Propagace podnikání (nejen) z pohledu účetnictví


Bc. Michaela Prátová
23. 5. 2022
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Při realizaci reklamní kampaně je nutné nejprve zvolit ty správné komunikační kanály.

Foto: 123RF

 

Pro dosažení dobrých obchodních výsledků je propagace podnikání nezbytná. Veškerá komunikace směrem k zákazníkovi by měla být pečlivě naplánovaná. Jen tak lze dosáhnout dvou základních cílů – upoutat pozornost zákazníka a přimět jej k akci.


 
Pro zasažení té správné cílové skupiny je nutné znát tržní sílu (cílovou skupinu) a místo podnikání. Každá země má jiná právní ustanovení a tamní obyvatelé mají různé nákupní zvyklosti. Například v České republice je trh značně pokřivený tím, že si lidé zvykli na časté slevy, akce a dárky k nákupu. Také očekávají co nejdřívější doručení, pokud se jedná o e-shop.

Pro správný odhad cílové skupiny si klaďte následující otázky:
 • Kdo jsou vaši zákazníci?
 • Jaké produkty se nejčastěji prodávají?
 • Čím jste výjimeční/odlišní od konkurence?
 • Jak vaše zboží/služby pomáhají zákazníkům? Čím jsou pro ně přínosem?
 • Jaké máte očekávání od reklamy? Jaké jsou vaše cíle?
 • Jak chcete doručit reklamní sdělení cílové skupině?

3 cesty při realizaci reklamní kampaně

Při realizaci reklamní kampaně je nutné nejprve zvolit ty správné komunikační kanály, spuštění reklamy vhodně načasovat a následně ji vyhodnotit, zda přinesla očekávané výsledky.

1. Výběr komunikačních kanálů

Nejvhodnější místo pro reklamní sdělení a ideální formu zvolte na základě výše uvedených otázek a odpovědí. Jaká média používá vaše cílová skupina? Dobře zvolený komunikační kanál ovlivní výslednou cenu za inzerci a také celkovou efektivitu vynaložených finančních prostředků.

Jestliže se jedná o velkou společnost, může být efektivní reklama v rádiu, televizi či v tištěných médiích. Malí prodejci dosáhnou nejlepších výsledků v místě podnikání či na internetu.

2. Vhodné načasování spuštění reklamy

Vytvoříte-li perfektně propracovanou reklamní kampaň, ale spustíte ji ve velkém v tzv. „okurkové sezóně“, s úspěchem se s největší pravděpodobností nesetkáte. Velký průšvih může být také v případě, že spustíte reklamu na konkrétní kategorii produktů, a přitom dané zboží nebudete mít skladem, nebo jen ve velmi malém počtu.

3. Vyhodnocení reklamní kampaně

Nečekejte až na finální vyhodnocení reklamní kampaně. Již během jejího průběhu výsledky sledujte a vyhodnocujte. Jen tak budete moci reklamu optimalizovat dle potřeby a díky tomu dosáhnete požadovaného výsledku.

Reklama a propagace z pohledu práva

Dnes se v téměř každém oboru podnikání vynakládají finanční prostředky za účelem reklamy a propagace. Nemusí se jednat pouze o přímou podporu prodeje v akvizičních kampaních, ale také o budování „brandu“ (image, značky, dobré pověsti, jména apod.).

Právní úprava:
 • zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů:
  • § 24 odst. 1, který upravuje obecné podmínky pro daňovou účinnost nákladu,
  • § 25 odst. 1 písm. t), podle něhož jsou daňově neúčinnými náklady na reprezentaci,
 • zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy:
  • § 1 obsahuje vymezení základních pojmů (reklama, sponzorování apod.): Reklamou se rozumí oznámení, předvedení či jiná prezentace šířené zejména komunikačními médii, mající za cíl podporu podnikatelské činnosti, zejména podporu spotřeby nebo prodeje zboží, výstavby, pronájmu nebo prodeje nemovitostí, prodeje nebo využití práv nebo závazků, podporu poskytování služeb, propagaci ochranné známky, pokud není dále stanoveno jinak.
Komunikačními médii, kterými je reklama šířena, se rozumí prostředky umožňující přenášení reklamy, zejména periodický tisk a neperiodické publikace, rozhlasové a televizní vysílání, audiovizuální mediální služby na vyžádání, audiovizuální produkce, počítačové sítě, nosiče audiovizuálních děl, plakáty a letáky.

Sponzorováním se rozumí příspěvek poskytnutý s cílem podporovat výrobu nebo prodej zboží, poskytování služeb nebo jiné výkony sponzora. Sponzorem se rozumí právnická nebo fyzická osoba, která takový příspěvek k tomuto účelu poskytne.“
Sponzorování je považováno rovněž jako součást reklamy a propagace firmy.

Reklama z pohledu účetnictví

Definice reklamy je již jasná, nyní si uvedeme, v jakých případech patří náklady na reklamu do účetnictví. Dar není považován za propagaci, pokud je opatřen ochrannou známkou, názvem obchodní firmy, zboží či služby a jeho hodnota (bez DPH) nepřekračuje 500 Kč.

V ostatních případech (vyjma tichého vína) je možné reklamní a propagační předměty zaúčtovat do výdajů (mezi náklady) v souladu s § 24 odst. 1 zákona o daních z příjmů a § 13 odst. 8 písm. c) zákona o DPH.

Uveďme si níže dva konkrétní příklady.

Příklad: Reklamní služby

Výdaje na reklamní služby nemají omezenou výši, je však nutné, aby byla splněna podmínka splnění účelu, výdaje byly řádně zdokumentovány, a nevznikly tak pochybnosti o poskytnutých službách. Například při umístění reklamy na vozidle či fasádě budovy je vhodné pořídit fotodokumentaci.

Příklad: Reklama v rádiu a jiných médiích

Při objednávce reklamního spotu je možné zahrnout do daňových nákladů celou částku, pokud daná reklama není úspěšná a nepřivede zákazníky. Offline reklama je bohužel obtížněji měřitelná. I v tomto případě je dobré uschovat si objednávku, fakturu, případně report o odvysílaných spotech.

Pozor na dodržení „obvyklých cen“ mezi tzv. spojenými osobami podle § 23 odst. 7 zákona o daních z příjmů.


TIP: U reklamních akcí trvajících déle než jeden rok je zapotřebí, aby je účetní jednotka zaúčtovala jako náklad s časovým rozlišením.


Článek byl připravený ve spolupráci se společností Orange Academy s.r.o.
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Zatím žádný komentář.

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Druhá splátka daně z nemovitých věcí

28. 11. 2023 | Nezapomeňte do 30. 11. 2023 uhradit druhou splátku daně z nemovitých věcí. Listopadový termín se týká těch poplatníků, jejichž daň z nemovitých věcí na rok 2023 byla vyšší než 5 000 Kč a zároveň nebyla zaplacená najednou v prvním termínu 31. 5. 2023.


Dřívější zprávy

Užitečné informaceFirmy v Pohodě
 
X-computer s.r.o.
Spolehlivý partner pro Vaši výpočetní techniku PRODEJ-SERVIS
www.x-computer.cz

JASPAR s.r.o.
účetnictví
www.jaspar.cz

Daňový kalendář

30. 11. 2023 Daň z nemovitých věcí (2. splátka)
30. 11. 2023 Daň z nemovitých věcí (2. splátka - popl. provozující zeměd. výrobu a chov ryb s daní vyšší než 5000 Kč)
15. 12. 2023 Daň z příjmů (čtvrtletní záloha)
15. 12. 2023 Daň z příjmů (pololetní záloha)

Další termíny

Kurzovní lístek

24,29 Kč
0,030 Kč
22,21 Kč
0,124 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 30.11.2023

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru

Doporučujeme