Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Výpověď daná zaměstnavatelem

POHODA

VÝPOVĚĎ DANÁ ZAMĚSTNAVATELEM (podle § 52 písm. a) ZP)

 
Zaměstnavatel: ABC s.r.o.
Ulice 11, 111 11 Praha 1
IČ: 11111111
 
jednající: Novák Jan, jednatel
Firma ABC s.r.o. je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského obchodního soudu v XXXX, oddíl C, vložka 11111.
 
Zaměstnanec: Jana Novotná
Datum narození: 01.01.1981
Rodné číslo: 815101/1111
Bydliště: Ulice 1, Praha 1, 111 11
 
 
Věc: Rozvázání pracovního poměru výpovědí
 
Podle pracovní smlouvy uzavřené dne 01.05.2012 pracujete u ABC s.r.o. v pracovním poměru jako administrativní pracovnice v X. Tento pracovní poměr s Vámi rozvazujeme výpovědí podle § 52 písm. a) zákoníku práce z toho důvodu, že kde dosud pracujete, se rozhodnutím …………………………….. ………………(uvést orgán, který rozhodnutí vydal, datum vydání rozhodnutí) zrušuje ke dni 31.08.2012.
 
Pracovní poměr na základě této výpovědi skončí uplynutím dvouměsíční……výpovědní doby (popřípadě uvést delší výpovědní dobu, byla-li sjednána), která začne běžet 1. dnem kalendářního měsíce po doručení této výpovědi.
 
Při skončení pracovního poměru Vám náleží odstupné ve výši trojnásobku (popřípadě vyššího násobku podle kolektivní smlouvy, smlouvy se zaměstnancem nebo vnitřního předpisu - např. čtyřnásobku, pětinásobku) průměrného měsíčního výdělku, které bude vyplaceno po skončení pracovního poměru v nejbližším výplatním termínu určeném pro výplatu mzdy.
 
Rozvázání pracovního poměru výpovědí bylo projednáno s odborovou organizací dne 02.08.2012
 
Děkujeme Vám za vykonanou práci.
 
 
V Praze dne 02.08.2012
 
                                                                                             ………………………………
                                                                                             za zaměstnavatele
 

Zdroj: PAMICA

Rychlé zprávy

Roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění za rok 2021

20. 1. 2022 | Žádost o roční zúčtování by se měla podat již na novém tiskopise (vzor č. 2). Zaměstnavatelé by neměli zapomenout zohlednit nové částky daňového zvýhodnění na děti, případně limit pro úroky na bytové potřeby, který je od 1. 1. 2021 pouze ve výši 150 000 Kč (nižší limit platí pro ty, kteří si bytovou potřebu obstarali kdykoliv po 1. 1. 2021, při obstarání bytové potřeby do 31. 12. 2020 včetně zůstává limit maximálně 300 000 Kč).
 
Dřívější zprávy

Užitečné informaceFirmy v Pohodě
 
e-kolo-praha.cz
Prodej a servis elektrokol, přestavba na elektrokola.
www.e-kolo-praha.cz

MUNARO Trade s.r.o.
Vše pro kanceláře a sklady.

Kurzovní lístek

24,35 Kč
0,085 Kč
21,45 Kč
0,053 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 21.01.2022

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru