Výdajový paušál při vysokých příjmech


Ing. Michal Kadlec
2. 11. 2022
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Zastropování výdajového paušálu neznamená, že bychom ho nemohli při vyšších příjmech použít vůbec.

Foto: 123RF

 

Také se domníváte, že výdajový paušál není nic pro živnostníky, kteří mají vysoké příjmy? Jeho zastropování ale neznamená, že by ho nemohli při vyšších příjmech využít. Naopak to může být stále výhodné. Pojďte se o tom přesvědčit v následujícím článku.


 
Řada živnostníků využívá při výpočtu základu daně z příjmů fyzických osob místo evidence skutečných výdajů výdajový paušál, jehož výše je však zastropovaná. To znamená, že je určena jeho maximální výše.

Zastropování výdajového paušálu však neznamená, že bychom ho nemohli při vyšších příjmech použít vůbec, naopak to může být stále výhodné. Jak tedy výdajový paušál chápat správně a neprodělat na daních?

Obecně známe dva postupy, jak si k našim výdělkům (příjmům) vypočítat výdaje – s cílem docílit co nejmenšího zisku, resp. daně (tak, aby to bylo v rámci zákona, ale co nejméně).

1. Evidujeme skutečné prokazatelně vynaložené výdaje na dosažení, zajištění a udržení příjmů

Příklad:

Živnostník (programátor), plátce DPH, měl za kalendářní rok 2021 příjmy bez DPH 4 000 000 Kč. Během roku si zaplatil pronájem serveru za 10 000 Kč bez DPH a koupil si knížku o programování za 500 Kč bez DPH. Jeho skutečné výdaje na dosažení, zajištění a udržení příjmu byly tedy 10 500 Kč.

Pokud by vycházel z těchto údajů (skutečných), jeho rozdíl mezi příjmy a výdaji by byl 3 989 500 Kč, daň po uplatnění slevy na poplatníka by byla 753 652 Kč.

Výpočet daně při použití skutečných výdajů:
 
Příjmy 4 000 000
Výdaje (skutečné) 10 500
Základ daně 3 989 500
   
Průměrná mzda 2021 35 441
48násobek průměrné mzdy 1 701 168
   
Daň 15 % z části základu daně
do 48násobku průměrné mzdy
255 176
Daň 23 % z části základu daně
přesahující 48násobek průměrné mzdy
526 316
Daň celkem před slevou 781 492
Sleva na poplatníka 27 840
Výsledná daň 753 652
 

2. Vycházíme z tzv. výdajového paušálu, kdy skutečné výdaje jsou nahrazeny výdaji „fiktivními“, které dále nemusíme prokazovat. Výši výdajů představuje zákonem určené procento příjmů. Toto procento se liší podle vykonávané činnosti a výše takto vypočítaných výdajů je zastropována (je určeno jejich maximum).
 
Obor činnosti – zdroje příjmů Procento příjmů Maximální výše výdajů
Zemědělská činnost 80 1 600 000
Lesní a vodní hospodářství 80 1 600 000
Živnostenské řemeslné podnikání 80 1 600 000
Živnostenské podnikání 60 1 200 000
Jiná samostatná činnost* 40 800 000
Nájem obchodního majetku 30 600 000

* Pozn.: S výjimkou podílu společníka veřejné obchodní společnosti a komplementáře komanditní společnosti na zisku a s výjimkou autorských příspěvků daněných srážkou do úhrnné výše 10 000 Kč za kalendářní měsíc.

Tento způsob uplatnění výdajů nelze použít u společných příjmů a výdajů a zpětně jej nelze měnit.

Pokud uplatníme tento způsob výdajů, v částce takto vypočítaných výdajů již jsou zahrnuty veškeré výdaje poplatníka vynaložené v souvislosti s dosahováním příjmů ze samostatné činnosti.

Technicky je částka maximálních výdajů vždy procentem příjmů z částky 2 000 000 Kč (například u zemědělské činnosti 80 % z 2 000 000 = 1 600 000 Kč, u nájmu 30 % z 2 000 000 = 600 000 Kč). Částky si tedy nemusíme pamatovat.

Dosti často se objevují názory a rady, že poplatník při překročení příjmů 2 000 000 Kč nemůže již výdajový paušál použít a musí vycházet ze skutečných výdajů. To ale není pravda, stejně jako to, že plátce DPH nesmí použít výdajový paušál. Taky už neplatí, že by si poplatník, který uplatňuje výdajový paušál, nemohl uplatnit slevu na vyživovanou manželku/manžela nebo by si nemohl uplatnit daňové zvýhodnění na dítě.

Poplatník, který překročil příjmy 2 000 000 Kč (tedy i plátce DPH), může použít výdajový paušál

Poplatník tedy klasicky použije výdaje paušálem – jen výše výdajů se se zvyšujícími příjmy již dále nezvedá. Nicméně i tak je to v drtivé většině případů daňově výhodné.

Příklad:

Náš živnostník z výše uvedeného případu má za rok 2021 příjmy 4 000 000 Kč. Výdaje paušálem 60 % by při jejich nezastropování byly 2 400 000 Kč, ale zákon je „zastropovává“ na výši 1 200 000 Kč – maximálně tedy může uplatnit právě 1 200 000 Kč.

Rozdíl mezi příjmy a výdaji je tedy 2 800 000 Kč (4 000 000 − 1 200 000).

Pokud by tedy živnostník zpanikařil a při překročení příjmů 2 000 000 Kč přešel na evidenci skutečných výdajů, vycházel by při zdanění z rozdílu příjmů a výdajů z částky 3 989 500 Kč, a přitom může nadále využít výdajový paušál a vycházet z částky „jen“ 2 800 000 Kč. Daň po uplatnění slevy na poplatníka by v tomto případě byla 480 067 Kč.

Výpočet daně při použití výdajového paušálu:
 
Příjmy 4 000 000
60% paušální výdaje 2 400 000
Maximálně uplatnitelné paušální výdaje
(1 200 000)
1 200 000
   
Základ daně 2 800 000
   
Průměrná mzda 2021 35 441
48násobek průměrné mzdy 1 701 168
   
Daň 15 % z části základu daně
do 48násobku průměrné mzdy
255 176
Daň 23 % z části základu daně
přesahující 48násobek průměrné mzdy
252 731
Daň celkem před slevou 507 907
Sleva na poplatníka 27 840
Výsledná daň 480 067


Výdajový paušál je také často chybně zaměňován s paušální daní – poplatník s paušální daní (v paušálním režimu) platí pevně danou paušální daň a žádné výdaje neprokazuje vůbec.
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

David Jaroslav
10. 4. 2023 6:56:53
Jak je to prosím vás z odprodejem materíálu ,když jsem nakoupil 2x sestavu FVE v hodnotě 800 000kč ,a ted tento materiál ptřebuji prodat.Jsem plátce DPH,a jedu na 80% paušální výdaje a nechci z toho platit žádné daně.Jenom jsem nakoupil a ted to chci prodat.
Hlášení závadného obsahu

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Novela zákona o účetnictví

11. 4. 2024 | Od 1. ledna 2025 by měla vejít v účinnost dlouho očekávaná novela zákona o účetnictví, která přináší důkladné změny v oblasti základních cílů a zásad účetnictví, které mají za cíl zlepšit kvalitu účetních informací. Nová úprava definuje jasnější směrnice pro účetní jednotky, zdůrazňuje relevanci, věrohodnost a srozumitelnost účetních dat, a to vše s ohledem na potřeby ekonomického rozhodování. Tato novela přináší také specifika pro veřejný sektor a podrobněji upravuje zásady věrného a poctivého zobrazení účetních informací. Celkově má novela za cíl zajistit jednotnější a transparentnější vykazování účetních informací.


Dřívější zprávy

Užitečné informaceFirmy v Pohodě
 
JANKOSTAV s.r.o.
Firma (zal. r. 1991) specializovaná na dopravní stavby a recyklaci.
www.jankostav.cz

Firma Účtujeme.cz, s.r.o.
je rodinná firma s tradicí výkonu řemesla z generace na generaci.

Kurzovní lístek

25,33 Kč
-0,065 Kč
23,78 Kč
0,116 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 12.04.2024

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru

Doporučujeme