Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Splácení peněžních a nepeněžních vkladů v s. r. o.


Ing. Michal Kadlec
8. 9. 2021
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Základním kapitálem obchodní korporace je souhrn všech vkladů, a to jak peněžitých, tak nepeněžitých.

Foto: 123RF

 

Základním kapitálem obchodní korporace je souhrn všech vkladů. Základní kapitál při založení společnosti s ručením omezeným můžeme splatit jak penězi, tak i nepeněžitými vklady. Ukažme si, jak to funguje.


 
Základním kapitálem obchodní korporace je souhrn všech vkladů (jak peněžitých, tak nepeněžitých). Minimální výše základního kapitálu společnosti s ručením omezeným („s. r. o.“) je 1 Kč na jednoho zakladatele. Základní kapitál lze samozřejmě i zvýšit nebo snížit. Údaj o základním kapitálu obsahuje společenská smlouva/zakladatelská listina.

Vkladem je peněžní vyjádření hodnoty předmětu vkladu do základního kapitálu společnosti s ručením omezeným. Předmětem vkladu je věc, kterou se společník nebo budoucí společník (vkladatel) zavazuje vložit do s. r. o. za účelem nabytí účasti v ní. Tuto vkladovou povinnost lze splnit splacením v penězích (peněžní vklad) nebo vnesením jiné penězi ocenitelné věci (nepeněžitý vklad).

Podíl společníka v s. r. o. se pak určuje podle poměru jeho vkladu na tento podíl připadající k výši základního kapitálu (ledaže společenská smlouva určí jinak).

Peněžitý vklad do základního kapitálu

Peněžitý vklad se splácí na zvláštní účet u banky, který k tomuto účelu zřídí správce vkladů.

Od 1. 1. 2021 u peněžitých vkladů, jejichž souhrnná výše nepřekročí částku 20 000 Kč, může být tento vklad splacen i jiným způsobem než vkladem na zvláštní účet u banky (např. vkladem hotovosti správci vkladů).

Než je podán návrh na zápis s. r. o. do obchodního rejstříku, je třeba splatit na každý peněžitý vklad nejméně 30 % jeho vkladové povinnosti. Zbylých 70 % je třeba splatit do 5 let od vzniku s. r. o., ledaže by společenská smlouva stanovila lhůtu kratší. Soud může s. r. o. po jejím vzniku prohlásit i bez návrhu za neplatnou, pokud nebyla dodržena ustanovení o výši nejnižšího splacení základního kapitálu.

Nepeněžitý vklad do základního kapitálu

Předmětem nepeněžitého vkladu je jakákoliv věc, ovšem musí být ocenitelná penězi. Naopak nepeněžitým vkladem nesmí být práce ani služby a ani pohledávka společníka s. r. o. za touto společností.

Ocenění nepeněžitého vkladu musí být provedeno znalcem. Znalecký posudek musí být vyhotoven nestranně a nezávisle na tom, pro koho nebo v čí prospěch je vypracován. Seznam znalců spravuje Ministerstvo spravedlnosti. Znalce vybírají zakladatelé (neurčuje jej již soud jako v minulosti). Posudek znalce kromě ocenění vkladu obsahuje alespoň popis nepeněžního vkladu, použité metody ocenění a odůvodnění, jak znalec k danému ocenění došel. Znalecký posudek se ukládá do sbírky listin.

Ocenění tohoto vkladu se pak uvádí ve společenské smlouvě, která taky obsahuje popis tohoto vkladu, a údaj o jeho ocenění a částku, která se započítává na emisní kurz, a také určení osoby znalce. Tyto údaje může společenská smlouva obsahovat pouze dočasně a po vzniku s. r. o. a splacení vkladů je možné tyto údaje vypustit. Toto rozhodnutí může společenská smlouva svěřit do působnosti jednatele a není považováno za rozhodnutí o změně společenské smlouvy.

Ocenění vkladu v penězích se pak promítá do výše vkladu společníka. Ocenění nesmí být nižší, než by byla hodnota vkladu. Pokud by bylo ocenění znalcem vyšší, než je vkladová povinnost společníka, rozdíl by představoval vkladové ážio. Společenská smlouva nebo rozhodnutí valné hromady může určit, že se tento rozdíl (nebo jeho část) vrátí vkladateli nebo se použije se souhlasem společníka na tvorbu rezervního fondu.

Nepeněžitý vklad musí být do s. r. o. vnesen ještě před jejím vznikem (tedy před podáním návrhu na zápis s. r. o. do obchodního rejstříku). Takovýto vklad po přijetí spravuje správce vkladu.

Movité věci se správci předají (pokud společenská smlouva nestanoví jinak). Není-li z povahy věci možné faktické předání movité věci, je předána odevzdáním datových nebo jiných nosičů, které zachycují předávanou věc, a dokumentace, která zachycuje povahu, obsah a jiné skutečnosti důležité pro možnost využití nepeněžitého vkladu.

Nemovité věci zapisované v katastru nemovitostí se převádí písemným prohlášením s ověřeným podpisem, které je podkladem pro zápis vlastnictví s. r. o. k nemovitosti do katastru nemovitostí.
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Zatím žádný komentář.

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Dětské skupiny mohou žádat o příspěvek na provoz

24. 1. 2022 | Poprvé pro rok 2022 mohou dětské skupiny žádat o státní příspěvek na svůj provoz. Finanční podporu mohou využít na pokrytí běžných výdajů, jako jsou náklady na mzdy, povinné další vzdělávání pečujících osob, spotřební materiál či stravování dětí atp. Žádost je nutné podat nejpozději 31. 1. 2022 prostřednictvím elektronické aplikace. Nárok na příspěvek mají všechny subjekty s oprávněním k poskytování služby péče o dítě v dětské skupině, kromě složek státu a státních příspěvkových organizací. Více informací a konkrétní podmínky, které je třeba splnit, najdete na webu Ministerstva práce a sociálních věcí.
 
Dřívější zprávy

Užitečné informaceFirmy v Pohodě
 
ADAVE - POHÁRY, MEDAILE
Výrobce a prodejce sportovních trofejí pro sportovce, chovatele...
www.poharymedaile.cz

Účetnictví je služba
komplexní služba, za kterou u nás platíte jen jednu dohodnutou cenu
www.trykonto.cz

Kurzovní lístek

24,53 Kč
0,180 Kč
21,69 Kč
0,242 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 24.01.2022

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru