Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Přehled daňových změn roku 2020


Redakce
9. 1. 2020
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Od 1. května dochází ke snížení DPH například u vodného a stočného.

Foto: 123RF

 

Podobně jako každý rok i letos si pro nás zákonodárci připravili v oblasti daní několik změn. Mezi ty nejvýraznější patří zajisté opětovné zvýšení stropů výdajových paušálů a zavedení poslední fáze EET.


 

Elektronická evidence tržeb

V letošním roce dojde k náběhu poslední fáze elektronické evidence tržeb. Od 1. května 2020 se povinnost evidovat tržby rozšíří, s několika málo novými výjimkami, na veškeré zbývající sektory ekonomiky, ve kterých obchodník přijímá hotovostní tržby.

Evidence tržeb se bude vztahovat na všechny oblasti, ve kterých dochází k přijímání hotovostních tržeb s výjimkou těch, kde by znemožňovala plynulý výkon podnikatelské činnosti nebo kde existuje možnost správce daně získat relevantní data o tržbách dotčených poplatníků z jiných zdrojů.

Stejně jako u prvních dvou vln získají poplatníci, kterým nově vznikne povinnost evidovat tržby, možnost uplatnit jednorázovou slevu na dani z příjmů fyzických osob, a to až ve výši 5 000 Kč.

Novela nově přináší nejmenším podnikatelům možnost evidovat také papírovou formou. Zavedení tzv. zvláštního režimu evidence tržeb dovolí drobným živnostníkům, kteří podnikají sami či s nejvýše dvěma zaměstnanci a mají hotovostní příjmy do 600 tisíc Kč ročně, evidovat tržby na papírových paragonech vydávaných Finanční správou.

Podnikatelé se sami rozhodnou, zda budou evidovat online nebo tímto alternativním způsobem. V případě tohoto speciálního režimu pak jednou za čtvrt roku zašlou formulář s údaji o výši tržeb a počtu vydaných a případně stornovaných účtenek na finanční úřad.

Snížení DPH

Součástí zavádění elektronické evidence tržeb je snížení DPH u určitého spektra zboží a služeb na 10 % s účinností od 1. května 2020.

Jedná se o vodné a stočné, stravovací služby a podávání nealkoholických nápojů a točeného piva, služby čištění vnitřních prostor a mytí oken prováděné v domácnostech, domácí péče o děti, staré, nemocné a zdravotně postižené občany, drobné opravy nebo úpravy obuvi, oděvů nebo jízdních kol a kadeřnické a holičské služby.

Dále dojde ke sjednocení sazeb ve výši 10 % například také u knih, e-knih a audioknih.

Opětovné zvýšení stropů výdajových paušálů

Od roku 2020 dochází k opětovnému zvýšení stropu výdajů uplatňovaných procentem z příjmů (tzv. „paušálních výdajů“) ve všech pásmech na dvojnásobek:
  • u příjmů ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství a u příjmů z řemeslných živností z 800 000 Kč na 1 600 000 Kč,
  • u příjmů z ostatních živností mimo řemeslných živností z 600 000 Kč na 1 200 000 Kč,
  • u příjmů z nájmu majetku zařazeného v obchodním majetku z 300 000 Kč na 600 000 Kč,
  • u jiných příjmů ze samostatné činnosti ze 400 000 Kč na 800 000 Kč.
Vzhledem k nabytí účinnosti daňového balíčku v průběhu roku, je živnostníkům umožněno využít toto zvýšení již za rok 2019 v rámci daňového přiznání podávaného v roce 2020.

Úprava sazeb spotřební daně z tabákových výrobků, lihu a hazardu

Na začátku roku došlo k úpravě zdanění tabákových výrobků, tvrdého alkoholu a hazardu. Oproti stávajícím sazbám činí růst sazby spotřební daně z tabákových výrobků a ostatních tabákových komodit 10 %. U spotřební daně z lihu je pak nárůst 13%.

Upravila se také sazba daně z hazardních her. V důsledku přijatého pozměňovacího návrhu dochází u loterií k navýšení sazby z 23 % na 35 %.

Dochází také ke zdanění příjmů z hazardních her nad 1 milion Kč. Daň z příjmů ve výši 15 % bude dopadat na čisté výhry z hazardu převyšující uvedený limit. Za čistou výhru se přitom považuje kladný rozdíl výher (bez vrácených vkladů) a sázek.

Nový místní poplatek z pobytu

Novela zákona o místních poplatcích je reakcí na stále populárnější ubytování přes různé digitální platformy, které v současné době na rozdíl od hotelů a penzionů nemusejí poplatek do koncové ceny promítnout.

Novela nahrazuje nynější poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt a poplatek z ubytovací kapacity jedním poplatkem z pobytu. Maximální výše tohoto nového poplatku bude v roce 2020 činit 21 Kč za noc a den. Od poplatku budou osvobozeny všechny děti do 18 let, vedoucí na dětských táborech, nevidomé osoby, hasiči při záchranných akcích a další skupiny osob.

Změna osvobození u poplatku ze psů

U poplatku ze psů dochází ke změně podmínek pro vznik nároku na nižší sazbu, na kterou budou mít nově nárok všechny osoby starší 65 let nebo držitel průkazu ZTP bez ohledu na to, zdali mají vedle důchodu nějaký další příjem. Snížená sazba poplatku ze psa bude i nadále činit maximálně 200 Kč. Novela rovněž osvobozuje všechny osoby provozující útulky pro psy bez ohledu na zřizovatele.

Změna osvobození u pozemků s vybranými krajinnými prvky od daně z nemovitých věcí

Novela zpřesňuje osvobození pozemků, na kterých se nacházejí vybrané ekologicky významné prvky, od daně z nemovitých věcí. Osvobozeny jsou skupiny dřevin, stromořadí, travnaté údolnice, meze, příkopy a mokřady, které jsou vedeny v evidenci ekologicky významných prvků.

Dále bez ohledu na tuto evidenci se osvobozují příkopy, mokřady, močály, bažiny, skalní útvary, rokle a strže, pokud se nacházejí na pozemcích ostatních ploch mimo zastavěné území obcenejsou užívány k podnikání.

Zároveň je stanovena přechodná doba do konce roku 2021, ve které se bude aplikovat i stávající rozsah osvobození. Poplatníci tak mají dva roky na to, aby si nechali krajinné prvky, které se nacházejí na jejich pozemcích, zapsat do evidence ekologicky významných prvků.

Dále se podíváme na změny vyplývající z novely daňového řádu – předpokládaná účinnost je, s ohledem na průběh legislativního procesu, v polovině roku 2020:

Online finanční úřad

V posledním čtvrtletí 2020 se předpokládá spuštění online finančního úřadu – portálu MOJE daně. Systém bude podobný internetovému bankovnictví a jeho uživatelé by měli mít lepší přehled o svých daňových povinnostech. Poplatníci by si tak mohli koncem příštího roku vyřídit své daňové povinnosti z kanceláře či z domova.

Pro ty, kteří budou podávat svá přiznání k daním z příjmů v elektronické podobě, se lhůta pro podání prodlouží o celý měsíc. Daňový přeplatek se bude vracet o 15 dní dříve, pokud bude žádost podána elektronicky.

Zavedení zálohy na daňový odpočet

Zavedení zálohy umožní dřívější vrácení části nadměrných odpočtů na DPH. Plátcům DPH, u kterých se prověřuje pouze část nadměrného odpočtu, přináší zlepšení z hlediska jejich cash flow a zároveň zvýší jejich právní i podnikatelskou jistotu. Kvůli realizaci se ale o několik dní posune výplata daňových odpočtů ze současných 30 dní na 45 dní.

Snížení úroků z prodlení

Návrh obsahuje komplexní revizi úroků a snižuje úroky z prodlení se zaplacením daně. Tzv. reparační úrok se snižuje na úroveň podle občanskému zákoníku. Z nynějších 16 % bude úrok z prodlení snížen o šest procentních bodů na 10 %.

Analogicky dojde ke snížení úroku z posečkané částky na polovinu. V situacích, kdy naopak úrok vyplácí finanční úřad jako kompenzaci za dlouhotrvající zadržení nadměrného odpočtu po dobu jeho prověřování, dojde ke zvýšení ze stávajících 4 % o jeden procentní bod na 5 %.

Návrh nově připouští možnost korespondenční komunikace při zahájení a ukončení daňové kontroly, kterou již nebude nutné realizovat osobně.

Novela také rozšiřuje okruh méně invazivních způsobů realizace zajišťovacího příkazu, a to zejména o prohlášení o majetku. Dále novela umožní fyzickým osobám požádat si o změnu daňového identifikačního čísla tak, aby neobsahovalo rodné číslo.


Zdroj: Ministerstvo financí
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Zatím žádný komentář.

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Jak bude fungovat kurzarbeit

29. 9. 2020 | Vláda schválila pravidla pro fungování kurzarbeitu, který má zaměstnavatelům pomoci tak, že stát převezme část jejich nákladů na zaměstnance v případě překážek v práci, které činí 20–80 % pracovní doby (tj. 1 až 4 dny v týdnu) u každého podpořeného zaměstnance po dobu maximálně 12 měsíců. Zaměstnancům bude finanční prostředky poskytovat Úřad práce prostřednictvím zaměstnavatele. Příspěvek státu za dobu nepřidělování práce činí 70 % předchozí čisté mzdy. Zaměstnavatel hradí za dobu nepřidělování práce pojistné na zdravotní pojištění v plné výši. Pojistné na sociální pojištění platí z částky odpovídající 70 % čisté mzdy.
 
Dřívější zprávy

Užitečné informace
Firmy v Pohodě
 
MUNARO Trade s.r.o.
Vše pro kanceláře a sklady.


Sváříme pro Vás nerez již
Výroba, dodávka a montáž strojních zařízení pro potravinářský průmysl
www.svarkon.cz

Daňový kalendář

15. 10. 2020 Daň silniční (záloha za 3. čtvrtletí 2020)
20. 10. 2020 Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů FO ze závislé činnosti
20. 10. 2020 Daňové přiznání MOSS (3. čtvrtletí 2020)
26. 10. 2020 Přiznání DPH (za 3. čtvrtletí 2020)

Další termíny

Kurzovní lístek

26,91 Kč
-0,305 Kč
22,90 Kč
-0,344 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 01.10.2020

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru