Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Omezení plateb v hotovosti


Ing. Michal Kadlec
8. 11. 2017
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Vložení hotovosti na učet u peněžního ústavu se nepovažuje za hotovostní platbu, jejíž výše je omezená zákonem o omezení plateb v hotovosti.

Foto: 123RF

 

Při provádění hotovostních plateb musíme myslet kromě EET i na zákon o omezení plateb v hotovosti u částek převyšujících 270 000 Kč. Pro koho tento zákon platí, co je a naopak není hotovostní platba? Co lze hotově platit bez limitu?


 
Zákon č. 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti je platný s drobnými změnami již od roku 2004, ale přesto si na něj mnohdy při placení větší částky v hotovosti nevzpomeneme. Tento zákon přitom zakazuje provádět platby vyšší než 270 000 Kč v hotovosti – takovéto platby musíme tedy provést bezhotovostně.

Bezhotovostní platba je potom definovaná jako platba prostřednictvím osoby oprávněné poskytnout platební služby nebo prostřednictvím provozovatele poštovních služeb formou poštovního poukazu.

Důvodem schválení tohoto zákona je zejména omezení daňových úniků a působení proti legalizaci výnosů z trestné činnosti, ale také zvýšení bezpečnosti zúčastněných subjektů, racionalizace a optimalizace peněžního hotovostního oběhu.

Rozhodná částka – limit

Částka, kterou nesmí hotovostní platba překročit (slovy zákona limit), činí v současné době již zmíněných 270 000 Kč (v roce 2010 to bylo 15 000 Eur, v letech 2011–2014 činila tato částka 350 000 Kč).

Hotovostní platbu překračující tento limit nesmí poskytovatel platby v hotovosti provést a na druhé straně zároveň příjemce platby ji nesmí přijmout.

Platby v cizí měně přepočítáváme pro tento účel na české koruny směnným kursem devizového trhu vyhlášeným ČNB platným ke dni provedení platby.

Do tohoto limitu (270 000 Kč) se započítávají všechny platby v české i cizí měně, provedené týmž poskytovatelem platby témuž příjemci platby v průběhu jednoho kalendářního dne.

Pro koho zákon platí

Zákon platí pro fyzické i právnické osoby – tedy pro všechny, netýká se jen podnikatelské sféry.

Platba (vyšší než 270 000 Kč) musí být provedena bezhotovostně:
 • navzájem mezi osobami s místem trvalého pobytu, místem pobytu nebo sídlem na území ČR, pobočkami nebo organizačními složkami zahraničních osob zřízenými na území ČR,
 • osobami s místem trvalého pobytu, místem pobytu nebo sídlem na území ČR, pobočkami nebo organizačními složkami zahraničních osob zřízenými na území ČR ve prospěch osob s místem pobytu nebo sídlem v zahraničí.
Za hotovostní platbu se nepovažuje:
 • vložení hotovosti na účet u peněžního ústavu (nebo jejich výběr),
 • výměna bankovek a mincí za jiné bankovky a mince prostřednictvím peněžního ústavu,
 • předání nestandardně poškozených tuzemských bankovek a mincí České národní bance (ČNB),
 • zadržení bankovek a mincí, u kterých existuje důvodné podezření, že jsou padělané, a jejich předání ČNB,
 • předání nebo převedení peněžních prostředků při provádění směnárenských obchodů osobou oprávněnou provozovat směnárenskou činnost,
 • předání nebo převedení peněžních prostředků při poskytování služeb spočívajících v přepravě bankovek a mincí osobou oprávněnou k poskytování těchto služeb,
 • předání nebo převedení peněžních prostředků při poskytování služeb spočívajících ve zpracování bankovek a mincí osobou oprávněnou k poskytování těchto služeb.
Hotově bez ohledu na částku lze platit:
 • platby daní, poplatků,
 • povinné platby vyplývající z pracovněprávních vztahů,
 • platby důchodů z důchodového pojištění, včetně jednorázových doplatků a výplat dávek z penzijních fondů a účastnických fondů obhospodařovaných penzijní společností,
 • platby prováděné v době krizového stavu vyhlášeného podle „krizového zákona“ č. 240/2000 Sb.,
 • platby pojistného a výplat pojistného plnění ze soukromého pojištění,
 • platby prováděné ČNB při prodeji pamětních mincí,
 • platby přijaté soudním exekutorem, soudem nebo správním orgánem při exekuci nebo výkonu rozhodnutí.

Sankce

Za porušení tohoto zákona o omezení plateb v hotovosti hrozí fyzické osobě pokuta až do výše 500 000 Kč. Právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě hrozí pokuta dokonce až do výše 5 000 000 Kč.

Problémové oblasti – půjčky, dary, dražby

Problematickou oblastí byly v minulosti půjčky, dary a dražby. Tuto otázku řešily i soudy a nakonec došlo k novelizaci zákona o omezení plateb v hotovosti tak, aby byla situace jasná – závěr je, že poskytnutí, jakož i splacení půjčky podléhá tomuto zákonu.

Stejná pravidla platí také pro dary a obdobně byly novelizovány předpisy týkající se dražeb – jak dražební jistina, tak zaplacení ceny dosažené vydražením podléhají limitu zákona o omezení plateb v hotovosti.
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Ben
16. 10. 2018 13:33:16
Státní teror! Kriminalizace spořádaných občanů! Hnus!
Hlášení závadného obsahu

vaness
18. 7. 2018 17:35:33
jaký byl limit v roce 2008 a 2009?
Hlášení závadného obsahu

Pavel Janák
4. 7. 2018 13:35:02
Je pokud od jednoho subjektu tento příjem nepřekročí 270 tis. denně.
Hlášení závadného obsahu

SiD
4. 7. 2018 10:04:23
MN: paní za pokladnou taky kolikrát přijme jen za dopoledne několikset tisíc, je to košer?
Hlášení závadného obsahu

MN
4. 4. 2018 21:09:20
bytová družstva přijímají platby za nájem v hotovsti, i když nejdou přes denní limit, jde o značné objemy. Je to košer?
Hlášení závadného obsahu

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Nárok na kompenzační bonus při souběhu SVČ a zaměstnání

22. 5. 2020 | Kompenzační bonus pro OSVČ není přiznán těm, kteří jsou zaměstnáni, pokud jim v důsledku zaměstnání vzniká účast na nemocenském pojištění. Rozhodnou částkou pro účast na nemocenském pojištění jsou 3 000 Kč. Výjimku mají zaměstnanci pracující na základě dohody o provedení práce, u nichž účast na nemocenském pojištění vzniká až překročením částky 10 000 Kč měsíčně. Zvláštním případem jsou zaměstnanci – pedagogové, u nich účast na nemocenském pojištění není překážkou vzniku nároku na kompenzační bonus.
 
Dřívější zprávy

Užitečné informace
Firmy v Pohodě
 
Fotofofr.com
Profesionální fotografie a video pro všechny, kteří vyžadují kvalitu.
www.fotofofr.com

Jagamont s.r.o.
kancelářské židle, řemesla pro interiéry
www.jagamont.cz

Daňový kalendář

1. 6. 2020 Daň z nemovitých věcí (1. splátka)
1. 6. 2020 Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za duben 2020
15. 6. 2020 Daň z příjmů (čtvrtletní záloha)
15. 6. 2020 Daň z příjmů (pololetní záloha)

Další termíny

Kurzovní lístek

27,02 Kč
-0,035 Kč
24,52 Kč
-0,088 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 28.05.2020

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru