze ho nema. Co to pro me znamena? Mela bych se vubec o to starat? V teto firme pracuji dva roky a ani jsem nikdy nemarodila.
Hlášení závadného obsahu

Pavel Jetušek
9. 3. 2017 12:25:27
Dobrý den, chtěl jsem se zeptat, jaké období se zahrnuje do výpočtu na Potvrzení o zdanitelných příjmech? Mám je od dvou zaměstnavatelů, ale zdá se, že jeden či druhý do má špatně.
Hlášení závadného obsahu

Ondra
27. 2. 2017 12:31:37
Dobrý den. Chtěl bych si uplatnit slevu na manželku, která je OSVČ a uplatňuje výdaje paušálem. Při výpočtu jejího příjmu se od příjmu, tržeb, odpočítávají tyto paušální platby zdravotního a sociálního, nebo ne? Pokud by se totiž odpočítávali, tak se manželka vejde do potřebných 68 000 Kč. Děkuji za odpověď. Ondra.
Hlášení závadného obsahu

Pavel M.
27. 2. 2017 10:26:19
Dobrý den, má zaměstnanec povinnost dodat poslednímu zaměstnavateli potvrzení o zdanitelných příjmech od VŠECH předchozích zaměstnavatelů, u kterých podepsal prohlášení? Hrozí nějaká sankce, když potvrzení od některého zaměstnavatele nedodá?
Hlášení závadného obsahu

Jitka
24. 2. 2017 7:44:42
Dobrý den, v lednu 2016 jsem zrušila životní pojištění,u kterého jsem si uplatňovala odpočet z dani. Vím,ze musím tento odpočet doplatit - moje účetní po mně žádá roční zúčtování daně za roky 2011-2015, kdy jsem si tento odpočet uplatňovala,ale zaměstnavatel mi odmítá roční zúčtování zpětné vydat. Jak má tedy účetní spočítat,v jaké výši musím daně doplatit? Děkuji za odpověď.
Hlášení závadného obsahu

Renáta
14. 2. 2017 9:04:21
Hana: Pokud si zaměstnanec nebude chtít uplatnit srážkovou daň v přiznání (což nemusí - zdanění může být konečné), tak mu roční zúčtování udělat můžete, protože se mu jinak zaměstnavatelé nepřekrývali.
Hlášení závadného obsahu

Hana
13. 2. 2017 12:38:37
Dobrý den, prosím, ví někdo, jestli může roční zúčtování udělat zaměstnavatel zaměstnanci, který měl HPP 1.1.-14.2. potom 1.3.-31.12. (podepsal prohlášení) a mezi tím měl DPP 1.2.-31.3., příjem do 10.000,- a srážkovou daň? Děkuji
Hlášení závadného obsahu

Jana
9. 2. 2017 16:15:35
Dobrý den, mám prosbu.
Dne 30.9.2016 sem nastoupila na MD a i když neuplatňuji žádnou úlevu na daň, tak jsem každý rok podepisovala ,,prohlášení,, na zpracování daní. Jde mi o to jestli musím jet k zaměstnavateli podepsat ten růžový papír nebo nikoli. Bohužel paní personalistka mi není schopna na můj dotaz odpovědět. Žádný vedlejší příjem nemám. Děkuji Jana
Hlášení závadného obsahu

Pavla
8. 2. 2017 12:13:40
Dobrý den, chtěla bych se zeptat, zda z pozice zaměstnavatele mohu zaměstnanci provést roční zúčtování záloh na daň, pokud měl do začátku srpna příjem z Anglie (au-pair) a od konce srpna nastoupil k nám do zaměstnání. Nebo si musí podat daňové přiznání sám? Děkuji.
Hlášení závadného obsahu

Robert
6. 2. 2017 13:06:57
Dobrý den, nyní jsem v evidenci ÚP, a loni jsem také byl po dobu 5 měsíců, za těch 7 měsíců mi bude dělat bývalý zaměstnavatel roční zúčtování daně, jistě se tedy bude něco vracet, jde o to, že mám exekuci a nechci o vratku přijít. Budu k bývalému zaměstnavateli, opět nastupovat až zacne sezóna. Lze tu vratku vyplatit např. hotově?
Hlášení závadného obsahu

Anežka
3. 2. 2017 11:56:14
Andy: To určitě řešit musíte protože jste slevu čerpala neoprávněně. Požádejte zaměstnavatele o roční zúčtování a uvědomte ho o této skutečnosti.
Hlášení závadného obsahu

Andy
30. 1. 2017 23:21:52
Dobrý vecer, chtěla bych se poradit ohledně slevy na studenta. Cely rok 2016 jsem byla zaměstnání u jednoho zaměstnavatele, měla jsem podané růžové prohlášení na rok 2016 zároveň se slevou na studenta. Potvrzení o studiu jsem měla do konce září 2016, od sem na konci února 2016 jsem studium přerušila a tuto skutečnost jsem dal neřešila, zapomnela jsem nahlásit změnu a tudíž mi ve vyplatnici byla stále sleva na studenta zahrnuta az do konce září. Ted jsem ve společnosti ukončila pracovní poměr k 1/2017. Chtěla bych se zeptat, jestli to je problém ted zpětné doplatit, napr. Kdyz si podám zadost o roční zúčtování a tam udam změnu ve studiu ze ukončení k 2/2016.. nerada bych se dostala do problému.. nebo pokud si nebudu podávat zadost o roční zúčtování, nemam to dal nijak resit? Sice nejspíš hloupý dotaz, ale budu rada za jakoukoliv odpověď. Předem dekuji
Hlášení závadného obsahu

Kiki
24. 1. 2017 8:15:41
Lenka: To si klidně to daňové přiznání sama udělejte, abyste o peníze nepřišla. :-) Ale jak už jsem psala - není to Vaše povinnost, pouze právo. :-)
Hlášení závadného obsahu

Lenka
23. 1. 2017 21:16:20
Kiki: Dobry den,dekuji za odpověď. Ale zase jsem vcera slyšela,ze kdyz bych si to neudělala sama,tak bych přišla o peníze. Které mi vlastně strhavali v te výplatě. Delalo to asi tak v prumeru 500 Kč za měsíc. Což mi zase přijde škoda o to přijít. Tak prave nevim,jestli ke lepsi si to udělat sama,pokud mi tedy vrátí tu dan z te brigády? Dekuji Lenka
Hlášení závadného obsahu

Kiki
23. 1. 2017 14:58:45
Lenka: Pokud pracujete na DPP a strhávají Vám srážkovou daň (nemáte tam podepsané Prohlášení poplatníka), tak tento příjem do přiznání zahrnovat nemusíte (ale můžete). :-) Pokud ale nechcete přiznání sama dělat, tak bych to nechala na Vašem "hlavním zaměstnavateli", aby Vám udělal roční zúčtování a měla jste to bez starostí.
Hlášení závadného obsahu

Romana
19. 1. 2017 18:47:07
Dobrý den,
prosím o radu. V roce 2016 jsem byla do 30.4 zaměstnaná u jedné firmy, od května do srpna jsem byla v zahraničí a na zdravotní pojištovně jsem byla zaevidovaná jako osoba bez zdanitelnych příjmu s tím, že jsem si pojištění hradila sama. Po návratu, jsem od srpna byla opět zaměstnaná a to do 31.12 u jiného zaměstnavatele. Od 1.1.2017 jsem vedena na úp. Roční zůčtování za mě podá poslední zaměstnavatel když doložím i doklad o příjmu od původního zaměstnavatele? A hraje tam nějakou roli, že jsem byla od května do srpna v zahraničí?
Děkuji
Hlášení závadného obsahu

Lenka
19. 1. 2017 11:44:46
Dobry den. Chtela bych se zeptat,jestli si musim a nebo nemusím dělat danove priznani sama. Mam HPP v jedné firme a chodím jen na brigádu,kde mam smlouvu na DPP a v prumru si vydělám tak 3000 kc za měsíc v čistém. Slyšela jsem,ze si to do dani dávat nemusím,kdyz si nevydelam víc nez 10 000 kc v hrubem za měsíc. Dekuji za pomoc.
Hlášení závadného obsahu

Dagmar
18. 1. 2017 8:06:32
Dobry den.chtela jsem se zeptat jak se vypocitavaji vraceni dani na deti.muj pritel je zamestnany a uplatnuje narok na vraceni dani u dvouch deti.dekuji Dagmar
Hlášení závadného obsahu

Tůmová
16. 1. 2017 8:05:39
Dobrý den, mám prosbu, nevím jak to je s ročním zúčtováním daně u zaměstnance, který má příjem ze závislé činnosti a odměnu jako člen statutárního orgánu. Lze mu provést roční zúčtování, nebo si musí podat daňové přiznání na FU? Děkuji
Hlášení závadného obsahu

Pavla
12. 1. 2017 7:55:46
Dobrý den, od 20.1.2016 jsem na MD. Chci se zeptat,zda si mam nechat udělat zúčtování daně u svého zaměstnavatele nebo se v tomto případě více vyplatí společné zdanění manželů? Děkuji
Hlášení závadného obsahu

Monika
11. 1. 2017 22:26:44
Dobry den, byla jsem zamestnana od ledna do srpna na hpp, kde jsem mela podepsany ruzovy papir, v zari jsem byla na pracaku a v rijnu jsem se odhlasila z pracaku i ze zdravotniho pojistenin a odjela do zahranici studovat a pracovat. Jak zjistim jestli mam povinnost pofat danove priznani nebo rocni zuctovani? Do srpna za me dane resil zamestnavatel, jine prijmy jsem nemela. A jak zjistit jestli tam nemam dluh? Existuje nejaky rejstrik?
Hlášení závadného obsahu

Hana
11. 1. 2017 22:02:20
Dobrý den,prosím Vás o radu, pokud zaměstnanec uplatňuje úroky - v případě údržby nebo změny stavby bytového domu, doloží úvěr.smlouvu, ale v ní nebývá označení nemovitosti. I když doloží LV, podle čeho poznám, že se úvěr týká této nemovitosti? Podle zástavního práva? Nebo u meziúvěru ve smlouvě také není označení nemovitosti.
Děkuji
Hlášení závadného obsahu

Lenka
10. 1. 2017 11:19:09
Alena H: Děkuji za reakci. A teoreticky při siuaci: mateřská dovolená u stálého zaměstnavatele a DPP u jiného zaměstnavatele, kde bylo podepsáno i Prohlášení(zálohová se platila). Jak by to bylo zde? Považuje se to za situaci, kdy má 2 zaměstnavatele a tedy je povinen si podat přiznání sám? Nebo se doba na mateřské nezohlednuje a má tedy jen jednoho zaměstnavatele a ten by provedl roční zúčtování? Navedete mě na nějaký odkaz, kde toho je nejvíce o ročním zúčtování? Děkuji
Hlášení závadného obsahu

Alena H.
10. 1. 2017 7:57:18
Lenka: O roční zúčtování může požádat vždy posledního zaměstnavatele v daném kalendářním roce, u kterého měla podepsané růžové prohlášení, pokud nemá z jiných důvodů povinnost podat daňové přiznání. Pokud má jen příjem z DPP a fakticky neodvedla žádnou zálohovou daň (daň pokryla sleva), nemá podle mě smysl roční zúčtování vůbec dělat (není to povinnost), protože daně se vrací max. do výše skutečně odvedených záloh.
Hlášení závadného obsahu

Lenka
9. 1. 2017 23:58:01
Dobrý den, mohu se zaptat, jak je to s ročním zúčtováním v následujícím případě: zaměstnankyně byla v 2016 na mateřské dovolené, zároveň měla příjem z DPP u jiného zaměstnavatele (u toho podepsala Prohlášení). Zálohová daň se však žádná neplatila (sleva pokryla). Kdo má v tomto případě povinnost provést roční zúčtování? Děkuji
Hlášení závadného obsahu

Monika
9. 1. 2017 13:10:02
Dobry den, jak je to prosim s rocnim zuctovanim dani v pripade, ze jsem leden + unor studovala a pracovala v zahranici (business college v zemi mimo EU), v breznu jsem se vratila a zaevidovala se na mesic na pracovnim urade a od dubna do konce roku jsem jiz byla zamestnana na HPP. Mam narok na vraceni dane a jake dokumenty musim predlozit zamestnavateli? Dekuji.
Hlášení závadného obsahu

Alena H.
9. 1. 2017 9:12:23
nicol79: Daňové přiznání se Vám vyplatí podat, pokud jste měla při HPP podepsané růžové prohlášení a sráželi Vám ze mzdy zálohy na daň z příjmů (v případě, že má někdo nízký příjem a celou vypočtenou daň mu pokryje sleva na dani, tak fakticky žádnou daň neodvádí a tím pádem mu FÚ nemá co vracet - pak by daňové přiznání smysl nemělo). Skutečně odvedené zálohy by se Vám měly v daňovém přiznání alespoň částečně vrátit. Je to tím, že do daňového přiznání uvedete skutečné příjmy, zaplacené pojistné a proti tomu celkovou roční slevu na poplatníka (tato sleva se nekrátí podle odpracovaných měsíců, i kdybyste pracovala jen jeden měsíc, máte nárok na celou slevu). Nejjednodušší je vyplnit si přiznání přes daňový portál Finanční správy EPO, kde se Vám vše dopočítá. Potřebujete k tomu jen z té agentury Potvrzení o zdanitelných příjmech, o které je musíte požádat do 15.2.2017.
Hlášení závadného obsahu

nicol79
7. 1. 2017 21:58:22
Dobrý večer,chtěla jsem se zeptat, když jsem měla od 1.1.2016 do 30.8.2016 HPP přes pracovní agenturu a poté jsem až do ted na PÚ. Jak myslíte, že mám postupovat? Má cenu si podat sama danové přiznání? A jaké dokumenty k tomu potřebuji. Děkuji předem za odpověd
Hlášení závadného obsahu

Belous
7. 1. 2017 20:20:20
Dobry den, mam par otaze, prosim.poradi nekdo, predem velice dekuji

Kdyz jsem zamestnavatel, tak do toho papiru co vyplnuji za zamestnance se podepisu jen dozadu? :-)
Kdyz vznikne zamestnanci danovy bonus, tak mu ho vyplacim ja jako firma a ja to pak zadam po financaku? :-)
A co kdyz zamestnanec podepise prohlaseni k dani, kde je uvedeno i dite, ale to chce uplatnovat rocne - muzu to udelat ja jako firma nebo si to ma udelat s?
Hlášení závadného obsahu

Alena H.
6. 1. 2017 9:51:38
Jana 6. 1. 2017: To je naprosto běžný případ, jen až budete v růžovém prohlášení na straně 3 v oddílu III vyplňovat, že žádáte o provedení ročního zúčtování, vyplníte zároveň na stejné straně dole ("Dále prohlašuji, že...), jestli úroky uplatňujete sama nebo společně s jinými osobami. Pak na straně 4 v tabulce "2. Nezdanitelné části základu daně" vyplníte "b) Podle § 15 odst. 3 a 4 zákona z důvodu zaplacených úroků z úvěru" výši zaplacených úroků podle potvrzení, které dostanete od stavební spořitelny. Originál tohoto potvrzení odevzdáte mzdové účetní (mělo by vám přijít zpravidla během ledna) a předložíte jí k nahlédnutí úvěrovou smlouvu, aby si to mohla ověřit. Pokud vše vyplníte a doložíte do 15.2.2017, musí vám zaměstnavatel roční zúčtování provést.
Hlášení závadného obsahu

Alena H.
6. 1. 2017 9:36:29
Jana 5. 1. 2017: Požádejte posledního zaměstnavatele v r. 2016, tj. v růžovém prohlášení, které jste u něj měla podepsané, vyplníte na straně 3 oddíl III, že žádáte o provedení ročního zúčtování záloh. Pokud byste v r. 2016 měla více zaměstnavatelů, musíte tomu poslednímu od všech doložit vyplněný formulář "Potvrzení o zdanitelných příjmech".
Hlášení závadného obsahu

Jana
6. 1. 2017 5:49:50
Dobrý den, jsem několik roků zaměstnaná u stejného zaměstnavatele, letos bych si poprvé chtěla uplatnit v zúčtování daně také úroky z hypotéky. Je zaměstnavatel povinnen mi toto zúčtování udělat, nebo mě může odkázat na to, ať si udělám daňové přiznání sama?
Hlášení závadného obsahu

Jana
5. 1. 2017 20:13:42
Mam odpracovany celi rok 2016 kdo mi udělá vyrovnáni daní,když jsem ted na uřadu práce děkuji
Hlášení závadného obsahu

Jaroslava
14. 12. 2016 14:50:49
Mary2512: Roční zúčtování dělá poslední zaměstnavatel, ale je otázka jestli Vám ho bude chtít udělat, když jste u něj pracovala pouze týden. Přiznání si můžete udělat také sama. Pokud ale nemáte povinnost přiznání podat (měla jste v roce 2016 jen tyto dvě zaměstnání po sobě - nepřekrývaly se - a např. zároveň nepodnikáte apod.) tak to řešit nemusíte a nevadí, že roční zúčtování od zaměstnavatele mít nebudete (není to zaměstnancova povinnost). Ale abyste se zbytečně nepřipravila o přeplatek na dani. Je asi lepší si přiznání případně sama podat.
Hlášení závadného obsahu

Mary2512
13. 12. 2016 18:50:16
Dobrý den, prosím o radu. 30.11.2016 jsem ukončila pracov poměr v jedné firmě a od 01.12.2016 jsem nastoupila do nové práce. Avšak tam jsem pracovala jen do 07.12.2016. Od 08.12.2016 jsem evidovaná na úřadě práce. Tak vás prosím o radu. Jak to bude s daňovým priznáním za rok 2016? Budu si ho dělat sama, nebo poslední zaměstnavatel? Moc děkuji za odpověď.
Hlášení závadného obsahu

Bibi
9. 11. 2016 13:23:26
Hanaki: Měl by Vám je udělat poslední zaměstnavatel. Případně si můžete podat daňové přiznání sama - stačí si vyžádat potvrzení o příjmech od bývalého zaměstnavatele.
Hlášení závadného obsahu

Hanaki
7. 11. 2016 15:56:51
Dobrý den, do 29.2.2016 jsem byla zaměstnána, od té doby jsem na úřadu práce. Kdo mi bude dělat roční zúčtování daní za rok 2016? Poslední zaměstnavatel, nebo musím já sama? Děkuji
Hlášení závadného obsahu

Nikola
7. 9. 2016 20:02:39
Dobrý den, zaměstnavatel přislíbil roční zúčtování daní, vyplnila jsem formulář, ptala se komu zaslat zbytek potvrzeni z předchozích práci atd, a nic. Ukončila jsem poměr ke konci května a bylo mi řečeno že jsem si to mala podat sama po dotazu kde je nějaký přeplatek (UP,PN). Výstupní papíry mám až teď i to ne všechny. Co vše potřebuji pro podání? Je tam pokuta? Může za to zaměstnavatel? Lze něco od něj požadovat? Hlavně jak to dořešit. Bohužel jsem na něj poslala kontrolu pro porušování hodně zákonů takže mi to vrací jak může, ale dělá to i těm co makali a byly zticha. Děkuji moc za rady, jsem z toho zoufalá.
Hlášení závadného obsahu

Evka
25. 4. 2016 14:03:08
Kristýna: Pokud jste si přiznání podala sama, tak za něj zodpovídáte Vy, nikoliv zaměstnavatel. Kdo ho vypracoval je v tuto chvíli vedlejší.
Hlášení závadného obsahu

Kristýna
25. 4. 2016 11:36:33
Dobrý den,
chtěla bych se zeptat na tento případ: Je zaměstnanec, celý rok pobíral příjmy od jediného zaměstnavatele, podepsal zde prohlášení, neodečítá si od základu žádné úroky z hypoték, ani dary, prostě nic. Jen slevu na poplatníka. Zaměstnavatel mu udělal roční zúčtování, ale přiznání mu dal do ruky ať si ho podá sám. Zaměstnanec neprotestovat a přiznání podal. Nyní ho FÚ vyzval, že je tam nějaká chyba, špatně spočítaná daň (pravědpodobně asi nedoplatek). Zaměstnavatel od toho dává ruce pryč a tvrdí, že to je problém zaměstnance, protože si přiznání podal sám. Jak se může zaměstnanec bránit? Může vůbec? Když v podstatě souhlasil (tedy spíše neprotestoval) s tím, že si přiznání podá sám. Děkuji za odpověď
Hlášení závadného obsahu

Marcela
18. 4. 2016 17:31:40
Mám dotaz a to do kdy se vyplácí přeplatek z daní za rok 2015?Děkuji
Hlášení závadného obsahu

Eliška V.
29. 3. 2016 11:51:24
Dobrý den. Prosím o radu jak postupovat. Dnes jsem si chtěla v zaměstnání vyzvednout daňové přiznání, podávám ho sama, protože bydlím jiném okrese, než jsem zaměstnaná. Naše účetní je na školení, poslala mi jen zprávu, že mi ho letos nedělala.Nevím, jestli má na toto vliv, když jsem na Mateřské. Já sama si ho udělat neumím a nemám ani kontakt na někoho, kdo by mi s tím pomohl.
Hlášení závadného obsahu

Marie
23. 3. 2016 9:44:29
Martina: V dalším měsíci zaplatíte na dani pro FÚ méně.
Hlášení závadného obsahu

Martina
18. 3. 2016 22:12:21
Dobrý den, chci se zeptat, zaměstnávám jednoho zaměstnance a vznikl mi u něj přeplatek na dani, který jsem vyplatila teď v březnu. Netuším jen jakým způsobem podat na FÚ žádost o vrácení tohoto přeplatku. Zaměstnanec nemá děti, vznikl mu přeplatek, jelikož si uplatnil slevu na manželku. Mám vyplnit formulář "ŽÁDOST podle § 35d odst. 9 zákona o daních z příjmů)o poukázání chybějící částky vyplacené plátcem daně poplatníkům na doplatku na daňovém bonusu z ročního zúčtování záloh a daňového zvýhodnění" či jen napsat žádost s číslem BÚ? Prosím poraďte. Jaksi si nejsem jistá =(. Děkuji za rychlou odpověď.
Hlášení závadného obsahu

Eva.S
17. 3. 2016 8:21:55
Petr Jachník: Pokud Vám zaměstnavatel neudělá roční zúčtování, musíte si sám podat daňové přiznání (do 1.4. ho musíte odevzdat na FÚ). Stáhněte si nějaký interaktivní formulář přiznání (např. http://www.financnisprava.cz/assets/tiskopisy/IF_5405_22.pdf?201603170823), který Vás intuitivně navede jak ho vyplnit (u každého řádku je popis, co tam patří).

K přiznání přiložíte potvrzení o příjmech, které jste dostal a pokud uplatňujete nějaké odpočty (na děti, úroky z hypotéky atp.) tak musíte též k přiznání doložit.

