Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Ukončení pracovního poměru dohodou po rodičovské


Mgr. Jana Doušová
15. 3. 2016
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Foto: Fotolia

 

Končí vám rodičovská dovolená a se zaměstnavatelem jste se domluvili na ukončení pracovního poměru dohodou? Máte v tomto případě nárok na odstupné? Pokud se zaevidujete na úřadu práce, z čeho se vám bude počítat podpora v nezaměstnanosti?


 
 Dotaz:
Bude mi končit rodičovská dovolená a se zaměstnavatelem jsme se dohodli na ukončení pracovního poměru. Pokud bychom uzavřeli dohodu, a jako důvod výpovědi uvedli péči o dítě do 4 let, mám nárok na odstupné? A z jaké částky se mi bude počítat podpora v nezaměstnanosti? Z minimálního platu, nebo z platu před nástupem na rodičovskou dovolenou?
 
 Odpovídá Mgr. Jana Doušová, právnička:

Dohoda o rozvázání pracovního poměru je „nejjednodušším“ způsobem rozvázání pracovního poměru, zejména z toho důvodu, že na něj zákoník práce neklade příliš vysoké nároky z hlediska náležitostí. Nařizuje pouze písemnou formu a povinnost uvádět v dohodě o rozvázání pracovního poměru datum, ke kterému má pracovní poměr skončit.
 
Důvod, pro který pracovní poměr končí, nutně obsahovat nemusí. Doporučuji ale důvod rozvázání pracovního poměru uvádět v situacích, kdy pracovní poměr končí z důvodu, se kterým je spjat nárok na odstupné, a dále v případech, kdy další kroky zaměstnance po rozvázání pracovního poměru vedou na úřad práce, kde si požádá o podporu v nezaměstnanosti.

Nárok na odstupné

Ze zákona vzniká nárok na odstupné, je-li pracovní poměr končen výpovědí nebo dohodou z tzv. organizačních nebo zdravotních důvodů.
 
Pod organizačními důvody si lze představit situace, kdy je rušen zaměstnavatel nebo jeho část, kdy se zaměstnavatel nebo jeho část přemisťuje, nebo se zaměstnanec stane nadbytečným vzhledem k rozhodnutí zaměstnavatele nebo příslušného orgánu o změně jeho úkolů, technického vybavení, o snížení stavu zaměstnanců za účelem zvýšení efektivnosti práce nebo o jiných organizačních změnách.
 
Zdravotní důvod je dán, pokud zaměstnanec nemůže podle lékařského posudku dále konat dosavadní práci pro pracovní úraz nebo nemoc z povolání. S jinými důvody zákoník nespojuje nárok na odstupné.
 
Samozřejmě zaměstnavatel se může rozhodnout, že poskytne zaměstnanci odstupné i za jiných okolností. Ale to by se již nejednalo o odstupné plynoucí ze zákona, se kterým se pojí nárok zaměstnance a možnost jeho vymáhání po zaměstnavateli. Pokud by tedy důvodem rozvázání pracovního poměru dohodou byla péče o dítě do 4 let, nevznikal by tu zákonný nárok na odstupné, nicméně péče o dítě by hrála roli jinou.
 
Pokud byste se po skončení pracovního poměru zaevidovala na úřadu práce a požádala o podporu v nezaměstnanosti, byl by v rámci správního řízení ve věci přiznání podpory v nezaměstnanosti zkoumán důvod rozvázání pracovního poměru a od toho by byla odvislá i výše podpory v nezaměstnanosti.

Výše podpory v nezaměstnanosti

V případě rozvázání pracovního poměru dohodou je totiž posuzováno, zda k rozvázání pracovního poměru došlo z vážných důvodů či nikoliv. Byl-li pracovní poměr skončen z důvodů vážných, náleží podpora v nezaměstnanosti první dva měsíce podpůrčí doby ve výši 65 %, další dva měsíce 50 % a po zbývající podpůrčí dobu ve výši 45 % průměrného měsíčního výdělku.
 
Mezi vážné důvody zákon o zaměstnanosti mimo jiné řadí i nezbytnou osobní péči o dítě ve věku do 4 let.
 
Ovšem v případě, že pracovní poměr skončil bez vážného důvodu, náleží po celou podpůrčí dobu podpora v nezaměstnanosti ve výši 45 % průměrného výdělku.
 
Pro přiznání podpory v nezaměstnanosti je potřeba splnit základní podmínku, kterou je získání doby důchodového pojištění v délce alespoň 12 měsíců zaměstnáním nebo jinou výdělečnou činností v rozhodném období dvou let před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání. Nedošlo-li ke splnění této podmínky předchozím zaměstnáním, lze ji splnit i započtením náhradní doby zaměstnání. Mezi tyto náhradní doby zaměstnání patří i osobní péče o dítě ve věku do 4 let.
 
Pokud byla podmínka získání doby důchodového pojištění splněna samotným zaměstnáním, výše podpory v nezaměstnanosti se stanoví procentní sazbou z průměrného měsíčního výdělku, který byl zjištěn a naposledy používán pro pracovněprávní účely v jeho posledním ukončeném zaměstnání v rozhodném období.
 
Pokud by doba důchodového pojištění byla splněna započtením náhradní doby (např. již výše zmíněná osobní péče o dítě ve věku do 4 let) a tato doba by se posuzovala jako poslední zaměstnání, podpora v nezaměstnanosti by se stanovila z násobků průměrné mzdy v národním hospodářství. To znamená první dva měsíce jako 0,15násobek, další dva měsíce 0,12násobek a po zbývající podpůrčí dobu 0,11násobek průměrné mzdy v národním hospodářství.
 
 
Související článek:
Podpora v nezaměstnanosti po rodičovské dovolené
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Milena
17. 8. 2020 9:49:43
Dne 14.7. mi po 3 letech skončila mateřská dovolená.
Může mi zaměstnavatel ukončit pracovní poměr a to z jakého důvodu, když jsem ho nepožádala po skončení MD o neplacené volno
a do zaměstnání jsem nenastoupila, neuvedla důvod absence a nepožádala o umístění dítěte v mateřské školce i když tam volné místo bylo.
V lednu jsem ho pouze ústně informovala o plánu dalšího mateřství, které zatím není a prodloužení mateřské na 4 roky.
Písemně jsem ho o těchto skutečnostech nevyrozuměla.
Zaměstnavatel mi nástup po třech letech mateřské dovolené v lednu nabídl.
Děkuji Vám za odpověď Janoušková M.
Hlášení závadného obsahu

Naty
8. 8. 2019 12:30:46
Dobry den,bude mne končit rodicovska dovolena 9.12.2019,a 19.12 budu nastupovat na další mateřskou dovolenou,smlouvu mam na dobu neurčitou,může mně zaměstnavatel dat výpověď.Děkuji za odpověď
Hlášení závadného obsahu

Petruse
3. 3. 2018 20:13:31
Dobrý večer, jsem na rodičovské dovolené do konce srpna 2018. Teď ale přemýšlím, že bych se již vrátila do práce a syna dala do soukromé školky. Jsem ale v pracovním poměru a již se tam vracet nechci. Do nového zaměstnání bych chtěla nastoupit 1.5.2018. Mohu pracovní poměr ukončit dohodou k 30.4.2018 nebo dát výpověď před ukončením rodičovské dovolené? Nevím, zda mohu dát výpověď zaměstnavateli pokud čerpám rodičovskou dovolenou. Moc děkuji. Petra
Hlášení závadného obsahu

Ivana Frková
2. 1. 2018 9:58:34
Dobrý den,12.1.budou synovi 3roky,nastoupim do práce.pokudo 14dnech nebudu mít hlídání a budu nucena ukončit pracovní.pomer z důvodu péče o dítě do 4lrt z čeho se mi bude počítat podpora na UP? děkuji
Hlášení závadného obsahu

xxxx
20. 3. 2017 19:59:55
Dobrý večer, bude mi končit rodičovská dovolená. Moje původní místo již ve firmě není a zaměstnavatel mi není schopen zajistit jinou odpovídající pozici. Navrhl mi tedy dohodu z důvodu nadbytečnosti podle §52 s 3 měsíčním odstupným. Já bych ale raději přistoupila na výpověď s 2 měsíční výpovědní lhůtou a 3 měsíčním odstupným. Mám na takovýto požadavek nárok a jak to nejlépe zaměstnavateli podat. Děkuji moc
Hlášení závadného obsahu

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Prominutí DPH při dodání elektřiny nebo plynu

25. 10. 2021 | Daň z přidané hodnoty bude prominuta při dodání elektřiny či plynu, jejich pořízení z jiného členského státu nebo dovozu. Bude se to týkat všech dodání, která se uskuteční v měsíci listopadu a prosinci 2021, nebo zálohových plateb na dodání, které v tomto období budou přijaty. Rozhodnutí bylo zveřejněno ve Finančním zpravodaji 34/2021 a nijak neomezuje okruh osob, na které se vztahuje. Prominutí se tedy týká nejen domácností a drobných podnikatelů (neplátců DPH), ale i dodávek pro plátce DPH.
 
Dřívější zprávy

Užitečné informace
Firmy v Pohodě
 
I&N ATOR s.r.o. - KV daně
Poskytujeme daňové poradenství, vedení účetnictví a zpracování mezd.
www.kvdane.cz

Prodej a servis laserů
Prodáváme a servisujeme laserové stroje, dodáváme také náhradní díly
www.narran.cz

Daňový kalendář

31. 10. 2021 Zákonné pojištění odpovědnosti za škodu (za 4. čtvrtletí 2021)
25. 11. 2021 Přiznání DPH (za říjen 2021)
25. 11. 2021 Souhrnné hlášení (za říjen 2021)
25. 11. 2021 Kontrolní hlášení (za říjen 2021)

Další termíny

Kurzovní lístek

25,74 Kč
0,080 Kč
22,18 Kč
0,119 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 25.10.2021

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru