Založení s. r. o. je od roku 2023 rychlejší a jednodušší


Mgr. Aleš Malach
29. 3. 2023
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Spolu s možností založení společnosti s ručením omezeným online dochází ke skutečnému zjednodušení celého procesu.

Foto: 123RF

 

Jaké nejdůležitější změny přinesla tzv. digitalizační směrnice budoucím podnikatelům? Jak jim novela ulehčí začátky jejich podnikání? Všechny důležité informace se dozvíte v následujícím článku.


 
Založení obchodní společnosti v České republice i v řadě jiných evropských zemí představuje poměrně složitý proces, s nímž je spojena řada finančních a časových nákladů. Na půdě Evropské unie vznikla tzv. digitalizační směrnice, jejímž primárním cílem je zjednodušení těchto procesů.

V návaznosti na digitalizační směrnici byla do českého právního řádu začleněna novelou řada ustanovení, která směrnici provádějí a proces založení společnosti s ručením omezeným zjednodušují.

Tento článek rekapituluje přehled toho nejdůležitějšího, co novela přinesla a co (budoucím) podnikatelům ulehčí začátky jejich podnikání. Jelikož novela nabyla účinnosti dne 15. 1. 2023, lze se jí tak plně řídit již nyní a postupovat podle ní.

Vzorové znění společenské smlouvy

Společenská smlouva představuje základní stavební kámen každé společnosti s ručením omezeným, v níž jsou zakotveny nejdůležitější parametry společnosti (např. obchodní firma, sídlo, počet jednatelů, způsob rozhodování valné hromady).

Ministerstvo spravedlnosti v návaznosti na § 146 odst. 4, který byl novelou nově zakotven do zákona o obchodních korporacích, vytvořilo vzorové znění společenské smlouvy, které je dostupné na webových stránkách ministerstva. Tento vzor obsahuje veškeré povinné náležitosti zakladatelského právního jednání společnosti s ručením omezeným.

Pokud se podnikatel rozhodne tento vzor pro založení společnosti s ručením omezeným využít, je zápis takto vznikající společnosti do obchodního rejstříku osvobozen od soudního poplatku a dále je aplikována snížená sazba za sepis notářského zápisu, který je pro založení společnosti s ručením omezeným nezbytný.

Na tomto místě je nutné ovšem uvést, že daný vzor je maximálně zjednodušený. Řadu oblastí neupravuje, v důsledku čehož nemusí být pro řadu podnikatelů použitelný zejména v případě, kdy společnost bude zakládat více společníků, a je tedy žádoucí jednotlivá práva a povinnosti upravit více detailně.

Možnost dodatečného získání živnostenského oprávnění

Do 15. 1. 2023 bylo nutné pro zápis společnosti s ručením omezeným do obchodního rejstříku doložit potvrzení o tom, že společnost disponuje příslušným živnostenským oprávněním.

Novela umožňuje nově, aby společnost vznikla i bez toho, aniž by nejprve byla vyřízena příslušná živnostenská oprávnění, a umožňuje dané realizovat dodatečně až po vzniku společnosti. Lhůta pro vyřízení živnosti je v takovém případě stanovena v délce 1 roku ode dne vzniku společnosti.

V praxi to znamená, že společnost s ručením omezeným může být založena na jedné schůzce u notáře s tím, že živnostenská oprávnění budou vyřízena dodatečně.

Pro úplnost je však nutné uvést, že ačkoliv bude společnost existovat, neměla by svoji podnikatelskou činnost vykonávat až do okamžiku, kdy budou příslušná oprávnění vyřízena. V takovém případě by se mohlo jednat o neoprávněné podnikání.

Závěr

Novela přinesla do právního řádu změny, které mohou podnikatelům ulehčit začátek jejich podnikání a snížit administrativní náklady. Spolu s možností založení společnosti s ručením omezeným online skrze webové rozhraní notářské komory dochází ke skutečnému zjednodušení celého procesu.

Stále je však žádoucí pamatovat na to, že nevhodné nastavení parametrů společnosti či opomenutí některých jiných povinností souvisejících s jejím založením (např. povinnost podat přihlášku k příslušným daním) může do budoucna představovat značné komplikace (ať už v podobě sankcí, či v podobě možných rozepří mezi společníky a potenciálních soudních sporů).

Pro zdárný start podnikání je tak vhodné kombinovat zjednodušení, která právní řád přináší, s radami odborníků, kteří dokáží identifikovat individuální potřeby klienta a navrhnout vhodná řešení.


Článek byl připravený ve spolupráci s advokátní kanceláří společnosti BDO.
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Zatím žádný komentář.

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Novela zákona o účetnictví

11. 4. 2024 | Od 1. ledna 2025 by měla vejít v účinnost dlouho očekávaná novela zákona o účetnictví, která přináší důkladné změny v oblasti základních cílů a zásad účetnictví, které mají za cíl zlepšit kvalitu účetních informací. Nová úprava definuje jasnější směrnice pro účetní jednotky, zdůrazňuje relevanci, věrohodnost a srozumitelnost účetních dat, a to vše s ohledem na potřeby ekonomického rozhodování. Tato novela přináší také specifika pro veřejný sektor a podrobněji upravuje zásady věrného a poctivého zobrazení účetních informací. Celkově má novela za cíl zajistit jednotnější a transparentnější vykazování účetních informací.


Dřívější zprávy

Užitečné informaceFirmy v Pohodě
 
NH Agentura s.r.o.
Eshop který nabízí kvalitní dětské oblečení, sukýnky tutu, pettiskirts
www.mykidscube.cz

Farma ŽALMANOV
Ekofarma s chovem hospodářských zvířat a vlastní výrobou sýrů
www.farmazalmanov.cz

Kurzovní lístek

25,33 Kč
-0,065 Kč
23,78 Kč
0,116 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 12.04.2024

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru

Doporučujeme