Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Novela daňového řádu – 3. díl


Ing. Radek Bílý
15. 5. 2020
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Podle novely daňového řádu by daňové formuláře měly být stanoveny vyhláškou.

Foto: 123RF

 

Novela daňového řádu prochází neustále úpravami a o její finální podobě se stále jedná. Na následujících řádcích vám přinášíme přehled zásadních chystaných změn. Které z nich a v jakém znění budou nakonec schváleny, zůstává zatím ve hvězdách.


 
Dnešní díl měl být poslední ze série článků o chystané novele zákona daňový řád (dále jen „DŘ“). Jelikož se poslanci a následně pak vláda postarali o zásadní změnu celého vývoje jak po stránce legislativní, tak i po stránce nastavení parametrů v mnoha oblastech daňového řádu, bude nutné i nadále informovat o změnách tohoto důležitého předpisu pro správu daní.

Předchozí díl byl psán za situace, kdy novela byla projednána Senátem dne 18. 3. 2020 na 17. schůzi. Senát novelu neschválil a s pozměňovacími návrhy ji vrátil zpět poslancům sněmovny jako tisk 580/5. Sněmovna na své 45. schůzi dne 22. 4. 2020 nejprve hlasovala o pozměňovacích návrzích Senátu, které odmítla. Následně bylo hlasováno o znění novely tak, jak ji původně schválila sněmovna.

A stalo se nečekané, sněmovna ani svoji původně odhlasovanou verzi zákona neschválila a celou novelu DŘ také ne. Lze se domnívat, že se tak stalo z důvodu vypjaté situace kolem současného dění. Již z prvních dvou dílů je patrné, že mnohá ustanovení nebyla směrována ve prospěch daňových poplatníků.

Vzhledem k uvedeným okolnostem se zřejmě vláda rozhodla ona ustanovení změnit nebo odstranit. Výsledkem je příprava nové vládní úpravy. Přepracovaná novela DŘ tak bude muset projít celým legislativním procesem znovu.

Dnes se ve zkratce zaměřím na zásadní chystané změny oproti původní novele a společně vyčkáme, jak bude probíhat schvalovací proces. Za zmínku stojí také fakt, že v rámci změn vláda akceptovala prakticky všechny připomínky, které měla Komora daňových poradců ČR k původní novele. Tiskové prohlášení Komory ze dne 27. dubna 2020 najdete na jejím webu.

Jaké jsou tedy nejzajímavější změny?
  1. Měla by být zachována toleranční doba pěti pracovních dnů pro netrestání pozdního podání daňového přiznání. V původní novele byla tato doba zrušena.
  2. Toleranční doba tří pracovních dnů pro netrestání pozdní platby daně. V současném znění DŘ je doba pěti pracovních dnů jako u podání daňového přiznání. V původní novele měla být tato doba zrušena.
  3. Měla by být zachována lhůta 30 dní pro vrácení nadměrného odpočtu DPH. V původní novele byla lhůta prodloužena na 45 dní.
  4. Měla by být zavedena možnost prominout pokutu za opožděné podání přiznání. V současné době jsou podmínky k prominutí stanoveny pokynem GFŘ D-21. Je to poměrně rozsáhlé a komplikované.
  5. Daňové formuláře budou stanoveny vyhláškou. V současné době jsou formuláře v podstatě oznamovány na webových stránkách správy, včetně formy podání apod. V původní novele nebylo navrhováno.
  6. O pořizování zvukového záznamu ze strany správce daně bude i nadále platit povinnost tuto skutečnost oznámit daňovému subjektu. V původní novele byla tato povinnost odstraněna, což by znamenalo, že zvukový záznam mohl být prováděn bez informování daňového poplatníka a s tímto záznamem pak by bylo možné zacházet jako s důkazem.
  7. Daňová kontrola se bude považovat za zahájenou až faktickými úkony. V současné době se daňová kontrola považuje za zahájenou dnem podpisu protokolu o zahájení kontroly. Nezřídka se stávalo a stává, že správce daně takto zahajuje kontroly účelově, aby mu neutekla prekluzivní lhůta.
  8. Mělo by dojít k úpravě v oblasti sankčních úroků, zejména výše úroků, které bude povinen platit správce daně. Původní novelou byly navrhovány takové úpravy, které by vedly k rozsáhlé nerovnosti úročení.
Výše uvedené navrhované úpravy jsou nejzajímavější. Snad se brzy dočkáme paragrafového znění, o kterém si povíme někdy příště.


Článek byl připravený ve spolupráci se společností BS daně s.r.o.


Související články:
Novela daňového řádu – 1. díl
Novela daňového řádu – 2. díl
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Zatím žádný komentář.

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Žádost o vrácení DPH z jiných členských států

23. 9. 2020 | Plátci DPH, kteří chtějí požádat o vrácení daně z jiných členských států, tak musí učinit do 30. 9., a to elektronicky prostřednictvím Daňového portálu Finanční správy. Žádosti podané jakýmkoliv jiným způsobem nemohou být předány jiným členským státům k vyřízení. Další informace a návod najdete na webu Finanční správy.
 
Dřívější zprávy

Užitečné informace
Firmy v Pohodě
 
Shopeek.cz
Dodáváme kvalitní a ověřené zboží
www.shopeek.cz

Vedení účetnictví Hradec
Vedení účetnictví, daňové evidence, mezd, daňových přiznání...
www.finapos.cz

Daňový kalendář

30. 9. 2020 Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za srpen 2020
30. 9. 2020 Žádost o vrácení DPH z EU dle § 82 zákona o DPH
15. 10. 2020 Daň silniční (záloha za 3. čtvrtletí 2020)
20. 10. 2020 Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů FO ze závislé činnosti

Další termíny

Kurzovní lístek

27,11 Kč
0,090 Kč
23,29 Kč
0,097 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 25.09.2020

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru