Odchod zaměstnanců a konkurenční doložka


Bc. Michaela Prátová
23. 11. 2022
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Konkurenční doložka je důležitý nástroj pro ochranu zaměstnavatele před potenciálním únikem informací směrem ke konkurenci prostřednictvím bývalých pracovníků.

Foto: 123RF

 

Během doby fungování jakékoliv společnosti se můžete setkat s menší či větší fluktuací. V momentě, kdy odchází klíčový člověk, který byl buď zaměstnancem, nebo externím pracovníkem, oceníte, pokud byla správně sepsána konkurenční doložka.


 
Může se stát, že bývalý spolupracovník rozjede svoje vlastní podnikání ve stejném oboru, v tom nejhorším případě se bude dokonce snažit přetáhnout některého z vašich klientů. Naštěstí však existují zákonné mechanismy, které zajišťují, jak tomu předejít a váš byznys ochránit. Pojďme se podívat, co je to přesně konkurenční doložka a jakou má mít podobu.

Konkurenční doložka je důležitý nástroj pro ochranu zaměstnavatele před potenciálním únikem informací směrem ke konkurenci prostřednictvím bývalých pracovníků. Měla by být však sjednána správně a s citem. Právní úprava konkurenční doložky je obsažená v § 310 a § 311 zákoníku práce.

Kdy je čas využít konkurenční doložku?

Jak jsme již zmínili, konkurenční doložka by měla být sepsána formou smlouvy, a to samostatně nebo jako součást jiného dokumentu. Jednoduše by měla zakazovat vykonávat činnosti, které by byly konkurenční k vaší podnikatelské činnosti.

A kdy je dobré ji využít? Tehdy, když:
  • od vás spolupracovník odchází a začíná pracovat v konkurenční společnosti, do které jistě přinese i vaše know-how a možná i kontakty na vaše zákazníky,
  • kromě vaší firmy pracuje váš spolupracovník současně i pro konkurenci, což bývá časté u externích spoluprací,
  • pracovník odchází a staví se na vlastní nohy – zakládá vlastní podnikání ve stejném odvětví,
  • jste se dozvěděli, že bývalý pracovník či externista aktivně oslovuje vaše současné zákazníky a klienty a snaží se je přetáhnout na svou stranu.
V případě, že není sepsána konkurenční doložka a dojde k některému z předešlých bodů, může to být pro vaši firmu minimálně dosti poškozující, ne-li přímo likvidační.

Nemyslete si, že si v tomto případě vystačíte s ústní dohodou. Zakomponujte konkurenční doložku do písemné podoby. Nezáleží na tom, zda se bude jednat o samostatný dokument nebo ji vložíte jako další odstavec do pracovní smlouvy či smlouvy o obchodní spolupráci. Ideálním řešením je mít na smlouvě úředně ověřený podpis, ale vystačíte si i s obyčejným, případně elektronickým.

Jaké náležitosti musí konkurenční doložka obsahovat?

Nezáleží na tom, zda konkurenční doložku shrnete do pár vět nebo na celou stránku formátu A4. Podstatné je, aby obsahovala:
  • specifikaci okruhu činností, na které se zákaz činnosti vztahuje (pozor, u příliš širokého vymezení se může smlouva stát neplatnou),
  • území, pro které konkurenční doložka platí (např. Česká republika, celá EU apod.),
  • okruh osob, pro které není možné vykonávat stejné činnosti (např. současní zákazníci),
  • výši smluvní pokuty v případě porušení (výše musí být úměrná vůči poškození),
  • dobu trvání zákazu konkurence (ze zákona může být na maximálně pět let).
Podobu konkurenční doložky je vhodné předem konzultovat s právníkem.

Ideální je, když má konkurenční doložka primárně odstrašující funkci a k jejímu porušení nikdy nedojde. Kromě smluvní pokuty lze vymáhat i náhradu skutečně způsobené škody, což ale musí být uvedeno již při sjednání konkurenční doložky. Například uvedete, že: „Smluvní pokuta nevylučuje povinnost k náhradě škody.“

Pokud bývalého spolupracovníka nezastaví ani dobře sepsaná konkurenční doložka, pak vám nezbývá nic jiného, než ho zažalovat a vymáhat škodu soudně. Při dnešní délce trvání soudního řízení je však dobré konkurenční doložku doplnit i o další právní i neprávní opatření.

Zaměstnání a konkurenční doložka

Konkurenční doložku sjednanou se zaměstnancem upravuje zákoník práce. Rozdílem je, že nesmí být sjednaná na dobu delší než jeden rok od data ukončení pracovní smlouvy. Jako zaměstnavatel máte však povinnost poskytnout zaměstnanci po dobu účinnosti konkurenční doložky finanční protiplnění. To musíte hradit každý měsíc trvání zákazu konkurence v minimální výši nejméně poloviny průměrné měsíční mzdy zaměstnance.

Při porušení konkurenční doložky můžete požadovat po zaměstnanci uhradit smluvní pokutu. Pozor, ta ho ale vyváže z konkurenční doložky. Někdy se tak může zaměstnanci vyplatit více pokuta, než aby si nechal ujít příležitost provozovat konkurenční činnost.


Článek byl připravený ve spolupráci se společností Orange Academy s.r.o.
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Zatím žádný komentář.

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Paušální částka náhrady nákladů při práci na dálku

4. 10. 2023 | Paušální částka náhrady nákladů při práci na dálku podle § 190a odst. 1 písm. b) zákoníku práce činí 4,60 Kč. Výše částky je dána vyhláškou č. 299/2023 Sb., o stanovení výše paušální částky náhrady nákladů při práci na dálku pro rok 2023, která nabyla účinnosti dne 1. 10. 2023.


Dřívější zprávy

Užitečné informaceFirmy v Pohodě
 
Kateřina Slaná, DiS.
Účetní nabízí komplexní vedení účetnictví, poradenství, mzdy
www.uctoslana.cz

Miloslav Douša MDSERVIS
Podpora soukromého podnikání od roku 1990, dlouholetá praxe.
www.mdservis.cz

Daňový kalendář

25. 10. 2023 Přiznání DPH (za září 2023)
25. 10. 2023 Přiznání DPH (za 3. čtvrtletí 2023)
25. 10. 2023 Souhrnné hlášení (za září 2023 a 3. čtvrtletí 2023)
25. 10. 2023 Kontrolní hlášení (za září 2023 a 3. čtvrtletí 2023)

Další termíny

Kurzovní lístek

24,43 Kč
-0,065 Kč
23,23 Kč
-0,155 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 04.10.2023

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru

Doporučujeme