Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Leden přinese změny v zákoně o zaměstnanosti


JUDr. Jitka Hlaváčková
25. 9. 2014
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

logo podstránky

Foto: STORMWARE s.r.o.

 

Pokuty za nelegální zaměstnávání již nebudou pro firmy likvidační. Kopie dokladů prokazujících pracovněprávní vztah má mít na pracovišti pouze zaměstnavatel. Jaké další změny přinese novela zákona o zaměstnanosti od roku 2015?


 
Zákon o zaměstnanosti (který mění zákon č. 136/2014 Sb.) nově obnovuje kategorii „osob zdravotně znevýhodněných“ i příspěvek za jejich zaměstnávání. Podle nového znění zákona je osobou zdravotně znevýhodněnou taková fyzická osoba, která má zachovánu schopnost vykonávat soustavné zaměstnání nebo jinou výdělečnou činnost, ale její schopnosti být nebo zůstat pracovně začleněna, vykonávat dosavadní povolání nebo svou kvalifikaci využít či nově získat jsou podstatně omezeny z důvodu jejího dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu.
 
Do této kategorie ovšem nemůže být zařazena osoba invalidní. Potvrzení o tom, že se jedná o osobu zdravotně znevýhodněnou, vydává Česká správa sociálního zabezpečení prostřednictvím příslušné okresní správy sociálního zabezpečení.
 
Nové znění zákona o zaměstnanosti výslovně v souladu s platnou judikaturou umožňuje vysílání cizinců na pracovní cesty. Mění se znění paragrafu určujícího, kdo má mít kopie dokladů prokazujících existenci pracovněprávního vztahu. Nadále je na pracovišti má mít pouze zaměstnavatel a nikoli zaměstnanec.
 
Splnění této povinnosti ovšem úřady nebudou vyžadovat, jestliže zaměstnavatel řádně oznámí okresní správě sociálního zabezpečení den nástupu zaměstnance do zaměstnání, čímž mu podle příslušného zákona vzniká účast na nemocenském pojištění. Informaci si inspektorát práce může v průběhu kontroly ověřit přímo formou dálkového přístupu.

Pokuty za nelegální zaměstnávání již nebudou pro firmy likvidační

Pozitivní je, že novela upravuje sazby pokut za nelegální zaměstnávání tak, aby pro zaměstnavatele nebyly likvidační. Za umožnění výkonu nelegálního zaměstnávání se minimální možná pokuta snížila z 250.000 Kč na 50.000 Kč. Na druhé straně však dochází ke zpřísnění postihů a byly definovány nové delikty (přestupky), kterých se může zaměstnavatel dopustit.
 
Zaměstnavatel se dopustí přestupku nebo správního deliktu, pokud:
  • neuvede v evidenci požadované údaje nebo v ní uvede neúplné nebo nepravdivé údaje (jde o evidenci o poskytnutém plnění povinného podílu zaměstnávání osob se zdravotním postižením) – maximální výše pokuty 100.000 Kč,

  • nemá v místě pracoviště kopie dokladů prokazujících existenci pracovněprávního vztahu – maximální výše pokuty 500.000 Kč.
 
Zavádí se nová pokuta za překročení povoleného rozsahu dohod o provedení práce (300 hodin v kalendářním roce) až do výše dvou milionů korun. Nově je tedy pro zaměstnavatele (fyzické i právnické osoby) doplněno ustanovení, podle něhož se dopustí přestupku nebo správního deliktu tehdy, když nezajistí, aby zaměstnanec nepřekročil zákoníkem práce stanovený rozsah práce konané na základě dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti.
 
Lze tedy doporučit (přestože to není zákoníkem práce jednoznačně stanoveno) evidenci odpracovaných hodin i v případě dohod konaných mimo pracovní poměr, aby bylo možno případné kontrole prokázat nepřekročení maximálního možného rozsahu práce.
 
Další novinkou je zvýšení horní hranice pokuty za porušení stanovené povinnosti při vzniku, změnách či skončení pracovního poměru, dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti z 300.000 Kč na dva miliony korun.
 
Tato pokuta hrozí například za neuvedení výpovědního důvodu nebo okamžité zrušení pracovního poměru, pro které není žádný uznatelný důvod. Proto musí zaměstnavatelé dbát na dodržování nezbytných náležitostí výpovědi a v případě pochybností o důvodech k okamžitému zrušení pracovního poměru zvážit využití výpovědního důvodu dle § 52 písm. g) zákoníku práce.
 


Zdroj: Svaz průmyslu a dopravy ČR (www.spcr.cz)
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Zatím žádný komentář.

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Prominutí DPH při dodání elektřiny nebo plynu

25. 10. 2021 | Daň z přidané hodnoty bude prominuta při dodání elektřiny či plynu, jejich pořízení z jiného členského státu nebo dovozu. Bude se to týkat všech dodání, která se uskuteční v měsíci listopadu a prosinci 2021, nebo zálohových plateb na dodání, které v tomto období budou přijaty. Rozhodnutí bylo zveřejněno ve Finančním zpravodaji 34/2021 a nijak neomezuje okruh osob, na které se vztahuje. Prominutí se tedy týká nejen domácností a drobných podnikatelů (neplátců DPH), ale i dodávek pro plátce DPH.
 
Dřívější zprávy

Užitečné informace
Firmy v Pohodě
 
Webové stránky a e-shopy
Děláme weby, eshopy a konzultace. Máme nízké ceny a super technologie.
www.vegateam.cz

JRB recall s.r.o.
Joined Report with Bookmark
jrb.cz

Daňový kalendář

31. 10. 2021 Zákonné pojištění odpovědnosti za škodu (za 4. čtvrtletí 2021)
25. 11. 2021 Přiznání DPH (za říjen 2021)
25. 11. 2021 Souhrnné hlášení (za říjen 2021)
25. 11. 2021 Kontrolní hlášení (za říjen 2021)

Další termíny

Kurzovní lístek

25,74 Kč
0,080 Kč
22,18 Kč
0,119 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 25.10.2021

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru