Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Novela zabrání zneužívání agenturního zaměstnávání


Redakce
10. 11. 2016
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Agentura práce bude muset zajistit, aby zaměstnanec nebyl dočasně přidělen k výkonu práce u firmy, u které je současně zaměstnán v základním pracovněprávním vztahu.

Foto: Shutterstock

chystase
 

Nově by měl licenci na agenturní zaměstnávání získat jen subjekt, který složí peněžitou kauci. Návrh má dále za cíl bránit zneužívání tzv. řetězení smluv u agenturních zaměstnanců a lépe definuje a upravuje přestupky a správní delikty v této oblasti.


 
Nově by měl licenci na agenturní zaměstnávání získat jen subjekt, který složí peněžitou kauci. Pro prokázání finanční způsobilosti novela zákona o zaměstnanosti zavádí jednotnou kauci ve výši 500 000 Kč. Stávající agentury práce budou muset kauci zaplatit do tří měsíců od nabytí účinnosti zákona, jinak o své povolení přijdou.
 
Jestliže dojde k pravomocnému odejmutí povolení ke zprostředkování zaměstnání, kauce propadne státu.
 
„Kaucí chceme eliminovat účelové zakládání agentur práce, jejichž prostřednictvím dochází k obcházení zákonů v oblasti zdravotního pojištění a sociálního zabezpečení,“ objasnila ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová.
 
Ministerstvo práce a sociálních věcí změnami reaguje na současný vývoj v oblasti agenturního zaměstnávání. V novele zákoníku práce se pak objevuje nové ustanovení, podle kterého je agentura povinna zajistit, aby zaměstnanec nebyl dočasně přidělen k výkonu práce u firmy, u které je současně zaměstnán v základním pracovněprávním vztahu anebo koná v témže měsíci práci na základě dočasného přidělení jinou agenturou.
 
Porušení se hodnotí jako správní delikt, resp. přestupek. Za to je možné uložit pokutu až do výše jednoho milionu korun. Při opakovaném porušení může dojít k odejmutí povolení agentuře. Pokuta může být nově uložena jak agentuře práce, tak i firmě, pro kterou agenturní zaměstnanec pracuje.
 
Díky zavedení nových skutkových podstat přestupků a odpovídajících sankcí, včetně postihu firem, budou mít agentury práce snazší přístup k informacím o pracovních a mzdových podmínkách srovnatelného zaměstnance.

Zajišťování vyšší úrovně ochrany soukromí zaměstnanců

Návrh také zavádí opatření k zajišťování vyšší úrovně ochrany soukromí zaměstnanců. V posledních letech výrazně přibylo nejrůznějších druhů kamerových systémů či jiných sledovacích zařízení na pracovištích. A to i na takových místech, kde to zasahuje do soukromí zaměstnanců, třeba v kantýně nebo v šatně.
 
„Jsou místa, kde kamery mají svůj význam a mohou přispět k ochraně zdraví zaměstnanců nebo majetku zaměstnavatele. Zaměstnavatel musí ale obezřetně situaci vyhodnotit, než se rozhodne systém instalovat,“ vysvětlila ministryně Marksová. Oprávněná je instalace kamerového systému v bance nebo na benzínce, zaměstnanci ale musí být informováni o tom, kde se jednotlivá zařízení nacházejí.
 
Každý případ se bude posuzovat individuálně. Na oblastních inspektorátech práce a Státním úřadu inspekce práce se věnují této problematice inspektoři – specialisté, ale když nedisponují žádnou účinnou sankcí, nezřídka se setkávají s laxností zaměstnavatelů a neochotou k odstranění nebo úpravě sledovacího zařízení. Navrhované změny povedou mimo jiné k účinnějšímu provádění kontrol na pracovištích.


Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Hana Ašenbrenerová
Uživatel POHODA
25. 6. 2021 16:46:35
Ví někdo, prosím jak takovou kauci zaúčtovat?
Hlášení závadného obsahu

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Prominutí DPH při dodání elektřiny nebo plynu

25. 10. 2021 | Daň z přidané hodnoty bude prominuta při dodání elektřiny či plynu, jejich pořízení z jiného členského státu nebo dovozu. Bude se to týkat všech dodání, která se uskuteční v měsíci listopadu a prosinci 2021, nebo zálohových plateb na dodání, které v tomto období budou přijaty. Rozhodnutí bylo zveřejněno ve Finančním zpravodaji 34/2021 a nijak neomezuje okruh osob, na které se vztahuje. Prominutí se tedy týká nejen domácností a drobných podnikatelů (neplátců DPH), ale i dodávek pro plátce DPH.
 
Dřívější zprávy

Užitečné informace
Firmy v Pohodě
 
S Partnerem v Pohodě
FOCUS Partner vede účetnictví téměř 40 firmám v Pohodě
www.focus-partner.cz

KADERKOVA s.r.o.
Vedení účetnictví, daňové evidence, zpracování mezd, daní.
www.kaderkovaucetnictvi.cz

Daňový kalendář

31. 10. 2021 Zákonné pojištění odpovědnosti za škodu (za 4. čtvrtletí 2021)
25. 11. 2021 Přiznání DPH (za říjen 2021)
25. 11. 2021 Souhrnné hlášení (za říjen 2021)
25. 11. 2021 Kontrolní hlášení (za říjen 2021)

Další termíny

Kurzovní lístek

25,74 Kč
0,080 Kč
22,18 Kč
0,119 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 25.10.2021

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru