Odchod zaměstnanců a konkurenční doložka


Bc. Michaela Prátová
23. 11. 2022
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Konkurenční doložka je důležitý nástroj pro ochranu zaměstnavatele před potenciálním únikem informací směrem ke konkurenci prostřednictvím bývalých pracovníků.

Foto: 123RF

 

Během doby fungování jakékoliv společnosti se můžete setkat s menší či větší fluktuací. V momentě, kdy odchází klíčový člověk, který byl buď zaměstnancem, nebo externím pracovníkem, oceníte, pokud byla správně sepsána konkurenční doložka.


 
Může se stát, že bývalý spolupracovník rozjede svoje vlastní podnikání ve stejném oboru, v tom nejhorším případě se bude dokonce snažit přetáhnout některého z vašich klientů. Naštěstí však existují zákonné mechanismy, které zajišťují, jak tomu předejít a váš byznys ochránit. Pojďme se podívat, co je to přesně konkurenční doložka a jakou má mít podobu.

Konkurenční doložka je důležitý nástroj pro ochranu zaměstnavatele před potenciálním únikem informací směrem ke konkurenci prostřednictvím bývalých pracovníků. Měla by být však sjednána správně a s citem. Právní úprava konkurenční doložky je obsažená v § 310 a § 311 zákoníku práce.

Kdy je čas využít konkurenční doložku?

Jak jsme již zmínili, konkurenční doložka by měla být sepsána formou smlouvy, a to samostatně nebo jako součást jiného dokumentu. Jednoduše by měla zakazovat vykonávat činnosti, které by byly konkurenční k vaší podnikatelské činnosti.

A kdy je dobré ji využít? Tehdy, když:
  • od vás spolupracovník odchází a začíná pracovat v konkurenční společnosti, do které jistě přinese i vaše know-how a možná i kontakty na vaše zákazníky,
  • kromě vaší firmy pracuje váš spolupracovník současně i pro konkurenci, což bývá časté u externích spoluprací,
  • pracovník odchází a staví se na vlastní nohy – zakládá vlastní podnikání ve stejném odvětví,
  • jste se dozvěděli, že bývalý pracovník či externista aktivně oslovuje vaše současné zákazníky a klienty a snaží se je přetáhnout na svou stranu.
V případě, že není sepsána konkurenční doložka a dojde k některému z předešlých bodů, může to být pro vaši firmu minimálně dosti poškozující, ne-li přímo likvidační.

Nemyslete si, že si v tomto případě vystačíte s ústní dohodou. Zakomponujte konkurenční doložku do písemné podoby. Nezáleží na tom, zda se bude jednat o samostatný dokument nebo ji vložíte jako další odstavec do pracovní smlouvy či smlouvy o obchodní spolupráci. Ideálním řešením je mít na smlouvě úředně ověřený podpis, ale vystačíte si i s obyčejným, případně elektronickým.

Jaké náležitosti musí konkurenční doložka obsahovat?

Nezáleží na tom, zda konkurenční doložku shrnete do pár vět nebo na celou stránku formátu A4. Podstatné je, aby obsahovala:
  • specifikaci okruhu činností, na které se zákaz činnosti vztahuje (pozor, u příliš širokého vymezení se může smlouva stát neplatnou),
  • území, pro které konkurenční doložka platí (např. Česká republika, celá EU apod.),
  • okruh osob, pro které není možné vykonávat stejné činnosti (např. současní zákazníci),
  • výši smluvní pokuty v případě porušení (výše musí být úměrná vůči poškození),
  • dobu trvání zákazu konkurence (ze zákona může být na maximálně pět let).
Podobu konkurenční doložky je vhodné předem konzultovat s právníkem.

Ideální je, když má konkurenční doložka primárně odstrašující funkci a k jejímu porušení nikdy nedojde. Kromě smluvní pokuty lze vymáhat i náhradu skutečně způsobené škody, což ale musí být uvedeno již při sjednání konkurenční doložky. Například uvedete, že: „Smluvní pokuta nevylučuje povinnost k náhradě škody.“

Pokud bývalého spolupracovníka nezastaví ani dobře sepsaná konkurenční doložka, pak vám nezbývá nic jiného, než ho zažalovat a vymáhat škodu soudně. Při dnešní délce trvání soudního řízení je však dobré konkurenční doložku doplnit i o další právní i neprávní opatření.

Zaměstnání a konkurenční doložka

Konkurenční doložku sjednanou se zaměstnancem upravuje zákoník práce. Rozdílem je, že nesmí být sjednaná na dobu delší než jeden rok od data ukončení pracovní smlouvy. Jako zaměstnavatel máte však povinnost poskytnout zaměstnanci po dobu účinnosti konkurenční doložky finanční protiplnění. To musíte hradit každý měsíc trvání zákazu konkurence v minimální výši nejméně poloviny průměrné měsíční mzdy zaměstnance.

Při porušení konkurenční doložky můžete požadovat po zaměstnanci uhradit smluvní pokutu. Pozor, ta ho ale vyváže z konkurenční doložky. Někdy se tak může zaměstnanci vyplatit více pokuta, než aby si nechal ujít příležitost provozovat konkurenční činnost.


Článek byl připravený ve spolupráci se společností Orange Academy s.r.o.
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Zatím žádný komentář.

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Dobrovolné nemocenské pojištění OSVČ v roce 2023

6. 12. 2022 | Osobám samostatně výdělečně činným, které se dobrovolně účastní nemocenského pojištění, se od roku 2023 zvýší minimální výše platby pojistného. Budou platit nově 168 Kč (místo 147 Kč). Nezapomeňte si tedy upravit platbu již za leden. Pokud byste totiž zaplatili méně, než je nově stanovené minimum, znamenalo by to pro vás zánik účasti na nemocenském pojištění. Nemocenské pojištění je splatné od prvního do posledního dne kalendářního měsíce, za který se pojistné platí. V měsíci přihlášení k nemocenskému pojištění je pojistné splatné až do konce následujícího kalendářního měsíce.


Dřívější zprávy

Užitečné informaceFirmy v Pohodě
 
Účetnictví ALBRECHT
Komplexní vedení účetnictví pro firmy, SVJ a OSVČ
www.ucetnictvi-albrecht.cz

Ing. Jaromír Chlada
Vedení účetnictví a daňové evidence pro podnikatelské subjekty.
www.ekonom-chlada.cz

Daňový kalendář

15. 12. 2022 Daň silniční (záloha za říjen a listopad 2022)
15. 12. 2022 Daň z příjmů (čtvrtletní záloha)
15. 12. 2022 Daň z příjmů (pololetní záloha)
27. 12. 2022 Přiznání DPH (za listopad 2022)

Další termíny

Kurzovní lístek

24,32 Kč
-0,035 Kč
23,12 Kč
0,122 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 06.12.2022

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru

Doporučujeme