Pokud s tím nemáte žádné zkušenosti a netroufáte si přiznání sám vyplnit, tak se raději obraťte na nějakou účetní, ať máte vše správně. ;-)
Hlášení závadného obsahu

Petr Jachník
16. 3. 2016 21:50:09
Chtěl bych zeptat na roční zučtování daně v případě že je doposud za mě dělal zaměstnavatel. A ted v novém zaměstnání končím po 1 roce a ten mi je neudělal jen vydal papír POTVRZENÍ O ZDANITELNÝCH PŘIJMECH ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI SRAŽENÝCH ZALOHÁCH NA DAŇ A DAŇOVÉM ZVÝHODNĚNÍ tento papír odevzdám na finančím uřadě svého okresu ano? A které dokumenty ještě potřebuji k odevzdání. PŘEDEM DĚKUJI MÁM MALO ČASU PORADTE DÍKY NEMÁ S TÍM VŮBEC SKUŠENOSTI !!
Hlášení závadného obsahu

Jarka
14. 3. 2016 7:59:35
Jitka: Paní účetní má pravdu, kolega by si měl podat sám daňové přiznání (do 1.4.2016).
Hlášení závadného obsahu

Jitka
11. 3. 2016 9:44:43
Dobrý den, mám dotaz jak postupovat, když kolega nedonesl potvrzení o pojistném zaplaceném na životní pojištění včas a paní účetní provedla roční zúčtování záloh bez zohlednění tohoto formuláře. Tím kolega přišel asi o 1 000 Kč. Paní účetní mu doporučila, aby si podal sám daňové přiznání na FÚ. Na potvrzení o zdanitelných příjmech má ale uvedeno, že roční zúčtování bylo provedeno a zaměstnanci byl vrácen přeplatek 60 Kč. Můžete prosím poradit co s tím? Děkuji.
Hlášení závadného obsahu

Ondra
10. 3. 2016 10:33:50
Kassandra: Děkuji. Ještě jen doplním dotaz. Je příjmem i dotace od ÚP obdržená na rozjezd podnikání? Děkuji.
Hlášení závadného obsahu

Kassandra
10. 3. 2016 10:28:53
Ondra: Příjmy, které se do příjmů manžela či manželky zahrnují jsou mimo jiné veškeré příjmy „v hrubém“ od zaměstnavatele, z podnikání, z nájmu apod. Takže pokud manželky příjmy nejsou vyšší než 68 000 Kč, tak by s uplatněním slevy neměl být žádný problém.
Hlášení závadného obsahu

Ondra
10. 3. 2016 9:17:50
Dobrý den, chtěl bych se zeptat, zda si mohu uplatnit odpočet na manželku, která je od července minulého roku OSVČ. Její příjmy za celé období roku 2015 přitom nepřesáhly hranici 68 000Kč.
Děkuji.
Hlášení závadného obsahu

Yanicka
7. 3. 2016 14:33:39
Jana Blažková:
Roční zúčtování mu udělat můžete, pokud poplatník není povinen si podat přiznání sám.
Viz. §38ch (1) ZDP: Poplatník, který ve zdaňovacím období pobíral mzdu pouze od jednoho nebo od více plátců daně postupně včetně mezd zúčtovaných nebo vyplacených poplatníkovi těmito plátci dodatečně v době, kdy poplatník pro ně již nevykonával činnost, ze které plyne příjem ze závislé činnosti, a podepsal u těchto plátců prohlášení k dani podle § 38k odst. 4 a 5, může požádat písemně o provedení ročního zúčtování záloh a daňového zvýhodnění posledního z uvedených plátců daně, a to nejpozději do 15. února po uplynutí zdaňovacího období. Roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění neprovede plátce u poplatníka, který podá nebo je povinen podat přiznání k dani.
Hlášení závadného obsahu

Jana Blažková
7. 3. 2016 14:21:26
Dobrý den, chtěla bych se zeptat, zda mohu vytvořit roční zúčtování zaměstnanci který ukončil pracovní poměr k 31.12.2015? Zkousne to Pohoda? Děkuji za radu.
Hlášení závadného obsahu

Ivka
3. 3. 2016 15:41:11
pro haku:
Tuto povinnost ukládá zaměstnavateli zákon o dani z příjmů:
§38j (3) Na žádost poplatníka je plátce daně povinen za období, za které byla vyplácena nebo zúčtována mzda, vystavit nejpozději do deseti dnů od podání žádosti doklad o souhrnných údajích uvedených ve mzdovém listě, které jsou rozhodné pro výpočet základu daně, daně, záloh a pro poskytnutí slevy na dani podle § 35ba a daňového zvýhodnění. Kopii vystaveného dokladu plátce uschová.
Hlášení závadného obsahu

haku
3. 3. 2016 15:29:33
Zdravím Vás,

obracím se k Vám s prosbou ohledně formuláře o zdanitelných příjmech. V minulém roce a začátkem tohoto roku jsem byla zaměstnána u firmy, která mi nyní odmítá doložit formulář o zdanitelných příjmech za dané období. Firmu jsem se pokoušela kontaktovat písemně, ale to bylo vždy bez odpovědi a když se mi dnes podařilo dovolat, odmítli mi sdělit sdělit i kontakt na účetmí s tím, že prý u nich již nepracuj a nemám nárok na nic z toho, o co jsem žádala. A jelikož jsem takto kontaktovala všechny své bývalé zaměstnavatele, protože potvrzení potřebuji kvůli tomu, abych mohla řádně vypsat daně do konce měsíce, jinde nebyl problém. Nevím na základě čeho moji žádost o dokumenty odmítají, ale ráda bych se zeptala, zda máte nějaký typ, jak bych mohla situaci vyřešit.

Přeji pěkný den.
Hlášení závadného obsahu

Mirka
24. 2. 2016 9:23:17
Jana K.: Pokud máte dvě souběžná zaměstnání, máte povinnost si udělat přiznání sama.

Pokud je vedlejší příjem daněn srážkovou daní (DPP do 10 000 Kč a nemáte podepsané prohlášení k dani), nemusíte jej uvádět v přiznání sama a zaměstnavatel Vám může udělat roční zúčtování. Pokud byste si však chtěla srážkovou daň uplatnit, musíte si přiznání podat sama - zaměstnavatel Vám roční zúčtování udělat nemůže.
Hlášení závadného obsahu

Jana K.
23. 2. 2016 10:03:15
Dobrý den, požádala jsem svého zaměstnavateli, kde mám hlavní pracovní poměr již leta, o zpracování daň. přiznání. Mám zde podepsané prohlášení. První týden v únoru jsem mu také odevzdala potvrzení o vedlejším příjmu na 10 000,- Kč, aby ho do mého přiznání zapracoval. Zaměstnavatel mi však přiznání odmítl udělat. S tím, že si ho mám udělat sama, když mám vedlejší příjem. Může mi toto zaměstnavatel říci? Nebo je povinen mi přiznání udělat on. Děkuji.
Hlášení závadného obsahu

Wendy
12. 2. 2016 12:43:25
Radka: Podáte si klasicky daňové priznání na finanční úřad. Pokud chcete přesný postup, jak ho vyplnit, tak ten se v diskusi těžko nějak zkráceně popíše. :-) Postup naleznete např. zde: http://portal.pohoda.cz/dane-ucetnictvi-mzdy/dan-z-prijmu/priznani-k-dani-z-prijmu-fyzickych-osob-za-rok-1/ Nebo si stáhněte interaktivní formulář z Finanční správy, který Vás navede krok za krokem: http://www.financnisprava.cz/assets/tiskopisy/IF_5405_22.pdf?201602121247
Hlášení závadného obsahu

Radka
12. 2. 2016 11:14:31
V pulce lonskeho roku jsem v praci skoncila a jsem na neschopence. Byvaly zamestnavatel mi neposlal "ruzovy formular" Prohlaseni poplatnika, tak jsem si o nej pozadala. Poslou mi ho, ale uz mi neudelaji rocni zuctovani. Jak mam postupovat, kdyz si ho budu delat sama? Dekuji.
Hlášení závadného obsahu

Lukáš
11. 2. 2016 18:15:29
Dobrý den.
Obdržel jsem od Kooperativy potvrzení o zdanitelných příjmech za rok 2015 z plnění za pracovní úraz zaměstnance.
Když si vyplním daňové přiznání, tak jaké to pro mě bude mít důsledky ? Budu ještě doplácet na daních ? Vyplacený příjem činil 9139Kč s tím, že na účet jsem dostal 7759Kč a uvedená sražená záloha na daň z příjmů celkem činí 1380Kč. Prosím o informaci.
Předem děkuji a přeji hezký den.
S pozdravem Lukáš D.
Hlášení závadného obsahu

Hana
10. 2. 2016 11:14:02
Dobrý den,prosím Vás o radu, pokud zaměstnanec uplatňuje úroky - v případě údržby nebo změny stavby bytového domu, doloží úvěr.smlouvu, ale v ní nebývá označení nemovitosti. I když doloží LV, podle čeho poznám, že se úvěr týká této nemovitosti? Podle zástavního práva? Nebo u meziúvěru ve smlouvě také není označení nemovitosti.
Děkuji
Hlášení závadného obsahu

Alena H.
9. 2. 2016 15:28:20
hami84: Dobrý den, o roční zúčtování může zaměstnavatel požádat pouze posledního zaměstnavatele v daném kalendářním roce. Nevím, proč to bývalý zaměstnavatel odmítl, je to jeho povinnost, ale samozřejmě neznám všechny okolnosti, třeba nemají vše doložené nebo zaměstnanci mohou mít povinnost podat daňové přiznání. Vy jim roční zúčtování udělat nemůžete, nebyli jste jejich zaměstnavatelem v roce 2015, maximálně jim můžete pomoci se zpracováním daňového přiznání.
Hlášení závadného obsahu

hami84
9. 2. 2016 15:11:01
Dobrý den, jak postupovat v případě, že bývalý zaměstnavatel odmítne udělat člověku roční zúčtování? Máme teď ve firmě dva nové zaměstnance (nastoupili od února) a oběma odmítl jejich poslední zaměstnavatel z roku 2015 udělat zúčtování. Máme my jako jejich nový zaměstnavatel právo jim zúčtování provést, nebo si musí podat daňové přiznání?
Hlášení závadného obsahu

Alena H.
5. 2. 2016 15:28:08
Richta: Dobrý den,srážkovou daní se mohou danit pouze odměny z dohod o provedení práce, odškodné od pojišťovny tedy muselo být zdaněno daní zálohovou. V tu chvíli máte souběžně za stejné období dva příjmy od různých plátců zdaněné zálohovou daní a tak máte povinnost podat daňové přiznání. Mzdová účetní Vám roční zúčtování udělat nesmí.
Hlášení závadného obsahu

Verča
5. 2. 2016 14:41:52
ilona: Roční zúčtování daně Vám udělá zaměstnavatel. Sama si daňové přiznání podávat nemusíte.
Hlášení závadného obsahu

ilona
5. 2. 2016 14:14:50
jsem zaměstnancem,žádné jiné příjmy nemám,jen svoji mzdu,54let,prý nemá cenu si podávat roční zúčtování daně,je to pravdav
Hlášení závadného obsahu

Richta
2. 2. 2016 15:23:43
no odskodne cinilo 240 kc takže to snad ani zdanit nejde ne :D
Hlášení závadného obsahu

Martinka
2. 2. 2016 15:10:50
PetraS: O roční zúčtování daně můžete požádat posledního plátce daně (zaměstnavatele) v daném roce, čili toho z roku 2015 (§38ch zákon o dani z příjmu).
Hlášení závadného obsahu

PetraS
2. 2. 2016 9:33:05
Dobrý den,
chci se zeptat, který zaměstnavatel je povinen mi provést roční zúčtování daně za rok 2015, když jsem v roce 2015 byla zaměstnaná do 31.5. a pak až do 31.1.2016 jsem byla nezaměstnaná a vedena na úřadu práce. Do nového zaměstnání jsem nastoupila 1.2.2016. Děkuji
Hlášení závadného obsahu

Janee
2. 2. 2016 9:24:08
Richta: Já myslím, že pokud jste dostal pro pracovní úraz odškodnění od pojišťovny, je postup účtárny správný. Ale pokud Vám pojišťovna z vyplacené částky srazila srážkovou daň, tak bych řekla, že Vám v práci roční zúčtování udělat můžou. Zjistěte si vše potřebné a domluvte se na účtárně (nebo se jich zeptejte proč konkrétně Vám roční zúčtování udělat nechcou).
Hlášení závadného obsahu

Richta
1. 2. 2016 22:53:24
Dobry den, v uctarne mi rekli ze jelikoz jsem mel pracovni uraz tak si musim udelat danove priznani sam. Je to mozne takhle vydrbavat se zamestnanci?
Hlášení závadného obsahu

Rommy
29. 1. 2016 14:17:17
Jitka: Roční zúčtování dělá pouze zaměstnavatel - pokud jste měla podepsáno u něj Prohlášení a nemáte povinnost si daňové přiznání podávat sama (sama podáváte např. když jste měla víc zaměstnavatelů souběžně nebo když máte kromě příjmů ze zaměstnání také příjmy např. z podnikání, z pronájmu atp.).

Zaměstnanec si nedělá roční zúčtování, může si ale sám podat daňové přiznání.

P.S. Srážková daň je též 15%.
Hlášení závadného obsahu

Jitka
29. 1. 2016 10:50:39
Dobrý den. Chápu to správně, že Roční zúčtování daně musí udělat buď zaměstnavatel nebo zaměstnanec, pokud tedy v průběhu roku podepsal Prohlášení(růžový rormulář) a žádal o slevu na poplatníka( na sebe) a tudíž se mu z platu srazila zálohová daň(15%) a ne srážková(20%)? Děkuji
Hlášení závadného obsahu

yetti
29. 1. 2016 8:31:15
KK: ideálně písemně
Hlášení závadného obsahu

KK
28. 1. 2016 18:10:59
Mohu se zeptat jak sveho posledniho zamestnavatele formalne pozadat o rocni zuctovani, nyni jsem OBZP. Je tato povinnost posledniho zamestnavatele nejak vymahatelna? Dekuji.
Hlášení závadného obsahu

Zuzana Bartůšková
Prodejce POHODAAutor článků
26. 1. 2016 23:06:25
Martina: o provedení ročního zúčtování žádáte posledního plátce daně tj. posledního zaměstnavatele tj. toho u kterého jste nyní zaměstnaná.
Hlášení závadného obsahu

Zuzana Bartůšková
Prodejce POHODAAutor článků
26. 1. 2016 23:05:25
Pavla: dle § 38cha odst. 1 Zákona o dani z příjmů můžete požádat o provedení ročního zúčtování vašeho posledního plátce daně tj. posledního zaměstnavatele. Ve vašem případě to bude ten, který vás zaměstnával před nástupem na MD. V praxi se však občas setkávám s tím, že v takovémto případě odmítně zaměstnavatel provést roční zúčtování zaměstnanci, který již u něj není zaměstnán. V takovém případě je nejlepší si vyžádat potvrzení o příjmech a podat si daňové přiznání sama.
Hlášení závadného obsahu

Zuzana Bartůšková
Prodejce POHODAAutor článků
26. 1. 2016 23:00:30
cindysek: vzhledem k tomu, že sleva na poplatníka se vždy počítá v celé roční výši a vy jste měla zdanitelné příjmy pouze po část roku, je skutečně možné, že vám vyjde přeplatek na dani. Závisí na výši vašich výdělků a placené dani. Doporučuji u zaměstnavatele požádat o provedení ročního zúčtování.
Hlášení závadného obsahu

Zuzana Bartůšková
Prodejce POHODAAutor článků
26. 1. 2016 22:58:34
ondra: roční zúčtování počítá poslední zaměstnavatel, tudíž váš aktuální. Vyžádáte si od předchozího zaměstnavatele potvrzení o zdanitelných příjmech a doložíte ho součastnému zaměstnavateli, u kterého také požádáte o provedení ročního zúčtování daně.
Hlášení závadného obsahu

Martina
15. 1. 2016 12:33:00
Dobrý den, do 1.9.2015 jsem byla normálně zaměstnaná. Potom jsem byla na dohodu o provedení práce do konce roku. Stejný zaměstnavatel mě potom zaměstnal na plný úvazek od 1.1.2016. Musí dělat roční zúčtování tento zaměstnavatel, nebo ten před dohodou o provedení práce? Děkuji
Hlášení závadného obsahu

Pavla
12. 1. 2016 15:47:57
Dobrý den. K 30.6.2015 mi skončilo zaměstnání uplynutím lhůty(měla jsem sjednán pracovní poměr na dobu určitou). Hned poté jsem nastoupila na MD. Můžu posledního zaměstnavatele požádat o roční zúčtování záloh (jiné příjmy jsem neměla), i když už u něj nejsem zaměstnaná? Nebo si musím daňové přiznání podat sama? Děkuji.
Hlášení závadného obsahu

cindysek
15. 11. 2015 20:10:20
Dobrý den, po škole( r. ukončení 2012) jsem šla na rok na VŠ a poté jsem víceméně nebyla oficiálně zaměstnaná( ale platila si pojistné). Od ledna 2015 jsem byla v evidenci ÚP až do 10/2015. Od 1.11.2015 mám smlouvu. Chci se zeptat, zrovna vyplňuji prohlášení daňového poplatníka pro zaměstnavatele, přítel mi říká, že by mi měli v březnu vracet něco z daní ( z neuplatněných slev na dani), máte nějaká zkušenosti jak to funguje? Jestli opravdu něco dostanu, jestli mám něco vypsat v tom prohlášení navíc než základ nebo jak? Moc prosím o radu a předem děkuji :)
Hlášení závadného obsahu

ondra
12. 11. 2015 22:24:42
Dobrý den, chtěl bych se optat, celý rok 2015 jsem dělal a k 31.12.2015 bude pracovat u dosavadního zaměstnavatele. Od 1.1 budu mít smlouvu v jiném zaměstnání, tak bych se chtěl optat zda-li mi přeplatek na dani vrátí už v novém zaměstnání či musím jet k bývalemu zaměstnavateli a tam požádat o vrácení či je to jeho povinost mě kontaktovat o vrácenné částce. Děkuji za odpověď.
Hlášení závadného obsahu

Zuzana Bartůšková
Prodejce POHODAAutor článků
12. 10. 2015 18:31:53
Andrea: daňové zvýhodnění na dítě si může uplatňovat pouze rodič s nímž dítě žije ve společné domácnosti. Zákon o dani z příjmů neřeší jakým způsobem zabránit rodiči v neoprávněném čerpání daňového zvýhodnění. Nicméně upozornit zaměstnavatele a jeho mzdovou účtárnu na neoprávněné uplatňování daňového zvýhodnění může být jedno z řešení. Pokud i přes upozornění bude zaměstnavatel otce pokračovat v uplatňování daňového zvýhodnění na dítě (což by neměl), můžete zkusit situaci řešit přes správce daně tj. finanční úřad.
Hlášení závadného obsahu

Andrea
24. 8. 2015 15:49:53
Dobrý den, prosím dotaz na bonusy na děti:
Kdo má právo na bonusy na děti při rozchodu manželů, když ještě není soudem stanoveno svěření do péče. Děti žijí trvale s matkou ve společné domácnosti. Otec je měl a má "v daních" napsané a odmítá to u svého zaměstnavatele změnit. Je možné písemně požádat mzdové oddělení u otce, aby bonusy přestali dávat dle skutečného stavu věci a dokázat to třeba výpovědí svědků?
Hlášení závadného obsahu

Zuzana Bartůšková
Prodejce POHODAAutor článků
6. 5. 2015 12:39:28
milan vyhnalik : přeplatek se počítá z rozdílu celkové skutečné daňové povinnosti a zaplacených záloh na daň v měsíčních mzdách.
Hlášení závadného obsahu

Zuzana Bartůšková
Prodejce POHODAAutor článků
6. 5. 2015 12:36:52
Ocko11: v přiznání k dani z příjmů právnických osob se nijak nezohledňují vyplacené přeplatky na dani z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti. Máte dvě možnosti buď si snižovat odvody zálohové daně v dalších měsících tj. srážet zálohy zaměstnancům, ale na účet FÚ je neposílat a to dokud si nevykompenzujete celou vyplacenou výši přeplatků. Toto se nemusí FÚ během roku oznamovat. Uvádí se to v ročním vyúčtování zálohové daně. Nebo můžete FÚ požádat o vrácení přeplatků. Přeplatky vám vrátí pouze pokud FÚ neeviduje nedoplatky na nějaké daně. Pokud máte nějaké nedoplatky použije se přeplatek na úhradu nedoplatků. V praxi je běžnější a pro zaměstnavatele snazší první způsob tj. snížit si odvod daně z mezd v následujících měísících
Hlášení závadného obsahu

milan vyhnalik
29. 4. 2015 7:17:28
Dobry den. Od 20.4.2014 jsem byl zamestnancem firmy. Od 17.7. Jsem v PN. Mel jsem smlouvu do 19.12.2015. V PN jsem dodnes. Chci se zeptat,z ceho se vypocita vraceni preplatku. Dekuji.
Hlášení závadného obsahu

Ocko11
24. 3. 2015 10:49:52
Dobrý den, chtěla bych se zeptat jak je to s ročním zúčtováním z pohledu zaměstnavatele. Zaměstnavatel provedl roční zúčtování a vyplatil zaměstnancům přeplatky na dani. Jak tyto přeplatky získá od FÚ zpět? Uvede tyto přeplatky ve svém DPPO, do kterého řádku?
Děkuji.
Hlášení závadného obsahu

Katka
23. 3. 2015 13:25:25
Miluše: Pokud jste byla ten půlrok před mateřskou zaměstnaná, tak si přiznání určitě podejte - vyplatí se Vám to (uplatníte si slevu na poplatníka za celý rok). Vyžádejte si od zaměstnavatele potvrzení o příjmech a přiznání sama podejte.
Hlášení závadného obsahu

Miluše
23. 3. 2015 12:05:58
Dobrý den,od července do prosince 2014 jsem byla na mateřské dovolené, o zůstatek dovolené jsem k proplacení nepožádala. V únoru 2015 mi zaměstnavatel sdělil, že si nemusím podat daňové přiznání, nic po mě nechtěl podepsat oproti minulým rokům. Má zaměstnavatel pravdu? Kamarádka mi radí, že si mám požádat o potvrzení o zdanitelných příjmech a podat daňové přiznání. Prosím Vás o radu, velice děkuji.
Hlášení závadného obsahu

Daniela
14. 3. 2015 15:32:47
Dobrý den,daňové zvýhodnění na dítě měl manžel v zaměstnání do října 2014,nedodal potvrzení o studiu. Lze uplatnit celý rok v přiznání k dani z příjmu? Musím na FÚ dodat potvrzení o studiu? Děkuji
Hlášení závadného obsahu

Zuzana Bartůšková
Prodejce POHODAAutor článků
11. 3. 2015 10:32:32
Jan Lapoš: O roční zúčtování daně za rok 2014 u zaměstnavatele bylo třeba požádat nejpozději do 15.2.2015. Nicméně můžete si podat do 1.4.2015 vlastní daňové přiznání a v něm uplatnit všechny nezdanitelné částky a slevy na dani, na které máte nárok.
Hlášení závadného obsahu

Jan Lapoš
4. 3. 2015 10:29:39
Dobrý den,minulý rok jsem pracoval do 31.10.2014 a od tí doby z důvodů odebrání invalidity 1.stuptně jsem na pracovním úřadu.Od září 2014 má syna ve své výhradní péči a od listopadu 2014 jsem rozvedený.Chci se zeptat,zda již není pozdě a mohu uplatnit slevu na dani sám,nebo u posledního zamestnavatele.A jestli mohu uplatnit slevu i na syna,
Hlášení závadného obsahu

Zuzana Bartůšková
Prodejce POHODAAutor článků
27. 2. 2015 18:43:05
Lubor: Postup výpočtu ročního zúčtování daně je upraven v § §38ch Zákona o dani z příjmů. Pro výpočet se použije tiskopis 25 5460/1 - Výpočet daně a daňového zvýhodnění u daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti - http://www.financnisprava.cz/assets/tiskopisy/5460-1_19.pdf?201502271840. Při výpočtu se postupuje obdobně jako při výpočtu zálohy na daň. Zaměstnavatel stanoví základ daně od všech zaměstnavatelů (musí být postupně, nikoliv součastně jinak nelze roční zúčtování provést) základ daně sníží o nezdanitelné částky a vypočte daň. Daň poté sníží o slevy na dani a daňové zvýhodnění na dítě, na které má zaměstnanec nárok a vypočte roční daň. Tu poté porovná se zaplacenými zalohami. Pokud vyjde přeplatek na dani vyšší než 50 Kč vrátí ho zaměstnanci v rámci mzdy nejpozději ve mzdě za březen (vyplácené v dubnu). Většina účetních a mzdových programů umí výpočet ročního zúčtování zvládnout a to včetně programu Pohoda.
Hlášení závadného obsahu

Lubor
26. 2. 2015 10:12:31
Dobrý den, nikde jsem se nedočetl jak se roční účtování záloh vypočítá z mzd za uplynulé období o které se žádá do 15.2. děkuji
Hlášení závadného obsahu

Zuzana Bartůšková
Prodejce POHODAAutor článků
25. 2. 2015 20:34:19
Mira: pokud máte příjmy pouze ze závislé činnosti a u zaměstnavatele jste podepsal prohlášení poplatníka nemáte povinnost podávat daňové přiznání. Zaměstnavatel má povinnost provést roční zúčtování daně zaměstnanci pouze pokud o to zaměstnanec sám požádá a to podpisem prohlášení poplatníka nejpozději do 15.2. následujícího roku. Pokud zaměstnanec o provedení ročního zúčtování daně nepožádá a zaměstnavatel ho tudíž neprovede, nedošlo k pochybení na žádné straně a nehrozí nikomu žádná sankce. Roční zúčtování daně je právo zaměstnance, nikoliv zaměstnavatele. Pokud zaměstnavatel nepodá za své zaměstnance Vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti na FÚ je to problém výhradně mezi zaměstnavatelem a FÚ. Zaměstnavatel se pak vystavuje riziku, že dostane pokutu za nepodání popř. pozdní podání vyúčtování. Zaměstnanci v tomto případě žádné sankce nehrozí.
Hlášení závadného obsahu

Zuzana Bartůšková
Prodejce POHODAAutor článků
25. 2. 2015 20:23:44
gita : nevím co konkrétně máte na mysli. Pokud jste však nezaplatila žádné daně z důvodu, že máte pouze osvobozené příjmy, nemáte z čeho uplatňovat jakkékoliv nezdanitelné částky a slevy na dani. Ty snižují zaplacenou daň.
Hlášení závadného obsahu

Zuzana Bartůšková
Prodejce POHODAAutor článků
25. 2. 2015 20:21:39
mourecek: pokud jste neměla žádné jiné příjmy než z jediného zaměstnání nemáte povinnost podat daňové přiznání. Je však třeba abyste do 31.3. oznámila na příslušný FÚ, že nemáte povinnost za rok 2014 podat daňové přiznání - stačí prostý dopis. Zároveň upozorňuji, že přehledy OSVČ na sociální a zdravotní pojištění je třeba podat, i když budou nulové. P.S. můj kocour Moureček zdraví jmenovce ;-)
Hlášení závadného obsahu

Zuzana Bartůšková
Prodejce POHODAAutor článků
25. 2. 2015 20:18:25
Andrea Kadlečkova: pokud máte vyživované dítě ve školce a měla jste nějaké zdanitelné příjmy, máte právo uplatnit "školkovné". Zaměstnavatel je povinen zaměstnanci předávat tzv. "výplatní pásky". Provést roční zúčtování je zaměstnavatel povinen pouze na základě žádosti zaměstnace. O provedení ročního zúčtování daně zaměstnanec žádá podpisem prohlášení poplatníka nejpozději do 15.2. následujícího roku.
Hlášení závadného obsahu

Zuzana Bartůšková
Prodejce POHODAAutor článků
25. 2. 2015 20:10:46
Veronika: podpora od úřadu práce je osvobozena od daní z příjmů a neuvádí se v daňovém přiznání
Hlášení závadného obsahu

Zuzana Bartůšková
Prodejce POHODAAutor článků
25. 2. 2015 20:09:30
Blanka: to že dítě žije s matkou ve společné domácnosti není třeba dokládat čestným prohlášením dítěte. V případě, že správci daně vzniknou pochybnosti je oprávněn toto ověřit např. návštěvou bydliště matky a dítě, výpovědí sousedů apod. Stejným způsobem prokážete vy, že s vámi dítě žije ve společné domácnosti, vzniknou-li správci daně o tom pochybnosti. Zákon o dani z příjmů neřeší situaci, kdy jednomu z rodičů není známo kde se druhý nachází a nestanoví pro tyto situace žádný zvláštní postup. Pokud je dítě svěřeno rozhodnutím soudu do vaší péče, doporučuji použít rozhodnutí soudu jako důkaz.
Hlášení závadného obsahu

Mira
17. 2. 2015 14:14:57
Za rok 2013 mi zajišťoval výpočet ročního zúčtování zaměstnavatel. DP jsem nepodával. Z fin. úřadu jsem žádnou upomínku nedostal. Zaměstnání trvá, platím dál zálohu na daň z příjmu včetně zdr. a soc. pojištění. Zaměstnavatel roční zúčtování za rok 2013 na FÚ neposlal. Nicméně promptně dodal dnes. Co se dá v tomto případě dělat; poslat na FÚ? Jaké hrozí sankce? Děkuji za odpověď.
Hlášení závadného obsahu

Marcela
6. 2. 2015 21:29:20
to mourecek: daňové přiznání si na FÚ musíte podat sama. Pokud poprosíte mzdovou účetní u zaměstnavatele, tak Vám jej pravděpodobně vyplní (není to však její povinností) a vy si ho jen podáte na FÚ.
Hlášení závadného obsahu

gita
5. 2. 2015 17:19:46
Dobr den,chci se zeptat : Dnem 30.12.2013 mi byla ukoncena nemocwenska i prac.pomer.V breznu 2014 mi OSSZ vyplatili nemocenskou a celou tu dobu od 1.1.2014-15.9.2014 jsem byla na Up a pobirala jsem davky hmotne nouze.Mam 1 dite.A od 15.9.2014 -doposud jsem zamestnana.myslite ze mam na neco narok?
Hlášení závadného obsahu

mourecek
29. 1. 2015 21:35:50
Dobrý den, jsem zaměstnaná a současně podnikám, vedu podvojné účetnictví, moje příjmy z podnikání byly nula, měla jsem pouze náklady. Musím si daňové přiznání podat sama nebo mě to může udělat zaměstnavatel a musím mu doložit, že jsem současně na OSVČ?
Hlášení závadného obsahu

Andrea Kadlečkova
22. 1. 2015 18:34:16
Dobrý den,do 30března jsem byla zaměstnaná,byla jsem těhotná tak už mi jí neprodloužili,pak jsem marodola na OSSZ a od července jsem na mateřské.Měla jsem slevu na dani za dcerku do toho března.Mohla bych si nechat vratit dane za školku?Myslíte že něco dostanu?A ještě prosím vás je možné že přítel nepodepisuje roční zuctování daní?Ani výplatnice třeba něolik měsícu nedostává,je to povinost zaměstnavatele?Díky za odpověd Kadlečkova
Hlášení závadného obsahu

darina
22. 1. 2015 13:08:11
Veronika: Částka z podpory se do přiznání neuvádí.
Hlášení závadného obsahu

Veronika
21. 1. 2015 20:33:42
Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, jak je to s úřadem práce? Do března jsem byla zaměstnaná, poté jsem na úřadě práce a pobírala jsem podporu v nezaměstnanosti. Uvádí se ÚP a částka podpory na vyúčtování? Děkuji moc.
Hlášení závadného obsahu

Blanka
11. 1. 2015 23:45:35
Dobrý večer, chtěla bych se zeptat, je potřeba u daňového zvýhodnění na zletilé dítě doložit jeho čestné prohlášení, že žije s poplatníkem ve společné domácnosti? Potom ještě, pokud poplatník - matka, nežije s otcem dítěte, neví, kde je nebo je ve vězení, stačí také její čestné prohlášení, že otec dítěte slevu neuplatňuje? Děkuji moc.
Hlášení závadného obsahu

Zuzana Bartůšková
Prodejce POHODAAutor článků
11. 1. 2015 19:30:18
Hana : pokud jste v roce 2014 a to ani před ani po skončení pracovního poměru neměla žádné jiné příjmy můžete požádat posledního zaměstnavatele o provedení ročního zúčtování
Hlášení závadného obsahu

Zuzana Bartůšková
Prodejce POHODAAutor článků
11. 1. 2015 19:29:03
kralovka: dle § 38ch "poplatník, který ve zdaňovacím období pobíral mzdu pouze od jednoho nebo od více plátců daně postupně... může požádat písemně o provedení ročního zúčtování záloh a daňového zvýhodnění posledního z uvedených plátců daně, a to nejpozději do 15. února po uplynutí zdaňovacího období". Z uvedeného tedy vyplývá, že pokud jste po skončení pracovního poměru neměla žádné jiné příjmy, můžete posledního zaměstnavatele požádat o provedení ročního zúčtování a to podpisem prohlášení do 15.2.2015
Hlášení závadného obsahu

Hana
7. 1. 2015 11:38:26
Dobrý den,do poloviny května 2014 jsem byla na MD,po skončení MD jsem nastoupila k bývalému zaměstnavateli-u něho jsem ukončila prac.poměr dohodou za 25dní,od té doby jsem vedená na úřadu práce.Mohu si udělat roční zúčtování
daně i když jsem nebyla celý měsíc v prac.poměru,čistý příjem jsem měla cca 18000,-kč čistého.Děkuji Hana
Hlášení závadného obsahu

kralovka
6. 1. 2015 15:14:53
Dobrý den, mohu požádat o roční zúčtování bývalého zaměstnavatele. Pracovní poměr skončil 30. 4. 2014. Nyní jsem na ÚP a pobírám podporu.
Hlášení závadného obsahu

Zuzana Bartůšková
Prodejce POHODAAutor článků
14. 12. 2014 15:04:53
TOMÁŠ: ano daňová uznatelnost darů fyzických osob právnickým osobám na sportovní účely se také řídí § 15 Zákona 586/1992 Sb. o dani z příjmů v platném znění
Hlášení závadného obsahu

Zuzana Bartůšková
Prodejce POHODAAutor článků
14. 12. 2014 14:58:17
Zdena: podrobněji ke slevě na manželku viz článek Slevy na dani http://portal.pohoda.cz/dane-ucetnictvi-mzdy/dan-z-prijmu/slevy-na-dani/
Hlášení závadného obsahu

Zuzana Bartůšková
Prodejce POHODAAutor článků
14. 12. 2014 14:56:59
Zdena: Pokud celkový roční příjem vyživované manželky/manžela přesáhne limit 68000 Kč nelze slevu na vyživovanou manželku/manžela uplatnit a to ani v poměrné výši. Tato sleva se uplatňuje ročně, nikoliv měsíčně. Proto se vždy posuzují celkové roční příjmy vyživované manželky/manžela a ne pouze měsíční. Pokud má výživovaná manželka/manžel celkové roční příjmy do 68000 Kč, uplatní se sleva na manželku v celé výši. Poměrné uplatnění slevu na manželku připadá v úvahu při vzniku nebo zániku manželství v průběhu roku.
Hlášení závadného obsahu

TOMÁŠ
11. 12. 2014 11:09:13
Dobrý den,
řídí se stále dary FO pro TJ a jiné sportovní kluby stále zákonem č. 586/1992 Sb., § 15?
Hlášení závadného obsahu

Zdena
24. 10. 2014 8:26:40
Dobrý den, mám dotaz ohledně daňové slevy na manželku. Pobírám invalidní důchod 1.st. a v únoru 2014 jsem pracovala týden na DPP a vydělala jsem si 2000,jelikož jsem dále tuto práci nemohla vykonávat ze zdrav.důvodů.Lze si oděčíst poměrnou část slevy na manželku,i když celkový příjem přesahuje 68000
děkuji za odpověď
Hlášení závadného obsahu

Zuzana Bartůšková
Prodejce POHODAAutor článků
15. 8. 2014 10:54:16
To Jana: v případě údržby domu je podmínkou podle § 15 odst. 4, že je dům užíván k trvalému bydlení poplatníka, druhého z manželů, potomků, rodičů, prarodičů nebo prarodičů obou manželů. Používá-li se dům současně k bydlení a k podnikání nebo pronájmu, uplatňuje se odpočet pouze v poměrné výši (§ 15 odst. 3).
§38l vyžaduje předložení zaměstnavateli průkaz totožnosti manželky, což bude nejčastěji občanský průkaz. Zákon výslovně zaměstnavateli neukládá povinnost si doklad okopírovat. Ale považuji to za v praxi nejlepší způsob jak při daňové kontrole správci daně prokázat, že si zaměstnavatel totožnost manželky ověřil. I přitom však musí respektovat Zákon o ochraně dat a zabezpečit, aby kopie OP nebyla volně přístupná.
Hlášení závadného obsahu

Jana
11. 8. 2014 14:58:52
Dobrý den,prosim vás §15(4)zákon o dani z přijmu,když má zaměstnanec úvěr na údržbu domu musí tam i trvale bydlet ?? § 38l požaduje jenom LV a dále musím mít ofocený ob.průkaz u manželky u které si zaměstnanec upl.slevu.Děkuji za odpověď.
Hlášení závadného obsahu

Zuzana Bartůšková
Prodejce POHODAAutor článků
26. 3. 2014 19:57:29
Daňové zvýhodnění na dítě si může poplatník uplatni za podmínky, že spolu žijí ve společné domácnosti. Pokud spolu otec a dítě nežijí ve společné domácnosti nemůže si zvýhodnění uplatnit.
Hlášení závadného obsahu

Kristina Podlešáková
26. 3. 2014 19:37:41
Dobrý den,chtěla jsem se zeptat,zda může bývalý partner uplanit daňové zvýhodnění na dítě (3,5 roku) pokud spolu od července 2013 nežijeme ve společné domácnosti.Do 15.11.2013 jsme byla na MD.Během MD jsem měla brigádu
Hlášení závadného obsahu

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Druhá splátka daně z nemovitých věcí

28. 11. 2023 | Nezapomeňte do 30. 11. 2023 uhradit druhou splátku daně z nemovitých věcí. Listopadový termín se týká těch poplatníků, jejichž daň z nemovitých věcí na rok 2023 byla vyšší než 5 000 Kč a zároveň nebyla zaplacená najednou v prvním termínu 31. 5. 2023.


Dřívější zprávy

Užitečné informaceFirmy v Pohodě
 
Dobrá účetní - Plzeň
Vedení účetnictví, zpracování mezd a poradenství pro podnikatele.
ucetnictvi-dane-plzen.cz

Dřevitý podpalovač
Podpalovače z dřevité vlny a parafínu pro krby, kamna, grily, kotle...
www.podpalovac.eu

Daňový kalendář

30. 11. 2023 Daň z nemovitých věcí (2. splátka)
30. 11. 2023 Daň z nemovitých věcí (2. splátka - popl. provozující zeměd. výrobu a chov ryb s daní vyšší než 5000 Kč)
15. 12. 2023 Daň z příjmů (čtvrtletní záloha)
15. 12. 2023 Daň z příjmů (pololetní záloha)

Další termíny

Kurzovní lístek

24,37 Kč
0,010 Kč
22,26 Kč
0,016 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 28.11.2023

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru

Doporučujeme