Jak probíhá insolvenční řízení?


Mgr. Zuzana Dubová
3. 2. 2023
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Insolvenční řízení je zahájeno dnem, kdy návrh na něj dorazí příslušnému soudu.

Foto: 123RF

 

S insolvencí se můžete setkat, ať už jste fyzická, nebo právnická osoba. V následujícím článku vám nabídneme zjednodušené vysvětlení toho, co to vlastně je insolvenční řízení, jaké jsou jeho zásady a průběh.


 
Pokud jste se někdy setkali s pojmem insolvence, mohli jste taktéž zaslechnout slovní spojení platební neschopnost. Insolvence neboli platební neschopnost je nezpůsobilost dlužníka splácet dluhy a dodržet tak své závazky. Těmto svým závazkům není dlužník v insolvenci schopen dostát plně a včas.

V rámci insolvence se taktéž používají pojmy jako úpadek nebo osobní bankrot. Toto vše se dá zahrnout do pojmu insolvence. Insolvence však může znamenat i označení pro insolvenční řízení.

Insolvenční řízení je druh soudního řízení, při kterém jde hlavně o to, aby byl zvolen ten nejlepší způsob, jak se vypořádat s dluhy. Cílem je uspořádání majetkových vztahů dlužníka tak, aby bylo dosaženo uspokojení jednotlivých věřitelů. Touto problematikou se zabývá insolvenční zákon, který upravuje řešení úpadku neboli bankrotu a také dále upravuje oddlužení dlužníka.

Insolvenční řízení je zahájeno dnem, kdy návrh na něj dorazí příslušnému soudu. Insolvenční návrh musí být v písemné formě, kdy jej musí navrhovatel podepsat a jeho podpis musí být úředně ověřen.

Průběh tohoto řízení je rozdělen do tří fází:
 
1. První z nich je zahájení insolvenčního řízení, kdy jde hlavně o ověření samotným dlužníkem, zda splňuje podmínky stanovené pro povolení oddlužení. V této fázi je potřeba vyplnit formulář návrhu na povolení oddlužení. Jakmile je návrh vyplněn za splnění všech potřebných předpokladů, je doručen soudu. Insolvenční návrh jsou oprávněni podat:
 • dlužník,
 • osoba oprávněná za dlužníka podle § 390a odst. 1 insolvenčního zákona v případě insolvenčního návrhu spojeného s návrhem na povolení oddlužení,
 • věřitel.
Pokud je insolvenční návrh podaný ve spojení s návrhem na oddlužení, může takový návrh podat pouze oprávněná osoba. Insolvenční zákon uděluje toto právo:
 • advokátům,
 • notářům,
 • soudním exekutorům,
 • insolvenčním správcům,
 • akreditovaným osobám – akreditovaná osoba je ta osoba, které byla rozhodnutím Ministerstva spravedlnosti ČR akreditace pro poskytování takových služeb udělena (viz § 390a insolvenčního zákona).
2. Druhá je takzvaná zjišťovací fáze nebo též průběh. Jedná se zde o samotné insolvenční řízení, kdy soud zjišťuje, zda návrh obsahuje veškeré podstatné náležitosti. Pokud neobsahuje a nejsou doplněny ani ve stanovené lhůtě, případně je návrh nesrozumitelný, pak jej soud může odmítnout. Stejně tak může soud návrh odmítnout v případě, že bude návrh bezdůvodný. Pokud soud rozhodne, že je dlužník v úpadku, pak ustanoví insolvenčního správce, datum a místo přezkumného jednání. Následně jsou vyzváni věřitelé, aby přihlásili své pohledávky. Soud pak schválí způsob oddlužení, kdy se ve většině případů jedná o splátkový kalendář.

3. Poslední fází je ukončení. Jedná se také o výmaz zápisu v insolvenčním rejstříku.

Jaké jsou zásady insolvenčního řízení?

Zásady pro insolvenční řízení upravuje insolvenční zákon. A spočívá v těchto zásadách:
 • Insolvenční řízení má být vedeno tak, aby nikdo z účastníků nebyl poškozen nebo nedovoleně zvýhodněn. V zájmu insolvenčního řízení je také, aby dosáhlo rychlého, hospodárného a co největšího uspokojení věřitelů.
 • Věřitelé, kteří mají podle tohoto zákona zásadně stejné nebo obdobné postavení, mají v insolvenčním řízení rovné možnosti.
 • Není-li v tomto zákonu stanoveno jinak, nelze práva věřitele, která nabyl v dobré víře, před zahájením insolvenčního řízení omezit rozhodnutím insolvenčního soudu ani postupem insolvenčního správce.
 • Věřitelé jsou povinni zdržet se jednání, směřujícího k uspokojení jejich pohledávek mimo insolvenční řízení, ledaže to dovoluje zákon (viz § 5 insolvenčního zákona).

Článek byl připravený ve spolupráci se společností Orange Academy s.r.o.
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Zatím žádný komentář.

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Zrušení slevy na studenta

29. 2. 2024 | Sleva na studenta, která dlouhodobě činila 4 020 Kč ročně, se od roku 2024 ruší, takže si ji poplatníci mohou naposledy uplatnit v daňovém přiznání za rok 2023. Jedná se o poplatníky, kteří se soustavně připravují na budoucí povolání studiem či předepsaným výcvikem, a to až do dovršení věku 26 let, případně do 28 let u prezenční formy doktorského studia. Hlavním důvodem zrušení je její nízká efektivita vůči klasickým studentům, kterým by měla zcela postačit sleva na poplatníka, která plně eliminuje zdanění u výdělku 205 600 Kč ročně.


Dřívější zprávy

Užitečné informaceFirmy v Pohodě
 
Ú.D.P. Olomouc s.r.o.
Účetní a daňová kancelář
www.udpol.cz

účetnictví Brno
Účetnictví, daně, mzdy, i on-line v dohodnutých termínech
ucetnictvibrno.cz

Kurzovní lístek

25,33 Kč
-0,030 Kč
23,43 Kč
0,001 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 01.03.2024

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru

Doporučujeme