Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Změny v daních v roce 2018 – I. část


Redakce
21. 12. 2017
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Od roku 2018 se zvyšuje částka slevy na dani za každé vyživované dítě při jeho umístění do předškolního zařízení o 1 200 Kč ročně, tzn. ze současných 11 000 Kč na 12 200 Kč.

Foto: 123RF

chystase
 

Zvýšení daňového zvýhodnění na první vyživované dítě nebo snížení stropů výdajových paušálů – to jsou příklady změn, které pro nás připravilo Ministerstvo financí od příštího roku. Jaké další novinky nás čekají?


 
Pro rok 2018 připravilo Ministerstvo financí řadu změn, které budou mít vliv na každodenní život občanů. Přinášíme proto přehled hlavních novinek, které občany čekají v příštím roce.

Zvýšení daňového zvýhodnění na první vyživované dítě

Daňové zvýhodnění na první dítě se zvyšuje o 150 Kč měsíčně (tj. o 1 800 Kč ročně) oproti roku 2017, tedy ze současných 13 404 Kč ročně na 15 204 Kč ročně.

Zvýšení limitu slevy na dani za umístění dítěte v předškolním zařízení

V důsledku zvýšení minimální mzdy se zvyšuje částka slevy na dani za každé vyživované dítě, kterou lze uplatnit v souvislosti s jeho umístěním do předškolního zařízení ve výši výdajů prokazatelně vynaložených za takové umístění. Oproti roku 2017 se navyšuje o 1 200 Kč ročně, tedy ze současných 11 000 Kč na 12 200 Kč.

Zvýšení limitu pro osvobození pravidelně vypláceného důchodu nebo penze

V důsledku zvýšení minimální mzdy se zvyšuje také limit pro osvobození úhrnu pravidelně vypláceného důchodu nebo penze (např. starobní důchody) od daně z příjmů fyzických osob43 200 Kč ročně oproti roku 2017, tedy ze současných 396 000 Kč na 439 200 Kč.

Snížení stropů výdajových paušálů

Dochází ke snížení stropu výdajů uplatňovaných procentem z příjmů (tzv. „paušální výdaje“) ve všech pásmech na polovinu:
  • u příjmů ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství a u příjmů z řemeslných živností z 1 600 000 Kč na 800 000 Kč,
  • u příjmů z ostatních živností mimo řemeslných živností z 1 200 000 Kč na 600 000 Kč,
  • u příjmů z nájmu majetku zařazeného v obchodním majetku z 600 000 Kč na 300 000 Kč,
  • u jiných příjmů ze samostatné činnosti z 800 000 Kč na 400 000 Kč.
Na rozdíl od roku 2017 se snížené stropy uplatní bez výjimky u všech poplatníků uplatňujících paušální výdaje.

Zdanění příjmů ze závislé činnosti malého rozsahu (do 2 500 Kč) srážkovou daní

Poplatník není povinen podat daňové přiznání v situaci, kdy obdrží vedle příjmů od svého zaměstnavatele současně jiný typ příjmů ze závislé činnosti, který představuje zanedbatelný příjem (např. odměna člena volební komise).

Prohlášení zaměstnance k uplatnění nezdanitelné části základu daně, slev na dani a daňového zvýhodnění

Nově se umožňuje toto prohlášení učinit (stvrdit) i jinak než vlastnoručním podpisem – např. elektronickým podpisem nebo jinou formou autentického potvrzení správnosti údajů. Možnost stvrzení vlastnoručním podpisem zůstává zachována i nadále.

Žádost o vrácení vratitelného přeplatku na dani

Pokud poplatník podá daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob společně se žádostí o vrácení vratitelného přeplatku např. v lednu roku následujícího po skončení zdaňovacího období (tedy ve lhůtě delší než 60 dnů před vznikem vratitelného přeplatku, který vznikne dnem splatnosti daně, tj. 1. dubna), bude správce daně nově s takovou žádostí pracovat a poplatník nebude muset tuto žádost podat znovu. Tento postup se uplatní i v případě, kdy do lhůty pro podání daňového přiznání poplatník podá opravné přiznání.

Vypořádání spoluvlastnictví k nemovitým věcem

Osvobození příjmů z prodeje nemovité věci je rozšířeno o vypořádání spoluvlastnictví k nemovité věci jinak než rozdělením této věci podle velikosti spoluvlastnických podílů.

Rozšíření osvobození příjmů z úplatného převodu podílu v obchodní korporaci od daně z příjmů

Zkracuje se časový test v případě příjmu z úplatného převodu podílu v obchodní korporaci, který byl nabyt děděním od zůstavitele, který byl příbuzným v řadě přímé nebo manželem. Časový test je zkrácen o dobu, po kterou byl tento podíl prokazatelně ve vlastnictví tohoto zůstavitele. Jedná se o obdobnou úpravu té, která se uplatňuje v případě osvobození příjmu z prodeje nemovitých věcí.

Rozšíření osvobození příjmů z prodeje cenných papírů od daně z příjmů

Zároveň s tím se zkracuje i časový test v případě příjmu z úplatného převodu cenných papírů nebo příjmu z podílu připadajícího na podílový list při zrušení podílového fondu, v případě, kdy tento majetek poplatník nabyl děděním od zůstavitele, který byl příbuzným v řadě přímé nebo manželem.

Časový test je zkrácen o dobu, po kterou byl tento cenný papír nebo podíl připadající na podílový list při zrušení podílového fondu prokazatelně ve vlastnictví tohoto zůstavitele. Jedná se o obdobnou úpravu té, která se uplatňuje v případě osvobození příjmu z prodeje nemovitých věcí.

Osvobození dividend u rodinných fundací a svěřenských fondů

Rozšiřuje se okruh osob, které mohou uplatňovat osvobození přijatých dividend, pokud vlastní více než 10% podíl na obchodní korporaci déle než dvanáct měsíců, a to mj. o rodinnou fundaci a svěřenský fond.

Odpisování technického zhodnocení

Rozšíření možnosti odpisovat technické zhodnocení i na ostatní případy, kdy dochází k přenechání věci k užití jinému (např. smlouvou o podnájmu). V roce 2017 bylo toto možné jen u nájmu a finančního leasingu. Protože vedle toho existují i jiné smluvní typy, je tak dosaženo souladu s ekonomickou realitou.


Související článek:
Změny v daních v roce 2018 – II. část


Zdroj: MFČR
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

bernar
23. 1. 2018 21:50:43
§ 38zf zákona o daních z příjmů
Hlášení závadného obsahu

semtexcz
20. 1. 2018 9:51:23
Dobrý den, můžete mi napsat, který paragraf daňového řádu říká, že žádosti o vrácení příplatku se vyhoví i při podání přiznání více než 60 dní před termínem?

Děkuji
Hlášení závadného obsahu

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Zrušení předkupního práva

14. 7. 2020 | S účinností od 1. 7. 2020 došlo opět ke změně v předkupním právu, které bylo až na výjimky z občanského zákoníku vyškrtnuto. Spoluvlastníci nemovitosti tedy v případě převodu spoluvlastnického podílu nebudou povinní nabídnout ho nejdříve ostatním spoluvlastníkům. Více informací na webu společnosti pro daňové poradenství KODAP.
 
Dřívější zprávy

Užitečné informace
Firmy v Pohodě
 
Kramara s.r.o.
Vývoj a návrh elektroniky na klíč
www.kramara.com

Iveta Trmalová
Vedení účetnictví a daňové evidence, zpracování mezd, poradenství
trmalova.webnode.cz

Daňový kalendář

15. 7. 2020 Daň silniční (záloha za 2. čtvrtletí 2020)
20. 7. 2020 Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů FO ze závislé činnosti
20. 7. 2020 Daňové přiznání MOSS (2. čtvrtletí 2020)
27. 7. 2020 Přiznání DPH (za červen 2020)

Další termíny

Kurzovní lístek

26,64 Kč
-0,010 Kč
23,41 Kč
-0,109 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 14.07.2020

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru